Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Tibet-határozat: minisztériumi álláspont

2008. szeptember 3./szerda/Budapest/Free Tibet.hu/TibetPress

Megérkezett az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium válasza a Magyarországon tartózkodó emigráns tibetieket érintő ügyben. A dokumentum több kérdést is felvet. De először jöjjön a minisztériumi nyilatkozat.

“Hazánk teljes jogú schengeni csatlakozása érdekében szükséges volt a harmadik országok által kiállított okmányok elismerésére vonatkozó szabályozás megalkotása, melyet a Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozatának való megfelelés indokol a Végrehajtó Bizottság 1998. december 16-i határozata a vízummal ellátható okmányok kézikönyvének összeállításáról (SCH/Com-ex (98)56).

2007. október 31-én lépett hatályba a 12/2007. (IK 10.) IRM-KüM-TNM együttes utasítás, mely előírta egy szakértői munkacsoport létrehozását a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásának elősegítésére. A szakértői munkacsoport tagjai a külügyminiszter, az igazságügyi és rendészeti miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter által kijelölt egy-egy vezetői megbízatással rendelkező köztisztviselő vagy hivatásos állományú tag, továbbá a Rendőrség, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Információs Hivatal, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetének egy-egy vezetői megbízatással rendelkező köztisztviselője vagy hivatásos állományú tagja, akiket a nevezett szerv vezetője jelöl ki.

E munkacsoport javaslata alapján került elfogadásra a harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok meghatározásáról szóló 328/2007 (XII.11) Korm. rendelet.

A szakértői munkacsoport szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Szükség esetén javaslatot tesz az elismerhető okmányok körének módosítására, mely javaslat alapján a vonatkozó kormányrendeletet a Kormány módosíthatja. A munkacsoport következő ülésének már korábban kialakított napirendi pontjai között szerepel a tibeti okmányok elismerhetőségének kérdése.

A vonatkozó kormányrendelet értelmében magyarországi beutazás céljából jelenleg nem elismerhető a tibetiek esetében India által külföldiek részére kiállított úti okmány, azonban a Magyarországra történő beutazás jelenleg is engedélyezhető az ilyen okmánnyal rendelkezők esetén. Ilyen esetben a vízum kiadható – ún. K-lapon – az érintett tagállam által el nem ismert útiokmányok birtokosai részére a tagállamok által kiadott vízumok beillesztésére szolgáló űrlapok egységes formátumáról szóló 333/2002/EK tanácsi rendelet (2002. február 18.) alapján. Ennek alapján a hivatkozott kormányrendelet jelenleg sem képezi akadályát annak, hogy tibetiek szabadon beléphessenek Magyarország területére.”

A felmerülő kérdések:
Ki áll a döntés hátterében és milyen indok miatt változott meg a rendelet 2007. október 31-én?
Vajon csak az Indiában élő tibetiek esetében változott a rendelet?
Miért nem fogadják el az érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkező Choegyal Tenzin tartózkodási kérelmét?


Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb