Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

SZENT ISTVÁN KIRÁLY
A MAGYAROK APOSTOLA
FRANZONI ZOLTÁN
háromrészes előadás-sorozata
helyszín/Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123.  11cs
2019. október-november-december

Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.
Szent István király intelmei, X. rész

bevezetés
Napjainkban a történelmi emlékezet egyre nagyobb mérvű és egyre aggasztóbb következményekkel fenyegető elhomályosulásának lehetünk tanúi. A mai kor embere, egyre kevésbé képes történelmi példák alapján, összefüggéseiben látni a világ eseményeit és egyre kevésbé képes elhelyezni önmagát ezekben az eseményekben. Hazánkban az emberek döntő többsége, történelmi tudat nélkül éli az életét, amivel lemond annak lehetőségéről, hogy emberségét és magyarságát, egy a hétköznapinál sokkal magasabb szinten, szellemileg és lelkileg kiteljesedve élje meg.

Napjainkra Szent István király az egyre elhomályosuló történelmi tudat áldozatává vált. Arról a Szent István királyról van szó, aki a Szent Koronával való misztikus kapcsolata révén, a Szent Koronán keresztül, a mi életünknek is részévé vált. Alakjának megítélésében döntő szemponttá vált a jelen. Saját korunk sivárságát, értelmetlen, erkölcstelen és embertelen viszonyait, manapság sokan próbálják Szent Istvánon számon kérni. Pedig ezer évvel ezelőtt, Szent István szilárd alapokat teremtett ahhoz, hogy a valódi keresztény hagyományra épülő és abban élő magyar királyság, az idők végezetéig fennmaradjon. Bármilyen kényelmes lehet sokak számára, hogy saját szellemi és lelki nyomorúságukat, egy náluknál ezer évvel korábban élt ember számlájára írják, ez nemcsak rendkívül ésszerűtlen, de mélységesen erkölcstelen is.

A Szent Istvánnal szemben táplált oktalan és értelmetlen gyűlölet, megosztja és belülről rombolja nemzetünket. Amíg ezt az idegenek által gerjesztett szellemi és lelki meghasonlást nem sikerül feloldani, addig a magyar nemzet, mint közösség, spirituális értelemben nem tud felemelkedni. A nép, amely saját szakrális vezetőit nem ismeri, teljes mértékben kiszolgáltatottá és félrevezethetővé válik. A félrevezetett tömegekkel elhitetik, hogy választaniuk kell Szent István és Koppány között, aztán felkínálnak egy tudatosan meghamisított Szent István-képet és egy tudatosan meghamisított Koppány-képet. És az emberek döntenek. A két rossz közül mindenki a szerinte kevésbé rosszat választja. A modern kori demokráciák receptje érvényesül. Szent István és Koppány valós alakját az emberek nem ismerik, de ami sokkal aggasztóbb, nem is akarják megismerni. A mai magyarság a Szent Istvánra és Koppányra vonatkozó bizonytalan elméleteket, már történelmi tényekként tálalva kapja a hivatalos történészektől. Ezt a vonalat erősíti egy bizonyos zenés színmű, melyet megnézve és meghallgatva, sokan abba a tévedésbe esnek, hogy a színtiszta igazságot látják a színpadon. Ugyanakkor Szent István és Koppány alakjának meghamisításában, bizonyos „alternatív kutatók” munkálkodásáról sem szabad elfeledkeznünk, akik hajmeresztő elméletek felállításával éltették és éltetik tovább a Szent Istvánról kialakított torzképet.

A Szent István személyét érintő dogmák és tévhitek lebontása, nem könnyű feladat. Ám akinek ez sikerül, az Szent István személyében egy nagy bölcsességű, jó akaratú és szeretettel teljes uralkodót fog megismerni. Részemről egy három részes előadássorozat keretében próbálom elősegíteni, a Szent István valós történelmi alakjával való szembenézést. Mindeközben mindent megteszek majd annak érdekében, hogy leszámoljak azzal a szemlélettel, mely Szent Istvánt száműzni akarja a legnagyobb magyar uralkodók köréből. Előadássorozatomra szeretettel várok mindenkit, aki szeretné megismerni a valódi Szent István királyt.

2019. október 11./péntek 18.00
I. rész – A magyar királyság és a magyar egyház születése

Az első előadás keretében, Szent István születésétől eljutunk az ifjú fejedelem életének első nagy emberi és erkölcsi próbatételéig, a Koppánnyal való összeütközésig. A közvélekedéssel ellentétben, István nemcsak kiállja a Koppány áldozatával való szembesülés hatalmas próbatételét, de egész további életét és szemléletmódját, ez az áldozat határozza meg. Úgy is mondhatjuk, hogy Koppány lélekemelő áldozata indítja el Istvánt, az örök dicsőség felé vezető úton. Az előadáson szó lesz még Szent István koronázásáról, az Asztrik püspök által vezetett követségről és a mindenkori magyar királynak a római pápa által szentesített apostoli jogáról.

2019. november 8./péntek 18.00
II. rész – Szent István küzdelmei az ország egységéért és népe üdvéért

A második előadás során, megismerhetjük azokat a harcokat, melyeket Istvánnak meg kellett vívnia a királyság egységének biztosításáért. Gyula, Keán és Ajtony, ezt az egységet veszélyeztették. Mint ahogyan II. Konrád német-római császár is, akinek hadai betörtek a Magyar Királyság területére. István kiűzte az országból a betolakodókat és a hadai elfoglalták Bécset. Az előadáson bemutatom azt is, hogy Szent István miképpen építette tovább a magyar egyház intézményrendszerét. Végül megismerkedhetünk a gyengéd szeretettel alamizsnát osztó, gyógyító és imái közben elragadtatott állapotba kerülő királlyal, aki saját személyében gondoskodott arról, hogy a magyar kereszténység intézményrendszerét, szeretettel töltse meg.

2019. december 6./péntek 18.00
III. rész – Szent István utolsó évei és a szentség dicsősége

A harmadik előadás alkalmával, Szent István utolsó éveinek tragikus eseményeit vizsgáljuk. Fiának, Szent Imrének az elvesztése, teljesen megtörte az öreg királyt. Lelki fájdalmát egy ellene elkövetett sikertelen merénylet és az általa kijelölt trónörökös, Vazul megvakítása, csak még tovább fokozta. Szent István életének utolsó pillanatáig népe üdvére gondolt és felajánlása révén biztosította, hogy a magyarság jövője egy kozmikus üdvtörténeti rendbe csatlakoztatva, az idők végezetéig biztosítva legyen. Az előadás keretében megvizsgáljuk majd István király 1083-as, Szent László király általi szentté avatásának eseményeit, illetve a közbenjárására történt csodákat. Végül megismerkedünk a Szent Jobb tiszteletével, mint a szent király könyörületességének felmagasztalásával.

Webgalamb