Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Őszentsége a XIV. Dalai Láma nyilatkozata a Tibeti felkelés 51. évfordulója alkalmából

2010. március 12./Office of His Hollyness of the Dalai Lama

2010. március 10.

Őszentsége a XIV. Dalai Láma nyilatkozata a Tibeti felkelés 51. évfordulója alkalmából

Ma van a tibeti nép kommunista kínai elnyomás elleni békés felkelésének 51. évfordulója, valamint a 2008 márciusában kezdődött békés tiltakozások második évfordulója. Ez alkalommal szeretném kifejezni tiszteletemet azok iránt a hős férfiak és nők iránt, akik életüket áldozták Tibet ügyéért, és azért imádkozom, hogy mihamarabb vége legyen azok szenvedésének, akik most is elnyomottak Tibetben.

Azon nehézségek ellenére, amivel évtizedeken keresztül szembesültek, a tibetiek meg tudták tartani bátorságukat és elszántságukat, együttérző kultúrájukat és egyedi identitásukat. Lelkesítő, hogy tibeti fiatalok új generációja életben tartja Tibet ügyét. Üdvözlöm az ő bátorságukat, amellyel szembenéznek a félelemmel és az elnyomással.

Akármilyen körülmények is vesznek körül minket, minden tibeti felelőssége, hogy egység, egyenlőség és harmónia legyen a különböző nemzetiségek között, miközben megőrzik egyedi identitásunkat és kultúránkat. Azok a tibetiek, akik különböző felelősségteljes állásban dolgoznak a Pártban, a Kormánynál vagy a katonaságnál, segítik a többi tibetit mindenben, amiben tudják. Elismerjük pozitív közreműködésüket, és ha Tibetben valódi autonómia lesz, bizonyára folytathatják felelősségteljes tevékenységüket.

Hadd ismételjem meg, hogy ha megoldódik Tibet ügye, nem vállalok semmilyen politikai pozíciót, és a Tibeti Emigráns Kormány tagjai sem vállalnak semmilyen pozíciót a tibeti kormányban. Ezt már többször is világossá tettem a múltban. Meghívtam különböző területen szolgáló tibeti hivatalnokokat a szabad világban élő tibeti közösségekhez, akár hivatalos, akár magánúton, hogy saját maguk figyelhessék meg és megértsék az emigráns tibetieket és szándékaikat.

Ahol csak emigráns tibetiek élnek, képesek voltunk megőrizni saját kultúránkat és szellemi hagyományainkat, miközben felhívtuk a figyelmet Tibet ügyére. Más menekültektől eltérően viszonylag sikeresek voltunk, mert alapos modern oktatásban részesíthettük gyermekeinket, úgy, hogy közben a saját hagyományos értékeinknek megfelelően neveltük fel őket. Ráadásul minthogy a négy nagy tibeti buddhista iskola és a bön vallás feje is száműzetésben van, újra fel tudtuk állítani a vallásos képzés és gyakorlás intézményeit. Ezekben az intézményekben szerzetesek és apácák ezrei követhetik elhivatottságukat. Tudunk gondoskodni a ő, valamint a Tibetből érkező diákok oktatásáról. Ugyanakkor a tibeti buddhizmus eddig példátlan terjedése Keleten és Nyugaton egyaránt, és az a kilátás, hogy a jövőben is virágzani fog, megadja nekünk azt a reményt, hogy megmarad. Ez némi vigaszt jelent Tibet történelmének legkritikusabb idejében.

A kínai hatóságok különböző politikai kampányokat folytatnak Tibetben, így a hazafias átnevelés kampányát a kolostorokban. Börtönszerű körülmények között tartják a szerzeteseket és az apácákat, megfosztják őket a tanulás és a békés gyakorlás lehetőségétől. Ilyen körülmények között a kolostorok inkább múzeumként működnek, és a buddhizmus tudatos megsemmisítésére szánták őket.

A tibeti kultúra az együttérzés és az erőszakmentesség buddhista értékein alapszik, amelyek nemcsak a tibetieknek jó, hanem minden embernek a világon, beleértve a kínaiakat is. Ezért nekünk, tibetieknek nem egyedül az anyagi fejlődésbe kellene helyeznük reményeinket, amely mivel alapvető fontosságú mind a Tibetben, mind a Tibeten kívül élő tibetiek számára, széleskörű modern oktatáson kell alapuljon, amely azonban kéz a kézben jár a hagyományos értékekkel. Ezenkívül a fiatal tibetieknek lehetőségeik szerint arra kell törekedniük, hogy szaktudást szerezzenek.

Rendkívül fontos, hogy a tibetiek barátságos emberek maradjanak nemcsak más nemzetekkel szemben, hanem egymásal is. Nem szabad kicsinyes vitákba keveredniük egymással. Nyomatékosan kérem őket, hogy nézeteltéréseiket türelemmel és megértéssel rendezzék.

Tibetben jelenleg komoly problémák vannak, akár elismeri ezeket a kínai kormány, akár nem. Az egész világ tudja, hogy Tibetben erős katonai jelenlét és utazási korlátozások vannak. Ez egyik félnek sem jó.  Mindent meg kell tennünk, ami csak lehetséges, hogy ezt megoldjuk. Több, mint harminc éven át mindent megtettem azért, hogy tárgyalhassak a Kínai Népköztársasággal a tibeti helyzet megoldásáról a Középutas Politika által, amely mindkét fél javát szolgálná. Noha világosan megfogalmaztam a tibeti célkitűzést, amely nem ellentétes a Kínai Népköztársaság alkotmányával és nemzetiségi autonómiáról szóló törvényeivel, nem értünk el kézzelfogható eredményeket. A jelenlegi kínai vezetés hozzáállásából kiindulva kevés a remény arra, hogy a közeljövőben ez bekövetkezik. Ettől függetlenül rendületlenül folytatni akarjuk a tárgyalásokat.

Büszkeséggel és megnyugvással tölt el , hogy a tibetiek igazsága és egy kölcsönösen jó Középutas törekvés növekvő megértésre és támogatásra talál a világban politikai és vallási vezetők részéről például az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és neves nem-kormányzati szervezetek vezetői, és különösen a kínai értelmiség részéről. Egyértelmű, hogy a Tibet-ügy nem a tibeti és a kínai emberek vitája, hanem a szélsőbaloldali kínai vezetés idézte elő.

A 2008-as tibeti tüntetések előtt Kínában és azon kívül élő értelmiségiek több, mint nyolcszáz elfogulatlan cikket írtak a Tibet-ügyről. Külföldi utazásaim során, akárhol is jártam, a kínaiak általában, különösen az értelmiségiek és a diákok őszinte együttérzésükről és támogatásukról biztosítottak. Minthogy a kínai-tibeti problémát maga a két nép fogja megoldani, megpróbálok szólni a kínai emberekhez, amikor csak lehetséges létrehozni a kölcsönös egyetértést. Fontos, hogy a tibetiek közeledjenek a kínaiakhoz, és megpróbálják bennük tudatosítani a Tibet-ügy igazságát és Tibet jelenlegi helyzetét.

Emlékezzünk arra, hogy amikor a Kelet-Turkesztáni emberekre, akik nehézségekkel és növekvő elnyomással szembesültek, kínai értelmiségiek több szabadságot követeltek a számukra, és ezért komoly büntetéseket kellett elszenvedniük. Szeretném kifejezni szolidaritásomat és azt, hogy mellettük állok.

Nagyon fontos, hogy az 1,3 milliárd kínai szabadon hozzáférhessen a saját országáról és más helyekről szóló információkhoz, jogállamban éljenek és megillesse őket a szólásszabadság. Ha Kínában, nagyobb lenne az átláthatoság, nagyobb lenne a bizalom is, ami nagyobb harmóniát, stabilitást és fejlődést eredményezne. Ezért mindenkinek, aki érintett, erőfeszítéseket kell tennie ennek érdekében.

Mint a tibeti nép független szószólója, többször is kifejtettem alapvető törekvéseiket a kínai vezetés felé, de csalódást keltő módon nem adtak pozitív választ. Noha a jelenlegi vezetés ragszkodik keményvonalas hozzáállásához, a nemzetközi színtéren végbemenő politikai változások és a kínai emberek hozzáállában történt változások miatt egyszer eljön az az idő, amikor kiderül az igazság. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki türelemmel várjon és ne adja fel.

Méltányoljuk a Kínai Kormány azon döntését, melynek értelmében felállította az Ötödik Tibet Fórumot, hogy politikájukat egységesen hajthassák végre a tibeti területeken, ezzel bizosítva a jövőbeni fejlődést, amit Ven Csia-pao miniszterelnök is hangsúlyozott a Nemzeti Népi Kongresszus ez évi ülésén. Ez összhangban van azzal a sokszor kifejezett kívánságommal, hogy a tibeti területek egy közigazgatás alá kerüljenek. Ezenkívül értékeljük a Tibetben végrehajott fejlesztéseket, különösen a nomád és a mezőgazdasági területeken. Ugyanakkor ügyelni kellene arra is, hogy ezek a fejlesztések ne tegyenek kárt értékes kultúránkban és nyelvünkben, valamint a Tibeti-Fennsík természetes környezetében, amelytől egész Ázsia jóléte függ.

Ez alkalomból megragadom a lehetőségt, hogy kifejezzem köszönetemet a különböző nemzetek vezetői, érelmisége és népe, a Tibetet támogató csoportok felé, és mások felé, akik magukénak érzik és valamilyen módon támogatják Tibet ügyét a kínai kormány elnyomása és zaklatásai ellenére. Legfőképp szeretném kifejezni köszönetemet India kormányának, a tagállami kormányzatoknak és India népének nagylelkű támogatásukért.

Végül pedig imádkozom minden érzőlény boldogságáért és jólétéért.

A Dalai Láma

2010. március 10.

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb