Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Új könyvek

 

 

John Myrdhin Reynolds Láma Vajranatha
A Lélek Tibeti Fogalma
és az ehhez kapcsolódó tibeti buddhista és bön szertatások
fordította/ Tenger George Edward
kiadó/Bódhiszattva/belső jegyzet/XXII/2018
210 oldal
ára/3500 Ft

részlet a könyvből
A tibetiek számára, mint más ősi és törzsi emberek számára a világban,
a természet szellemei valóságosak. Azonban modern materialista
világnézetünk kategorikusan elutasítja a szellemek létezését.
Emögött világnézeti és paradigmatikus megfontolások húzódnak,
melyek szándékosan fi gyelmen kívül hagyják az anomáliák tapasztalati
bizonyítékait, mint például a kétséget kizáróan bizonyított
pszichikus jelenségeket. A modern nyugati emberek többségét
a kultúrájuk kondicionálja, amikor azt feltételezik, hogy mindennek
van racionális, természetes és tudományos magyarázata, mely
az okozati viszony tekintetében materialista és mechanisztikus.
Mindazonáltal a tibetiek számára a szellemek tapasztalatilag is
valóságosak, nem csak szimbolikusan vagy metaforikusan, mint
ahogyan az ókori görög mitológia vált azzá számunkra manapság.
Továbbá a szellemek nem is egyszerű pszichológiai kivetítések
vagy hallucinációk a tibetiek számára. A szellemek elsősorban a
vadonban, a természet érintetlen helyein (tib. gnas rgod) laknak,
melyek kiesnek az emberek ellenőrzése alól. Ez a vadon szimbolikusan
a külső káoszt jelképezi, mely az emberi élettérrel ellentétes.
A tibeti kultúra ily módon tesz különbséget a vad, ellenőrizetlen
és civilizálatlan (tib. rgod-pa) és a megfékezett, ellenőrzött és
civilizált (tib. ‘dul-ba) között.

A tibetiek nagyon személyes módon viszonyulnak ezekhez a vad
szellemekhez, vagy kívülállókhoz. Ez a személyes viszony szemben
áll az általunk gyakorolt, a természethez fűződő modern,
személytelen, mechanisztikus és funkcionális kapcsolatunkkal.
A zsidak (tib. gzhi-bdag) vagy a helyi természeti szellem lehet
készséges és jóindulatú, vagy ellenséges az emberekkel. Ennélfogva
a lhadre (tib. lha ‘dre) kifejezést, vagyis istenek és démonok
alkalmazzák rájuk. Ha nem zavarják őket, akkor a legtöbbjük
közömbös és semleges az emberekkel szemben. Ha azonban háborgatják
őket, akkor megbántódnak és ingerültek lesznek az és
gondokat okozhatnak az embereknek. A szellemek nem csupán
szimbolikus megszemélyesítések vagy pszichológiai kivetítések,
hiszen saját, önálló tudattal és akarattal rendelkeznek; így kiesnek
az ellenőrzésünk alól. Azonban ezek a szellemek többnyire
természetes jelenségekben nyilvánulnak meg, melyek a megnyilvánulásaik
támaszaként (tib. rten) szolgálnak, s gyakran a természetes
tájkép valamelyik szokatlan és feltűnő jellegzetességében
lakoznak.


Longcsenpa - Keith Dowman
Májá Jóga

Enyhülést lelni a bűvöletben

fordította/Fejér Balázs
112 oldal, puhafedeles
spirál vagy ragasztott
kiadó/Bódhiszattva
ára/3000 Ft

Májá jóga – e címet kapta az utánozhatatlan Longcsen Rab-dzsampa műve, az Enyhülést lelni a bűvöletben Keith Dowman fordításában. A tibeti buddhizmus nyingmapa iskolájában úgy tekintenek e szövegre, mint ami a Dzogcsen szemlélet kettősségmentes valóságát minden más műnél erőteljesebben idézi meg. Longcsenpa mesteri költészetével olyan útmutatással szolgál, mely képes azonnal megvilágítani a buddha-valóságot, ami egyben közönséges, mindennapi tapasztalatunk. Állítása szerint jelenleg a mágikus káprázat igézetében élünk, s hogy ezt felismerve nyomban kitörhetünk fogalmi börtönünkből egy elbűvölő valóságba, mely maga a tiszta öröm. E valóság a májá, mely bár tapasztalható, mégsem létezik, s melynek természetes könnyedséggel való szemlélése a Májá jóga. Az ati-jóga e közismert kézikönyvében ott a kulcs e természetes, misztikus állapothoz, melyet a Dzogcsen, A Nagy Teljesség egyfolytában felidéz.

Longcsen Rabdzsampa (1308 - 1363) a méltán csodált tibeti bölcsek és misztikus költők legjelentősebbike. Az Enyhülést lelni trilógia életművének leghíresebb szövege.

Keith Dowman
dzogcsen jógi, vándorló tanító, fordító és tudós

Jamling Tenzing Norgay és Broughton Coburn
Apám Lelkét Megérintve
Egy serpa zarándokútja a Mount Everest csúcsára

264 oldal.
Fűzve, 16 oldal színes képmelléklet
Trivium
3790 Ft

Őszentsége, a Dalai Láma csak ritkán ír előszót könyvekhez. Jamling Tenzing Norgay műve esetén azonban úgy döntött, hogy személyesen vezeti be az olvasót a Himalája legmagasabb hegycsúcsainak árnyékában élő buddhista serpa hegylakók különös világába és spirituális életébe.

A szerző, aki maga is serpa, a hegyi nép azon fiai közé tartozik, akik odahaza és a tengerentúlon is a legkiválóbb oktatásban részesülhettek. Otthon van a himalájai buddhizmus és a korszerű nyugati gondolkodás világában is. Egyedülálló módon, hitelesen mutatja be az expedíciók résztvevőit, a külföldi hegymászókat és kísérőiket, az elszánt, családjukért mindenre képes hegyi embereket.
A könyv azért is különleges, mert Jamling a saját történetét papírra vetve hajt mélységes tiszteletadással fejet édesapja, a legendás Tenzing Norgay előtt, aki 1953. május 29-én Edmund Hillary oldalán először lépett a Mount Everest addig legyőzhetetlen csúcsára. Hillary hős lett, Jamling atyja viszont bekerült a keleti népek istenségei közé. Gyermeke az ő nyomdokaiban haladva vállalkozott az életveszélyes kalandra, hogy a csúcsra felküzdve magát megérthesse, mi vezérelte az apját.

A könyv Jamling spirituális fejlődésének története, annak minden belső küzdelmével, bukásaival és megbékíthetetlen ellentmondásaival. Egyaránt bensőséges viszony fűzi a Himalájánál találkozó - egymással néha összetűzésben álló -, igencsak eltérő két kultúrához, az egyik oldalon fölsorakozó serpák, a másik oldalon pedig a tehetős hegymászók, a „fehér szemek” világához. Nagysága abban áll, hogy képes volt magához ölelni ezt a két, egymáshoz cseppet sem illő világot.


TrungpaMunkaszexpenz.jpgCsögyam Trungpa: Munka, szex, pénz
Életünk az éber figyelem ösvényén
Fordította:Erdődy Péter
Ára: 3500 Ft
Kiadó:Ursus Libris
304 oldal, 13x20 cm, puhafedeles

Csögyam Trungpa, a múlt század egyik legnagyobb buddhista mestere – aki Nyugatra költözése után szakított a szerzetesi életformával, mert akadálynak érezte a tanításban – számos alkalommal tartott előadásokat mindennapjaink legnagyobb kihívást jelentő kérdéseiről: a munkáról, a szexről és a pénzről. Fontosnak érezte, hogy ezeket a „földi” dolgokat ne próbáljuk lekicsinyelni és elhanyagolni, hanem épp ellenkezőleg: bontsuk le magunkban azt a határvonalat, amely elválasztja őket spirituális életünktől, és ismerjük fel eredendően szakrális jellegüket.
Ebben a bátor és őszinte kötetben nem a gyakorlati tanácsokon van a hangsúly. Mély bölcsességek és meglepő összefüggések tárulnak fel, amelyek alapot nyújthatnak ahhoz, hogy életünk e területeire a beteljesedés és az öröm forrásaiként tekintsünk. Az ego és az énképünk, a karma, az éber figyelem, a cselekvő meditáció, a lelki és szellemi materializmus éppúgy szóba kerül benne, mint a bódhiszattvaösvény vagy a tantrikus tanítások.

 

longcsen_rabdzsam_vegtelen_ter_320.jpgVégtelen Tér - Alapvető természetünk kincsesháza
Eredeti cím: gNas lugs rin po che’i mdzod
LONGCSEN Rabdzsam
Fordította: Agócs Tamás
232 oldal
Kiadó: Cartaphilus
3000 Ft
A Végtelen Tér nem más, mint a XIV. századi tibeti buddhista bölcs, Longcsen Rabdzsam nevének fordítása, melyet azért választottunk a kötet főcíméül, mivel jól tükrözi a Teljes Tökéletesség (tibetiül dzogcsen) hagyomány itt kifejtett szemléletmódjának lényegét. A tér a tudat metaforája, amely e könyv lapjain számtalanszor visszatér, hogy felidézze a tudat mindent felölelő tiszta természetének élményét. Az Alapvető természetünk kincsesháza a tudat természetéről szóló kinyilatkoztatások és elmélkedések kincseinek gyűjteménye, melyeket a szerző a legelső dzogcsen-mesterek munkáiból válogatott össze.
A dzogcsen – más néven Atijóga, azaz az „őseredet jógája” – egyfajta belső jóga, amely a tudati folyamatok megismerésén és felszabadításán keresztül vezeti el gyakorlóját a tudat „őseredeti”, alapvető természetének megtapasztalásához. A rendszer alapjait különböző indiai, közép-ázsiai és tibeti jógik fektették le a VIII–X. század folyamán. Longcsen Rabdzsam (röviden Longcsenpa) az ő korai tanításaikat összegezte, fogalmazta újra, s látta el magyarázatokkal késői, irodalmi munkásságát betetőző alkotásában, amelyet egy többemeletes kincsesházhoz hasonlított. Benne a misztikus költészet és a vallásbölcseleti értekezés stíluselemeit mesterien ötvözve mutatja be a Teljes Tökéletesség lényegi tanításait.
Longcsenpa tibeti életrajzai és életrajzi elemekkel tűzdelt írásai egy olyan ember életét mutatják be, aki korának talán legnagyobb tudósa és misztikusa volt. Életútját azonban nemcsak elméleti munkássága, hanem a tibeti történelemben betöltött fontos szerepe is nagymértékben meghatározta, életének viszontagságai ugyanis többnyire az adott vallási, politikai eseményekkel, személyiségekkel szemben tanúsított kritikus magatartásának következményei voltak. Személyiségének formálódására – a különböző kolostorokban szerzett magas szintű iskolázottsága, valamint a történelemben, rítusokban és számos irodalmi műfajban való jártassága mellett – jelentős hatással volt a nomádok vándoréletét élő mesterével, Kumárádzsával együtt töltött időszak is.
A könyvet Agócs Tamás tibetológus, A Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára fordította klasszikus tibetiből, s ugyanő látta el bevezetővel és jegyzetekkel. A szöveget Kelényi Béla, a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum muzeológusa gondozta, valamint kiegészítette a szerző tibetiből fordított életrajzával és ábrázolásának elemzésével is. A magyar fordításhoz Keith Dowman dzogcsen-mester, a mű angol fordítója írt előszót. Váljék a lények üdvére!

„Ez az egy értelem alkotta az egész szamszárát és nirvánát,
Ám magát az értelmet, a forrást, senki sem teremtette.
Minden törekvés felett áll az, mint az ég.
És egységes közegében, a végtelen térben,
Érvényét veszti minden megkülönböztetés.”

Az égboltszerű értelem a tiszta tudat fel nem ismerése révén hozta létre a szamszárát, amely világok és létformák képében jelenik meg. Annak felismerése által pedig a nirvánát hozta létre, amely buddhatestek és bölcsességek formájában nyilvánul meg. Mindent az értelem teremtett, ám ezt az egyedüli értelmet senki sem teremtette, hanem eleve önkéntelenül létezik.

a_tizennegy_dl.jpgA tizennégy Dalai Láma - A reinkarnáció szent öröksége
Glenn H. Mullin
573 oldal
3,950 Ft
Közel harminc éve már, hogy Glenn H. Mullin Dharamsalába érkezett, és érdeklődni kezdett a Dalai Lámák munkássága iránt. Nagyra becsülöm azt az állhatatosságot, amellyel megpróbálta kielégíteni tudásvágyát, és időnként eltűnődöm, vajon nem tud-e többet róluk, mint én magam. Sokaktól hallottam már: könyveiben képes úgy rávilágítani a Tibettel kapcsolatos dolgokra, hogy azok minden olvasó számára érthetővé és befogadhatóvá válnak. Ennek okán örömömre szolgál a Dalai Lámák élettörténetét és legjelentősebb írásaik bizonyos részleteit bemutató könyv megjelenése. Remélem, az olvasók találnak benne inspirációt saját belső békéjük megteremtése érdekében folytatott munkájukhoz.
Őszentsége, a XIV. Dalai Láma

Közel hatszáz éve a Dalai Lámák Közép-Ázsia legfontosabb spirituális vezetői, körülbelül három évszázadon keresztül az ő kezükben összpontosult a Tibet feletti hatalom. Guruként, tanítóként segítették a mongol kánokat és a kínai császárokat, a kisebb királyságok uralkodóit és népét.
Glenn H. Mullin életre kelti a Dalai Lámához kapcsolódó szent mitológiát, bemutatja e csodálatos, mindig más testben megjelenő, de esszenciáját tekintve változatlan entitás spirituális és politikai történetét. A kötet tartalmazza a különböző Dalai Lámák legjelentősebb írásműveinek, tanulmányainak, tanításainak, filozófiai munkáinak részleteit, ezek magyarázatát.

 

Klasszkus-tibeti-terjek01.gifKlasszikus tibeti nyelv
Terjék József
276 oldal
kiadó: Damaru
4,200 Ft

Terjék József művét az első kiadás óta eltelt két évtized alatt tibetiül tanuló diákok több nemzedéke használta sikerrel. Annak, hogy a könyv szemlélete és felépítése kiállta az idő próbáját a tanítás és tanulás folyamatában, az a titka, hogy Tanár úr a klasszikus tibeti nyelvet könnyen áttekinthető, logikus szerkezetben és a nyelv sajátos karakterét messzemenően figyelembe vevő, „belső” szemléletmóddal mutatja be, anélkül, hogy a hagyományos, az indoeurópai nyelvek leírására kialakított nyelvtanok kategóriáit erőltetné vagy szolgaian követné.

Az új kiadást éppen a könyv sikere tette szükségessé, s ez alkalommal csupán apróbb javításokra és néhány kiegészítésre volt szükség a könyv eredeti szövegében. Ami új, az a gyakorlati felhasználást támogatja: függelékként gyakorlófeladatokat illesztettünk a leíró nyelvtanhoz. Ezek segítségével könnyebb a könyvben foglaltakat megérteni és készségszinten alkalmazni. A tibeti szövegrészek latin betűs átírása maradt magyaros, de a gyakorlatok közt szerepel olyan is, amely a magyar és a nemzetközi (Wylie) átírás közti „átváltást” mutatja be.

Reményeink szerint Terjék József nyelvkönyve újabb nemzedékek számára lesz könnyen forgatható kulcs a klasszikus tibeti nyelvű szövegek kincsestárának megnyitásához.

Szegedi Mónika (szerkesztő)


osi_jovendok.jpgŐsi jövendők Ladak tanításai
Helena Norberg-Hodge
224 oldal.
Kiadó: Mű-Hely

Sok évvel ezelőtt, egy új-delhi utcai könyvárus szinte rám tukmálta Helena Norberg Hodge Ősi jövendők című könyvét. Hosszú ideig érintetlenül hevert a polcon - az ökológia, környezetvédelem és hasonló fogalmak idegenek voltak a számomra -, mígnem egyszer beleolvastam, és nem is igen tettem le többé. Aztán pedig meg akartam mutatni mindenkinek; jelenlegi és még ismeretlen barátaimnak. Meséltem róla, és ígértem, hamarosan elkészül a magyar változat is.
Köszönhetően Juhász Károlynak, aki formát adott neki, Schreiber Lászlónak, aki szerkesztette, valamint Ádám Hajnalka és Ádám Béla gondos korrektúrázásának elkészült a könyv, és szeretnénk, ha minél több emberhez eljutna. Mert ezeknek a gondolatoknak most jött el az idejük - reményt és új perspektívát kínálnak. Ősi újat. Örökérvényűt.
 
Mint az igazi jó könyvek, az Ősi jövendők is több rétegű:
- eleven, hiteles leírás egy létező (tehát nem elképzelt) harmonikus, önfenntartó és fenntartható  társadalomról, amely közelebb visz minket emberi természetünkhöz, és "egy békésebb és örömtelibb életmód lehetőségét tárja elénk”.

-  működése közben mutatja be a globalizált gazdaság logikáját, erőit, valamint mindenkire ható kényszereit, miközben feltárja "az összefüggő egészt", mintát adva a rendszerszemléletű gondolkodásra;

- szerzője újraértékeli korábbi világképét, mert ráébred, hogy valójában kultúrája termékeként, homo industrialisként gondolkodott - kellően távoli nézőpontokat kínálva az olvasónak is;
- és mindezeken fölül működőképes megoldásokat, járható utakat, alternatívákat mutat saját, több évtizedes nemzetközi gyakorlata alapján.
 
Stern Gabriella
a fordító

"Sürgősen egy fenntartható egyensúly felé kell fordulnunk; egyensúlyt találnunk a város és a vidék, a férfiak és a nők, a kultúra és a természet között. Ladak segíthet utat mutatni nekünk, azon összefonódó erők mélyebb megértését nyújtva, amelyek társadalmunkat formálják. Úgy vélem, e szélesebb perspektíva kialakítása kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy meggyógyíthassuk önmagunkat és a bolygót."                          
                                                                                                               Ősi jövendők


a_tiszta_feny.jpgA tiszta fény - a tibeti jóga és meditáció kézikönyve
Urgyen és Kandro
176 oldal.
Kiadó: Oddijána
1800 Ft
 
A Tiszta Fény kézikönyv gyakorlati útmutatásokat tartalmaz, melyeket az olvasó alkalmazhat a mindennapi életében, hogy jobban élvezhesse és élhesse életét. A gyakorlatok a tibeti hagyományokból táplálkoznak, azonban minden olvasó találhat benne megfelelő módszereket érdeklődésének megfelelően, akár buddhista beállítottságú, akár nem.
Patrul Rinpocse, a nagyon tanult és beteljesítést elért mester mondta:
"Nem a nyelvtani vagy költői kifejezések
Által hoznak a szentíratok jólétet és megvalósítást.
Az összes bodhiszattva sajátos tulajdonsága,
Hogy a kifogástalan utat egyszerű és köznapi nyelven tanítja."
Ezt tartva szem előtt, úgy állítottuk össze a könyvet, hogy mindenki számára könnyen érthető legyen.

Tartalmából: a tibeti buddhizmus kilenc útja, légzésgyakorlat, energiagyakorlatok az öt elemmel, mandalagyakorlat, álomjóga, a halál folyamatának meditációja, a mahamudra és dzogcsen egysége, mahamudra és dzogcsen trekcsö, dzogcsen tögál, a tiszta fény, az öt energia, az öt bölcsesség és a négy buddhacselekedet.
A buddhizmus kilenc útja rész áttekintést nyújt a buddhizmus különböző színtjeinek szemléletéről, gyakorlási módjáról és megvalósításairól. Az energiagyakorlatok részben mindenki számára könnyen alkalmazható gyakorlatok találhatók, melyek közvetlenül a könyvből végezhetőek, tanító nélkül is. A mahamudra és dzogcsen egysége rész tartalmazza a buddhizmus teljes spirituális útját, valamint a tibeti hagyomány legbelsőbb gyakorlatait a mahamudrát és dzogcsen trekcsöt, valamint a dzogcsen tögált is. Ez utóbbi az elkötelezett gyakorlóknak ajánlott.
Váljon minden lény javára!
A könyv összeállítói: Urgyen és Kandro

 

tenzinwangyal-a-szakralis-test.jpg

Tenzin Wangyal Rinpocse
A szakrális test felébresztése
A légzés és mozgás tibeti jógája

Fordította: Jakab Katalin
Puhatáblás
146 oldal
Kiadó: BIOENERGETIC KIADÓ KFT.
2700 Ft

A légzés ereje egészségünk megőrzésének fontos eszköze. Legújabb könyvében a buddhista tanító, Tenzin Wangyal Rinpócse ősi tibeti légzés- és mozgásgyakorlatokat mutat be. Világosan, könnyen érthető nyelven írja le a két erőteljes meditáció, a Kilenc Tisztító Légzés és a Cá Lung-gyakorlat elméletét és gyakorlatát. A könyvben és a hozzá tartozó, magyar nyelvű DVD-n bemutatott ősi módszerek energiaközpontjaink megtisztítására és megnyitására összpontosítanak, ezáltal segítenek újra felfedezni magunkban az olyan természetes emberi érzéseket, mint a szeretet, az együttérzés, az öröm vagy a lelki egyensúly. A gyakorlatok során egy adott mozgássort végezve egyszerre élesítjük tudatunkat és irányítjuk légzésünket, melynek hatására felfedezzük belső bölcsességünket és kibontakoztathatjuk képességeinket. A hazai kiadáshoz készült magyar nyelvű DVD-n a tanító instrukcióit Balogh Béla tolmácsolásában hallhatjuk.

 

AZOSVENYWEB.jpgCsögyam Trungpa
Az ösvény a cél a buddhista meditáció kézikönyve
fordította: Endrődy Péter
karton kötés
136 oldal
Sambhala Fordítóműhely/Bódhiszatva Kiadó
3000 Ft

részlet a könyvből:
A tanítványok tehát minden lehetséges segítséget megkapnak, ami nagyrészt abból áll, hogy megmutatják nekik az ösvényt. Az ösvény realisztikus, gyakorlatias bemutatását a hagyomány „az ujjal mutató nagymama” néven ismeri. A nagymama idős, bölcs, és ismeri az életet, ezért az ujjával mutat rá a teendőinkre. Ezt a kifejezést különösen a tibeti buddhizmus kagyü irányzata alkalmazza. Ez a legtöbb segítség, amit a tanítványoknak adhatunk: megmutatjuk nekik, hogyan kövessék az ösvényt.

A tanítvány részéről némi ismeretszerzésre és hajlandóságra van szükség. Hajlandónak kell lennie követni a nagymama útmutatásait. Ez esetben jogosan merül fel a kérdés: mi a teendőnk? A válasz egyszerű: meditálni.

A meditációs gyakorlatnak két fajtája ismert. Az elsőt samathának nevezik, és a békesség kifejlesztését célozza. A másik a vipasjána, vagyis a tisztánlátás kifejlesztése. A múltkori előadás során már beszéltünk e két meditáció alapelveiről. A tökéletes vipasjána megvalósításához a samatha biztosítja a hátteret.

 

AZORULETENTULWEB.jpgCsögyam Trungpa
Az őrületen túl
a Hat Bardo Élménye
fordította: Erdődy Péter
karton kötés
356 oldal
Sambhala Fordítóműhely/Bódhiszatva Kiadó
3500 Ft

részlet a könyvből:
Ez a tiszta fény bardója. Más szavakkal kifejezve: a tiszta fény örökkévalóságának tapasztalása az ego meditatív állapotának legmagasabb szintje, valamint a semmi legvégső állapota. A lényeg az, hogy érdekes felfedezésnek tűnik, amikor az örökkévalóságot az istenek világának szemszögéből tekintjük. Óriási remény él bennünk, hogy ez lesz az ígért létállapot, ami soha nem múlik el. Másrészről viszont, a felébredettség szemszögéből nézve láthatjuk, hogy az örökkévalóság állandó  semmit, vagyis állandó terességet is jelent. Az örökkévalóság szükségtelen, ahogyan a születés és a halál is azok. Az abszolút tiszta fényben, a felébredett állapotban a szilárdság érzetének megjelenésekor automatikusan tapasztaljuk a teresség érzetét is.

A tiszta fény rendkívül kifinomult élmény. Olyan, mint amikor egyidejűleg tapasztaljuk a meleget és a hideget, a tüzes forróságot és a dermesztő, jeges hideget. Akármelyiket nagy becsben tarthatjuk. Ha akarjuk, hihetünk a melegben, noha a meleggel együtt a hideget is érzékeljük, és ez fordítva is igaz. Az egész élmény alapja a következő: a hit nem más, mint a tiszta fény bardójának megszilárdítása. A tiszta fény tehát
egyaránt megjelenhet az ego vagy a felébredett tudat alakjában.


eletem_csogyan_trungpaval.jpgÉletem Csögyan Trungpával

DianaJ. és Carolyn Rose Gimian
Életem Csögyan Trungpával
Mennydörgő Sárkány
Satori-Book Kiadó


MukpoCsögyam Trungpát (1939-1987) korunk egyik legfontosabb és legnagyobb hatású buddhista tanítómesterének tartják. 1970-ben, Nagy-Britanniában feleségül vett egy fiatal angol nőt, Diana Pybust,aki 16 évesen otthagyta iskoláját,  és szakított a felsőbb társadalmi osztályhoz tartozó családjával, így ír életükről:
„Ez a könyv életem története, ugyanakkor egy bizalmas portré is hitvesemről, Csögyam Trungpa Rinpocséről. Nem volt mindig könnyű egy guru feleségének lenni.De, azt kell hogy mondjam, ritkán unatkoztam.”

 

Belsohogyonyoreszineboritoweb.jpgA Belső Tűz Gyönyöre

Láma Thubten Jese A Belső Tűz Gyönyöre
Naropa Hat Jógájának szívgyakorlata
The bliss of inner fire: heart practice of the six yogas of Naropa
fordította: Huppán Gábor (Gábor Dzsampa)
karton kötés
300 oldal
Sambhala Fordítóműhely/Bódhiszatva Kiadó
3500 Ft

A belső tűz egy nagyon speciális és megkülönböztetett tantrikus technika. Ahogy már korábban is beszéltem róla, a régi idők lámái közül néhányan azt mondták, a kifejlesztő szakasz meditációi nem feltétlenül szükségszerűek, és kizárólag a világi realizációk elérésére alkalmasak. Bizonyos értelemben igazuk van. Természetesen csak viccelek, nincsen igazuk. De azért szeretném, ha tudnátok, mit is gondolok róla. Szerintem a beteljesítő szakasz belső tűz gyakorlata olyan, mintha egy rakétát lőnénk fel nyílegyenesen az égbe. Ez a meditáció csak a lényegre összpontosít. A kifejlesztő szakasz ehhez képest pedig olyan, mint az álmodozás.

Már korábban is említettem, a beteljesítő szakasz gyakorlatai sikerének kulcsa a belső tűzben rejlik. Ez a legtökéletesebb módszer, hogy öntudatára ébresszük a nagyon finom tudatunkat, melynek funkciója a nem-kettős bölcsesség teljességének megértése. A belső tűz meditáció legfőbb célja és abszolút eredménye, nem más, mint a beteljesítő szakasz spontánszületett nagyszerű gyönyörteljes bölcsességének tapasztalása.

Dzse Congkhapa így mondja: A belső tűz gyakorlása által könnyedén beterelheted a finom-szeleket a központi csatornába, és könnyen kifejlesztheted a négy gyönyört. Majd ebből a tapasztalásból kiindulva meditálhatsz a tisztafényen és az illuzórikus testen. A finom-szelek beterelése a központi csatornába, és a gyönyör négy szintjének kifejlesztése mind-mind a belső tűz meditáción alapulnak.

A spontánszületett bölcsesség-mahamudrát a négy gyönyör szüli. A négy gyönyör pedig a belső tűz meditáció gyümölcse. A belső tűz sikere viszont azon múlik, hogy belépnek-e a finom-szelek a központi csatornába. A teljes és tökéletes megvilágosodást e csodálatos tantrikus módszerek nélkül nem lehetne elérni.

Az éltető étkek arany szutrájaAz éltető étkek arany szutrája

Az éltető étkek arany szutrája
Danima Damdindorj Dr
puha kötés
420 oldal
Geomatika Bt
3500 Ft

A Dr. Danima Damdindorj „Az éltető étkek arany szutrája” címűkönyve egy különleges egészségfilozófiai írás.Rendkívül sajátosak és tanulságosak a mongol fekete asztrológiaösszefüggései a kozmoritmológia és bioritmológia terén. Akitiszteletben tartja saját életét, annak tiszteletben kell tartania aTermészetet és annak törvényeit, mert az egészség, boldog életalapja a Természet teljes körű tisztelete.

A tudatos táplálkozásról szóló „Arany tanácsok” fejezetébenfelsorolja az értékes ételeket, az erjedést gátló fűszereket,foglalkozik az ételek fogyasztásának sorrendjével, időpontjaival,ajánlott mennyiségével valamint készítési módjaival. A táplálékokés összetevőik kritikáját az életerőt gyengítő étkek, össze nemillők, egészségre ártalmas gyártási eljárások stb. szerint ismerteti.A súlygondok című fejezetben értékes étkezési és életvitelitanácsokat ad a felesleges súlyleadáshoz. Gyorsan elkészíthetőzsírégető ételeket, italokat ismertetve javasol napszak,illetve évszak szerinti fogyókúrákat, tehermentesítő valamintméregtelenítő hasznos diétákat.Alig felbecsülhető, mindnyájunk számára fontos új ismeretanyagközérthetően válik hasznossá mindazoknak akik felismerték, hogya TERMÉSZET SZERETETE AZ EGÉSZSÉGES BOLDOG ÉLETALAPJA.Szeretettel ajánlom Danima doktornő könyvét megbízhatóútitársnak.

prof. dr. Török Szilveszter.

 

A Dalai Láma Szív Szutra tanításaSZÍV SZUTRA

A Dalai Láma Szív Szútra tanítása
Essence of the Heart Sutra
Gese Thupten Dzsimpa szerkesztésében
fordította: Vermes Paula
karton kötés
190 oldal
Sambhala Fordítóműhely/Bódhiszatva Kiadó
3000 Ft

A Szív Szútra több, mint kétezer éve része milliónyi buddhista mindennapi életének. Maga a szöveg rövid, azonban nagyon mély értelemmel bír és a buddhizmus legmélyebb lényegét sűríti össze erőteljes és gondolatébresztő tanításában a valóság függő természetéről.

A Szív Szútra Esszenciájában a Dalai Láma mesteri módon felfedi a Szív Szútra értelmét, így bármely olvasónak hasznára válhatnak e tanítások - azok a tanítások, melyek által megszabadulhatunk a szenvedéstől és igaz együttérzéssel élhetünk. A könyv a Bölcsesség Szíve előadás mellett, tartalmazza a Dalai Láma kommentárját, valamint a buddhista filozófia egyszerű áttekintését is, amely elhelyezi a szútrát történelmi és filozófiai környezetében. A tudós és fordító Thupten Dzsinpa közreműködésével együtt a Szív Szútra esszenciája annak a szövegnek, amely a világ vallási örökségének lényegi részét képezi.
,,Szeretettel és bölcsességgel dolgoztak rajta... mind a haladó gyakorlók, mind kezdők számára hasznos.''

 

Buddha HegyeiBUDDHA HEGYEI
Rövid tartalom

Javier Moro
Buddha Hegyei - Tibet lelke
Las Montanas de Buda
fordította: Dr. Bartha Éva
karton kötés
280 oldal
Sambhala Fordítóműhely/Bódhiszattva Kiadó
3000 Ft

Tizenéves, fiatal buddhista szerzetesnők, akiknek van bátorsága szembeszállni a kínai betolakodókkal; gyermekek, akik istenek reinkarnációi; hős ifjak, legendás öregek, kínvallatók, bölcs remeték, korrupt rendőrök és nomád harcosok – megannyi megrázó és felemelő történet.
A Buddha hegyei Tibet megdöbbentő, tragikus újkori története. Átütő erejű, tényfeltáró alkotás, amelyben a szerző lebilincselő képet fest Tibet ellenállásáról, hitéről és lelkéről.
Két fiatal buddhista szerzetesnő igaz története, akik a menekülők egy csoportjához csatlakoztak, hogy gyalog átkeljenek a világ legmagasabb hegységén, a Himaláján. A Dalai Láma élettörténete, aki életét annak szenteli, hogy a remény lángja ne aludjon ki. A mű azonban mindenekfölött annak a bizonyítéka, hogy a durva erőszak nem tudja elpusztítani az emberi szellemet és hitet.

JAVIER MORO
A szerzőről és könyveiről

Javier Moro Lapierre (Madrid, 1955) igen fiatalon kezdett el írni hazai és külföldi folyóiratokba, újságokba. Kutatóként működött közre Dominique Lapierre és Larry Collins több könyvénél. A Ramón J. Sender művén alapuló Valentina és Crónica del alba (A hajnal krónikája) című filmek forgatókönyvírója és társproducere. Hat évet töltött el az Egyesült Államokban film- és televíziós projektek kidolgozásával, ahol olyan rendezőkkel dolgozott együtt, mint Ridley Scott.

Első könyve, a Senderos de libertad (A szabadság ösvényei) (Seix Barral, 1992), az Amazonas-vidéki erdők védelméért folytatott harcról szól. Eddig nyolc kiadást ért el Spanyolországban és négyet Latin-Amerikában. Második könyve, az El pie de Jaipur (A jaipuri faláb) (Planeta/Seix Barral, 1995), már a hetedik kiadásnál tart, és Franciaországban is kiadták. Megrázó elbeszélés az emberi megpróbáltatások leküzdésének képességéről. A Las montañas de Buda (Buddha hegyei) (Planeta/Seix Barral, 1998) Tibetben, Nepálban és Indiában folytatott két éves kutatómunka eredménye, a tibeti dráma nélkülözhetetlen tanúbizonysága. La mundialización de la pobreza (A szegénység világméretű elterjedése) című tanulmányát – amelyben a harmadik világról kialakított észrevételeit összegzi – a Galaxia Gutenberg Kiadó publikálta 1999-ben. 2001-ben jelent meg Dominique Lapierre-rel közösen írt könyve, az Era medianoche en Bhopal (Éjfél után öt perccel Bhopalban), minden idők legnagyobb ipari katasztrófájának története. Ez a könyv magyarul is megjelent az Etoile Kiadó gondozásában. Legutóbbi kötete a Pasión India (Indiai szenvedély) (Seix Barral, 2005) Anita Delgado spanyol táncosnő története, aki Kapurthala maharadzsájához ment feleségül. Spanyolországban ebből a könyvből több mint 400.000 példányt adtak el. Magyarországon a Palatinus Kiadó gondozásában jelent meg 2006-ban. A megfilmesítés jogát Penélope Cruz és Sogecable vette meg.

A szerző összes könyvét több nyelvre lefordították. Továbbra is kitartó lelkesedéssel dolgozik spanyol és európai újságoknak, folyóiratoknak.

 

AZ ALVÓ BUDDHA ÉBRESZTÉSE
XII. Tai Situpa

Az alvó Buddha ébresztése

A FÉLELEMNÉLKÜLI
ELPUSZTÍTHATATLAN
BÖLCSESSÉG FÉNYE

H.H, Düzsdöm rinpocse élete és öröksége

A FÉLELEMNÉLKÜLI

A TUDAT GYÓGYÍTÓ EREJE
Meditáció az egészségért és a megvilágosodásért

A TUDAT GYÓGYÍTÓ EREJE

MULANDÓSÁG
Őszentsége a XIV. Dalai Láma élettörténete

Mulandóság - DVDMúlandóság - Őszentsége a XIV. Dalai Láma élete
lasz film/magyarul beszélő 90'
Etalon Kiadó

Árjegyzék (xls)

Webgalamb