Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123.
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Őszentsége a XIV. Dalai Láma üzenete a kínai népnek, a kínai Újév alkalmából

2009. január 29./WTNNews/TibetPress

2009. január 25.
Őszentsége a XIV. Dalai Láma üzenete a kínai népnek, a kínai Újév alkalmából

A kínai Újév, vagy Tavaszi Fesztivál alkalmából szeretettel üdvözlöm minden kínai testvérünket szerte a világban és Kínában.

Az elmúlt évben sok fejleménynek lehettünk szemtanúi a világban, és különösen Kínában, melyek olykor aggodalomra adtak okot, míg máskor boldogsággal töltötték meg a szívünket. Amelett, hogy el kellett viselnünk a természeti csapásokat, és az országot érintő egyéb problémákat, Kína részesülhetett azokban a büszke pillanatokban is, hogy megrendezhette a világ legnagyobb sporteseményét, az Olimpiát. Tehát, a véget érő évet mindenhol végbemenő nagy változások jellemezték.

Napjainkban, a gazdasági világválságnak köszönhetően a világ népei, különösen a fejlődő országok, belemerültek az aggodalomba és a szenvedésbe. Minden hívőnek kötelessége imádkozni az emberiség jólétéért, boldogságáért, és minden szenvedése megszűnéséért.

Amellett, hogy több, mint 5000 évre visszanyúló történelemmel és pompásan gazdag kulturális örökséggel rendelkezik, Kína a világ legnépesebb nemzete. Ráadásul, politikai, gazdasági és katonai szuperhatalommá emelkedik. Azonban Kína nem tudja teljesíteni a szuperhatalommal járó felelősséget ebben a modern és haladó világban, ha nincs az országban béke, jogrend és átláthatóság.

Hu Jintao elnök politikája, mely a harmonikus társadalom létrehozására törekszik, valóban dicséretre méltó. Egy ilyen politika nélkülözhetetlen Kína számára is, ha
átfogó eredményt szeretne elérni. Mindamellett a harmonikus társadalom kölcsönös bizalomra, barátságra és igazságosságra kell épüljön. Nem jöhet létre nyers erő és önkényuralom által.

A kínai polgároknak nem csak gazdasági lehetőségekre van szükségük, hanem élvezniük kell a lelkiismeret és az oktatás szabadságát is, valamint ismerniük a világban zajló eseményeket. Ez a szabadság nélkülözhetetlen az emberi társadalmakban. Ha - ebben a gyorsan változó modern világban - valaki nem tart lépést a világ napi eseményeivel, akkor magától értetődően lemarad. Ma Kínában a közkedvelt hírforrások, mint a televízió, a rádió és az internet - beleértve a nemzetközi hírszolgálatokat, mint a BBC és a CNN – le vannak tiltva, így az emberek nem juthatnak hiteles információhoz a világ eseményeiről. Végtelenül csalódottá tesznek a kínai kormány ilyen negatív intézkedései, melyek mélyen sértik az emberi jogokat, és a kínai nép rövid- és hosszútávú érdekeit.


A XXI. századot az információs-forradalom századának tekintik. Ennek ellenére a világ néhány országa, köztük Kína is, korlátozzák az információ szabad áramlását. Ezek az intézkedések korszerűtlenek, így nem tarthatóak fenn hosszú távon. Ezért úgy hiszem, hogy Kína is hamarosan liberálisabb lesz az információ terjesztésében és megosztásában.


Tavaly számos kínai értelmiségi írt cikkeket vagy folytatott kampánytevékenységet a béke, a demokrácia, az igazságosság, az egyenlőség és az emberi jogok érdekében Kínában. Különösen egy
új keletű kezdeményezés során láthattuk, hogy különböző társadalmi helyzetű emberek írták alá a Charta '08 memorandumot, egyre nagyobb számban.. Ez jelzi azt a tényt, hogy a kínaiak, köztük az értelmiségiek is, kezdik kifejezni mély vágyukat a nagyobb nyitottság és szabadság iránt az országukban. Tehát, erre büszkék kell legyünk mindannyian.

Miközben ismét kifejezem szívélyes üdvözletemet a kínai népnek, azt remélem, és imádkozom, hogy az elkövetkező évben a Kínai Népköztársaság képes lesz egy valóban harmonikus társadalmat teremteni, biztosítva az egyenlőséget, igazságosságot és barátságot minden nemzetisége között.


A Dalai Láma

2009. január 25.



Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb