Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

MÉLYSÉG a VILÁG TETEJÉN V.
"A tigris csíkjai kivül vannak, az embereké belül"
(Ladaki közmondás)
S. VARGA ILONA - ALION
öt részes előadássorozata

2018. február/március
helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs

A vetítéseken öt témakörrel ismerkedhetünk meg.

2018. február 9./péntek 18.00  1./V.
A mindenség ormain – Ladak bemutatása – környezet, geológia
Ladak – Hágók országa, avagy ország a hágók alatt. Valóban, Ladakban található a világ legmagasabban fekvő járható hágója, az 5626 m magasan lévő Khardung La.
Az indiai Kashmir területén húzódó kis tartomány területileg körülbelül Magyarország méretű. 3600-70000 m-rel a tengerszint feletti felföld.
Területén virágzik, él, lüktet a tibeti buddhizmus, mintha csak feladata lenne a tartománynak, hogy amit a kínaiak által annektált Tibet nem élhet zavartalanul – gyakorlatilag szinte tiltásban léteznek – , mindazt Ladak éli, megéli, megőrzi, s át is adja az utókornak. Igaz, az indiai tanítási rendszernek köszönhetően az angol nyelv válik mindennapossá a helyi nyelvjárások mellett, lassan de biztosan szivárog be az informatikai és globalizációs világ, annak minden előnyével és hátrányával együtt.
Rövidke kalandozásunk alatt néhány tradicionális érdekességet szeretnék nektek bemutatni. Bár, a terület geológiája, geográfiája külön előadásokat is érdemelne. Most azonban az emberek és azok környezetébe fogunk kicsit betekinteni.
Megismerkedünk néhány élőhellyel, ahol a buddhizmus még szinte érintetlenül éli mindennapjait.

2018. február 16./péntek 18.00  2./V.
Mindennapok Nyugat-Tibetben – család, társadalmi szerepek, esküvők, gyerekek
„Buddha egyenlő jogokat adott a férfinak és a nőnek” – vallja az ősi mondás. Ennek megfelelően a hagyományos szerkezetű tibeti családmodell igen változatos képet mutat. Az ember és a természet szimbiózisa annyira erős, hogy enélkül nincs túlélés. A szoros és zárt családi keretek, életminták tökéletes lenyomatai a ridegnek tűnő helyi életnek. Nekünk, úgynevezett nyugati embereknek talán extrémnek tűnik az a családszerkezet, melyet a tibeti kultúrában találhatunk. A hegyek és sziklák között tanyázó démonok, istenségek, szellemek, Buddha tanításainak szellemisége és a bön fennmaradt, asszimilálódott hagyományai tökéletes egységbe ágyazzák a tibeti emberek életét. Bár, mára már sajnos a globalizáció hatására fellazulni látszik, sőt, Nagy-Tibetben már-már sikerült is eltörölni a mindennapokból, Ladakban még eléggé meghatározó. Ezt a témát járjuk körül ebben az előadásban.

2018./február  23./péntek 18.00  3./V.
SacraLadak - A szentséges Ladak – avagy a gompák világa
Ismét egy nagyszerű bizonyíték a kövek és emberek együttélésének nehéz, de nagyon szép egységére. A természet fenségére építkező szakrális helyek megteremtik a kolostorok világához szükséges életteret. Az istenekkel és a felső lényekkel való kapcsolatteremtés minden szent helyen olyan erőteret teremt, amely szavak és rítusok nélkül is tökéletes lenyomatai annak a szimbiózisnak, mely a buddhizmus egyik bölcsőjének számít a mai korban is. Ladakban – más néven Nyugat-Tibetben – komoly szakrális élet folyik. Nagy élet van a kolostorokban, virágzik a buddhizmus, védik és gyakorolják a tradicionális bön buddhista rituálékat. Szerzetesrendjeikbe a családok szívesen adnak be gyermekeket, többnyire fiúkat. A gompákban (kolostorok) élik mindennapjaikat, tanulnak, itt sajátítanak el mindent, ami egy jó szerzetesnek kell (orvoslás, tanítás, vitatkozás művészete, festészet stb.).

2018. május 4./péntek 18.00   4./V.
Ünnepek és rituálék a tibeti – ladaki kultúrában (szertartások, csam táncok)

2018. május 11./péntek 18.00   5./V.
Street from my India - Ladak és Delhi utcáin

Az idő körforgása, a természeti és időben ciklusok változása meghatározza bizonyos ünnepek időpontjait. Szertartásokat naponta többször is végeznek a kolostorokban, apróbb falvacskákban a családoknál. A nagyobb ünnepeket, mint például a kolostorfesztiválokat, cham ünnepeket az aratás utáni időszakra szervezik. Általában az esküvőket is ilyenkor tartják. Csekély számban beengednek idegeneket is némely pudzsa vagy csenrézi szertartásra, ilyenkor meg is vendégelik teával, campával a látogatókat. A csam ünnepeken megismerkedhetünk a falvak lakóival, azoknak társadalmi és szakrális életével.

A fotózásnak van egy olyan műfaja, mely többet tud mondani minden útleírásnál, elemzésnél. Ezek az úgynevezett street-fotók. Ladak településein különleges arcokkal, élethelyzetekkel, emberekkel és tevékenységükkel lehet találkozni. Szinte el lehet mondani, hogy sokféle életpillanatukat, ténykedésüket tekintve az utcákon élik életüket. Érdemes ebbe belepillantani. Ha pedig már Indiában járunk, néhány képben felvillantom Delhi utcai forgatagát, melyek épp Divali ünnep ideje alatt készültek. Keleten egyébként is az élet sok mozzanatában ott van a vallás, a szakrális hovatartozás az utcák mindennapi életében.

 

Ezt írja tapasztalatairól
Amikor egy átlagos, érdeklődő ember elindul a Világ Tetejére, alig tudja, hogy mire vállalkozik. Amikor egy buddhizmushoz közelálló ember indul el oda, vannak sejtései, hogy mire számíthat. Amikor egy oda vágyakozó és annak szellemiségében élő ember indul el oda, azt hiszi, mindent tud arról a világról. Mindhárom eshetőséget meg kell, hogy cáfoljam. Sem ismereteink, sem tudásunk, sem hitünk és érzéseink nem tudják azt a valóságot nyújtani, amit Ladak – más néven Nyugat-Tibet vagy Kis-Tibet. Lehet róla nézni filmeket, olvasni könyveket, gyakorolni a szellemiségét, de egy valamit nem; átélni a rezgését, energetikáját, a hatalmas kövekbe oltott aprócska emberi lét és annak óriási szellemisége, töretlen derűje nem mutatkozik meg a könyvek lapjain. De még a filmvásznon vagy fotókon is csak alig-alig. Megélni a Himalája valóságát emberi és geológiai értelemben szinte a mindenséggel tesz egyenlővé. Ezt igyekeztem valahogy megörökíteni azon a mintegy tízezer képen, amelyeket a két utamon, Ladakban készítettem. E vetítéseken is csak a felszínt karcolgatom. Remélem, hogy képeim által a nézőket is közelebb tudom hozni ahhoz a világhoz, amelyben töretlenül él és virágzik még a tibeti buddhizmus, és amelyet meg kellene menteni az emberiség számára...

Tibet sorsának alakulása manapság még aktuálisabb, mint ezelőtt (bár emberek üldöztetése, országok eltiprása soha nem volna szabad, hogy megtörténjen). Ma, mikor a világban menekülniük kell embereknek, teljes népcsoportoknak, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az egyik legősibb kultúra, nép, melynek leszármazottai ma is gazdagítják, színesítik a földtekénket, kínai „kultúrforradalom” és megszállás alatt üldöztetésben éli életét. Ezzel szemben Ladakban, India Kashmir – Dzsammu tartományában még szinte érintetlenül él, lüktet a tibeti kultúra, ősi, meg nem bolygatott tájakon virágzik a buddhizmus, békében a hatalmas ország kis királyságaként.
info/ www.alionphoto.com
facebook/  S. Varga Ilona

Webgalamb