Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Részletek az Alapító Okiratból

Az Alapító Hendrei Tibor /1994.

1. Az Alapítvány elnevezése:
TIBETET SEGÍTŐ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
(TST Közhasznú Alapítvány)

3. Az Alapítvány célja
Az Alapítvány célja, hogy terjessze és népszerűsítse a tibeti kultúrát. Teret adjon a Tibetből és Tibetről érkező naprakész információk torzítatlan közvetítésének Magyarországon. Az Alapítvány hozzájárul a két ország hasonló történelmi múltja miatt is fontos kutatásokhoz, a tibeti magas kultúra tanulmányozásához és védelméhez, a Kőrösi Csoma Sándor által megkezdett világi és vallási kapcsolatkeresésen keresztül.

Az Alapítvány a tagok és a téma iránt érdeklődők számára képzési programot indíthat. A képzés két irányban működhet.
„A” irányú képzés: a tibeti kultúr-kör vallásainak, kultúrájának és néprajzának megismertetése, keleti nyelvek tanítása, filozófiai ismeretek.
„B” irányú képzés: Az Alapítvány színvonalas munkájához és nemzetközi kapcsolatainak működéséhez szükséges képzések, többek között: számítógépes ismeretek, idegennyelv oktatás, számviteli ismeretek, szociális gondozó képzés, politikai ismeretek.

A képzésben részt vevő előadók, tanárok részben az Alapítvány soraiból állnak elő, részben, mint meghívott vendég előadók vesznek részt az oktatásban.

4. Az Alapítvány a tevékenységét az 1997. évi CLVI. törvény alapján, mint közhasznú Alapítvány kívánja folytatni. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a törvény 26. §-ának c) 3. ponjában írt tudományos tevékenység, kutatás, 4. pontjának nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés , 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása, 9. környezetvédelem, 12. emberi és állampolgári jogok védelme. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 5071. sorszám alatt vette nyilvántartásba. Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. Az Alapítvány nyitott, így ahhoz bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat pénzzel, dologi adománnyal, egyéb vagyoni értékkel és tevékenységgel, amennyiben annak céljával egyetért (csatlakozó) és csatlakozási szándékát írásban a kuratórium elé terjeszti, majd kérelmét a kuratórium elfogadja.

Az Alapítvány működését minden politikai párttól függetlenül végzi, országgyűlési képviselő, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítását és támogatását az eddigi gyakorlatának megfelelően a jövőben is kizárja, az 1997. évi CLVI. törvény szerint.

Webgalamb