Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Tibetet Segítő Társaság levél Orbán Viktorhoz Kínáról és Tibetről/HUNG

2017. november 27./Budapest/TibetPress

Budapest, 2017. november 15.

Miniszterelnöki Hivatal
Orbán Viktor Miniszterelnök Úr

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Tibetet Segítő Társaság és nagyon-nagyon sok magyar ember nevében írok Önnek, azon alkalomra hivatkozva, hogy jövő héten kerül megrendezésre egy igen fontos csúcstalálkozó Budapesten, jelesül a 16+1, vagyis a kelet-közép európai országok és Kína magas rangú politikusainak összejövetele.

Ezen találkozó kínai részvételével kapcsolatban fogalmazom meg levelem. Feltételezem, hogy Miniszterelnök Úr - politikai érzékenységét és affinitását figyelembe véve - elég alaposan ismeri a tibeti helyzetet, különösen az elmúlt 50 év tekintetében. Egy biztos, hogy Tibetben szisztematikus kulturális genocídium folyik, ami előbb-utóbb egyenlő lesz egy értékes népcsoport kihalásával. Erről a módszerről, mi magyarok is tudnánk beszélni. Részletes és az ez évi aktuális helyzetelemzésre nem térnék ki Tibetet illetően, mert a lényeg nem a Kína által végletekig manipulált részletekben rejlik, hanem egy olyan közös gondolkodásmódban, ami még nem utópia, de nem is a jelen érzéketlen, közömbös és tétlen szemlélése.

Szeretném előrebocsájtani, hogy Kína múltja, jelene és jövője nagyon fontos eleme Földünk történetének. Az is tény, hogy Kína és Tibet mindig is szoros kapcsolatban álló két hatalmas birodalom volt. Fontos álláspont az Egy Kína elve, amit még a Dalai Láma Őszentsége is elfogad. Álláspontunk szerint ezen hatalmas ország, mint Kína érdekei semmiképpen nem hagyhatók figyelmen kívül, még akkor sem, ha ezek az érdekek más szempontból nem mindig érthetők és nem mindig fogadhatók el, és de akkor különösen nem hagyhatók figyelmen kívül ha ezek az érdekek találkoznak Magyarország érdekeivel is.  Az Új Selyemút elképzelésének nemcsak gazdaságilag, hanem politikailag és társadalmilag is elképzelhetetlenül fontos szerepe lehet a jövőben. Ezeknek a csomópontoknak a felismerése számunkra is felkiáltójeles, hiszen elősegítik hazánk és az egész régió fejlődését és stabilitását. Ezek a szempontok kikerülhetetlenek jelen világpolitikai helyzetben

Elismerjük, hogy egy-egy emberi jogi vagy politikai konfliktust és annak minden hatását, ma nehezen tudjuk kiragadni egész földi létünk kontextusából, és/de ezért itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy elismerőleg szóljak magam és az Alapítványom nevében a kormány külpolitikájáról és annak következetességéről.

A fenti nagyon fontos szempontok mellett azonban vannak földi létünknek általános és megkérdőjelezhetetlen iránymutatói is. Ezen iránymutatók nélkül vakon tapogatózhatnánk a sokféle érdek, meggyőződés és politika gyakran egymás és saját magunkkal szembekerülő labirintusában. Ezeket a példákat Magyarország múltjából és jelenéből is egyaránt szép számmal idézhetnénk. Célunk, az hogy hazánk jövője tekintetében ne kerüljünk saját magunkkal ellentétbe, jelen esetben Tibettel kapcsolatban. Vagyis a becsület soha nem eladható.

A közelünkben lévő országok történetéből is szép számmal említhetnénk elvtelen, hazug, kétszínű politizálást, amik szinte mindig súlyos következményekkel jártak ránk nézve, és ezek a nem ritka példák igencsak felháborodott és jogos kritikákat váltottak ki belőlünk, magyarokból. Sajnos ezen események és következményeik a magyar lelkület megnyilvánulását nehezítik, egyben szomorítják és haragot is ébresztenek benne. Tartózkodjunk más népeket hasonló helyzetbe hozni!

Egy nagy birodalommal nehéz szembekerülni, nehéz bírálatokat megfogalmazni és különösen nehéz és gyakran nem ildomos a politikai tárgyalások során nagyhatalmú politikusaikat kínos helyzetbe hozni egy-egy számukra kényes téma felvetésével. Különösen akkor nem, amikor a magas rangú vendég ezt a gesztust ki is követeli magának, gyakran politikai-gazdasági zsarolás formájában.

Mit lehet tenni? Elismerem, nem sok mindent. De hadd térjek vissza egy gondolat erejéig a Selyemútra és annak is ősi formájára, amely akkor rengeteg eszmét, vallást, kultúrát és így egyben békét is hozott és terjesztett a kor embereinek. Ezt a minimumot kérjük alapítványunk nevében, amelynek alapító okirata is feladatként említi a Tibetből érkező hírek és események leírásának torzítatlan közvetítését Magyarországon.  És ezt kéri – állíthatom szinte minden magyar ember –, hogy ne kelljen meghasonlanunk mondandónk és cselekedetink csatájában.

Kérjük Miniszterelnök Úrtól, hogy a fentiek szellemében
-    figyelembe véve, de nem elhanyagolva a lehetőségeket,
-    hivatkozva a nemzetközi és a hazai közvélemény erős igényére,
-    elismerve az Egy Kína reálpolitikai státuszát,
-    vesse fel a kétoldali megbeszélések során a tibetiek helyzetét Kínában,
-    ajánlja fel hazai tapasztalatainkat az emberi jogok kezelésnek tekintetében,
-    emlékeztetve Magyarország baráti kapcsolataira Kínával,
-    felhívva a figyelmet, hogy a gazdasági kapcsolatok csak akkor működhetnek igazán hatékonyan, ha az emberi viszonylatok terén konszenzus van, ami alapvetően véleménycserét és egymás kölcsönös és őszinte elismerését jelenti.   

Őszinte tisztelettel, kívánok minden jót és sok sikert a munkájához a magyar nép érdekében.

Hendrey Tibor
s.k.
Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ Közhasznú Alapítvány
alapító elnök

aláírták még:
Karma Dordzse
s.k.
egyetemi tanár és az Euró-alapítvány a tibetiekért alapító elnöke
Cevang Thinley,
s.k.
tibeti menekült, magyar állampolgár
Wigand Orsolya
s.k.
Az Egyesült Nemzetek Tibetért Magyarország vezetője/UNFF

a levelet megkapja még:
Szijjártó Péter, külügyminiszter
Kövér László, a Magyar Parlament elnöke

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb