Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123.
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A Kashag nyilatkozata a tibeti nemzeti felkelés ötvenegyedik évfordulója alkalmából

2010. március 10./Tibetan Goverment Kashag/TibetPress

2010. március 10./Kashag
A mai nap a tibeti nép kínai hatóságok elleni békés felkelésének ötvenegyedik évfordulója. Ezen az emlékezetes napon a Kashag tiszteletét fejezi ki, azoknak a bátor tibeti férfiaknak és nőknek, akik életüket áldozták világi és spirituális ügyünkért. A Kashag üdvözli, szolidaritásáról és együttérzéséről biztosítja azon honfitársait is, akik jelenleg is kínzásokat szenvednek el Tibetben.

Ahogy a Kashag tavaly március 10.-i nyilatkozatában is leírtuk, az elmúlt ötven évnek voltak örömteli, és fájdalmas eseményei is.  Egyrészt a tibetiek Tibetben és azon kívül is rettenetes nehézségeket éltek át, népünk spiritualitása, közössége, helyrehozhatatlan károkat szenvedett. Másrészt viszont a Tibetben élő tibetiek minden korosztálya hitük és belső tartásuk elvesztése nélkül folytatták küzdelmüket a hosszú évek során. Az emigrációban szintén jelentős spirituális és politikai eredményeket értünk el, főleg a kultúra és spiritualitásunk megőrzése és másokkal való megismertetése terén. Ma, miközben mindezekről megemlékezünk, a Kashag szeretné rendkívüli háláját kifejezni a Őszentsége a Dalai Láma felé, mindaz amit elértünk az Őszentsége a Dalai Láma vezetésének volt köszönhető.

Tavaly március 10.-e óta a tibeti emigránsok és választott vezetőik számos programot rendeztek megemlékezve emigráns életük elmúlt ötven évéről és kifejezve szívből jövő hálájukat azoknak az országoknak, melyek befogadták őket. A rendezvénysorozat részeként egy nem hivatalos megbeszélésre is sor került a Tibeti Központi Közigazgatás (CTA, Central Tibetan Administration) dolgozói között, az elmúlt évek tapasztalatainak összegzése és a jövőre vonatkozó tervek megbeszélése céljából. A nyilvánosságra hozott összefoglaló szerint, amely Őszentségéhez a Dalai Lámához már korábban eljutott, a találkozón többek között a CTA dolgozói ismét elkötelezték magukat a béke és az erőszakmentesség útja mellett, az igazság érvényre juttatásáig, a Tibet-ügy elkerülhetetlenül bekövetkező megoldásáig. Szilárd meggyőződésünk, hogy a tágabb értelemben vett tibetiek, Tibetben és azon kívül csatlakoznak ehhez.

Komoly aggodalommal tölt el minket, hogy a 2008-március 10.-én kirobbant krízis óta, nem javult a helyzet Tibetben. Ezért a Kashag felszólítja a Kínai Népköztársaságot (KNK), vessen véget az embertelen és jogtalan intézkedéseknek, amelyek elnyomást és az emberi jogok megsértését jelentik Tibetben, hagyjon fel azzal, hogy tibetieket halálra, vagy hosszú börtönbüntetésre ítél jogszerű bírósági eljárás nélkül. Határozottan követeljük az ártatlan foglyok szabadon engedését, beleértve a fiatal Pancsen Lámát Gendun Choeyi Nyimát is.  Továbbá arra kéri a Tibetben élő tibetieket, tanúsítsanak óvatosságot és önuralmat.

A most is folyó tárgyalások folyamán 2008 október 31.-én bemutattuk a Kínai Népköztársaság képviselőinek a Memorandum a Valódi Tibeti Autonómiáról című iratot. Ebben a memorandumban fejeztük ki a Tibetben és azon kívül élő tibetiek legfőbb kívánságát, az alkotmányban is szereplő nemzeti regionális autonómia teljes körű alkalmazását. A kínai oldal azonban ezt rosszul értelmezte. Ennek a kérdésnek tisztázására és két újabb pont benyújtására, Őszentsége a Dalai Láma követei idén Pekingbe utaztak, a tárgyalások kilencedik fordulójának lebonyolítására a kínai kormány képviselőivel január 30-án és 31-én. A követek a Őszentsége Dalai Láma megbízásából az alábbi két pontot ismertették a kínai kormány képviselőivel:

 

1)      Őszentsége legfőbb célja a hatmillió tibeti jólétének biztosítása.  A kínai kormányzat azt állítja, a tibetiek boldogan élnek, a saját céljaikat követve, ezért nincs Tibet-ügy amit meg kellene oldani. Azonban mi úgy véljük, a legtöbb Tibetben élő tibeti szörnyű nehézségekkel küzd. Minden szempontból elégedetlenek, legyen szó, vallásról, politikáról, gazdaságról, nyelvről, kultúráról, szociális ügyekről. A nézőpontok ilyen komoly eltérése esetén, szükség van arra, hogy közösen vizsgáljuk meg a helyzetet a helyszínen, hogy szembesüljünk a valósággal. Ezért szeretnénk kérni a kínai kormányzattól, hogy oly módon hajtson végre egy ilyen vizsgálatot, hogy minden tibeti ki tudja fejezni véleményét, anélkül, hogy bármilyen retorziótól tartania kelljen. Ha a vizsgálat eredményeként kiderül, hogy a tibetiek nem látnak problémát Tibetben, és elégedettek helyzetükkel, akkor Őszentségének a Dalai Lámának nincs is több kívánsága. Ebben az esetben a két félnek nincs is min vitatkoznia a jövőben. Ha azonban azt találjuk, a tibetiek elégedetlenek, akkor a kínai kormányzatnak is – követve a „keressük az igazságot a tények mögött” elvet – el kell ismernie, gond van Tibetben, és el kell kezdenünk közösen megoldást keresni a problémákra.

2)      Az állítás miszerint a Dalai Láma és vagy valamely emigráns szervezete áll a Tibetben élő tibetiek egész tibeti területet megrázó 2008. március 10. békés felkelése mögött, nem igaz. Ezért ez az állítást nem fogadjuk el. Ezt a Shenzhenben tartott nem hivatalos megbeszélésen közölték is a kínai központi kormányzattal. Ezt a kínai központi kormányzat el is fogadta igaznak, álláspontját a „Három Stopról” a „Négy Nem Támogatottra” változtatva. Később mégis ugyanezeket az állításokat hangoztatta. Ezért szükség lenne a kínai központi kormányzat álláspontjának tisztázására, ugyanazt gondolják, mint a tárgyalások hetedik fordulója idején, vagy változott az álláspontjuk azóta. Ha megváltozott, akkor a kínai kormányzatnak mélyreható vizsgálatokba kellene kezdenie – Tibetben és azon kívül – a vádjai igazságtartalmát ellenőrizze. Egy ilyen vizsgálat eredményeit mindkét félnek el kellene fogadnia. Ha minket találnak felelősnek, kárpótlást kell nyújtanunk. Ha viszont nem ez lenne a vizsgálat eredménye, a kínai kormányzatnak abba kell hagynia hazugságok terjesztését, vagy az ilyen értelmű alaptalan állításai terjesztését belföldön és külföldön egyaránt és a helyzetet tisztázó nyilatkozatot kiadni erről.

 

A kínai kormányzat még nem válaszolt a két pontos ajánlatunkra, emellett elmulasztották megemlíteni azt az azt követő nyilatkozatokban és sajtótájékoztatókon. Mi továbbra is fenntartjuk ezt a két ajánlatunkat, amit őszintén és nyíltan tettünk. Ha a kínai központi kormányzat által vallottaknak van igazságtartalmuk, nem kellene habozniuk egy ilyen vizsgálat elindításával kapcsolatban. Mindannyian tudjuk, hogy egy szabályosan lefolytatott vizsgálat segíthet a jövőben tisztázni ügyeinket, így könnyítve meg, hogy lássuk az igazságot.

 

A tárgyalások mind a kilenc fordulójában kategorikusan leszögezték Őszentsége követei, nincs semmi tárgyalni valójuk a Dalai Láma, vagy szűken vett környezete ügyeiről. A tárgyalások egyetlen célja a hat millió tibeti további sorsának megvitatása. A tárgyalások során egyszer sem vetették fel Őszentsége további személyes sorsának kérdését. Ezt már korábban is elmondtuk és most megismételjük. A kínai hivatalos nyilatkozatok, melyekben a kínai kormányzat állítja, hogy a tárgyalások egyetlen célja Őszentsége személyes ügyeinek megbeszélése így nem állítanak igazat. Ez a kérdés egyszerűen lényegtelen. Bár semmilyen változás nem történt elkötelezettségünkben a Kínai Népköztársasággal folytatott tárgyalásokat illetően, a Kashag határozottan leszögezné, hogy a tárgyalások témája kizárólag a hatmillió tibeti jólétének biztosítása és semmi más. Ezért kijelentjük, nem folytatunk olyan tárgyalásokat, amik Őszentsége a Dalai Láma személyes ügyeit érintik.

Figyelembe véve, hogy a Tibet-ügy belügy, amelyet a Kínai Népköztársaság hatáskörén belül tudunk megoldani, ezért mindig készen állunk a tárgyalásokra kínai központi kormányzattal. Azonban a kínai fél továbbra is Őszentségéről a Dalai Lámáról és Tibet ügyéről beszél és hatalmas nyomást fejt ki ezekkel az ügyekkel kapcsolatban mindenhol – legyen szó akár más országokkal folytatott kétoldalú kapcsolatairól, vagy akár bármilyen nemzetközi fórumokról. Mindannyiunk számára világos, hogy ezzel nemzetközi szintre emeli Tibet ügyét.

 

Stratégiánk alapjaiban az igazságra és az erőszakmentességre épül. Nincs kétségünk afelől, hogy amennyiben a Tibetben és azon kívül élők egyaránt teljes szívükkel hisznek, és bíznak az erőszakmentes stratégiánkban, az igazság inkább előbb mint utóbb győzni fog. Ma már egyre több politikai és vallási vezető érdeklődik ügyünk iránt és támogatja is azt. Jelentős számú Kínában élő kínai értelmiségi kezdte megbecsülni és támogatni Őszentségét a Dalai Láma Középutas Megközelítését. Ezenkívül a kínai kormányzat Tibetben folytatott politikájának elhibázott volta kezd egyre nyilvánvalóbbá válni. Főleg mivel a Középutas Megközelítés a kölcsönös előnyök elvére épül, tehát nem az egyik fél győzelmét célozza meg a másik fél veresége árán.  Ezzel az USA és sok más ország támogatását elnyerte. A Tibetben élő értelmiségiek, Tibet mindhárom régiójában szintén támogatják az ügyet, mivel komoly eredményeket érünk el, amelyek rövid és hosszútávon is előnyökkel járnak. Mikor hálánkat fejezzük ki Őszentsége a Dalai Lámának, a valódi eredményekkel járó politika kidolgozásáért, a Kashag szeretné biztosítani Őszentségét elkötelezettségéről, és arról, hogy továbbra is ezt az irányvonalat követi kétség nélkül a jövőben is.

 

Az elmúlt hatvan évben történt elképzelhetetlen atrocitások és szörnyűségek nem tudták megtörni a tibeti nép szellemét és határozottságát. A kínai kormányzat pénzt és ravaszságot is bevetve továbbra is törekszik rá, hogy elpusztítsa a tibeti nép szellemét és megtörje egységét. A Kashag hiszi, hogy ezek az erőfeszítések nem érnek célt. A Kashag hiszi, hogy a tibetiek egysége, amely oly sokáig töretlen volt, megerősödött a 2008-as felkelés után. A Kashag kéri továbbá, hogy a tibetiek továbbra is maradjanak egységesek, és tartsa távol magát a másik oldal manipulációjától és propagandájától, amely az egység megtörésére törekszik. A Kashag azt is szeretné, ha mi tibetiek távol tartanánk magunkat a belső viszályoktól jelentéktelen ügyekben.

 

Két fontos ügy van, amit a tibetieknek érdemes szem előtt tartani: 1. A tibeti fiatalokat támogatni kell tanulmányaik folytatásában, tradicionális és modern ismeretek megszerzésében egyaránt, szakma és speciális tudás megszerzésében az általuk választott területen is. 2. Minden lehetséges módon védeni kell a Tibeti-fennsík érzékeny természeti környezetét a további ártalmaktól. Ezek nem politikai természetű ügyek, szem előtt tartásuk rövid és hosszú távú hasznot hoznak mind a kínai mind tibeti embereknek. Ezért nagyon fontos mindkét fél számára, hogy mindent megtegyen ezen célok elérésére. Hasonlóképp, mindenkinek igyekeznie kell Őszentsége a Dalai Láma tanácsainak gyakorlatba átültetésében, akár az emberiség egészének, akár külön a tibetieknek adta őket. A tanácsok vonatkozzanak akár gyakorlati, akár spirituális ügyekre, nagy hatással lehetnek nem csak a mostani, hanem az elkövetkező életekre is.

Ha a tibetieket, akik most több közigazgatási egységbe vannak szervezve, egy autonóm adminisztráció alá tartoznának, az nagyban megkönnyítené az egységes stratégia kialakítását az egészségügy, a kultúra, az oktatás  stb. területén. Főleg pedig segítene megőrizni Tibet egyedülálló kultúráját és identitását. A kérés, hogy a tibetieket rendezzék egy közigazgatási egység alá, 1951. óta többször került elküldésre a kínai kormányzatnak. Többek között akkor, miután az Ötödik Munka Fórum során a tibetiek minden tibetiek által lakott helyről összeülve közösen vitattak meg egy minden tibeti számára megfelelő fejlesztési tervet. A Fórum során rávilágítottak, hogy a tibetiek általában és főleg ottani mezőgazdaságból vagy állattenyésztésből élők életszínvonala alacsony.  Várjuk, hogy a kínai kormányzat valóban bevezesse a tibetiek által lakott területek egységes fejlesztési programját.

Őszentsége a Dalai Láma 2010. július 6-án tölti be hetvenötödik életévét. A Kashag ezúttal több figyelmet szentel az eseménynek, mint korábban, több fontos spirituális célt szolgáló tevékenységet szervez erre az időpontra. Ez év szeptember 2-án demokráciánk az emigrációban ötven éves lesz. Erről az évfordulóról is megemlékezünk majd. Bár nagyon nehéz a Tibetben élő tibetieknek nyíltan ünnepelni ezeket az eseményeket, azért reméljük, szívükkel és elméjükkel csatlakoznak majd hozzánk.

Összefoglalva, a Kashag imádkozik a Őszentsége a Dalai Láma hosszú életéért, és kívánságai spontán megvalósulásáért. Tibet ügye oldódjon meg minél hamarabb!

 

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb