Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

Szent Péter apostol élete és üdvtörténeti útja
Franzoni Zoltán előadássorozata

III. Péter apostol Antiochiában és Rómában
2018. február 24./szombat 18.00

II. Péter apostol szentföldi tevékenysége és az ősegyház alapítása
2018. január
27./szombat 18.00

I. Simon Péter egyénisége az evangéliumok tükrében
2017. december 16./szombat/18.00

helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs

Szent Péter apostol élettörténete a tanúságát adja a hit erejének és annak, hogy egy ingatag, gyarló ember is nagyon fontos életfeladatot kaphat a mindenható Istentől, ha Jézusba vetett hite és Jézus iránti szeretete vezérli. Amikor Péter rábízta magát Jézusra, akkor mesterét a vízen járva közelítette meg. Ám amikor megingott a hite, akkor süllyedni kezdett a Genezáreti-tó vizében. Péter szorult helyzetbe kerülve, Jézust egymásután háromszor is megtagadta, de amikor eszébe jutottak Jézus szavai, melyekkel korábban megjövendölte mindezt, akkor Péter sírva fakadt és ezzel az őszinte megbánással, bűne alól azonnal feloldozást nyert. Mivel a tanítványok közül Péter hite volt a legerősebb, és mivel ő volt közülük az, aki igazán megtapasztalhatta a kegyelem értékét, ezért Jézus őt állította az egyház alapjául. Péter hite olyan erős volt, hogy már az árnyékába kerülve is betegek gyógyultak meg. Ha szeretnénk megismerni és saját életünkben is működtetni a hit erejét, akkor ideje jobban megismerkednünk ezzel az egyszerű galileai halásszal, aki Antiochiában egy tizennégy éve halott gyermeket támasztott fel.

Egy előadássorozat keretében az evangéliumok, az Apostolok cselekedetei című írás, illetve apokrif iratok alapján követem végig Péter útját az elhívásától egészen a vértanúságáig. Beszélni fogok Péter szentföldi, antiochiai és római működéséről. Szó lesz az apostol életében és halála után tett csodáiról, a személyéhez kapcsolódó ünnepekről és az ördögi Simon mágussal vívott küzdelméről. Előadásaim képi anyagát a Magyar Anjou Legendárium szolgáltatja. Szeretném ha minden szentnek, így Szent Péter apostolnak is élővé és működővé válna a jelenléte, nemcsak a gondolatainkban, de a lelkünkben is. Ezért mostani előadásaimra is szeretettel hívok és várok mindenkit.

képek/Magyar Anjou Legendárium, XIV. század.

Webgalamb