Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A tibeti hagyomány legfontosabb meditációi

dalailamaezerkarucsenrezi.jpg

 
Az alábbi meditációk a tibeti hagyomány lényegi nem szektás megközelítésű meditációi, melyek magukban egyesítik a tib. Csagcsen  szkrt. Mahamudra-Nagy Pecsét és tib. Dzogcsen szkrt. Maha Ati-Nagy Teljesség hagyományok megvilágosult tudatának erejét, energiáját; különlegességük, hogy formális beavatás nélkül is mindenki számára hatékonyan alkalmazhatóak.

Meditáció előtt a testet, légzést  és  tudatot elnyugtató relaxációs gyakorlatot végezzük a tibeti kumnye jóga rendszerből: Lassan, lágyan, egyenletesen, lélegzünk egyszerre orron és szájon keresztül, nyelvünk hegye érinti a szájpadlást, érezzük az ellazulás érzését ahogy végig folyik  fejünkön, torkunkon, gerincünkön, mellkasunkon, hasunkon, alhasunkon, lábainkon és karjainkon keresztül, ezalatt a gondolatokat hagyjuk megjelenni és felolvadni.

CSENRÉZI MEDITÁCIÓK

avalokite.jpgpicikepGuruyoga.jpgkasarpani.jpg

Négykarú Csenrézi • Padmaszambhava a Tantra Legfontosabb MestereKétkarú Csenrézi

Menedéket veszünk a Nagy Együttérzõben, ki egy személyben megtestesíti a Buddhát, Dharmát, Szanghát, Lámát, Jidámot, Dákiniket és Védelmezőket. A megvilágosodás szellemére gondolunk, hogy  minden lény javára el akarjuk érni a megvilágosodást.

Elképzeljük magunkat a fehér színű, négykarú vagy kétkarú Khaszarpáni Nagy Együttérzõ alakjában. Elsõ két keze kívánságteljesítõ drágakövet tart, második jobb kezében kristály mala, és második bal kezében fehér lótusz van. Teljes gyémánt-ülésben tartózkodik. Vállát õzbõr takarja, fehér selyemöltözete van, és a Gyönyörtestre jellemzõ békés ékszereket viseli. Fejdísze a Határtalan Fény Buddhája, vagy Padmaszambhava (Guru Rinpocse).

RAM JAM KHAM OM AH HUM HA HO HRI

mantrával megtisztítunk és átalakítunk mindent megsokszorozva a végtelen örömteli felajánlásainkat a Buddháknak és minden lénynek
Mondjuk a következő sorokat:
Avalokitésvara, az együttérzés ura vagyok, Khaszarpáni formájában, békésen és mosolyogva, fejem tetején egy lótuszon és holdon Padmaszambhava minden buddha és mester egysége, tökéletes az univerzum urának formájában

Vizualizációnk meghatalmazásához recitáljuk Avalokitésvara mantráját:
OM MÁNI PEME HUM HRI
és Padmaszambhava(Guru Rinpocse) mantráját:
OM AH HUM VADZSRA GURU PEMA SZIDDHI HUM
Szívemből végtelen fényözön árad szét, felajánlásként minden lénynek,
megszabadítva őket a szenvedéstől

tovább recitáljuk Avalokitésvara mantráját folytatva a fények kiárasztását és befogadását az adás fogadás (tonglen) gyakorlatát ameddig jólesik, majd a meditációnk végeztével felajánljuk az érdemeket, hogy mi, és minden lény megvalósítsa Avalokitésvara Csenrézi állapotát.

 

Ha időnk engedi végezhetjük az alábbi meditáció gyakorlatot is:

A hat világ megtisztítása meditáció a hat erő központon


manimantralila.jpg

OM
Homlokunkban megjelenik a fehér OM szótag. Fehér fény árad belõle, megtisztítva az istenvilág okait, a gõgöt, büszkeséget, haszontalan élvezetek hajszolását, megszabadítva az alsóbb világokba esés szörnyû szenvedésétõl, és így létrejön a Ratnaszambhava buddhához tartozó egyenlõsség bölcsessége. Mondjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.


Torkunkban megjelenik a zöld szótag. Zöld fény árad belõle, megtisztítva a félistenvilág, démonvilág okait, az irigységet, féltékenységet, versengési hajlamot, megszabadítva az örök harctól és veszekedéstõl, és így létrejön az Amogasziddhi buddhához tartozó akadálytalan cselekvés bölcsessége. Mondjuk, ahányszor tudjuk, az OM MÁNI PEME HUM mantrát.

NI
Szívközpontunkban megjelenik a sárga NI szótag. Sárga fény árad belõle, megtisztítva az embervilág okait, a kételyt, a kettõsségeket, megszabadítva a szegénység, születés, öregség, betegség és halál szenvedéseitõl, így létrehozva a Vadzsradhara buddhához tartozó spontán kélõ bölcsességet. Mondjuk, ahányszor tudjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát.

PE
Köldökközpontunkban megjelenik a világoskék PE szótag. Kék fény árad belõle, megtisztítva az állatok világának okait, a butaságot, zavarodottságot, szétszórtságot, megszabadítva a félelmektõl és az állatok világának nehézségeitõl, így létrehozva a Vajrocsána buddhához tartozó tudat terének bölcsességét.  Mondjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.

ME
Titkos központunkban, a köldökünk alatt négyujjnyira, megjelenik a piros ME szótag. Piros fény árad belõle, megtisztítva a préták, az éhes szellemek világának okait, a sóvárgást, megszabadítva az éhség, szomjúság, kielégítetlen vágyakozás  szenvedéseitõl, és így létrehozva az Amitábha buddhához tartozó megkülönböztetés bölcsességét. Mondjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.

HUM
Mindkét talpunk közepében megjelenik egy-egy sötétkék vagy fekete HUM szótag. Sötétkék fény árad belõlük, megtisztítva a poklok világainak okait, a gyûlöletet, ellenségeskedést, haragot, megszabadítva a poklok szenvedéseitõl, az égéstõl, fagyástól és egyéb fájdalmaktól, így létrehozva az Aksobja buddhához tartozó tükör bölcsességét. Mondjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.

 OM  NI PE ME HUM

Elképzeljük, hogy a hét pontunkból egyszerre áradnak a megfelelõ fények, minden egyszerre tisztul, egyszerre szabadul meg, és egyszerre jön létre az összes bölcsesség. Közben mondjuk azOM  NI PE ME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.
manimantra.png
HRI
OM  NI PE ME HUM
Elképzeljük, hogy szívünkben megjelenik a HRI szótag, körülötte az OM MÁNI PEME HUM hat szótagja, és egyszerre áradnak belõle a fények, mindent megtisztítva, minden bölcsességet megvalósítva. Közben mondjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.

Á
Felolvasztjuk a vizualizációt, és a tudat természetében tartózkodunk, ami a valódi Csenrézi állapota. Meditációk között minden lény Csenrézi, minden hang az õ mantrája, és minden gondolat az õ tiszta tudatállapota.

Felajánljuk az érdemeket, hogy mi, és minden lény megvalósítsa Csenrézi állapotát.
Az OM MÁNI PEME HUM mantra jelentése "drágakõ (MÁNI) a lótuszban (PEME)". Ebben az összefüggésben az OM jelenti minden buddha testét, a MÁNI PEME beszédét, és a HUM a tudatát. Ugyanakkor a MÁNI PEME megfelelõen a férfi és nõi minõségeket is jelenti.

Az OM MÁNI PEME HUM mantra jótékony hatásai:
OM lezárja az istenvilágok (dévák) kapuját
lezárja a félistenek, démonok világának kapuját
NI lezárja az emberi világ kapuját
PE lezárja az állatok világának kapuját
ME lezárja az éhes szellemek (préták) világának kapuját
HUM lezárja a poklok kapuit

OM tisztítja a testet
tisztítja a beszédet
NI tisztítja a tudatot
PE tisztítja a zavaros érzelmeket
ME tisztítja a lappangó kötõdéseket
HUM tisztítja a tudást takaró fátylakat

OM a buddhák testéhez intézett ima
a buddhák beszédéhez intézett ima
NI a buddhák tudatához intézett ima
PE a buddhák képességéhez intézett ima
ME a buddhák tevékenységéhez intézett ima
HUM összegyûjti a buddhák testének, beszédének, tudatának, képességének és tevékenységének áldását.

OM a nagylelkûség paramita
az erkölcs paramita
NI a türelem paramita
PE a törekvés paramita
ME a meditáció paramita
HUM a bölcsesség paramita

Ezek a hat szótagú mantra különleges tulajdonságai, melyet maga Sákjamuni Buddha és Guru Rinpocse tanított.
    Ha valaki recitálja e mantrát, és egy állat meghallja, késõbb el fogja érni a buddhaságot. Ha recitáljuk a mantrát, és ráfújunk az elhunyt személy hamvaira vagy csontjára, az említett meg fog szabadulni az alsó világok szenvedéseitõl, és a felébredettség irányába halad. Ezekhez az eredményekhez nem szükséges a jótéteményben részesült személynek meditálnia sem. Ez az úgynevezett "hallás általi megszabadulás" vagy "látás általi megszabadulás" hatása. Pusztán a mantra hallásának vagy látásának egyszerû ténye hozza létre. Bízzunk a mantrában. Azt mondják, hogy ha Csenrézi mantráját recitáljuk, a testünkkel érintkezõ szél feltöltõdik, az áldást átadva a megérintett állatnak, így elhintve benne a végül felébredettséghez vezetõ magot. A mantráról készített mandala hordása is megszabadulást hoz, melyet érintés általi megszabadulásnak neveznek.
    A mantrák hatása hatalmas és nagyon erõteljes. Röviden, a mantrarecitáció nagy tisztítást, mély érdemhalmozást és bölcsességet biztosít.

ZÖLD TARA MEDITÁCIÓ

green_tara_02.jpggreentara1.jpg

Kilenc tisztító légzés.
 
Zengetjük az Á hangot, teljesen feloldódva benne, és így menedéket veszünk a tudatunk természetében, az abszolút guruban.
 mantra_green_tara.jpg
Zengetjük a TÁM hangot és megjelenünk a Zöld Tára alakjában.
 
A szívünkben ott van a TÁM szótag, körülvéve a mantrával.
 
Mondjuk a Tara mantráját: OM TÁRE TUTTÁRE TURE SZOHÁ. A mantra mondását folytatjuk a következő fázisok alatt is.  
 
A szívünkben lévő TÁM szótagból és a mantrából fénysugarak áradnak, betöltve az egész világegyetemet, megérintve a világegyetem összes lényét. Az összes lény buddhává válik.
 
A világegyetem összes buddhájától fény árad, és a szívünkben lévő szótagokba olvad, majd a fények megtöltik az egész testünket. Testünket fénynek tapasztaljuk.
 
Befejezzük a mantra mondását.
Zengetjük az Á hangot. minden felolvad, és pihenünk a tudat természetében. Ez a lényegi Tára meditáció, a Nagy Anya állapota.
 
Felajánljuk az érdemeket, hogy mi, és a világegyetem összes lénye tartózkodjon a tudata természetének gyönyörűségében, a buddhaság állapotában.

Webgalamb