Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123.
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A Parlament Emberi Jogi Bizottságának ülése: Tibet ügyében szóló határozati javaslat (jegyzőkönyv)

2008. május 13./Budapest/Index/TibetPress

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: Tibet ügyében szóló határozati javaslat (H/5677. szám)

2. napirendi pontunk döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: Tibet ügyében szóló határozati javaslat, Balog Zoltán, Semjén Zsolt, Fodor Gábor és Herényi Károly képviselők önálló indítványa. Köszöntöm a Külügyminisztérium részéről Kuti László urat, az Ázsiai és Csendes-óceáni Főosztály helyettes vezetőjét, valamint Hendrey Tibort, a Tibetet Segítő Társaság elnökét.

Az előterjesztők nevében Semjén Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót.

Dr. Semjén Zsolt képviselő (KDNP) szóbeli kiegészítése

DR. SEMJÉN ZSOLT (KDNP): Tisztelt Bizottság! Emlékezetem szerint mintegy másfél évtizedes adósságunk ennek a határozatnak a meghozatala. Ezt még annak idején Szájer József és Fodor Gábor kezdeményezte, a konkrét szövegjavaslatot pedig, amire a mostani szövegünk épül, Szabó Iván nyújtotta be. Köztudott, hogy számos európai uniós ország már réges-régen meghozta ezt a határozatot, vagy pedig most a tibetieket sújtó erőszakhullámmal szembeni tiltakozásként és válaszként fogadtak el hasonlót.

Kinek tartozunk ezzel a határozattal? Elsősorban a tibeti népnek, amellyel szemben kulturális népirtás, etnikai agresszió folyik, amivel szemben természetes kötelességünk a szavunkat felemelni. Másodsorban magunknak, hiszen a magyar nép 1956-ban megtapasztalhatta a világ szolidaritását. Tibet ma hasonló helyzetben van, mint amilyenben Magyarország 1956 után volt a szovjet megszállás miatt. De a kínai népnek is tartozunk ezzel a határozati javaslattal, mert az emberi jogok érvényre juttatása és a demokratizálódás elősegítése minden egyes kínai ember érdeke. Egyébként pedig emberi jogi kérdésekben nincs alku!

A határozati javaslat történetéhez hozzátartozik, hogy ez az egyezség Tabajdi Csaba európai uniós képviselő úrnak köszönhetően jött létre. A Duna TV-ben egyenes adásban volt egy ötpárti vita erről a kérdésről, s ott Tabajdi Csaba rendkívül konstruktív módon hitet tett amellett, hogy a Szocialista Párt támogatni fogja ezt az ötpárti javaslatot. Megjegyzem, az Európai Unióban a szocialista frakció megszavazott egy hasonló tartalmú állásfoglalást. Tabajdi Csaba nagyon pontosan kifejtette, ahogy Kína képes volt Hongkong vagy Makaó esetében józan álláspontra helyezkedni, remény van arra, ha a világ egyöntetűen felemeli a szavát Tibet kérdésében, akkor Tibettel kapcsolatban is létre fog jönni egy elfogadható megoldás.

Ennek alapján kérem képviselőtársaimat, hogy az emberi jogok nevében támogassák a határozati javaslatot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A Külügyminisztérium képviselőjének adom meg a szót.

A Külügyminisztérium álláspontjának ismertetése

KUTI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Külügyminisztérium): Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Amióta elérkeztek hozzánk az első hírek a tibeti eseményekről, a magyar kormány, a magyar Külügyminisztérium és a magyar diplomácia óriási aggodalommal figyeli ezt a több halálos áldozatot is követelő eseménysort és ennek a következményeit. Álláspontunkat kezdettől fogva úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a Magyarország által követett általános emberi jogi és kisebbségpolitikai elveknek, valamint az uniós és nemzeti érdekeinknek. Továbbra is szoros figyelemmel kísérjük az eseményeket.

A hivatalos magyar álláspont keretében kihangsúlyoztuk, hogy fontosnak tartjuk az emberi és kisebbségi jogok, ezen belül is a vallás- és a véleménynyilvánítás szabadságának érvényesülését a világon mindenütt, így Kínában is. Az erőszaktól való tartózkodásra szólítjuk fel az érintett feleket és támogatjuk a tibeti kérdés békés keretek közötti tárgyalásos rendezését, a dalai láma és a pekingi vezetés közötti érdemi párbeszéd folytatását. Ezt az álláspontunkat - amely teljes mértékben összhangban áll az Európai Unió által megfogalmazott elvekkel, az EU hivatalos állásfoglalásaival - kezdettől fogva következetesen képviseltük mind a bilaterális kapcsolataink, érintkezéseink során, mind a kínai fél felé. A kínai nagykövetet több alkalommal is behívattuk és tárgyaltunk vele erről a kérdésről. De az Európai Unió fórumain és a belső kommunikációnkban is ezt a következetes álláspontot képviseltük. Ebben az összefüggésben a benyújtott határozati javaslat szövegezése jelentős mértékben eltér az eddig képviselt hivatalos magyar állásponttól.

A legnagyobb problémát a benyújtás időzítésében látjuk. Az időzítés azért rendkívül nehezen indokolható ebben az időszakban, mert a múlt héten teljesült a nemzetközi közösség legfontosabb követelése: ismételten megindult a dalai láma és a pekingi központi kormányzat képviselői közötti tárgyalás. Erről a tárgyalásról minden elérhető forrásból igyekeztünk informálódni, és nemcsak a pekingi, hanem a tibeti források is azt erősítették meg, hogy a múlt héten vasárnap és hétfőn rendkívül konstruktív, előremutató és bizalomgerjesztő tárgyalás folyt Sencsen városában. Ebben a helyzetben a magyar diplomácia legfontosabb feladata a tárgyalások ösztönzése, a tárgyalások fenntartására irányuló törekvések segítése.

Nem tudunk arról, hogy bármelyik európai uniós nemzeti parlament olyan jellegű megállapításokat tett volna, mint amit ez a határozati javaslat tartalmaz. Véleményünk szerint a magyar-kínai viszonyrendszerben egy ilyen határozat elfogadása azért sem szükségszerű, mert a közép-kelet-európai országok közül Magyarország üzemeltet egy különleges fórumot - ez a magyar-kínai emberi jogi párbeszéd -, amely 2000-ben indult be a két ország között, és ennek keretében egyebek mellett a kisebbségi és vallási jogok érvényesülésének a kérdése is folyamatosan napirenden van. Ugyancsak részt vesz Magyarország képviselője az EU-Kína emberi jogi párbeszéd folyamatában, ami szintén rendkívül fontos csatorna a kínai fél felé.

Az Európai Unió az elmúlt időszakban kiadott nyilatkozataiban inkább arra hajlik, hogy érdemes lenne megvárni, milyen eredményekkel zárulnak a dalai láma és a pekingi kormány képviselői közötti tárgyalások, és ezekre a kérdésekre a tárgyalások sikerének vagy kudarcának ismeretében lenne érdemes visszatérni. Barroso elnök április végén kilenc európai biztos kíséretében tett látogatást Kínában, ahol az Európai Unió nevében megerősítette az egy Kína elvet, valamint azt, hogy üdvözöljük és örömmel fogadjuk a beindult tárgyalásokat.

Diplomáciai szempontból tekintve a jelenlegi helyzetben a csendes háttér-diplomácia célravezetőbbnek és jóval hatékonyabbnak tűnik. A magyar kormány és Külügyminisztérium készen áll arra, hogy ezt a csendes háttér-diplomáciát aktívan alkalmazza. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Semjén Zsolt képviselő úr!

Hozzászólások, válaszok

DR. SEMJÉN ZSOLT (KDNP): Azt kérdezte a Külügyminisztérium igen tisztelt képviselője, hogy miért éppen most akarjuk ezt a határozati javaslatot elfogadtatni. Azért, mert most zajlik az agresszió a tibeti nép és a tibeti kultúra ellen. Erről bárki meggyőződhet, ha bekapcsolja a televíziót.

Másrészt azt mondta főosztályvezető-helyettes úr, nem tudnak arról, hogy az Európai Unió tagországainak parlamentjei ilyen határozatot fogadtak volna el. Javaslom, hogy nézzék meg a lengyel, a litván és a cseh parlament határozatát. Lehet, hogy van több is, de most kapásból ezt a hármat tudom megemlíteni. S nyilván nem véletlenül ezekben az országokban fogadtak el ilyen határozatot, mert ez a három nép megtapasztalta a saját történetében a kommunista megszállás következményeit.

A találkozás pedig azért jött létre a pekingi vezetés és a dalai láma között, mert a pekingi vezetést a világ erre rákényszerítette, mégpedig olyan eszközökkel, mint ez a határozati javaslat, amelynek az elfogadását javasoljuk. Azért jött létre a dalai lámával a találkozó, mert a szabad világ erre rákényszerítette Pekinget azzal, hogy hasonló módon nyomást gyakorolt rá, mint amit mi is szeretnénk. Zárójelben azt is szeretném megjegyezni, hogy eddig nagy áttörést nem érzékelek a tárgyalások eredményeképpen. Persze már az is nagy dolog, hogy egyáltalán létrejött a találkozó.

Azt is említette a Külügyminisztérium képviselője, hogy ez a szöveg jelentősen eltér a Külügyminisztérium álláspontjától. Hálás lennék, ha részletezné, hogy mely pontokon van eltérés az önök álláspontja és e szöveg között.

Végül hadd tegyek egy személyes megjegyzést. Elég nevetséges azt gondolni, hogy Pekingben a kínai vezetés azért rágja a körmét, mert Budapesten az emberi jogi bizottság ilyen határozatot fog hozni. De még ha így is lenne, az emberi jogok tekintetében ez nem mérlegelési szempont. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pettkó András képviselő úr!

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportja támogatja a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét.

Azért is örülök, hogy megtárgyaljuk ezt a javaslatot, mert - ahogy Semjén képviselő úr is mondta - mi az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságban ülünk. Nemcsak jogi, hanem erkölcsi kötelességünk is megtárgyalni ezt a javaslatot.

Ha egy törvényjavaslat beérkezik a Ház elé, akkor a kormánypárti és ellenzéki képviselőknek joguk van a szöveg megváltoztatására javaslatot tenni, és a kormánynak is megvan a maga technikája arra, hogy adja be azokat a módosító javaslatokat, amelyekkel a szöveg pontosítását, jobbítását, erősítését vagy finomítását szeretné elérni. Az elmúlt hat évben, amióta országgyűlési képviselő vagyok, ennek már számtalan formáját láttam.

Gusztos Péter képviselőtársam arra kért, hogy az SZDSZ nevében is szavazzam meg ezt az országgyűlési határozati javaslatot.

Azt kérem képviselőtársaimtól - miután az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságban ülünk -, hogy szavazzák meg ezt a javaslatot, majd utána nézzük meg, hogy lehet jobbá tenni és pontosítani. A beterjesztők névsorából - Balog Zoltán, Semjén Zsolt, Fodor Gábor, Herényi Károly - látható, hogy ezt a határozati javaslatot négy párt támogatni fogja. Úgy láttam, Donáth képviselő úr az utolsó egyeztetések után döntött úgy, hogy mégsem támogatja. De ha bekerül a Ház elé, akkor talán tudunk rajta olyan módosítást végrehajtani, hogy az MSZP képviselőcsoportja is támogatni tudja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Fogarasiné Deák Valéria alelnök asszonynak adom meg a szót.

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az előzetes egyeztetések során arra az álláspontra helyezkedtünk, hogy méltányolandónak és figyelembe veendőnek javasoljuk a bizottságnak a Külügyminisztérium, vagy ha úgy tetszik a diplomáciai szakemberek álláspontját is, különös tekintettel azokra a momentumokra, amelyek az időzítésre vonatkoznak, de nem abban a tekintetben, ahogy az imént Semjén képviselő úr említette, mert egy ilyen határozati javaslat természetesen akkor kerül a bizottság asztalára, amikor baj van. S mint tudjuk, most baj van, de azt is látni kell, hogy napjainkban kibontakozni látszik a megoldás lehetősége. A diplomaták azt mondják, hogy ilyen esetben érdemes egy kicsit várni, mert nem biztos, hogy ez az eszköz eredményesebb annál, mintha megvárnánk a tárgyalások eredményét. S ahogy ő is említette, azután is eldönthetjük, hogy az adott szakaszban milyen álláspontot alakítunk ki.

Ezeket a véleményeket figyelembe véve mi tartózkodni fogunk a szavazáskor. Abban az esetben, ha a plenáris ülésre kerül a javaslat, a szocialista frakció is élni fog azzal a lehetőséggel, amit Pettkó András úr említett, hogy csiszoljuk össze az álláspontokat. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szászfalvi László alelnök úr!

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Amióta az eszemet tudom, a külügyminisztériumi képviselők mindig az aktuálpolitikai kihívásokra hivatkoztak és azt mondták, hogy ne most, hanem majd később nyújtsuk be a határozati javaslatot. Legutóbb Medgyessy Péter kínai látogatására hivatkozással mondták azt, hogy ne most nyújtsuk be, mert problémát fog jelenteni a miniszterelnök úr látogatásakor.

Én pont fordítva látom a dolgot: a mindenkori magyar kormánynak és diplomáciának egy mankóra lenne szüksége, márpedig egy országgyűlési határozat ilyen mankót jelenthetne neki, amire lehetne hivatkozni. Már bocsánatot kérek, de nem a kormánynak felelős parlament van Magyarországon, hanem a parlamentnek felelős kormány. A kormánynak egy fundamentális jelentőségű hivatkozási vagy orientációs pontja lehet, hogy van egy országgyűlési határozat, amely megmondja, hogy a Magyar Köztársaság mit gondol az adott ügyben, amire a tárgyalások során a kormány nyugodt szívvel tud hivatkozni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Pettkó András képviselő úr!

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Arra kérem a Külügyminisztériumot, nézzen utána, hogy mely országokban fogadtak el hasonló határozati javaslatokat, azokat kapják meg a képviselők, hogy ha a Ház elé kerül, akkor tudjuk, másutt mit fogadtak el. Nem mintha befolyásolna engem, hogy Lengyelországban vagy másutt mit fogadtak el, de nem árt megismerkedni a hasonló határozatok tartalmával.

ELNÖK: Köszönöm. Főosztályvezető-helyettes úr!

KUTI LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Külügyminisztérium): Semjén képviselő úr azt kérdezte, hogy miben különbözik az álláspontunk a határozati javaslat szövegétől. Nos, egy ilyen dokumentumban valamilyen módon jelezni kell, hogy megindult a párbeszéd, amit mi támogatunk és üdvözlünk.

ELNÖK: Köszönöm. Semjén képviselő úr!

DR. SEMJÉN ZSOLT (KDNP): Éppen azért van szükség erre a határozatra, mert megindult a párbeszéd, arra ugyanis rá kell erősíteni. Emlékeztetem a Külügyminisztérium képviselőjét, hogy hat évvel ezelőtt hasonló volt a helyzet, akkor is megindult valami, mégsem lett belőle semmi. Nem kell hozzá nagy politikai fantázia, hogy az ember átlássa, miután Kína emberi jogi szempontból lehetetlen helyzetbe került a szabad világ előtt, elkezdett bizonyos tárgyalásokat, hogy a rá nehezedő politikai nyomást csökkentse. De ez csak akkor fog eredményre vezetni, ha a világ nem teszi félre ezt a kérdést, hanem éppen most erősít rá ilyen típusú határozatokkal. Ezért soha nem volt olyan aktuális ez a határozat, mint most.

ELNÖK: A megindult tárgyalásokat természetesen üdvözölhetjük a határozati javaslatban. Ez módosító indítványokkal kezelhető. Persze mire odaérünk, akkor vagy aktuális lesz, vagy nem. Ennek tehát még van egy hosszabb útja.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba-vételét.

Javaslom, egyúttal az általános vitára való alkalmasságról is döntsünk, hogy erről ne kelljen újra tárgyalnunk. Ehhez napirendet kell módosítanunk, amit azonban csak kétharmados többséggel tudunk megtenni.

Ki ért egyet azzal, hogy ma az általános vitára való alkalmasságról is döntsünk? (Egyhangú.) A bizottság egyhangúlag úgy határozott, ha ma döntsünk az általános vitára való alkalmasságról is.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a határozati javaslatot? (10) Ki nem tartja általános vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a határozati javaslatot.

Előadót kell állítanunk a plenáris ülésre. Ezt a feladatot én szívesen vállalom. Egyetért vele a bizottság? (Igen.) Köszönöm.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes úr segítségét.

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb