Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123.
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Tőkés László hivatalos közleménye

2010. április 21./Tőkés László EP-képviselő sajtóírodája/TibetPress

K ö z l e m é n y
A média fokozott érdeklődésének eleget téve és a román külügyminisztérium vonatkozó közleményével kapcsolatos kérdéseire adott válaszképpen, a Dalai Láma romániai látogatása tárgyában a következőket tartjuk szükségesnek közölni.

● Tőkés László európai képviselő kezdettől fogva szorgalmazza XVI. Benedek pápa meghívását az Európai Parlamentbe. Természetellenesnek tartja, hogy erre mindmáig nem kerülhetett sor.

● A világ vallásainak rendkívüli szerepe tudatában és a vallásközi ökuménia – európai – szellemében fontosnak tartja a kereszténység és a többi nagy világvallás összefogását az emberiség szolgálatában.

● Ennek megfelelően köszönetet mond a Dalai Lámának, hogy romániai látogatásra szóló meghívását elfogadta, és örömmel tekint a szeptemberi találkozás elébe.

● A tibeti nép szabadságáért való következetes és állhatatos kiállása, valamint a demokráciáért folytatott erőszakmentes küzdelme révén a Dalai Láma személyisége és szolgálata példaértékűvé vált a világ szemében. Tibet száműzetésben élő vallási vezetője nem csupán saját népének jogaiért, hanem valamennyi elnyomott nép szabadságáért és emberi jogaiért síkra száll. Ennek őszinte elismeréseképpen fogadták őt az Európai Parlamentben, és találkozott vele ez év elején Barack Obama amerikai elnök.

● Az euro-atlanti szövetségi rendszer tagjaként, Románia maga is részét képezi a szövetség által képviselt érték- és érdekközösségnek. Ezzel együtt országunk tiszteletben tartja a Kínai Népköztársaság területi épségét és szuverenitását.

● A román külügyminisztérium álláspontját illetően ismeretes, hogy hasonló helyzetekben szinte valamennyi ország hasonlóképpen viszonyul a Dalai Láma látogatásához. Az Egyesült Államok elnöke is nem hivatalos látogatás keretében fogadta a tibeti vallási vezetőt.

● A Dalai Láma látogatása nem kérdőjelezi meg az „egy Kína” Románia által vallott elvét. Őszentsége első romániai látogatása nem politikai, hanem ökumenikus, vallási természetű. Sajátlagos módon pedig Kőrösi Csoma Sándor szülőhazájának szól, akit saját „szentjeként” (bódhiszattva) tisztel a buddhizmus
Nagyvárad, 2010. április 21.
Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb