Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Egyesült Államok Külügyminisztériumának jelentése: Kína az egyik legnagyobb vétkes a vallásszabadság megsértésében/HUNG

2020. június 13./Dharamszala/UN/tibet.net/TibetPress

forrás/source


Dharamshala: Az Amerikai Külügyminisztérium elkészítette rendes éves beszámolóját a Kongresszusnak; Jelentés a Nemzetközi Vallásszabadságról címen. Ez a jelentés nyomon követi a vallásszabadság helyzetét a világ összes országában. A jelentés felméri az országok kormányainak azon politikáit, amelyekkel megsértik a különböző vallási tanokat, doktrínákat, hátrányos helyzetbe hozzák a gyülekezetek, felekezetek szabad vallásgyakorláshoz való jogát, valamint az egyéni vallási elköteleződést és vallásgyakorlást. Ez az éves jelentés egyben hangot ad USA politikájának, hogy a vallásszabadság világszerte érvényesülhessen.

Az 2019. évi nemzetközi vallásszabadságról szóló jelentését június 10-én hozták nyilvánosságra, miközben világszerte hatalmas tüntetések zajlanak Kína ellen, ugyanis Kínát okolják a világjárvány elszabadulásáért.

Az átfogó jelentés Kínát a vallásszabadság legdurvább megsértőinek egyikeként jelölte meg. A közlemény azt állítja, habár Kína hivatalosan engedélyezi a szabad vallási elköteleződést, de erősen korlátozza a vallásgyakorlás biztosítását. A Kínáról szóló rész a leghosszabb az éves jelentésben, összesen 87 oldalt tesz ki.

A jelentés említést tesz arról, hogy Kína nem szüntette meg gyakorlatát arra nézve, hogy igazolja a muszlimok vallásgyakorlásának elnyomását Hszincsiangban (Ujgur) a „három gonoszra” hivatkozva, ami alatt az etnikai szeparatizmust, a vallási fanatizmust és (az erőszakos) terrorizmust érti.

Mike Pompeo (USA) államtitkár jelentést tett az egyes országokat érintő pozitív változásokról is, ahol lépéseket tesznek a vallásszabadság megsértőinek felelősségre vonása érdekében. Ezzel szemben Kínáról azt állította, hogy ott fokozódik az államilag támogatott vallásgyakorlás elnyomása.

„A Kínai Kommunista Párt parancsba adta egy vallási szervezetnek, hogy engedelmeskedjen a CCP vezetőségének, és építse be a kommunista dogmákat a hitük tanításaiba és gyakorlásába”, - nyilatkozta Mike Pompeo egy sajtótájékoztatón. „Hszinjiang tartomány megyéiben folytatódik az ujgurok tömeges bebörtönzése, csak úgy, mint a tibetiek, a buddhisták, a Falun Gongok és a keresztények elnyomása.”

„Kína folytatja az évtizedek óta tartó hittel szembeni háborúját”, - jelentette ki az államtitkár.

A jelentés Tibettel foglalkozó része említést tesz a Tibeti Autonóm Területen és egyéb tibeti régiókban történt eltűnésekről, letartóztatásokról, kínzásokról, testi sértésekről (beleértve a szexuális zaklatást), és a vallási hovatartozás miatti tárgyalások nélküli hosszan tartó bebörtönzésekről.

A jelentés továbbá megjegyzi, hogy Hszi elnök kijelentette, hogy a CCP tagjai marxista ateisták, így a kormány folytatta a tibeti buddhista lámák választásának kontrollálására és a vallási oktatásuk felügyeletére tett kísérleteket.

A 2019. évi jelentés közölte, hogy Kína továbbra is korlátozza a buddhista kolostorok és az egyéb vallási intézmények maximális méretét. Továbbá megemlítette a Laring Gar és a Jacsen Gar, a két legnagyobb tibeti buddhista központ folyamatban lévő lerombolását, ahonnan a tibeti szerzeteseket és apácákat kitiltották, hogy ne végezhessenek vallási tanulmányokat. A jelentés leírja, hogy miután kikergették őket központból, bezárták azokat, valamint kötelezték őket, hogy vegyenek részt politikai átképző tanfolyamokon, amíg teljesen el nem fogadják a párt ideológiáját.

A jelentés közölte, hogy a Kínai kormány, illegális cselekedetnek minősíti, ha hivatalos regisztráció és beleegyezés nélkül, egy adott helyen vallásgyakorlást folytatnak, ami ellen bármikor bűnügyi eljárás indítható. A jelentés szintén értekezett a társadalmi diszkriminációról, mivel a tibetieknek intézményesített diszkriminációval kell szembenézniük, amikor vezető beosztású állásra akarnak jelentkezni Tibetben.

A jelentés kiemelte azt az esetet, amikor a 24 éves Jonten, a Kirti Kolostor volt szerzetese 2019. november 26-án felgyújtotta magát, a tiltakozás kifejezése céljából. Az öngyilkosságot ugyanis emberölésnek tekintik, és a családtagokat, a tanárokat és a vallási vezetőket bűntársaknak tekintik az emberölésben, ha a hozzátartozójuk öngyilkosságot követ el. Bűnözőnek nyilvánítják őket pusztán a kapcsolataik alapján.

A jelentés megemlítette, hogy az amerikai tisztviselők több szinten is aggodalmukat fejezték ki a tibeti vallásszabadságot illetően a kínai kormány felé. A kínai nagykövet „meggyőzte” a TAR tisztviselőit, hogy utasítsák el a párbeszéd kezdeményezését Őszentsége, a Dalai Lámával; A csengdui főkonzul aggodalmát fejezte ki a Laring Gar és a Jacsen Gar tibeti buddhista intézmények folyamatban lévő lerombolási kampányával kapcsolatban.

A jelentés idézte az Egyesült Államok álláspontját, miszerint az USA továbbra is azt hangsúlyozza, hogy csakis Őszentsége a Dalai Láma dönthet a saját örökléséről, és újfent aggályát és aggodalmát fejezte ki a XI. Pancsen Láma (aki idén töltötte volna be 31. életévét) erőszakos eltűnésével kapcsolatban.

Az USA külügyminisztériumának vallásszabadságról szóló, ez évi jelentése, ami kitüntetett aggályokkal fordul Kína felé, hűen festi le Tibet kiábrándító helyzetét. „Minél nagyobb gazdasági hatalomra tesz szert Kína, annál nagyobb elnyomással fog uralkodni Tibet felett”, - mondta Tenzin Dhadon, a száműzetésben lévő tibeti kormány Emberi Jogi Irodájának munkatársa, DIIR, CTA. Továbbá hozzátette, hogy „itt az ideje, hogy a világ, politikai közvéleménye felismerje, hogy a kínai rezsim határokat nem ismerve nyomja el a tibetieket és minden más nemzetiséget Kínában. Azzal, hogy a világ országai jelentős kereskedelmi akciókat folytatnak Kínával, anélkül, hogy hangsúlyoznák az alapvető emberi jogok betartásának kötelező jellegét, semmi mást nem tesznek, mint, hogy működtetnek egy tekintélyelven alapuló rendszert, aminek eszközöket adnak a kezébe, hogy folytathassa a hívő emberek üldözését.”


Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb