Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

AZ ÚT ÍZE
Jógaéletmód hétvége életmód
2018. június 16-17./szombat-vasárnap 08.00-20.00
a hétvégi kurzuson belül
Egy spirituális alapú új társadalom jövőképe - PROUT
2018. június 16./szombat 15.00 -19.00

vendég
DADA RAVISHEKARANANDA

maori szezetes
helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs

lehetőség van a Sambhalában tölteni az éjszakát a résztvevők számára!

Az Út Íze - Jógaéletmód hétvége meditációkkal
Napi többszöri meditatív tánc és csendes meditáció, valamint jógázás, vega étkezés és a jóga-életmód egyéb tényezői által belehelyezkedhetsz a mély áramlatba!  Azért szervezzünk ezt a programot, hogy feltöltsön a legtisztább rezgésekkel, és hazatérve legyen momentumod folytatni a testi-lelki-szellemi gyakorlást, így tovább töltekezhess naponta, közvetlenül a Forrásból.
Az Út Íze (szkrt. Ánanda Márga) egy szocio-spirituális világmozgalom. Teljeskörű gyakorlatrendszere a jóga sokévezredes bölcsességéből lepárolt útmutató egy ideális életvezetéshez a mai viszonyok között is!  Magában foglalja többek között a  jóga-etikát, a fizikai jógát (ászanák mellett táplálkozás és higiéniás tanácsokat) és a személyre szabott meditációs technikákat. Alapítónk, Ánandamúrti a két évezredes Patandzsali-féle Astaunga (nyolc-rétű) jóga minden elemét alkalmazta rendszerében, és kibővítette a jelen és a jövő igényei szerint.

Lehetőség lesz személyes konzultációra. A személyre szabott meditációs technikákat – ezek felbecsülhetetlen értékűek !

A programot Dada Ravi és Dzsóti Nővér tartják. A hétvége részét képezi a szombat délutáni Egy spirituális alapú új társadalom jövőképe – PROUT című nyilvános program.

A költség a résztvevők számától és az egyéni felajánlásoktól függ – lehetőség lesz szükség esetén kedvezményre. Magában foglalja a napi háromszori étkezést, Dada útiköltségét és a teremhasználatot. Lehet és ajánlatos az éjaszakát a helyszínen tölteni, a késői és korai meditációk okán. Ebben az esetben, kérjük hozzál magaddal, poifomot, hálózsákot és szükség szerint párnát. Toelatt és mosdó van!

érdeklődés/jelentkezés
Dzsóti Nővér   didijyoti@gmail.com
0630 822 8102
Azok számára, aki először vesznek részt Az Út Íze hétvégén, előzetes tájékoztatást tartunk külön megbeszélt időpontban!

Dada Ravi (Acarya Ravishekharananda Avadhuta) 25 éve vagyok az Ánanda Márga (Az Út Íze) szervezet jóga-meditációs tanítója. Új-Zélandon nőttem föl, ahol intenzív érdeklődés alakult ki bennem a keleti spiritualitás iránt. Szerzetesként Ausztráliában, Indiában és Európa-szerte dolgoztam; jelenleg a székhelyem Albánia. Úgy látom, az emberiség izgalmas átmeneti állapotban van: az ego-központúságból a tudat-központúság felé. Ez az intellektuálistól az intuitív felé való elmozdulást eredményezi, és úgy gondolom, hogy nagyon pozitív módon fogja átalakítani az emberi társadalmat.

Dzsóti Nővér (Avadhutika Ánanda Jyotishrii Ácsarjá) az Ánanda Márga egyetlen magyarföldről származó szerzetese. 1994-ben avatták föl Indiában, majd tíz évig tanított Ázsia számos országában. Azóta itthon tevékenykedik, a jóga-meditáció tanítása mellett szociális munkát végez romák körében, és tervezi egy vegán óvoda létrehozását.

A PROUT egy „tervrajz”, amely a társadalom és gazdaság újjászervezését kínálja mindenki jóléte és boldogsága érdekében. P. R. Sarkar indiai mester 1959-ben fejtette ki a Progresszív Hasznosítás Elméletét (PROUT: PROgressive Utilization Theory).

program
- a PROUT alapjainak ismertetése. 
- együtt gondolkodás az aktualitásokról
- közös meditáció egy Ánanda Márga technikával. Ez azért idevágó, mert fontos belülről is építkeznünk, hogy képessé váljunk szerepet vállalni egy új, együttműködésen alapuló társadalom megteremtésében

az előadóról
A maorik Új-Zéland nagy kultúrájú őslakosai, akik még ma is nagyrészt a társadalom peremén élnek. Ilyen gyökerekkel Dada szeme élessé vált a társadalmi igazságtalanságokra, és a szerzetesi életet választotta az Ánanda Márga („teljesség útja”) szocio-spirituális világmozgalom keretében. Londonban az Occupy mozgalom során hónapokig sátraztam együtt antiglobalista aktivistákkal, mert meggyőződésem, hogy a társadalmi tudatosság szélesítésére van szükség, egész a spirituális dimenzó beépítéséig. Úgy látom, az emberiség izgalmas átmeneti állapotban van: az ego-központúságból a tudat-központúság felé. Ez az intellektuálistól az intuitív felé való elmozdulást eredményezi, és nagyon pozitív módon fogja átalakítani az emberi társadalmat.

A PROUT nem merev öntőforma, amelybe bármelyik társadalmat bele kéne gyömöszölni, hanem dinamikus alapelvek gyűjteménye, amelyből az adott helyzetnek megfelelően meríthetünk egy új, emberi világ létrehozása céljából. Mára már több PROUT kutatóintézet van világszerte, és egy ausztrál egyetemen önálló kurzusként tanítják.

Dada angolul beszél, kollégája Dzsóti Nővér tolmácsolja.

a szombati előadás ajánlott hozzájárulása/3000 Ft
a két napos hétvége ajánlott hozzájárulása/8 000 Ft

Kapható lesz a témában egyetlen magyarul megjelent könyv A KAPITALIZMUS UTÁN Egy új világ – a PROUT jövőképe.
info/00 30 8228102       didijyoti@gmail.com
honlap (angolul):  http://www.proutglobe.org/

háttéranyag 
A 60-as években a PROUT mozgalmak gyorsan terjedtek Indiában. Sarkar követői közül sokan kulcsfontosságú pozícióban lévő köztisztviselők voltak, akik felemelték szavukat a kormány korrupciója, valamint a hindu kasztrendszer ellen. Ezért a szovjetbarát kormány Sarkart felforgatónak nyilvánította, és 1971-ben koholt vádakkal bebörtönözték, majd ott meg is mérgezték. Ott több mint öt évig éhségsztrájkot folytatott, naponta kétpohárnyi, vízzel hígított joghurtot fogyasztva csupán.

Kétségtelenül Sarkar volt a huszadik század egyik legnagyobb szellemiségű tanítója. Életművével mind egyéni, mind társadalmi szinten megújulást hozott. Miután a börtönből kiszabadult, világkörüli utat tett. Így magyarázta, vízumkérelmét miért utasította vissza számos ország: Azt mondják, veszélyes ember vagyok. Nem vagyok veszélyes, a szeretetem egyetemes. Én nem veszélyes ember vagyok – én erős ember vagyok.” Aztán visszafogott, kimért hangon hozzátette: „Csak azok félnek tőlem, akik szeretik az önzés rothadó bűzét, mert a kapzsiság egy olyan kóros elmeállapot, amelynek a PROUT nem hagy életteret.

Néhány idézet Sarkartól
Mi a samyak darshana? A szanszkritban a darshanának két jelentése van. Az egyik: "látni", ahogyan a szemünkkel látunk; a másik pedig az "intuícióval való látás", vagyis belső látás. Tegyük fel, látod, hogy egy ember lop. Ha „kívülről” látod, azt gondolod, meg kell büntetni. De ha az intuíciós látást alkalmazod, látod, hogy a férfi négy napja nem evett, és így muszáj volt lopnia. A belső látást alkalmazva arra a döntésre jutunk, hogy át fogjuk alakítani a társadalmi-gazdasági struktúrát annak érdekében, hogy a körülmények nyomása soha többé ne kényszerítsen senkit lopásra. Az Ánanda Márgát azzal a szándékkal alapítottam meg, hogy az egész emberiség helyezkedjen rá a kardinális elvek: az örök emberi értékek és a spiritualitás szilárd talajára. Aztán a belső szemeimmel láttam, hogy az emberi társadalomban rengeteg kiskapu van. Az ember immár egy millió éve megjelent, de még mindig nem volt képes jól megszerkeztett társadalmi rendet kialakítani. Ezért létre kellett hoznom egy másik filozófiát Prout néven, hogy általa úgy alakítsuk át a társadalmi rendet, hogy senki se kényszerüljön erkölcstelenségre élelem, ruházat vagy más szükségletek hiánya miatt.

Minden konfliktus, minden bizalmatlanság és erőszak, amely megrázza az emberi társadalmat, egyetlen fogyatékosságnak a következménye: ez a félrevezetett értelem, vagyis a Legfelső Jóakaratról levált értelem nem az erény ösvényén halad…Egyetlen problémára sem találhatunk végleges megoldást, hacsak nem következik be változás az emberi elmében. Külső nyomással fegyelmezhetjük az erkölcsteleneket, a kizsákmányolókat és az antiszociális elemeket, de ez nem tartós megoldás. E tekintetben a közös erőfeszítések mindig folytatódnak majd, de emellett igyekeznünk kell felébreszteni a jóindulatot, hogy az emberek – áthatva a jóakarat szellemével –, a helyes ösvényen járjanak. Az egyik módszer önmagában nem elég – mindkettőre szükség van. Az egyik ideiglenes, a másik végleges.

Egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk, hogy minden élő egyetlen nagy családot alkot. A természet nem adományozta oda kincseinek egyik részét sem egy bizonyos egyénnek... Ha a világegyetem egész vagyona minden lény közös öröksége, akkor hogyan is találhatnánk igazolást egy olyan rendszerre, amelyben néhányan túláradó bőségben élnek, miközben mások meghalnak egy maréknyi búzáért?

Akiben nincs együttérzés, aki nem hullat könnyet mások nyomorúsága fölött, az nem ember, hanem kő. Az ilyen ember nem képes semmilyen nagy tettre. Légy boldog mások boldogságát látva, és a más gondja legyen a te gondod is.

A PROUT azért támogatja a szövetkezeti rendszer megvalósítását, mert szellemisége a koordinált együttműködésen alapszik. Csak a szövetkezeti rendszer biztosíthatja az emberi nem egészséges, integrált fejlődését és képes az emberiség tartós egységét kiépíteni.

Az emberi történelem mára olyan átmeneti korszakba lépett, amikor az egyetemes emberiségnek, feledve minden térbeli, időbeli és személyi különbséget gyors léptekkel kell együtt haladnia, kéz a kézben, vállvetve, az új hajnal felé. Az emberiségnek válaszolnia kell erre a hívó szóra. Amint a hajnal bíbor fénye megérinti, az emberiség kollektív teste, szelleme és lelke felragyog az örömtől. Egyedül ez lesz az egyetemes emberiség igazi előrelépése, az egységesült humanizmus szilárd kialakulása.

Webgalamb