Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A Kashag nyilatkozata a Tibeti Demokrácia Napjának negyvenkilencedik évfordulóján

2009. szeptember 5./TIIR/TibetPress

2009. szeptember 2./Dharamszala
Ma van a negyvenkilencedik évfordulója Őszentsége a Dalai Láma a tibeti alkotmányos rendszer igazi demokráciává változtatására tett rendívüli erőfeszítéseinek. Ebbő a nagyszerű alkalomból a Kashag - kifejezve roppant háláját Őszentségének, amiért demokráciával ajándékozott meg minket, tibetieket - hódolatát mutatja be neki. A Kashag ezenkívül szeretettle üdvözöl minden tibetit, Tibeten kívül és belül egyaránt; ezenkívül azokat a kormányokat, parlamenteket, embereket és társadalmi szervezeteket, akik Tibetet és a tibetieket támogatják; valamint az világ összes békeszerető emberét.

Az elmúlt 49 évben hatalmas politikai, gazdasági és társadalmi változás zajlott le az egész világon, beleértve Tibetet és Kínát is. A tibeti demokrácia szintén lépést tartott a világ változásával és fejlődött az évek során. A tibeti demokrácia legfőbb szervét, a Tibeti Emigráns Parlamentet eddig 14-szer választotta meg Tibet népe, míg a politikai vezetést vagy Kalon Tripát kétszer. Ezért, azon feltételek szerint, amelyek a Tibeti Emigránsok Kartájában elő vannak írva, demokráciánk teljessé vált mind intézményi szinten, mind rendszerileg. Ezenkívül az, hogy a tibeti széles néprétegek ténylegesen részt vehetnek a demokrácia minden folyamatában, beleértve az időszaki választásokat, az, amit a világban a népek és közösségek megkívánnak. Kiváltképpen, az 1996-ban megtartott előzetes közvéleménykutatáson és a Karta 59.cikke alapján összehívott tavalyi speciális ülésen is a tibeti széles néprétegek szabadon gyakorolták egyéni szabdságjogaikat, hogy megfelelően meghatározzák, anélkül, hogy befolyásolták volna őket, a tibeti nép teljességének rövid-és hosszútávú törekvéseit. Ez -világos jele a tibeti demokratikus kultúra érettségének- nemcsak Őszentsége a Dalai Láma kívánságának felelt meg hosszú távon, hanem nekünk, vezetőknek is bátorításul szolgált. A Kashag ezért nagyrabecsülését fejezi ki a tibeti emberek iránt.

Azért, hogy demokráciánk tovább fejlődhessen, a következő feltételek nélkülözhetetlenek: oktatás; szellemi szabadság; megértés és tolerancia különböző szemléletek, álláspontok és eszmék iránt; a bölcsesség, hogy megkülönböztessük a jót és a rosszat, elfogultság nélkül; stb. Nemcsak az a fontos, hogy ezeket a feltételeket fejlesszük, hanem talán még fontosabb az, hogy olyan intézményeket és személyeket válasszunk, olyan jogokat és kötelezettségeket határozzunk meg, amely a buddhista Négy Nemes Igazság elvéhez igazodik.

A mai időkben, ilyen körülmények között, amikor politikai, társadalmi és gazdasági változások zajlanak le mind az egész világon, mind Tibetben, mind Kínában, nehéz bármit is előre megmondani a jövőről. Ezért minden tibeti, Tibeten kívül és belül, járjon el ugy, hogy ne kövessünk el hibákat és ne veszítsünk el lehetőségeket.

Tavaly, mi, Tibetben élő tibetiek, életünk és vagyonunk kockáztatásával békés tiltakozásba fogtunk és ennek következményeként sok tibeti szörnyű kínzáson ment keresztül és elvesztette vagyonát. Biztos, hogy áldozatuk nem volt hiábavaló és amit akartak, az meg fog valósulni. A Kashag felhívja minden tibeti figyelmét arra, hogy nagyon fontos most már látni, hogy nem tesszük kockára átlagos emberek életét, ugyanakkor mindent megteszünk azért, hogy ne okozzunk nézeteltérést és ellenségességet a tibeti és a kínai állampolgárok között.

Őszentsége a Dalai Láma vezetése alatt az emigráns tibetiek bárhol a világon nemcsak azon igyekeznek, hogy elősegítsék a kölcsönös megértést a tibetiek és a kínaiak között, hanem kifejezik együttérzésüket a természeti kataszrófák áldozatai iránt is, bárhol is történt az. Ez felel meg mind Buddha tanainak, mind a tibeti emberek természetének. Tavaly, amikor a kínai Szecsuán tartományban földrengés történt, az emigráns tibetiek mindent megtettek, az imádkozástól kezdve a segélycsapatok munkájához való hozzájáruláshoz. Ezenkívül Őszentsége a Dalai Láma kifejezte azon kívánságát, hogy részvétlátogatást tegyen az érintett területen, és imát ajánljon fel, de a politikai helyzet miatt ezt nem tehette meg. Amikor tájfun sújtotta Tajvant, Őszentsége a Dalai Láma részvétnyilvánító üzenetet küldött és imádkozott az áldozatokért és családjukért. A tajvaniak kérésére most éppen ott van, meglátogatja az érintett területeket és spirituális vigaszt nyújt az ott élőknek. Az a szolgálat, amit most Tajvanon végez, nemcsak minden érző lény javát szolgálja, hanem a tibeti-kínai kapcsolatok fejlődését is.

Most jön el az emigráns tibetiek harmadik, fiatal generációjának ideje, akik mind hagyományos, mind modern oktatásban részesültek, hogy képesek legyenek átvenni a politikai felelősséget. A Kashag hiszi, hogy társadalmunk politikai és közigazgatási ügyeiben felelősségteljesebben fognak eljárni, mint valaha.

Végül, a Kashag imádkozik Őszentsége a Dalai Láma hosszú életéért és azért, hogy kívánságai maguktól beteljesüljenek. Bárcsak Tibet népe Tibeten kívül és belül újraegyesülhetne, hogy a demoratikus szabadság gyümölcseit élvezhessék!

A Kashag
(A Tibeti Parlament)

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb