Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

Képgaléria

j_reynolds_2004_10_47opti.jpg
John Myrdhin Reynolds Lama Vajranatha

Gyémánt Tőr a vágy és gyönyör átalakítása
Vadzsrakilaja Anujóga gyakorlatai

tanítás/elvonulás

időpont: 2012.január 14-15./szombat-vasárnap/14.00-20.00

Mahakala gyakorlása
meditációs istenségként és védelmezőként

tanítás/elvonulás
időpont: 2012.január 21-22./szombat-vasárnap/14.00-20.00
helyszín: Sambhala Tibet Központ

Vajrakilaya.jpg

Gyémánt Tőr a vágy és gyönyör átalakítása

Vadzsrakilaja Anujóga gyakorlatai
tanítás/elvonulás

időpont: 2012.január 14-15./szombat-vasárnap/14.00-20.00

A tibeti buddhizmus gyémánt út tantra rendszerének fő meditációs gyakorlatát a Szádhana, a megvalósítás folyamata, ahol a képzelet és a gondolat ereje által, a gyakorló létrehoz és belép egy virtuális valóságba.  A kezdeti vizualizációs folyamat a Mahajóga; a magasabb spirituális energiát segítségül híva, az alászáll és csatornázódik a meditációs istenség(Jidám)archetipikus formájában megvalósítva azt a mandala szakrális terében, annak érdekében, hogy konkrét eredményeket hozzon az ember életében. Az Anujógában a beteljesítés folyamatában, a gyakorló elérkezik oda, hogy azt tapasztalja amit a Jidám(meditációs istenség) tapasztal a mandalában. Azaz, a Nagy Gyönyör Mahaszukhát. A Tummo gyakorlatára fókuszálva a belső hő jógája által. az Anurága energiája vagy szexuális szenvedély ahogyan azt a Jidám tapasztalja, amely általában köti az egyén tudatát hogy megszülessen a Szamszárában(létforgatag), most a Szamszárából való szabadulás eszközévé válik. A tantrikus mester Duddzsom Rinpocse kommentárjaira támaszkodva ezen a gyakorló hétvégén a megelőző Anujóga gyakorlás folytatódik és tovább fejlődik.

 

Kérjük a Tummo programon résztvetteket, hogy kapott gyakorlat szövegét hozzák magukkal!
A tanítás felépítése miatt csak a teljes programon való részvétel lehetséges!
Az előadáson egyéni hangfelvétel készítése nem lehetséges!

 

Mahakala gyakorlása

meditációs istenségként és védelmezőként
tanítás/elvonulás
időpont: 2012.január 21-22./szombat-vasárnap/14.00-20.00

Mahakala a “Nagy Fekete” A tibeti buddhizmus minden iskolájában; a gyakorlóknak a legfontosabbnak tekintett Tanvédő-Dharmapala a buddhista tanításokat védő szellemek között. Ez a félelmetes isteni figura, aki elpusztítja a démonokat, megsemmisíti és eltávolítja az akadályokat, működhet mint Jidám vagy meditációs istenség, vagy mint Sungma, egy oltalmazó és védő szellem ami a tanításokat és azok gyakorlóit védi.  Mint meditációs istenség, ő  úgy van számon tartva mint az együttérzés nagy Bódhiszattvájának Avalokiteshvarának a haragos emanációja, aki felveszi ezt a félelmest formát amikor a békés megoldások nem működnek, hogy leigázza és átalakítsa az akadályokat és a fenyegetésektől származó negatíve energiákat. Védelmezőként, van egy hetvenöt Natha vagy Gonpo-ból álló csoportja, akik közül sokan tartoznak a Tanvédő Dharmapalák tizedik magasabb rendjébe. Ezen a hétvégi szemináriumon, a hatkarú és a négykarú Mahakala védelmező gyakorlatára fogunk összpontosítani és elmélyedni, valamint a fehér Mahakala bőség-jólét gyakorlatára melynek hagyomány vonala Indiából Shavaripától származik és a Tibetből Khyungpo Naljortól.

A tanítás felépítése miatt csak a teljes programon való részvétel lehetséges!
Az előadáson egyéni hangfelvétel készítése nem lehetséges!

 

információ: Humeniuc Márta martihum@gmail.com  tel. 0036 70 508 0084
Sambhala Tibet Központ  sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   06 1 782 77 21

 

The Anuyoga Practices of Vajrakilaya:
The Transformation of Bliss and Desire
Sambhala Center, Budapest, Hungary
January 14-15, 2012 14.00-20.00
[Weekend meditation workshop]

The principal meditation practice in the Tantra system of Vajrayana, or Tibetan Buddhism, is that of Sadhana, the process of realization, where, by means of imagination and the power of thought, the practitioner creates and enters into a virtual reality. In the initial visualization process of Mahayoga, higher spiritual energy is invoked to descend and channelled through the archetypal imagery of the Yidam meditation deity and actualized in the sacred space of the Mandala in order to realize concrete results in one’s life. In the perfection process of Anuyoga, the practioner comes to experience what the Yidam in the Mandala is experiencing, that is to say, the Great Bliss of Mahasukha. Focusing on the the practice of Tummo, the yoga of inner heat, the energy of Anuraga, or sexual passion, as it is experienced by the Yidam, which would normally bind the individual consciousness to rebirth in Samsara, now becomes the very means to the attaining of liberation from Samsara. Relying on the commentaries of the Tantric master Dudjom Rinpoche, in this workshop the previous practices of Anuyoga will be continued and developed further.

 

The Practice of Mahakala
as Meditation Deity and as Guardian
Sambhala Center, Budapest, Hungary
January 21-22, 2012 14.00-20.00
[Weekend meditation workshop]

In all the schools of Tibetan Buddhism, Mahakala, “the great black one,”is regarded as among the most impotant of all the Dharmapalas, or Guardian Spirits of the Buddhist Teachings and its practitioners. This terrifying divine figure, who destroys demons and demolishes and dissolves obstacles, may function as a Yidam, or meditation deity, or as a Sungma, a guardian and protective spirit for the teachings and for the practitioner. As a meditation deity, he is regarded as a wrathful emanation of the great Bodhisattva of compassion, Avalokiteshvara, who adopts this ferocious guise when peaceful methods fail to subdue and transform the obstacles and threats emanating from negative energies. Functioning as Guardians, there is a group of Seventy-five Nathas, or Gonpos, many of whom belong to the tenth rank among the Dharmapalas. In this weekend seminar, we will focus on and engage in the practices of the Six-armed Mahakala and the Four-armed Mahakala for protection practice and the White Mahakala for wealth practice that comes through the lineage of Shavaripa in India and Khyungpo Naljor in Tibet.

Contact: Marti, martihum@gmail.com, tel.0036-(0) 70-508-0084
Contact: sambhala@tibet.hu

 

Tummo belső jóga gyakorlatok

a Tibeti Magas Tantra Buddhizmusban
2011. június 4-5./szombat-vasárnap/15.00-21.00

A Szadhana gyakorlata, avagy a tantrikus átalakulás két szakaszra oszlik.

Az első szaksz a kifejlesztő folyamat, tibetiül kjerim, ahol a gyakorló magát meditációs istenségnek vizualizálja annak saját megvilágosodott aktivitásának kiterjedésén belül, amit mandalának neveznek. Az archetipikus istenség formán végzett meditációs gyakorlat során lehetővé válik a gyakorló számára a hozzáférés az egyedi szimbolikus isteni forma erejéhez, képességeihez, és bölcsességéhez amit az hagyományosan egyesít.

A második szakaszban, a beteljesülési folymatban, tibetiül dzogrim, a jóga gyakorló kifejleszti a gyönyör és üresség tapasztalásának alapvető tudatosságát mandala istenségeként. Itt hat fő belső jógagyakorlat létezik, amelyeket gyakran nyugaton Naropa hat jógájának neveznek, de leegyszerűsítve ez a dzogrim csö-druk. Ezek közül a központi gyakorlat a tummo avagy a belső hő jógája, amin a többi jóga is alapul. A tibeti buddhista nyingma hagyomány forrásaira támaszkodva, különösképpen a nagy tantrikus mester Dudzsom Rinpocse jóga és meditációs gyakorlatait fogjuk majd megvizsgálni.

Webgalamb