Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A mantra

A mantrák használata a tibeti buddhista hagyomány fő gyakorlási vonalához tartozik, ezért is nevezik a tibeti buddhizmust vadzsrajánának (Gyémánt Útnak), vagy mantrajánának (a Mantrák Útjának)
Az emberi létünk és környezetünk szakadatlan mozgásból áll, az energia folyamatos áramlásából, melyben nincs egy pillanatnyi szünet sem. A tibeti hagyományok szerint – ahogy a nyugati tudomány szerint is – minden az energia játéka, ezen kívül nincs semmi. A szó, a zene változásokat hoz létre belső és külső világunkban, és ehhez az elvhez kapcsolódnak az évezredek óta használt mantrák, mágikus szótagok is, melyek használatával pozitív irányba terelhetjük életünket, sőt a megvilágosodást segítő fontos eszközökké is válnak.

A mantráknak sok változata van. Vannak nagyon lényegi mantrák, melyek a dzogcsen gyakorlatok részét képezik, és a lényegi állapotunkkal való azonosulást segítik, mint az Á hang zengetése, az OM ÁH HUM mantra és a Vadzsradal.


A tantrikus vadzsrajána buddhizmusban mantrák kapcsolódnak a különböző megvilágosodott mesterekhez, mint Guru Rinpocse, Milarepa és a Karmapa, ezek főleg az úgynevezett gurujógákban használatosak, amikor a mester megvilágosodott testével, beszédével, tudatával, megvalósításával és aktivitásával azonosulunk.


Mantrák kapcsolódnak a különböző meditációs istenségekhez is (tib. jidam, szkrt. Deva), hogy megvalósítsuk a meditációs istenség tulajdonságait.


Mantrák kapcsolódnak még az „égtáncosokhoz” (tib. kandro, szkrt. Dakini), akik a megvilágosodott cselekvés energiáinak megnyilvánulásai.

Mantrák kapcsolódnak a védelmezőkhöz is (tib. Csötyong, szkrt. Dharmapala), akik a buddhista tanítások őrzői, és így a tanításokat gyakorlók védelmezői is. Ők segítenek a megfelelő körülmények rendezésében, hogy a gyakorló tudja járni a spirituális útját.

A mantrákat használhatjuk a negatív dolgok lenyugtatására, betegségek gyógyítására; a pozitív dolgok növelésére, mint a gazdagság, bölcsesség; a különböző élethelyzetek uralására; valamit a gyors együttérző cselekedeteink beteljesítésére.


Így a mesterek, meditációs istenségek, égtáncosok és védelmezők mantráinak különböző változatai vannak, melyeket a meghatalmazás, beavatás alkalmával kap meg a gyakorló, és az átadott hagyománynak megfelelően gyakorolja. A különböző hagyományokból származó, de azonos istenséghez kapcsolódó mantrák, lehet, hogy csak egy-egy hangban különböznek egymástól, de teljesen különbözők is lehetnek. Egy-egy istenségnek általában van rövidebb mantrája, amely mindig a lényegi szívmantrája, és hosszabb, sok esetben nagyon hosszú mantrája is, mely az aktivitás mantrája. Általában a szívmantrát gyakorolják először, mert ha az istenség lényegiségével nem azonosul a gyakorló, akkor az aktivitás mantra nem tud megfelelően működni. Az aktivitás mantra legtöbb esetben tartalmazza a szívmantrát.    


Itt, az oldalunkon szereplő mantráknál feltüntettük, hogy melyek azok, amelyek beavatással, meghatalmazással, vagy legalább átadással gyakorolhatóak. Ezek titkos mantráknak számítanak, és átadás nélküli gyakorlásuk problémákat okozhat a gyakorló tudatában, energiarendszerében. Vannak melyeket hangosan nem is ejtenek ki. Azok a mantrák azonban, amelyeknél nem jeleztük az átadáshoz kötöttséget, szabadon gyakorolhatóak mindenki számára.A tibeti buddhizmusban használt gyakoribb mantrák

Á

A tibeti hagyományban az Á hang az összes hang, mantra lényege, az alaphang, a világegyetem összes energiájának eredendően tiszta lehetősége. Ezért a mahajána buddhizmusban Pradzsnaparamitának, az ürességből mindent „megszülő” Nagy Anyának a hangja, és a dzogcsenben a szivárványtest buddhaállapot jelképe.   

Terst, beszéd, tudat
OM ÁH HUNG

A tibeti buddhista hagyományban szó van a létezés három szintjéről, úgy a lények, mint a világegyetem mandalája esetében. Ezek a test, beszéd és a tudat színtjei. A  külső a test szintje, a belső a beszéd szintje és a titkos a tudat szintje. A külső test szint a durva megnyilvánulást jelenti, a belső beszéd szint e megnyilvánulások mögötti energiát, és a tudat szint az előbbi kettő lényegét, és ezekhez megfelelően társulnak az OM ÁH HUNG szótagok. Más megközelítésben az Á hang legfinomabb kibontakozása az OM ÁH HUNG. Úgy is tekinthetjük, hogy az OM a keletkezés hangja, az ÁH a teljes kibontakozásé, a fordulóponté, és a HUNG a felolvadásé. A dzogcsen szerint ez a feljövetel és visszaolvadás egyidejű, tehát minden pillanatban megtörténik.
Úgy tanítják, hogy ha valamelyik istenség mantráját nem ismerjük, és mégis meditációt szeretnénk végezni vele, akkor mantráját behelyettesítjük az OM ÁH HUNG-gal, mert ez az összes többi mantra lényege.
E mantrát a légzésünkkel összhangban is recitálhatjuk, belégzésre mondjuk magunkban az OM, a levegő benntartásakor mondjuk magunkban az ÁH, és kilégzéskor mondjuk magunkban a HUNG szótagot. A HUNG és a HUM szótagok a tibeti hagyományban megfelelnek egymásnak, ezért valójában a mantrákban bármelyiket használhatjuk, például, ha hosszabban zengetjük, akkor talán megfelelőbb a HUM.  A HUNG szótag esetében az n nazális, a g zöngés hang, és a kettő egymás után kiejtve jobban rezeg.
A mi átírásainkban az Á betű a szivárványtest állapota, míg az ÁH – mely egy hosszú „á” – a létezés három szintje – OM ÁH HUNG – összefüggésében használatos.
http://youtu.be/vkpJV1McUZU

Pradzsnáparamita mantra
TEJATA OM GATE GATE PARAGATE PARASZAMGATE BODDHI SZOHA
Pradzsnáparamita a mahajána buddhizmus Bölcsesség Tökéletességének megtestesítője. E női istenség a mahajána buddhizmusban többféle módon ismert, de a tibeti hagyományban a legismertebb változata négykarú, két keze meditációs tartásban, fent tartott jobb kezében vadzsrát, fent tartott bal kezében a Bölcsesség Tökéletességének könyvét, vagy a Szív Szútrát tartva. Mantráját a bölcsesség eléréséért használják.
TEJATA OM GATE GATE PARAGATE PARASZAMGATE BODDHI SZOHA
Őszentsége a XIV. Dalai Láma recitációja
http://youtu.be/LvaFdYSD4C0
http://youtu.be/J2hXg6iukdw
Szív Szútra tibetiül
http://youtu.be/Dz59yKyxNuU
tánc
http://youtu.be/tjRNDuT1fLE

 

Vadzsraguru mantra
OM ÁH HUNG VADZSRA GURU PEMA SZIDDHI HUNG
vagy
OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG
A Vadzsraguru mantra Guru Rinpocséhez kapcsolódik, aki Padmaszambhavaként is ismert.
Guru Rinpocse mondta: Akik a Vadzsraguru mantrát ismétlik, amennyiszer tudják, gyakorlásuk haszna, előnye és energiája valóban elképzelhetetlen. Ez elhárítja a világ összes országában előforduló betegségek, éhínség, nyugtalanság, rossz termés összes negatív erejét, az összes rossz óment és jelzést, és így a növényeknek megfelelő időben fog esni az eső, mindig bőséges vízellátás lesz a mezőgazdaság számára, valamint az emberek és állatok élete, az összes régióban és vidéken jóléttel teli és kedvező állapotú lesz.
Ezek az egyének, akik ilyen módon gyakorolnak, ebben az életükben, a következőben, és a halál és újraszületés közötti köztes létben tulajdonképpen találkoznak velem, a felébredett tudatukban. A megvalósításuk középső szintjén lévők újra és újra találkoznak velem álmaikban. Fokozatosan, gyakorlásukban beteljesítve a különböző utakat és szinteket, a belső tudatosság férfi vagy női hordozóinak soraiba jutnak a tiszta földemen, Ngajab kontinensen. Ne kételkedjetek ebben.
Még ha nem is tudod recitálni a mantrát valamilyen okból, helyezd a győzelmi zászló hegyére, és miután a szél megérinti azt, a szél megérinti az érző lényeket is, és ők kétségtelenül megszabadulnak. Esetleg agyagba írhatod, vagy kőbe vésheted, ez is védeni fogja az utat, melyekre ezeket helyezed, védelmezve a környéket a rosszindulatú hatásoktól. A mantrát aranytintával sötétkék papírra írhatod, és amulettként viselheted. Halálodkor, ha ez az amulett a testeddel elégetik, szivárványok lesznek láthatók, és a tudatod áthelyeződik a Nagy Boldogság birodalmába. E mantra leírása, olvasása vagy recitációja felmérhetetlen, nagysága semmihez nem mérhető. Az eljövendő lények hasznára hoztam létre, és elrejtettem. Találja meg a jövőben a jó karmával rendelkező szerencsés gyermekem.
A mantra
OM ÁH HUNG VADZSRA GURU PEMA SZIDDHI HUNG
vagy
OM ÁH HUNG BENZA GURU PEMA SZIDDHI HUNG
http://youtu.be/ynSWoeQYsTE

Avalókitésvara (Csenrézi) mantra
OM MÁNI PEME HUNG
vagy
OM MÁNI PÁDME HUM
A legismertebb tibeti mantra az OM MÁNI PEME HUNG
vagy OM MÁNI PÁDME HUM, mely Avalókitésvarának, az Együttérzés Buddhájának a mantrája. Általánosan a mantrát úgy fordítják, hogy drágakő a lótuszban, ahol a MÁNI a drágakövet, a PÁDME a lótuszt jelenti, és az OM a mantra bevezető szótagja, a HUNG a befejező szótagja. A mantra egegyszerübb és szutrikus magyarázata: minden érzőlényben benne lakozik a buddhatermészet.
Kalu Rinpocse magyarázatában az OM MÁNI PEME HUNG megfelel az OM ÁH HUNG mantrának, vagyis a MÁNI PEME az ÁH-nak. A mantrát ugyanakkor a létforgatag hat világa tiszta érzékelésére használjuk, ahol a hat érzelem megfelel a hat tiszta bölcsességnek. Ez a következő módon történik:
A homlokunkban lévő fehér OM szótag a gőgöt, önteltséget alakítja át egyenlőség bölcsességévé, így megszüntetve bennünk és minden lényben az istenek világának magját.
A torkunkban lévő zöld szótag az irigységet, féltékenységet, versengési hajlamot alakítja át akadálytalan cselekvés bölcsességévé, így megszüntetve bennünk és minden lényben a félistenek világának magját.
A szívközpontunkban lévő aranyszínű NI szótag a kétséget (kettősséget) alakítja át az összes  bölcsesség lényegévé, így megszüntetve bennünk és minden lényben az emberi születés világának magját.
A köldökközpontunkban lévő világoskék PE szótag a butaságot, tompaságot, szétszórtságot alakítja át a tudat terének bölcsességévé, így megszüntetve bennünk és minden lényben az állatvilágban születés magját.
A köldök alatt négy ujjnyira lévő titkos központban van a vörös ME szótag a kielégítetlen vágyat, sóvárgást alakítja át a megkülönböztetés bölcsességévé, így megszüntetve bennünk és minden lényben az éhező szellemek világában születés magját.
Talpaink közepében van egy-egy sötétkék HUNG szótag, melyek a gyűlöletet, idegenkedést alakítják át a tükörszerű bölcsességgé, így megszüntetve bennünk és minden lényben a pokolvilágokban születés magját.
A mantra mondása közben egy-egy központra összpontosíthatunk, vagy az egészre egyszerre, és elképzeljük, hogy a központokból a szótagoknak megfelelő fények áradnak ki a világegyetembe és megérintenek minden buddhát, megvilágosodottat, majd visszajönnek az áldásaikkal. Újra fények áradnak ki, és megérintenek minden szenvedő lényt, akik ennek hatására buddhákká változnak, és így most is a buddhák áldásaival jönnek vissza a fények.
Másik vizualizációban a szívközpontunkban van a fehér HRI szótag, és körülötte helyezkedik el az OM MÁNI PEME HUNG mantra. Ebben az esetben innen áradnak ki a fények hat színben, megérintve minden buddhát, majd visszatérve, aztán megérintve minden érzőlényt, majd visszatérve.
http://youtu.be/iG_lNuNUVd4

A Nagy Együttérzés Mantrája
A Nīlakaṇṭha Dhāranī mantrája (नीलकण्ठ धारनी) Mahā Karuṇā Dhāranī (महा करुणा धारनी) néven is ismert. Népszerű elnevezése A Nagy Együttérzés Mantrája. A mantra szanszkrit nyelven íródott és főleg kínai, koreai és vietnámi kultúrkörben terjedt el a mahajána buddhizmusból eredően és a  nagy együttérzés tanítására alapozva.  A mantra Avalókitésvara bódhiszattva szavai a Buddhák, bódhiszattvák, istenek, dharma királyok gyülekezete előtt a  Mahakarunikacitta Szútra hagyománya szerint. Ugyanannyira közkedvelt és népszerú, mint a hatszótagú OM MANI PADME HUM mantra és egyben annak szinonimája is Kelet-Ázsiában,
Avalókitésvara szavainak idézetével.  Gyakran használják oltalmazó és tisztító szertatásokon, valamint individuális recitálásoknál is.
Namo ratna-trayāya!
Namo āryāvalokiteśvarāya,
Bodhi-sattvāya Mahā-sattvāya Mahā-kārunikāya!
Om sarva-raviye śudhanadasya namas kritvā imam āryāvalokiteśvara ramdhava
Namo narakindi hrih Mahā-vat-svāme Sarva-arthato-śubham ajeyam
Sarva-sat Namo-vasat Namo-vāka mavitāto
Tadyathā:
Om avaloki-lokate-krate-e-hrih Mahā-bodhisattva
Sarva sarva Mala mala Mahi Mahi ridayam
Kuru kuru karmam Dhuru dhuru vijayate Mahā-vijayati
Dhara dhara dhriniśvarāya cala cala Mama vimala muktele
Ehi ehi śina śina ārsam prasari viśva viśvam prasaya
Hulu hulu mara Hulu hulu hrih Sara sara siri siri suru suru
Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya
Maitreya narakindi dhriśnina
bhayamāna svāhā!
Siddhāya svāhā!
Mahā siddhāya svāhā!
Siddha-yogeśvarāya svāhā!
Narakindi svāhā!
Maranāra svāhā!
śira simha-mukhāya svāhā!
Sarva mahā-asiddhāya svāhā!
Cakra-asiddhāya svāhā!
Padma-kastāya svāhā!
Narakindi-vagalāya svāhā!
Mavari-śankharāya svāhā!
Namo ratna-trayāya!
Namo āryāvalokiteśvarāya svāhā!
Om Sidhyantu mantra padāya svāhā!
A Nilakantha Dharani Mantra
https://www.youtube.com/watch?v=OCkDAQajcDA

Gyógyító Buddha mantra
A Gyógyító Buddha rövid mantrája
TEJATA OM BEKANZE BEKANZE MAHA BEKANZE RADZA SZAMUDGATE SZOHA

A bekanze a fájdalom megszüntetését jelenti, a maha bekanze a fájdalom nagy megszüntetését. Az első bekanze a valódi szenvedés fájdalmának megszüntetését jelenti, nem csak a betegségekét, hanem az összes problémáét. Megszünteti a halál és újraszületés fájdalmait, melyeket a karma és a zavaros érzelmek okoznak. Az első bekanze megszünteti a test és a tudat összes problémáját, beleértve az öregséget és betegségeket is.
A második bekanze megszünteti a szenvedés valódi okát, mely nem külső hanem tudati. Ez a karmára és a zavaros érzelmekre vonatkozik, a belső okokra, melyek lehetővé teszik, hogy a külső tényezők, mint az élelem vagy a napszúrás betegségeket okozzanak. Például a bőrgyógyászok azt állítják, hogy a napsugarak bőrrákot okozhatnak, azonban a tudatbéli ok nélkül semmilyen külső tényező nem lehet a betegségek oka. A napszúrás nem a a bőrrák fő oka, csak azoknak jön létre akik létrehozták magukban a bőrrák okait. Ezért nem kap minden napozó bőrrákot. Évszázadokon keresztül sokat ültek az emberek a napon, de bőrrák viszonylag új jelenség.
A harmadik fázis, a maha bekanze a nagy megszüntetést jelenti, vagyis a tudatban maradt legfinomabb zavaró gondolati lenyomatok megszüntetését is.
A Gyógyító Buddha mantra valójában ellenszerként szolgál a teljes fokozatos spirituális úton a megvilágosodásig. Az első bekanze általánosan az alacsonyabb képességűek fokozatos útjához; a második bekanze általánosan a közepes képességűek fokozatos útjához; és a maha bekanze a magas képességű lények fokozatos útjához kapcsolódik. A Gyógyító Buddha mantrája tartalmazza a teljes fokozatos utat a kezdetektől a teljes megvilágosodásig.
A mantrarecitáció lenyomatokat hagy a tudatunkban, tehát képesek leszünk megtenni a mantra által tartalmazott utat. Létrehozza a teljes út áldását a szívünkben; és aztán végigjárhatjuk az utat, ezt jelenti a bekanze bekanze maha bekanze.
Az OM az „a”, az „o” és az „m” három hangjából áll, melyek a Gyógyító Buddha teljesen tiszta, szent testét, beszédét és tudatát jelképezik. A megvilágosodás útja során a tisztátalan testünk, beszédünk és tudatunk a Gyógyító Buddha tiszta, szent testévé, beszédévé és tudatává alakul, és így az érzőlények tökéletes vezetőivé válunk.
Mindentudó tudatunkkal képesek leszünk erőfeszítésektől mentesen, közvetlenül, hibátlanul látni minden érzőlény tudatszintjét, és az összes nekik alkalmas módszert, hogy egyik boldogságból a másikba vezessük őket, a teljes megvilágosodás páratlan boldogságáig.
Tökéletes erővel fogunk rendelkezni, hogy különböző alakzatokban megjelenhessünk, minden érzőlény számára, feltárva nekik a megfelelő módszereket, vezetve őket az anyagi segítséggel vagy dharma tanításokkal. Így minden múltbeli pozitív cselekedetük lenyomata egy pillanat késedelem nélkül beérik, különböző módszereinkkel a megvilágosodás állapotába vezetve őket.
http://youtu.be/yUJucA-mrgE

Tara mantra
OM TARE TUTTARE TURE SZOHA

Tara, tibeti nevén Dölma, női istenség, aki Csenrézinek a női bölcsesség aktivitása.  Megjelenik az öt különböző színben: a Fehér Tara a lenyugtató és hosszú élet aktivitás, vagyis minden negativitás, betegség lenyugtatása az eredendő állapotba; a Sárga Tara a gazdagító aktivitás, minden pozitív dolog növelése, beleértve a bölcsességet is; a Vörös Tara a hatalom alatt tartó, uraló aktivitás, minden élethelyzet uralása; és a Kék Tara a leigázó, a különböző negatív erők legyőzője. A Zöld Tara az összes aktivitást együtt tartalmazza. A Zöld Tara mantrája az OM TARE TUTTARE TURE SZOHA, és ez az általános Tara mantra is. A hosszú élet Fehér Tara mantra az
OM TARE TUTTARE TURE MAMA AJU PUNYE DZSNANA PUSTIM KURU SZOHA.
A Zöld Tara mantrája megvéd a nyolc veszélytől, melyek belülről származnak, de kívül is megjelennek: gőg (oroszlán), káprázat vagy tudatlanság (vad elefánt), gyűlölet (erdőtűz), féltékenység (kígyó), helytelen vagy fanatikus nézetek (rablók), kapzsiság vagy fösvénység (börtön), vágy vagy ragaszkodás (árvíz) és a káprázat okozta kétség (démon).
A mantrában az OM a múlt, jelen és jövő három időt jelenti; a TARE a világi veszélyektől és szenvedésektől való szabadságot jelenti; a TUTTARE az alacsonyabb szintű spirituális utakon ad védelmet, TURE a boddhiszattvák útján nyújt védelmet, és a SZOHÁ a legfelső védelem, minden védelem beteljesülése együtt.
Őszentsége Urgyen Trinley Karmapa recitációja
http://youtu.be/KeDm_-x6BsM
http://youtu.be/LqBP27_8fiE
Őszentsége a XIV. Dalai Láma recitációja:
http://youtu.be/4jx8edTqkdU
Fehér Tara
http://youtu.be/Ukr6ohaShM0
tánc
http://youtu.be/Bv4DbTu4zbA

Az öt Dzambala jólét istenség
OM DZAMBHALA DZHALENDRAJE SZOHA

A Dzambhala öt jólét istenség az Ezerkarú Csenrézivel kapcsolatos, és tibeti elterjedése Atisa mesterhez kapcsolódik.
Az öt aspektus az öt buddhacsaládnak megfelelő, így van fehér, sárga, piros, fekete és zöld Dzambala is.
Itt a Sárga Dzambhala mantráját idézzük, mely a legismertebb, legáltalánosabb, legtöbbször alkalmazott a jólét és gazdagság eléréséért
OM DZAMBHALA DZHALENDRAJE SZOHA
Sárga Dzambala jobb kezében drágakövet, balban drágaköveket okádó mongúzt tart.
http://youtu.be/qmwE7Eck4R8

Amitábha mantra
OM AMIDEVA HRI
Amitábha (tib. Öpame) nem csak a tibeti, hanem az összes távol-keleti hagyományban népszerű, például Kínában és Japánban is Amida néven. A tibeti hagyományokban azért nagyon népszerű, mert az övé a Nyugati Paradicsom, Szukháváti (tib. Devacsen), ahová a tiszta földek közül a legkönnyebb bejutni, mert nem kell nagy megvalósítás hozzá, hanem pusztán a hit elegendő. Azért a Nyugati Mennyország ura, mert általában az öt buddhacsalád mandalájában nyugaton helyezkedik el a lótusz család buddhájaként. Ebben a mandalában középen van Vajrocsána a tathagatacsalád buddhája; keleten Aksobja a gyémántcsalád buddhája; délen Ratnaszambhava, a drágakőcsalád buddhája; nyugaton Amitábha, a lótuszcsalád buddhája; és északon Amogasziddhi, a karmacsalád buddhája.
Amitábha vörös színű buddha, szerzetesruhában, meditációs tartásban lévő két kezében szilkét, azaz koldulócsészét tart. Mantrája az OM AMIDEVA HRI. Mantráját főleg azért recitálják, hogy haláluk után a tiszta földjére kerüljenek, de a mantrának különböző védelmező és áldást adó hatásai is vannak.
http://youtu.be/EFhddg9zJwI

Vadzsraszattva mantra
OM VADZSRASZATTVA HUNG
vagy
OM BENZA SZATTO HUNG

Vadzsraszattva (tib. Dordzse Szempa, Gyémánt Tudat) minden buddha eredendően tiszta, határtalan teret betöltő megnyilvánulása. Ezért fehér színű, jobb kezében gyémántjogart, balban csengőt tart, a férfi és női minőségek, energiák jelképeként,  jelezve azok egyensúlyát is. Vadzsraszattva mantrája a legismertebb, kimondottan tisztításra használatos mantra.
Rövid mantra
OM VADZSRASZATTVA HUNG vagy
OM BENZA SZATTO HUNG
Hosszú mantra
OM VADZSRASZATTVA SZAMAJA MANUPALAJA VADZSRASZATTVA TENOPA TRISTA DRI DHO ME BHAVA SZUTO KHAJO ME BHAVA SZUPO KHAJO ME BHAVA ANURAKTO ME BHAVA SZARVA SZIDDHI ME PRAJACA SZARVA KARMA SUCA ME CSITTAM SRIJAM KURU HUM HA HA HA HO BHAGAVAN SZARVA TATHAGATA VADZSRA MAME MUNCA VADZSRA BHAVA MAHA SZAMAJA SZATTVA AH
vagy
OM BENZASZATTO SZAMAJA MANUPALAJA BENZASZATTO TENOPA TRISTA DRI DHO ME BHAVA SZUTO KHAJO ME BHAVA SZUPO KHAJO ME BHAVA ANURAKTO ME BHAVA SZARVA SZIDDHI ME PRAJACA SZARVA KARMA SUCA ME CSITTAM SRIJAM KURU HUM HA HA HA HO BHAGAVAN SZARVA TATHAGATA BENZA MAME MUNCA BENZI BHAVA MAHA SZAMAJA SZATTVA AH
Őeminenciája Mingyur Rinpocse
http://youtu.be/9AGwY9AJAgE

Amitájusz mantra
OM ÁMÁRÁNI DZIVENTÁJE SZOHA

Amitájusz (tib. Cepame) az Amitábha buddhacsaládjába tartozó hosszú élet megnyilvánulás. Gyakorlatait a hosszú és szép életért végzik, mert mit ér pusztán a hosszú élet, ha sivár. Vörös színű, és meditációs tartásban lévő két kezében hosszú életvázát tart. Más változatának jobb kezében dadar (ötszínű selymekkel és kerek tükörrel díszített nyílvessző) és bal kezében hosszú élet váza van.  Ha egyesülésben van női társával, akkor a hölgy is dadart és hosszú élet vázát tart kezeiben. Más változatai is vannak.
Általános mantrája
OM ÁMÁRÁNI DZIVENTÁJE SZOHA
http://youtu.be/tcepMA0S_EU

Vadzsrapáni mantra
OM VADZSRAPÁNI HUNG
vagy
OM BENZA PANI HUNG

Vadzsrapáni a megvilágosodott tudat erejét megtestesítő buddha. Általában kék színű, ijesztő megnyilvánulás, mely lángok között áll. Jobb kezében a tudatossága jelképeként gyémántjogart tart, bal keze a démonokot legyőző tartásban van, és van amikor lasszót is tart.    Tigrisbőr szoknyája van és csont ékszereket visel. Mantrája az OM VADZSRAPÁNI HUNG vagy az OM BENZA PANI HUNG, és ennek rövid formája OM VADZSRA HUM Mantrája ismétlése segíti hogy kapcsolatba kerüljünk mérhetetlen energiájával, felhozzuk magunkban azt.
http://youtu.be/DqSPuVps39M
tánc
http://youtu.be/XB5AJbLXXP0

Mandzsusri mantra
OM ÁH RÁ PÁ CÁ NÁ DHI
Mandzsusri a megvilágosodott tudat bölcsességét megtestesítő buddha. Általában aranyszínű, jobb kezében a káprázatot átvágó kardot, balban lótuszvirágot tart, melynek bibéjén a Bölcsesség Tökéletességének könyve található. Avalókitésvara, Mandzsusrí és Vadzsrapáni együtt a Három Védelmezőként is emlegetett. Mantráját a bölcsességért, átlátásért, jövőbelátásért recitálják. Mantrájával lehet végezni mo tibeti jóslásokat is, mert látja a három időt.
Mantrája
OM ÁH RÁ PÁ CÁ NÁ DHI
http://youtu.be/siwKidra_-g
tánc
http://youtu.be/YCwVMcAFqS8

Vadzsrakilaja mantra
(beavatáshoz/átadáshoz kötött)
OM BENZA KILI KILAJA SZAVA BIGHNEN BAM HUM PHAT
Vadzsrakilaja (tib. Dordzse Purba, Gyémánt Tőr) a régi nyingma hagyomány legismertebb és legkedveltebb istensége. Ő a gyors együtt érző cselekvés megtestesítője, mely négyféle lehet: minden negativitás, betegség lenyugtatása; minden jód dolog, bölcsesség növelése; minden helyzet uralása, hatalom alatt tartása; és a gyors, azonnali leigázás.
Mantrája
OM BENZA KILI KILAJA SZAVA BIGHNEN BAM HUM PHAT
http://youtu.be/zw1kZg9Ogkg

Hajagriva mantra
(beavatáshoz/átadáshoz kötött)
HRIH VADZSRA KRODHA HAJAGRIVA HULU HULU HUM PHAT
Hajagriva (tib. Tamdrin, Lófő) a lótuszcsalád istenségeként Amitábhához, Amitájuszhoz és Csenrézihez kapcsolódik, az ők gyors aktivitásuk. Általában a Beszéd Istenségének nevezik, mivel e család, vörös színével a torokközponthoz is kapcsolódik. Ő a köztes létben megjelenő egyik haragos istenség is. Jellegzetessége, hogy a gyógyszerekre is rámondják a mantráját (mondják a mantrát és aztán a mantra energiáját ráfúják) ezzel növelve a gyógyszer erejét. Ő a Tánc Ura, vagyis az egoképzeten táncoló istenség. Mantrája az egoképzet meghaladását és a jó dolgok növekedését eredményezi
HRIH VADZSRA KRODHA HAJAGRIVA HULU HULU HUM PHAT
http://youtu.be/zw1kZg9Ogkg

Vadzsrajogini mantra
(beavatáshoz/átadáshoz kötött)
OM VADZSRAJOGINI HUM PHAT SZOHA
Vadzsrajogini (tib. Dordzse Naldzsorma, Gyémánt Jogini)a buddha bölcsesség női megnyilvánulása, az összes buddha női társa. Általánosan két változata van, a felhúzott lábbal táncoló, mely főleg a nyingma és kagyü hagyományokban ismert, és a két lábon álló, mely főleg a szakja és gelug hagyományokban ismert. Vörös színe a lángoló belső hőt jelképezi, katvanga pálcát tart, mely a férfi társával való elválaszthatatlanságát jelképezi. Ő a Csakraszamvara tantrák belső lényege. Meztelen és félelemmentes.  jobb kezében az egoképzetet átvágó görbe kés, balban az ego vérét tartalmazó koponyacsésze. Az egodémon hullán táncol a nagy gyönyör állapotában.
Rövid mantrája
OM VADZSRAJOGINI HUM PHAT SZOHA
Hosszú mantrája
OM OM OM SZARVA BUDDHA DAKINIJE VADZSRA VARNANIJE VADZSRA VAJROCSANIJE HUM HUM HUM PHAT PHAT PHAT SZVAHA
vagy
OM OM OM SZARVA BUDDHA DAKINIJE BENZA VARNANIJE BENZA BEROCANIJE HUM HUM HUM PHAT PHAT PHAT SZVAHA
Nagyon hasonló megnyilvánulása a Vadzsra Varahi (tib. Dordzse Pamo, Gyémánt Emse), akinek fejtetején fekete emsefej jön elő, és a csö hagyományban a Kroma Nagmoként (Nagy Fekete Anya) is megjelenik, aki a Gyémánt Emse legijesztőbb, fekete változata.
http://youtu.be/ICCHHjlYhMo
tánc
http://youtu.be/86EyP1fLngg

Csakraszamvara mantra
(beavatáshoz/átadáshoz kötött)
OM SRI VADZSRA HE HE RU RU KAM HUM HUM PHAT DAKINI DZA LA SAMBARAM SZOHA
Heruka Csakraszamvara (tib. Khorlo Demcsog, Legfőbb Gyönyör Kereke Vérivó) az új hagyományok anuttaratantráiban ismerős istenség, mely a mérhetetlen gyönyör és üresség egységének létrehozásában segíti a gyakorlót, aki ily módon, az anya-tantráknak megfelelően megvalósítja a mahamudra (tib. Csgcsen, Nagy Jelkép) állapotát.
A Csakraszanvara Heruka lényegi mantrája
OM SRI VADZSRA HE HE RU RU KAM HUM HUM PHAT DAKINI DZA LA SAMBARAM SZOHA
másik mantrája
OM HRI HA HA HUM HUM PHAT
az Anya mantrája lényegi mantrája
OM VADZSRA BEROCANIJE HUM HUM PHAT SZOHA
másik mantrája
OM SZARVA BUDDHA DAKINIJE VADZSRA VARNANIJE HUM HUM PHAT SZOHA
A négy Szív-dákini mantrája
OM DAKINIJE HUM HUM PHAT
OM LAME HUM HUM PHAT
OM DAKINIJE HUM HUM PHAT
OM KHANDAROHI HUM HUM PHAT
OM RUPINIJE HUM HUM PHAT
Csakraszamvara szertartás
http://youtu.be/WFqawKc06IU

Kurukulla mantra
(beavatáshoz kötött)
OM KURUKULLE HRI SZOHA
Kurukulla a bűbáj és mágia női buddhája. Nagyon hasonló Vadzsrajoginihez, nagyjából azonos vele, sokszor Vadzsrajogini egyik megnyilvánulásának mondják. Más megközelítésben a Tara egyik megnyilvánulása a huszonegy közül. Az OM KURUKULLE HRI SZOHA mantráját a Hajagriva és Guru Rinpocse mantráival együtt a különböző betegségek ellen is gyakorolják, mint a rák és az AIDS.
John Reynolds bevezető tanítása Kurukulláról
http://youtu.be/OwveU18TRho

Kalacsakra mantra
(beavatáshoz/átadáshoz kötött)
OM ÁH HUM HOH HAM KSAH MA LA VA RA JA HUM PHET
Kalacsakra magas tantrikus (belső tantrikus) istenség, anuttarajógatantra. Manapság Őszentsége a Dalai Láma által adott Kalacsakra beavatások a legnagyobb buddhista rendezvények a világon. A leginkább kidolgozott tantrikus rendszer, melyben a lényegi istenséghez és mandalájához tartozó azonosuláson kívül, megtalálható a különböző világegyetem leírások, asztrológiai módszerek is. Mantrája
OM ÁH HUM HOH HAM KSAH MA LA VA RA JA HUM PHET
Csak a beavatása megkapása után gyakorolható.

Bernagcsen Mahakala
(beavatáshoz/átadáshoz kötött)
A tibeti védelmezők közül talán nálunk Magyarországon a legismertebb a Bernagcsen (Nagy Fekete Köpeny)  Mahakala, mely a Karmapákhoz kapcsolódó védelmező. Már Guru Rinpocse idejében is alkalmazták dzogcsen védelmezőként, de a II. Karmala Karma Paksi terjesztette el. Bernagcsen a Szamantabhadra, a dzogcsen Eredendő Buddhájának ijesztő megnyilvánulása, és pontosan az is a fő működési módja, hogy a késével minden káprázatot átvágva (mint a Phat!) az eredendő állapotba röpítse a gyakorlót, miközben a bal kezében lévő koponyacsészéből élvezettel fogyasztja az összes káprázat „vérét”.
Rövid Bernagcsen szertartás, madakma:
http://youtu.be/6h1lwqrG7Jw

Ekadzsati
(beavatáshoz/átadáshoz kötött)

OM MAMA RULU RULU HUM DZSO HUM
Ekadzsati a dzogcsen fő védelmezője. Haja egy tincsbe áll fölfelé, egy szeme, van, egy melle középen, mindezek a kettősségmentes állapotot jelképezik.
Mantrája
OM MAMA RULU RULU HUM DZSO HUM

Palden Lhamo
(beavatáshoz/átadáshoz kötött)
DZSO RAMO DZSO RAMO DZSO DZSO RAMO THUN DZSO KALA RA CSEN MO RAMO ACSA DACSA THUN DZSO RULU RULU HUNG DZSO HUNG
Palden Lhamo női védelmező az összes tibeti hagyományban megtalálható, a hagyományoknak megfelelően különböző alakokban és mantrákal. Ő Őszentségének a XIV. Dalai Lámának is a védelmezője.
Mantrája
DZSO RAMO DZSO RAMO DZSO DZSO RAMO THUN DZSO KALA RA CSEN MO RAMO ACSA DACSA THUN DZSO RULU RULU HUNG DZSO HUNG
Láthatjuk, hogy a mantra szótagjai azonosak az Ekadzsatiéval, mert azonos energiákat uralnak.

Webgalamb