Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A Nemzetközi IV. Genfi Fórum Zárónyilatkozata 2021. november 1-2-

TibetPressNews / 2021. november 30.

forrás / https://tibet.net/geneva-forum-2021-declaration/

A NEMZETKÖZI IV. GENFI FÓRUM ZÁRÓNYILATKOZATA

2021. november 1-2.

Mi, a "Gazdasági, szociális és kulturális jogok Kína általi megsértése" című 2021. évi negyedik genfi fórum előadói és résztvevői,

-  Megdöbbenve tapasztaljuk, hogy a Kínai Népköztársaság (KNK) kormánya és a kormányzó Kínai Kommunista Párt (KKP) továbbra is rendszeresen és súlyosan megsérti az emberi jogokat Kínában és az ellenőrzése alatt álló más régiókban, és különösen amiatt, hogy a KNK Tibetben, Kelet-Turkesztánban és Dél-Mongóliában megszegi a gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló nemzetközi egyezségokmány (ICESCR) szerinti kötelezettségeit;

- Hangsúlyozzuk Tibet, Kelet-Turkesztán és Belső-Mongólia kínai uralmának jogszerűtlenségét, valamint a Hongkong kormányzásával kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek megszegését;

- Mélyégesen elítéljük a Kínai Népköztársaság elnyomó politikáját és kulturális népirtását, beleértve a tibetiek, ujgurok és mongolok "sinizálásának" politikáját, különösen a tibetiek esetében a tibetiek anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférésének megtagadását; a vallásszabadság megsértését és a tibeti buddhista reinkarnációs gyakorlat és protokollok aláásását; a családok önkényes szétválasztására irányuló politikák; és ezeken és más politikákon keresztül a tibeti kultúra, életmód és nemzeti identitás elpusztítása; az ujgurok és más kelet-turkesztáni török népek tekintetében pedig hasonló jogsértéseknek való alávetésük és az internálótáborokban való visszataszító, tömeges és önkényes bebörtönzésük;

- Mélységes aggodalmunkat fejezzük ki amiatt, hogy a Kínai Népköztársaság kormánya - az ENSZ független szakértői és az érintett kormányok számos felhívása ellenére - továbbra sem hajlandó felfedni az "eltűnt" Pancsen Láma Gedhun Csöki Nyima hollétét, és lehetővé tenni, hogy egy független megfigyelő bizottság hozzáférjen, hogy meggyőződjön egészségi állapotáról és jólétéről;

- Mélységesen aggódunk a Kínai Népköztársaság kormánya által tervezett és végrehajtott káros környezetvédelmi politikák miatt is, amelyek nem biztosítanak mechanizmusokat a tibetiek, ujgurok és mások szabad, előzetes és tájékozott beleegyezésére (FPIC), valamint a jogsértésekkel kapcsolatos jogorvoslatra és elszámoltathatóságra, miközben ezek a mechanizmusok alapvető fontosságúak az emberi jogok védelméhez.

-  Komoly aggodalmunkat fejezzük ki a KNK Kelet-Turkesztánban és Tibetben a "szegénység enyhítésének" álcája alatt folytatott kényszermunka- és nomád-áthelyezési programjai miatt, valamint az érintettek jogorvoslati lehetőségének megtagadása miatt;

- Felismerjük és hangsúlyozzuk, hogy a tibetiek és ujgurok emberi jogainak a KNK általi ilyen- és más jellegű megsértése annak következménye és tünete, hogy a KNK megsérti és megtagadja a tibeti nép és a kelet-turkesztáni nép önrendelkezéshez való alapvető jogát, amelyet az ICESCR és a ICCPR közös 1. cikke ír elő, és amelynek gyakorlása előfeltétele az említett egyezményekben foglalt egyéb jogok gyakorlásának;

- Aggódunk a Kínai Népköztársaság és kommunista pártja növekvő szerepe, befolyása és hatása a nemzetközi emberi jogi rendszerre, amelyet aláás, mivel azt saját politikai érdekei érdekében próbálja újraértelmezni;

- Üdvözöljük az ENSZ emberi jogi szakértői, az ENSZ tagállamai és a civil társadalmak által az elmúlt évben Tibet, Kelet-Turkesztán és Dél-Mongólia helyzete kapcsán kifejezett aggodalmakat, beleértve a gazdasági, szociális és kulturális jogok megsértését ezekben a régiókban;

- Különösen üdvözöljük a több mint 50 ENSZ-szakértő közös nyilatkozatát, amely egy független mechanizmus létrehozására irányul, amelynek célja a Kínában és az ellenőrzése alatt álló régiókban uralkodó emberi jogi helyzet szoros figyelemmel kísérése, elemzése és éves jelentése, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága által Kína harmadik időszakos felülvizsgálatával kapcsolatban továbbított átfogó kérdéslista;

Ezért,
Nyomatékosan felszólítjuk a Kínai Népköztársaság kormányát, hogy:

- TATRTSA TISZTELEBEN és GARANTÁLJA a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának megfelelően az emberi jogokat és azok egyetemes érvényességét;

- AZONNALI HATÁLLYÁL hagyja abba a tibetiek, ujgurok és mongolok elnyomására, kényszermunkára és kényszermunkára, valamint "sinizálódásra" irányuló politikát;

- AZONNAL TÁRJA FEL az internálótáborok helyét, különösen Kelet-Turkesztánban, a fogvatartottak számát és személyazonosságát, és haladéktalanul engedje szabadon a fogvatartottakat;

- AZONNAL TÁRJA FEL az "eltűnt" Pancsen Láma Gedhun Csöki Nyima hollétét, engedje szabadon, és teljes mértékben tartsa tiszteletben a szabad mozgáshoz és a szellemi kötelességei szabad gyakorlásához való jogát;

- TELJES MÉRTÉKBEN TISZTELJÉK, ENGEDÉLYEZZÉK ÉS KÉSEDELM NÉLKÜL SEGÍTSÉK ELŐ a tibeti nép és Kelet-Turkesztán népe önrendelkezési jogának teljes körű gyakorlását;

- ÁLLÍTSÁK VISSZA ÉS TISZTELJÉK Hongkong autonómiáját, ahogyan azt az alaptörvény, a KNK alkotmánya és a Közös Nyilatkozat rögzíti;

- FELHÍJUK az ENSZ Emberi Jogi Tanácsát, hogy az ENSZ szakértőinek 2020. júniusi közös nyilatkozatát követően sürgősen cselekedjen, és hozzon létre egy független mechanizmust a tibetiek, ujgurok, kínaiak és mások emberi jogi helyzetének nyomon követésére;

- KÉRJÜK az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával foglalkozó bizottságot, hogy a Kínai Népköztársaságnak a bizottsághoz benyújtott jelentésének folyamatban lévő felülvizsgálata során sürgesse a kínai kormányt, hogy szüntesse meg az Egyezségokmányba ütköző politikákat, például a kényszerítő telepítési és munkaprogramokat;

- KÉRJÜK, hogy az ENSZ hívja fel a nemzetközi közösséget, hogy sürgesse a kínai kormányt a kényszermunkára vonatkozó alapvető ILO-egyezmények ratifikálására;

- FELSZÓLÍTJUK,  az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetét (UNESCO), hogy foglalkozzon azzal, hogy a tibetiek nem férnek hozzá az anyanyelvi oktatáshoz, és hogy következetesebben védje az UNESCO világörökségi státuszával rendelkező tibeti kulturális örökséget;

- FELSZÓLÍTJUK az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének és a biológiai sokféleségről szóló egyezménynek a részes feleit, hogy az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos politikák tekintetében alakítsanak ki határozott, jogokon alapuló megközelítést, elismerve ugyanakkor, hogy az ilyen politikák végrehajtása során sürgősen szükség van az átláthatóságra és az érdekelt felek, különösen a Kínai Népköztársaság elszámoltathatóságára.

- FELSZÓLÍTUNK minden államot és nemzetközi intézményt, hogy lépjenek fel és tegyenek jelentést a KNK által a száműzetésben élő tibetiek, ujgurok, mongolok, emberi jogi aktivisták és politikai másként gondolkodók ellen irányuló, területen kívüli rendőri intézkedésekről és megfélemlítésekről;

- FELSZÓLÍTUNK minden államot és kormányukat, hogy ne küldjenek képviselőket a 2022-es pekingi téli olimpiai játékokra, tiltakozásul a nemzetközi jog súlyos megsértése miatt;

- FELSZÓLÍTJUK  a kormányokat, hogy tartózkodjanak minden olyan kijelentéstől vagy cselekedettől, amely kifejezetten vagy hallgatólagosan elismeri Tibetet Kína részének, kivéve, ha a KNK kölcsönösen előnyös és kielégítő megállapodást kötött a XIV. Dalai Lámával, képviselőivel és a Központi Tibeti Adminisztráció demokratikusan megválasztott vezetőivel;

- FELSZÓLÍTUNK minden államot és azok kormányait, nemzetközi intézményeket és üzleti vállalkozásokat, beleértve a multinacionális vállalatokat is, hogy lépjenek fel a KNK Tibetben és Kelet-Turkesztánban folytatott kényszermunka gyakorlata ellen, készítsenek részletes jelentéseket az ellátási láncok vizsgálatáról a kényszermunka vagy a kényszermunka alkalmazása tekintetében, és tiltsák be a kényszermunka és/vagy kényszermunka révén előállított termékeket, és a Kínai Népköztársasággal való kapcsolataik során teljes mértékben és érdemben hajtsák végre a vonatkozó emberi jogi szerződéses kötelezettségeket és az ENSZ üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó elveit, beleértve a népek önrendelkezési jogának tiszteletben tartására és megvalósításának előmozdítására vonatkozó kötelezettséget, és állítsanak le minden olyan kormányzati és vállalati tevékenységet, amely sérti e jogok bármelyikét.

fordítás / TibetPressNews

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb