Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

Világiság vagy Spiritualitás

Összeférhetetlen ellentétek, vagy az egység alkotóelemei?
Párkapcsolat, munka, pénz, szexualitás
a spirituális út szemszögéből

Gosztonyi András előadás sorozata

Bűn és bűntudat
A szeretet és megbocsátás gyógyító ereje
2014. május 30./péntek/18.00

helyszín: Sambhala Tibet Központ

A párkapcsolatunk, vagy annak hiánya, a szexualitásunk megélése, a munka amit végzünk, a pénz ami szükségeltetik megélésünkhöz meghatározza mindennapjainkat és folyamatosan új kihívások elé állítanak minket. Mindegyik területen meg tudunk élni örömöt, de úgyanúgy a boldogtalanságunk vélt forrásaivá is válhatnak ezen területek. Mindannyian keressük a boldogságot, a teljességet és folyamatosan gátolva érezzük magunkat ezek megélésében, mert esetleg pénzhiányban szenvedünk, úgy érezzük nem a megfelelő munkát végezzük, azt gondoljuk nem a megfelelő partnerrel élünk együtt, vagy teljesen egyedül vagyunk, ezért a teljesség helyett a hiányt éljük meg folyamatosan.

Hajlamosak vagyunk a spirituális gyakorlatokban menedéket keresni és néha szeretnénk hátat fordítani világi életünknek, mert örök ellentétnek éljük meg lelki fejlődésünket, lelki szükségleteinket és a világi életünk követelményeit.

A 9 előadásból álló sorozat bemutatja, hogy lehet világi életünket a spirituális ösvény szemszögéből megközelíteni, hogyan lehet ezt a két pólust egyesíteni és hogyan lehet megélni a teljességet a legnagyobb kihívások közepette is.

Az előadások tematikusan egymásra épülnek, de egy-egy tanítás önmagában is önálló egységet alkot, ezért a előadások egyenként is látogathatóak.

Az előadások időpontja változhat. Az esetleges változások megtalálhatóak a Sambhala Tibet Központ honlapján, valamint a facebook-on a következő csoportban: Út a teljességhez. A csoportban minden egyéb aktuális rendezvény is meghatálható (előadások az ország más részein, meditációk, tanfolyamok).

Párkapcsolat és Spiritualitás

A párom a karmám vagy karmám a párom

2014. január 17. 18.00

Aki elkezd ezotériával vagy spiritualitással foglalkozni, az nagyon gyorsan találkozik a Karma fogalmával és az ok – okozat összefüggésével. Mivel mindannyian próbáljuk megérteni az adott élethelyzetünket, hogy találjunk megoldást az éppen aktuális problémáinkra, elkezdjük a tanultak alapján elemezni és értelmezni életünket, a létező vagy nemlétező párkapcsolatunkat.

Mi is maga a Karma, és hogyan értelmezzem azt, hogy szeretek valakit, de mégsem érzem jól magam vele. Vagy esetleg egy olyan párkapcsolatban élek, melyből legszíveseben kilépnék, de nem teszem, mert „Karmám“ van a másik személlyel és azt fel kell oldanom. Ez tényleg azt jelenti hogy boldogtalanságra vagyok ítélve, mert előző életekben annyi, úgynevezett „negatív karmát“ halmoztam fel a másik személlyel szemben, hogy most életem végéig „vezekelnem“ kell?

Ez esetben is nagyon messze vagyunk egy kiegyensúlyozott és boldog élettől. Az előadás a spirituális utunk, ösvényünk szemszögéből közelíti meg a párkapcsolat témát és segítséget nyújt abban, hogy tisztábban lássunk abban a zűrzavarban, amely ezeket a fogalmakat körülveszi és ezáltal egy kicsit teljesebben, kiegyensúlyozottabban és talán egy kicsit boldogabban tudjuk élni mindennapjainkat.

Pénz és Spiritualitás

Összeférhetetlen ellentétek?

2014. február 07. 18.00

A pénz önmagában se nem jó, se nem rossz, csupán egy eszköz a kezünkben, amit valójában arra használunk, amire szeretnénk. Ugyanakkor egész társadalmunk, és részben értékrendszerünk is a pénzen alapul. Persze gondolkozhatunk azon, hogy ez mennyire helyes vagy helytelen, de ez nem változtat a tényeken.  Kevesen vagyunk képesek a pénzt annak kezelni, ami. Felruházzuk olyan tulajdonságokkal, mellyel nem rendelkezik. Istenítjük, bálványozzuk, templomot építünk neki, aktív részei vagyunk a fogyasztói társadalomnak és próbáljuk vágyainkat kielégíteni és boldogságot vásárolni, ami persze egy hiábavaló próbálkozás. Vagy pedig ördöginek kiáltjuk ki, hátat fordítunk neki, elvonulunk aszkétizmusba és elfojtjuk szükségleteinket, vágyainkat.

Egyértelmű, hogy így nem lehet megoldani a pénzzel kapcsolatos problémáimat. Mindkét esetben nagyon messze vagyunk egy kiegyensúlyozott és boldog élettől. Az előadás a spirituális utunk, ösvényünk szemszögéből közelíti meg a pénz témáját, és segítséget nyújt abban, hogy tisztábban lássunk magunkal és a pénzzel való viszonyunkal kapcsolatban és ezáltal egy kicsit teljesebben, kiegyensúlyozottaban és talán egy kicsit boldogabban tudjuk élni mindennapjainkat.

Szexualitás és spiritualitás

Összeférhetetlen ellentétek?

2014. március 07./péntek/18.00

Kevés témát ötvözi annyi tabu és foglalkoztat minket, társadalmunkat olyan szinten mint a szexualitás. Az egyik oldalon ott vannak a társadalmi konvenciók, szabályok, erkölcsi normák, melyek előírják mit szabad cselekedni, gondolni érezni, mi az ami erkölcstelen, mi az ami bűn. A másik oldalon érezzük amit érzünk, és gondolataink, érzéseink és vágyaink nem igazán felelnek meg a mások és magunk által támasztott elvárásoknak, normáknak. Folyamatos feszültségben vagyunk, mert esetleg azt érezzük, amit nem szabad, azt gondoljuk, amit nem szabad, vagy azt cselekedjük amit nem szabad és ezáltal bűntudat ébred bennünk. Abban a tévhitben vagyunk, hogy a spirituális fejlődés kizárja a nemiséget az életünkből, amit persze megint nem tudunk megvalósítani. Ezért vagy abba menekülünk, hogy kizárjuk a nemiséget az életünkből, vagy túlkompenzálunk. Mindkettő további feszültséget okoz.

Egyértelmű, hogy így nem lehet megoldani a szexualitással, a nemiséggel kapcsolatos problémáinkat. Minden esetben nagyon messze vagyunk egy kiegyensúlyozott és boldog élettől. Az előadás a Buddhista Spirituális Utunk, Ösvényünk szemszögéből közelíti meg a szexualitás témáját. Segítséget nyújtva abban, hogy tisztábban lássuk magunkat és saját szexualitásunkat. Ezáltal teljesebben, kiegyensúlyozottabban és talán egy kicsit boldogabban tudjuk élni mindennapjainkat.

Világiság contra spiritualitás
Összeférhetetlen ellentétek?
2014. március 28./péntek/18.00

A párkapcsolataink, a családunk és a baráti körünk, a vágyaink megélése, a munkánk, a pénz ami szükségeltetik megélésünkhöz, meghatározza mindennapjainkat és folyamatosan új kihívások elé állítanak minket. Mindegyik területen meg tudunk élni örömöt, de úgyanúgy a boldogtalanságunk vélt forrásaivá is válhatnak ezen területek.

Hajlamosak vagyunk a spirituális gyakorlatokban menedéket keresni és néha szeretnénk hátat fordítani világi életünknek, mert örök ellentétnek éljük meg lelki fejlődésünket, lelki szükségleteinket és a világi életünk követelményeit.

Legszivesebben elvonulnánk egy kolostorba, és mint a mesében boldogan élnénk, míg meg nem halnánk.

De valóban ez szolgálná a legjobban a lelki fejlődésünket? Tényleg kizárja a világi élet a spirituális fejlődést?

Az előadás a Buddhista Spirituális Utunk, Ösvényünk szemszögéből közelíti meg a  világiságot.  Segítséget nyújt abban, hogy tisztábban lássuk magunkat,  valamint feladatainkat, és teljesebben, kiegyensúlyozottaban és talán egy  kicsit boldogabban tudjuk élni mindennapjainkat.

Félek a valóságtól
A karma és az ego csapdái?
2014. április 11./péntek/18.00

„Annak, aki a buddhizmussal akar foglalkozni, hajlandónak kell lennie arra, hogy a meditáció gyakorlata által szembenézzen a valósággal. A meditáció célja nem az, hogy extázist, lelki boldogságot vagy nyugalmat tapasztaljunk. De még az sem, hogy jobb emberekké próbáljunk válni. A meditáció során megteremtjük a szükséges teret ahhoz, hogy felfedjük és elengedjük neurotikus játékainkat, önámitásunkat, rejtett félelmeinket és reményeinket.“  

Ahelyett, hogy megpróbálunk elrejtőzni a problémák elől, a meditáció által kénytelenek vagyunk szembenézni saját magunkkal, önámításainkkal és a tudatunk legmélyén rejtőző neurózisanikkal. Ehhez bátorságra és kitartásra van szükségünk, mert a következetes gyakorlás az énünkben kellemetlen, fájdalmas és olykor kétségbeejtő jelenségeket tud előidézni.

Értelem szerűen az egónk megpróbál mindent, hogy eltántorítson az ösvénytől és megakadályozza félelmeink és neurózisaink levetkőzését, melyek a kedvenc játékszerei. Hajlamosak vagyunk állapotunkat karmikus kötelékeink következményeként kezelni, ezt is önigazolásként használva, hogy még véletlenül se maradjon a tudatunk a jelenben, az „itt és most“ –ban.

Az előadás rávilágít az egónk játékaira, csapdáira és segítséget nyújt abban, hogy ezeket miként tudjuk jobban elkerülni.

Miért vagyok boldogtalan?
A szenvedéshez való ragaszkodás

2014. május 09./péntek/18.00

Lényünk, létezésünk furcsa dolgokat tud produkálni. A legnagyobb jólétben és biztonságban képesek vagyunk félni, szorongani, aggódni. A legteljesebb fizikai életkörülmények között, a legnagyobb jólétben is képesek vagyunk rosszul érezni magunkat, vagy esetlegesen depresszióba süllyedni. Ugyanakkor képesek vagyunk a legnagyobb megpróbáltatások és viharok közepén nyugodtnak, kiegyensúlyozottnak és boldognak maradnunk.

Teljesen egyértelmű, hogy nincs összefüggés a külső körülményeink és a között, hogy éppen, hogy érezzük magunkat. Akkor miért vagyok boldog vagy boldogtalan, és mit tudok annak érdekében tenni, hogy jobban érezzem magam?

Az előadás a Buddhizmus szemszögéből közelíti meg ezt a témakört, rávilágít szenvedésünk okára, és útmutatást ad ahhoz, hogyan tudjuk egy kicsit boldogabban és kiegyensúlyozottabban megélni mindennapjainkat.

 

Bűn és bűntudat
A szeretet és megbocsátás gyógyító ereje
2014. május 30./péntek/18.00

Életünk során folyamatossan külömböző elvárásokal, szabályokal, normákal találkozunk melyeknek probálunk megfelelni. Meg kell felelnem a szüleimnek, a páromnak, a családomnak, a barátaimnak, a kollegáimnak, a rokonoknak, az ismerösöknek, a fönökömnek, a társadalomnak, az erkölcsnek, és nem utolsó sorban, meg kell felelnem saját elvárásaimnak.

Körül vagyunk véve külső és belső szabályokal, meghatározzuk, hogy mit szabad cselekedni, gondolni, érezni. De nem tudunk ennek megfelelni, mert mást érzünk, más, bünös gondolataink vannak.

Tovább próbálunk megfelelni, és azt cselekedni, gondolni, érezni, amit egy jó embernek cselekednie, gondolnia, éreznie kell. De nem ez a valós lényünk, azt bezárjuk, szégyeljük, még saját magunknak sem merjük megmutatni.

Így csak nő a feszültség, ahogy próbáljuk fenntartani a látszatot. Nyilvánvalóan ezzel nem oldunk meg semmit.

Az előadás a Buddhizmus szemszögéből közelíti meg ezt a témakört, rávilágít szenvedésünk, feszültségünk okára, és útmutatást ad, hogy hogyan tudjuk egy kicsit boldogabban és kiegyensúlyozottabban megélni mindennapjainkat.

 

Hogy indulok el?

Meg szeretném oldani az életemet
2014. június 13./péntek/18.00

Az előadó, Gosztonyi András fiatal kora óta foglalkozik ezotériával, spiritualitással és a folyamatos keresők közé tartozott, mígnem évekkel ezelőtt meg nem lelte a szellemi otthonát a tibeti buddhizmus nyingma ágában.

Az előadások támogatása felajánlás alapján, adományszerűen működik.

Webgalamb