Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Kasur Lodi Gyari, Őszentsége a Dalai Láma rendkívüli követének, a 2010 januárjában Kínába látogató küldöttség vezetőjének sajtóközleménye

2010. február 5./Tibet Office Geneve/TibetPress

 

2010. február 2./Dharamszala

Kelsang Gyaltsen követ, én és a küldöttség két tagja, Tenzin P. Atisha és Bhuchung K. Tsering, valamint Jigmey Passang a küldöttség titkárságáról 2010. január 26. és 31. között Kínába látogattak, hogy részt vegyenek a kínai vezetés képviselőivel való tárgyalás IX. fordulóján. Erre a fordulóra 15 hónap szünet után került sor. 2010. február 1-jén térünk vissza Dharamszalába és hivatalosan jelentést tettünk Őszentségének a Dalai Lámának, valamint Kalon Tripa Szamdong Rinpocsénak, valamint a Tibeti Emigráns Kormánya Parlamentjének országgyűlési elnökének és helyettes országgyűlési elnökének.

Pekingben január 30-án tárgyaltunk Du Quinlin-nel, a Kínai Népi Politikai Konzultatív Értekezlet Elnökhelyettesével, valamint a Központi Egyesített Munkafront miniszterével. Január 31-én egésznapos megbeszélésen voltunk Csu Veij-Csün és Sithar államtitkárokkal. Nyima Tsering, a Tibeti Autonóm Régió elnökhelyettese szintén részt vett ezeken a gyűléseken.

2010. január 26-án érkeztünk Changsha-ba, Hunan tartomány fővárosába. Először hivatalosan átadtuk Tibet Valódi Autonómiája memorandumhoz készült Jegyzetet a Központi Egyesített Munkafront Minisztériumának, amelyet 2008 novemberében, a tárgyalasok VIII. fordulóján is benyújtottunk. A Jegyzet hét pontból áll, amelyek a kínai vezetés által a VIII. forduló alatt felvetett alapvető fontosságú ügyeket tartalmazzák, és az ezekhez felvetett konstruktív javaslatokat, amelyek a tárgyalások előrehaladtát szolgálják. A hét pont tiszteletben tartja Kína szuverenitását és területi egységét, valamint Alkotmányát, a ,,Három Pontot'', a Kínai Központi Kormnáyzat hierarchiáját és fennhatóságát. A Központi Kormnáyzat által aggodalmát fejezte ki a memorandumban szereplő speciális kompetenciák miatt, és felismerve az alapügyet, Őszentsége a Dalai Láma együttműködését ajánlottuk a kölcsönösen jó megoldás érdekében.

A jegyzetből kitűnik, hogy Őszentségének a Dalai Lámának és az emigráns vezetés más tagjainak semmilyen személyes követelése nincs. Őszentsége a tibeti emberek jogaiért és jólétéért aggódik. Ezért az alapügy, amit meg kell oldani, a valódi autonómiának jóhiszemű átültetése a gyakorlatba, amely által a tibetiek képesek lesznek önkormányzásra saját képességeik és szükségleteik alapján.

Őszentsége a Dalai Láma a tibetieket képviseli, akikkel történelmileg kialakult, mély és bizalmon alapuló kapcsolata van. Azt nem lehet vitatni, hogy Őszentsége jogosan képviseli a tibetieket, őt látják az igazi képviselőjüknek és szószólójuknak. A Tibet-ügyet csak Őszentségével a Dalai Lámával folytatott párbeszéd által lehet megoldani. Nagyon fontos ezt felismerni.

Kihangsúlyoztuk, hogy Őszentsége a Dalai Láma nem kíván semmiféle személyes előjogot vagy politikai posztot magának azzal, hogy elkötelezett Tibet iránt, és a Tibeti Emigráns Komány számára sem követel semmit.

Felhívtuk a kínai vezetést arra, hogy hagyja abba az alaptalan vádaskodást Őszentsége ellen, és hagyjon fel azzal a rágalommal, hogy szeparatistának bélyegzi őt. Ehelyett arra ösztönöztük a kinai vezetést, hogy működjön vele együtt, hogy a memorandum alapján kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak. Ez biztosítja a stabilitást, az egységet és a társadalom harmonikus fejlődését.

A kínai fél a saját álláspontját a ,,be nem avatkozás'' pontjait kihangsúlyozva tárta fel. Részletes összefoglalást nyújtottak át a Tibettel kapcsolatos legújabb fejlesztésekről, különösen a fontos Ötödik Tibet-Munkafórumról. A Fórum továbbfejlesztené a tibetiek életfeltételeit a Tibeti Autonóm Régióban és más tibeti területeken, különösen a közszolgáltatások, úgymint oktatás, egészségügyi ellátás és környezetvédelem terén. A Fórum kezdeti jelentései alapján üdvözöltük azokat a lépéseket, amelyeket Tibet fejlesztése érdekében tettek, különösen a vidéki területeken. Üdvözöltük azt a tényt, hogy az  Ötödik Tibet-Munkafórum valamennyi tibeti terület fejlesztését megcélozta, a Tibeti Autonóm Régióét és más tibeti területekét egyaránt. Hiszünk abban, hogy a tibeti területekre egy egységes politikának kell vonatkoznia és egy egységes közigazgatás alá kell tartozzanak. Ha félretesszük a politikai jelszavakat, a Fórum által javasolt lépések lefedik a tibetiek alapvető szükségleteit, amely a Memorandumban is ki van hangsúlyozva.

A legnagyobb nézeteltérés a két fél között a jelenlegi tibeti helyzetről való eltérő álláspontból fakad. Azért, hogy közös megértésre jussunk a valós helyzetről, azt javasoljuk, hogy közösen készítsünk egy tanulmányt a valóságról, azon az elven, hogy az igazságot kutatjuk a tényekről. Ez segít mindkét félnek abban, hogy megértsek egymás állításait.

A következő napokban tanulmányozzuk a tárgyalópartnerünk lépéseit, különösen az  Ötödik Tibet-Munkafórum tevékenységét és a ,,be nem avatkozás'' pontjait. Ahogy a tárgyalás alatt is javasoltuk, őszintén reméljük, hogy a kínai vezetés is komolyan veszi majd a mi javaslatainkat. Minthogy Őszentsége a Dalai Láma következetesen amellett foglal állást, hogy Tibet jövője a Kínai Népköztársaság keretei között képzelhető el, nem látunk semmi okot arra, hogy a kínai vezetés ne találjon együttműködési alapot. Szeretnénk elismételni, hogy Őszentsége hajlandó együttműködni a Kínai Központi Kormányzattal, hogy a tibetiek visszanyerhessék méltóságukat és büszkeségüket, és a Kínai Népköztársaság egysége és stabilitása biztosítva legyen.

Szeretnénk köszönetet mondani házigazdáinknak, az Egységes Népfrontnak, valamint az Egyesített Pekingi Frontnak, a Központi Egyesített Munkafront Minisztériumának a vendéglátásért.
Lodi Gyariu
Dharamszala, 2010. február 2.

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb