Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

John Myrdhin Reynolds
Lama Vadzsranátha

a szenvedélyes KURUKULLA lótusz Dákini
a bűbáj és mágia Női Buddhája
hétvégi meditációs elvonulás
időpont: 2013. február 23-24.
/szombat-vasárnap/14.00-20.00
helyszín: Sambhala Tibet Központ

A Dákini vagy Khandróma jelentése: aki az égen megy keresztül vagy égben járó, az energia megnyilvánulása női formában. Vannak világi Dákinik akik emberi lények, mint női spirituális tanítók vagy boszorkányok, akik pszichikus erők felett rendelkeznek. De vannak nem emberi dákinik is, mint istennők vagy természeti szellemek női formában. Ezen kívül vannak még Bölcsesség Dákinik, akik meghaladják a szamszára létforgatagát és a megvilágosodott tudatosság megnyilvánulásait képviselik női formában; úgy mint a női Buddha Tára, vagy a női Bódhiszattva, mint Lakshmi és Szaraszvati, vagy a védelmező női forma Ekádzsáti és Pálden Lhámó. A tibeti tantrikus buddhizmusban, a Dákini a Megvilágosodott Buddhaság Bölcsességének Alapelve, ebből adódóan úgy mondják, hogy ő minden buddha hitvestársa. Még általánosabban; a Dákini képviseli azt a női elvet ami a patriarchális társadalom és a racionális férfi Ego tudatosság ellenőrzésén kívül van. Ez a kurzus áttekinti, mennyire fontos a Dákini elv a tibeti buddhizmus magas tantrikus gyakorlatában és bemutat néhány meditációs gyakorlatot és rítust is a Dákini jógával kapcsolatban.

Az egyik, Odijánából származó buddhista Dákini, Kurukulla istennő. Ez tibetiül Rigjedma (rig-byed-ma), és azt jelenti: Ö, aki a tudást hordozza és Odijána királyához, Indrabutihoz kapcsolódik. A három Indrabuti közül a másodikhoz. Továbbá létezik egy neki tulajdonítható szadhana szöveg Kurukulla nyolckarú gyakorlatához. De akár nyolc, akár négy karja van alapvetően úgy ismert mint Odijána Kurukulla.
A legtöbb kutató úgy véli, hogy Kurukulla eredetileg törzsi istennő volt ugyan úgy, mint Durga a Hindu istennő volt indiában, akit később a népszerűsége miatt, a nagy buddhista istennőhöz Tárához társítottak. Ez okból Kurukullát gyakran nevezik Vörös Tarának (sgrol-ma dmar-po) Tarodbhava Kurukulla,  aminek jelentése: A Kurukulla aki Tarából jelenik meg.

A kétnapos kurzus hozzájárulása: 10 000 Ft + a meditációs gyakorlatok szövegkönyvének ára.

A tanítás felépítése miatt csak a teljes programon való részvétel lehetséges!
Az előadáson egyéni hangfelvétel készítése nem lehetséges!

információ: H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
Sambhala Tibet Központ sambhala@tibet.hu www.tibet.hu


The Passionate Lotus Dakini Kurukulla
The Dakini of Magic and Enchantments

february 23-24, 2013
saturday-sunday/14.00-20.00
Sambhala Centrum, Budapest, Hungary
H - Budapest 1012 Attila út 123.
[Weekend meditation retreat]

The Dakini or Khandroma, literally “she who moves through space” or “she who goes in the sky,” is a manifestation of energy in female form. There are worldly Dakinis who are human beings such as female spiritual teachers or else witches possessing psychic powers, but also non-human Dakinis such as goddesses and nature spirits in female form. In addition, there are Wisdom Dakinis who are transcendent or beyond Samsara and represent the manifestations of enlightened awareness in female form, such as the female Buddha Tara, or female Bodhisattvas such as Lakshmi and Sarasvati, or Guardians in female form like Ekajati and Paldän Lhamo. In the Tantric Buddhism of Tibet, the Dakini embodies the Wisdom Principle of Buddha enlightenment, for which reason she is said to be the Consort of all the Buddhas. More generally, the Dakini represents the feminine principle that is outside the control of patriarchal society and the rational male ego consciousness. This course will survey the importance of the Dakini Principle in the Higher Tantra practice of Tibetan Buddhism and introduce some of the ritual and meditation practices connected with Dakini Yoga.
   

One Buddhist Dakini originating from the country of Uddiyana is the goddess Kurukulla. The name Kurukulla is translated into Tibetan as Rigjyedma (rig-byed-ma), “she who is the cause knowledge.” She is associated with a king of Uddiyana named Indrabhuti. But there were at least three Indrabhutis and this is most likely the second one. Moreover, there exists a sadhana text attributed to him for the red Kurukulla in her eight-armed form. But whether she had eight arms or four arms, she is generally known as the Uddiyana Kurukulla. Most modern scholars believe this indicates that Kurukulla was originally a tribal goddess, much like the Hindu goddess Durga had been in India, who later, because of her popularity, became associated with the Buddhist great goddess Tara. For this reason, Kurukulla is often called the Red Tara (sgrol-ma dmar-po) or Tarodbhava Kurukulla, “the Kurukulla who arises from Tara.”

Webgalamb