Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

A Magyar Szent Korona, mint szakrális tárgy és élő minőség
Franzoni Zoltán előadássorozata

A Szentháromság jelenléte és működése a Szent Koronán
2016. április 9./szombat/18.00
Az apostolok zománcképeinek hatása a Szent Korona működésében
2016. május 7./szombat/18.00
Jézus Krisztus igaz hitének működése a Szent Koronán keresztül
2016. június 4./szombat/18.00

helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs


És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.
Jelenések könyve 6,2.

A Magyar Szent Korona nemcsak páratlan művészeti alkotás, nemcsak szakrális tárgy, de a magyar hagyomány szerint, élő minőség. Koronánk nemcsak ezer év magyar történelmét fogja össze, de a világteremtő erővel és annak forrásával is közvetlen kapcsolatot jelent. A Szent Korona eredete a történelem homályába vész, de üzenetének és működésének megismerése és megértése, a mai kor embere számára is útmutatót jelent a világban való tájékozódáshoz.

A hivatalos tudomány szerint a Szent Korona csak azért kapott „szent” jelzőt, mert évszázadokon keresztül Szent István koronájának tartották. Aztán ugyanez a hivatalos tudomány kétségbe vonja, hogy a Magyar Szent Korona, Szent István koronája lehetett volna. A Koronára utólag felszerelt képekkel próbálják igazolni, hogy a Szent Korona alsó része Szent István után készült. Különböző helyen készült „latin” és „görög” koronáról beszélnek, elmulasztva megemlíteni azt a tényt, hogy ezek csupán feltevések, amelyek valójában soha nem nyertek bizonyítást. A Szent Koronának a hivatalos tudomány általi megszentségtelenítési törekvése azonban eleve bukásra van ítélve, hiszen a Szent Korona szentségét már egy római pápa is igyekezett elvenni, de neki sem sikerült. Koronánk szentsége Istentől származik, ezért földi hatalom, legyen az egyházi vagy világi, felette nem rendelkezik.

A mai kor emberének már félelmetes mértékben elhomályosult a világról és annak teremtőjéről alkotott képe. Aki nem látja tisztán a múltját, annak a jövője is homályos lesz és nem fogja tudni, hogy hol van a helye a világban és azt sem, hogy mi a küldetése. Ha a magyar nemzet nem tudja, hogy mi a küldetése, azt az egész emberiség megszenvedi. A Szent Korona nemcsak a múltról alkotott képünket tudja megtisztítani, de a jövőnket is tisztábban láthatjuk általa. Koronánk a teremtő erő forrásával való szellemi és lelki kapcsolat lehetőségét biztosítja. Ennek a kapcsolatnak a lehetősége teljes értékűen, eddig csak a megkoronázott király számára volt lehetséges, de egy fontos esemény új fejezetet nyitott a Szent Korona történetében. Most már a nemzet is tud koronázódni anélkül, hogy mindenkinek egyenként a fejére tennék a Koronát. Ha valaki még mindig nem érti, hogy miért fontos ennek a Koronának az elnyerése, annak hadd idézzek Jakab apostol leveléből: „Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.” (Jak. 1,12.) Az „élet koronája” Jakab levelében, lényegében az üdvösséget jelenti. A Magyar Szent Korona viszont az „élet koronájának” tárgyiasult formája, mely el tud vezetni minket az üdvösségre. Olyannyira, hogy III. András király az egyik oklevelében úgy nevezi a Szent Koronát hogy „üdvösségünk záloga”. Azonban ahhoz, hogy a nemzet lelki szinten megkoronázódjon, szükséges, hogy szellemi szinten is megtörténjék mindez, vagyis minél jobban meg kell ismernünk Koronánkat ahhoz, hogy méltóak legyünk rá, illetve hozzá. Az előadássorozat keretében bemutatom a Szent Korona zománcképeinek rendszerét, ezen túl pedig érzékeltetni szeretném a Korona működését és ezáltal megértetni, hogy miért csak a Szent Koronával eszközölt koronázás után válhatott valaki magyar királlyá.

Előadásaimra szeretettel hívok és várok mindenkit, vallási meggyőződéstől függetlenül. Már csak azért is fontosnak tartom ezt megjegyezni, mert a Szent Korona nem azért küldetett ebbe a világba, hogy elválasszon, hanem hogy összekössön minket egymással és a teremtő erő forrásával.


A Szentháromság jelenléte és működése a Szent Koronán

     
Az apostolok zománcképeinek hatása a Szent Korona működésében

   
Jézus Krisztus igaz hitének működése a Szent Koronán keresztül

Webgalamb