Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Petíció a XIV. Dalai Láma munkásságáért - Üzenet az Új Évezredre/HUN

2015. június 15./hétfő/thepetitionsite.com/TibetPress

Petíció aláírása

Fogadjuk, hogy a Dalai Láma mellett állva, vele együtt próbáljuk követni azt az utat, melyet Őszentsége az Új Évezred kezdetén hirdetett meg egy békésebb világ megteremtése céljából.

Fogadjuk, hogy vele együtt mi is, minden körülmény között terjeszteni kívánjuk a béke és párbeszéd üzenetét.

Tibet előrehaladásának ügyéért támogatjuk a Dalai Láma Középút stratégiáját, és mindenben Őszentsége mellett állunk.
_____      ______      ______

2015. július 6-án Tibet vallási vezetője, Tendzin Gyaco, Őszentsége a XIV. Dalai Láma 80. születésnapját ünnepli. 15 évvel ezelőtt, 2000. január 1-jén adta ki azt a nyilvános dokumentumot, melyet közismerten csak Üzenet az Új Évezredre címen ismerünk. Az ezóta elmúlt tizenöt év alatt a Dalai Láma több mint ezer helyre utazott el, hogy nyilvános beszédeken, találkozókon, tanításokon, tévécsatornák adásain, interjúk alkalmával hirdesse e jobb világ megteremtésének vízióját, és buzdítsa az embereket, hogy együtt munkálkodjunk a cél megvalósításán.

Miközben sokan vannak – mint te is, ki most e sorokat olvasod – akik hallották már üzenetét, megértették és magukévá tették szavait, ugyanilyen sokan vannak, akikhez még nem jutott el a Dalai Láma üzenete.

Ezért hoztuk létre ezt a sajátos kezdeményezést, melyben személyes fogadalmunk által mindannyian kifejezhetjük elköteleződésünket Őszentsége és tanítása mellett, hogy békés törekvéseinkkel egy jobb és biztonságosabb világ megteremtésén fáradozhassunk.

A Dalai Láma Új Évezredre szóló Üzenetének elolvasását követően - amennyiben egyetértesz vele - te is részese lehetsz kezdeményezésünknek, és e fogadalom aláírásával csatlakozhatsz törekvésünkhöz, mellyel a Dalai Láma szavait és tetteit kívánjuk felhangosítani egy jobb világ megteremtésének reményében.

Célunk legalább tízezer aláírás összegyűjtése, ez a szám a te hozzájárulásoddal azonban többszörösére növelhető. A fogadalmat legalább 10.000 aláírás esetén átnyújtjuk a dalai lámának 80. születésnapján.


Üzenet az Új Évezredre

Sokan izgatottan várják az új évezredet, ám a millennium önmagában semmi különlegeset nem jelent. Ahogy belépünk az új évezredbe, minden marad a régi; semmi szokatlan nem vár ránk. Ugyanakkor, ha valóban azt akarjuk, hogy a következő évezred a jelenleginél boldogabb, békésebb, az emberiség számára nagyobb harmóniát ígérő legyen, azért meg is kell dolgoznunk. Mindez a mi kezünkben van, mindenekelőtt pedig a fiatalabb generációink kezében. Az elmúlt évszázad számtalan tapasztalatot hozott, köztük pozitívakat, és szélsőségesen negatívakat egyaránt. Ezekből a tapasztalatokból tanulnunk kell. A következő évezredbe holisztikusabb gondolkodással, nagyobb nyitottsággal és a távlati nézőpont képességével felvértezve kell lépnünk.

Ha jövőnk jobbá tételére a helyes lépéseket kívánjuk megtenni, úgy érzem, néhány szempontot komolyan fontolóra kell vennünk. Miközben anyagi előrehaladásunkért és a fizikai jólét megteremtéséért fáradozunk, legalább ugyanekkora figyelmet kell fordítanunk belső békénk megteremtésére, mellyel lényünk belső dimenzióját gondozzuk. Miközben hatalmas erőket fordítunk az oktatásra – ami leginkább akadémiai előrehaladásunkat teszi lehetővé – törődnünk kellene azzal is, hogy a különböző oktatási intézményekben tanuló fiataljaink egy altruisztikusabb és felelősségteljesebb, másokkal tevőlegesen törődő tudat kialakítására ösztönző nevelésben részesüljenek. Mindez még vallás nélkül is megvalósítható; „általános erkölcsi elvekről” beszélhetünk ugyanis, hiszen olyan alapvető emberi értékekről van szó, mint például a jóság, együttérzés, tisztességesség és őszinteség.

Elmúlt évszázadunk sok tekintetben a háború és vérontás évszázada volt. A legtöbb ország évről évre növelte a katonai védekezésre fordított kiadásait. Ha megakarjuk e tendenciát változtatni, kénytelenek leszünk komolyan újragondolni az erőszakmentesség elvét, ami nem más, mint az együttérzés külső megjelenése. Hogy az erőszakmentesség valósággá válhasson, először önmagunk belső lefegyverkezésével kell kezdenünk, s csak utána jöhet a külső. Belső lefegyverkezés alatt azt értem, hogy meg kell szabadulnunk minden negatív érzéstől és impulzustól, mely erőszakot szül bennünk. A külső lefegyverkezést fokozatosan, lépésről lépésre kell végrehajtanunk. Legelőször is a nukleáris fegyverek teljes kivonását kell elérnünk, mely után megkezdhetjük a Föld teljes katonai leszerelését. A folyamat során elsőként meg kell szűntetnünk a fegyverkereskedelmet, mely óriási jövedelmezősége miatt a mai napig mindenütt elterjedt.

Mikor mindezt megtettünk, méltán remélhetjük, hogy a következő milleneumban a nemzetek egyre kevesebbet fognak költeni hadi beruházásokra és megkezdik a katonai leszerelés folyamatát. Emberi problémáink természetesen mindig lesznek, de a megoldásukat ezentúl a párbeszédtől és kommunikációtól kell várnunk. A következő évszázad legyen a párbeszéd és megbeszélés évszázada, ahelyett, hogy újra a háború és vérontás évszázada lenne.

Foglalkoznunk kell a gazdagok és szegények közti szakadék kérdésével is, mely mind nemzeti, mind globális szinten megoldásra vár. A társadalmi egyenlőtlenség, melynek következtében az emberiség egy része óriási bőségben él, míg mások éheznek, sőt éhen halnak, nem csak erkölcsileg elfogadhatatlan, de számos feszültség forrása is.

Ugyanilyen lényeges kérdés a szabadság kérdése. Addig, amíg Földünk több országában nincsen szabadság, nem lehetséges az igazi béke, és bizonyos értelemben a világ többi részének szabadsága sem.

Felnövekvő generációink érdeke, hogy a Földről és környezetünkről gondoskodjunk. A környezeti károkozás legtöbbször fokozatosan, lépésről lépésre következik be, és gyakran nem is látható azonnal, ezért, mikor észrevesszük, általában már túl késő. Minthogy Dél-Kelet Ázsia legtöbb nagy folyója a Tibeti-fennsíkon ered, úgy érzem nélkülözhetetlen, hogy a környezetvédelem kérdését mi magunk is kiemelkedő fontosságú célként kezeljük a térségben.

Végül, napjaink egyik legnagyobb kihívása a robbanásszerűen növekvő lakosság. Amennyiben nem leszünk képesek e problémára megoldást találni, a népek közötti konfrontáció, mely a Föld szűkös nyersanyagbázisának elosztása miatt leselkedik ránk, elkerülhetetlen lesz. Mindezen kérdésekkel komolyan foglalkoznunk kell, ha saját jövőnk felé reménnyel telve akarunk tekinteni.

A XIV. Dalai Láma

 Petíció aláírása

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb