Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Reynolds/CV

John Myrdhin Reynolds, dharma nevén Vadzsranatha vallástörténeti, antropológiai, arab, szanszkrit és tibeti nyelv, valamint buddhista tanulmányokat folytatott a Berkeleyi California Egyetemen és a Seattle-i Washington Egyetemen. Előbbiben az iszlámot tanulmányozta Prof. Arthur Jeffrey, utóbbiban iranisztikát kutatott Prof. J. Duchesne-Guillemin irányítása alatt. Doktori kutatását a buddhista pradzsnaparamita irodalom világhírű tudósának, Prof. Edward Conze vezetésével a szanszkrit és tibeti nyelv, valamint a buddhista filozófia területén végezte.

Több mint tíz évet töltött Indiában és Nepálban, ahol különböző dél-indiai hindu asramokban, valamint Darjeelingben, Kalimpongban és nepáli tibeti buddhista kolostorokban végzett kutatást. Ez utóbbi helyeken a tibeti buddhizmus nyingmapa és kagyüpa iskoláinak irodalmát, szertartásait és meditációs gyakorlatait vizsgálta. Láma tanítói közül említést érdemelnek Dezsung Rinpocse, Kangyur Rinpocse, Csatral Rinpocse, Dudzsom Rinpocse, Kalu Rinpocse, Gyalwa Karmapa és még sokan mások. Legfőbb kutatási területét a Dzogcsen és a buddhista tantrák képezték, egyaránt önmaguk és a gnoszticizmussal, illetve más nyugati misztikus hagyománnyal összehasonlítva. Ennek eredményként számos, a nyingmapa és kagyüpa hagyományhoz tartozó szöveget fordított le angolra, melyek listája a közelmúltban a bön hagyományból származó szövegekkel is bővült. Nepáli tartózkodása alatt alkalma nyílt tanulmányozni a tibeti samanizmus tanait és gyakorlatait, beleértve a szelleműző és a lélekvisszahívó szertartásokat, amelyeket a nyingmapa iskola ngakpa lámái végeztek.  Ezen kutatás hatása nem merült ki a szövegek tanulmányozásában, hanem tapasztalati és részvételi vonzata is volt. Beavatást nyert mind a nyingmapa, mind pedig a kagyüpa rendekbe, majd 1974-ben Kalimpongban, Őszentsége Dudzsom Rinpocse a tibeti buddhizmus nyingmapa rend ngakpá-vá – buddhista tantrikus jógi – avatta, egyúttal a Vadzsranatha (Rigdzin Dordzse Gonpo) nevet kapta. Őszentsége ösztönzésére és engedélyével hozzálátott a tibeti buddhizmus ngakpa-hagyomány részletes kutatásához, mely hagyomány az időszámításunk VIII. századi Guru Padmaszambhavától és Nubcsen Szangye Jesétől eredeztethető.

Az azóta eltelt időszakban Láma Vadzsranatha folytatta kutatásait és széles körű előadásokat tartott Indiában, Európában és Amerikában. Több egyetemen vallástörténelmet és buddhista tanokat oktatott, úgymint a dél-indiai Shanti, az Amhersti University of Massachusetts, a Santa Cruzi University of California, és legutóbb a New York City College of New Rochelle berkeiben. Ezen túlmenően számos európai városban adott tanításokat és tartott szemináriumokat a buddhizmus, a meditáció, a tibeti samanizmus és a pszichológiai fejlődés témakörében, mint például Amsterdam, Den Haag, Groningen, Koppenhága, Malmö, Oslo, Devon és London, valamint Olaszország, Görögország, Spanyolország, Lengyelország, Magyarország és a volt Jugoszlávia területén.

Láma Vadzsranatha az elmúlt két évtized során szorosan együttműködött Namkhai Norbu Rinpocséval, a Dzogcsen hagyomány legkiemelkedőbb nyugati képviselőjével, néhány fontos nyingmapa Dzogcsen szöveg fordításában. 198.9 óta Lopon Tenzin Namdakkal, a Tibeten kívüli bönpo hagyomány legkiemelkedőbb tudósával dolgozott együtt számos régi és ritka bönpo Dzogcsen szöveg angol fordításán, beleértve a Zsang-zsung Nyen-gyüd, valamint a Ma Gyüd, a bönpo anyatantra szövegeit.

Az ő elsődleges célja a Dzogcsen hagyomány történelmi eredetét feltáró vizsgálatok folytatása a nyingmapa és bön hagyományban, kiváltképp a Dzogcsen és a bön hagyomány és az ősi Közép-Ázsia és Nyugat közötti kapcsolatokban, beleértve az iráni buddhizmust, a Mithrász-kultuszt és a gnoszticizmust.

Ezek az eredeti tibeti és szanszkrit szövegek kutatásai, valamint a vallási, miszticizmus és mágia témáit felölelő összehasonlító tanulmányok, illetve az ezekből született monográfiák Vidyadhara Projekt néven ismeretesek.

Néhány említésre méltó kiadvány
A megvalósítás alkímiája (1978, Simhanada Publications),
Tibeti asztrológiai naptár és almanach (1978, Kalachakra Publications),
A nappal és éjjel ciklusa (1984, 1987, Station Hill Press),
Tára aranyozott rózsafüzére (1985, Shang Shung Edizione), A gyémántszerű életesszencia (1987, Vidyadhara Publications),
Önfelszabadulás, a mezítelen tudatosság által látva (1989, 2000 Snow Lion),
Szimhamukha titkos könyve (1990, 2001, Vidyadhara Publications),
Wicca, pogányság és tantra (1994, Vidyadhara Publications),
A tiszta fény ösvénye (2006- 2007),
Aranyozott betűk (1996, Snow Lion),
Tér, tudatosság és energia (Snow Lion).

A Bönpo Research Alapítvány bönpo fordítói projekt keretében láma Vadzsranatha egy sor monográfiát adott ki bönpo Dzogcsen és tantra témában, míg a Simhanada Publications kiadónál egy sor monográfiát és gyakorlatszöveget (szádhanák) jelentetett meg a Dzogcsen és buddhista tantra a tibeti buddhizmus nyingmapa és kagyüpa iskolák tárgykörében. San Diegóban, Californiában Láma Vadzsranatha megalapította a miszticizmus és ezoterikus hagyományok összehasonlító tanulmányozását folytató Vidyadhara Intézetet, ahol a közeljövőben egy monográfia kerül majd kiadásra vagy újrakiadásra a buddhizmus és tibeti tanok témájában, továbbá különböző vallástörténeti témákban, melyek fókuszában áll a buddhizmus és a bön összehasonlító tanulmányozása más misztikus hagyományokkal, mint például a gnoszticizmus, a neo-platonizmus, a korai kereszténység, a kabbala és a szufi, valamint a keleti-nyugati pszichológia és a meditációs gyakorlat kérdésköre.

Webgalamb