Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Bernád Ilona/CV

1963. november 6-án születtem a Kis-Küküllő mentén, Erdőszentgyörgyön, Erdélyben.

Szülőfalum Makfalva, magyar református falu, nagycsaládban nőttem fel. Iskoláimat itt kezdtem, Marosvásárhelyen érettségiztem, Egészségügyi Líceumot, később Egészségügyi Főiskolát végeztem, a főasszisztensi vizsgát is letettem. Szülész-nőgyógyász asszisztensnő vagyok, ma bábának határozom meg magam. Marosvásárhelyen és Budapesten élek.

Dolgoztam a marosvásárhelyi régi szülészeten, a nyárádkarácsonfalvi majd a marosvásárhelyi Ady negyedi körzeti rendelőkben, a marosvásárhelyi vasúti poliklinikán (összesen 13, 5 év). Hivatásom, munkám során azt tapasztaltam, hogy egyre több a beteg. Megváltozott az életmódunk, közösségi, családi életünk, környezetünk is. Megértettem, nem elég a testet orvosolni, szellemi gyógyításra, a lélek segítésére, a gondolatvilág átformálására is szükség van, a betegségtudat csökkentésére, a tudatosságra. Azt tapasztalom, hogy a hivatalos orvoslásban, szülészetben nem alkalmazzák a sok ezer éves bevált tapasztalatainkat. Nagymamámtól és szüleimtől tanultam a magyar népi egészségkultúrát, gyógyászatot, az élet fenntartásához szükséges mindennapi tudást. Mindig eszembe jutottak az eligazító szavak, az egész embert figyelembe vevő gyógymódok, gyógynövények, gyógyélelmiszerek, fűszerek, amelyek szelídek, hatékonyak, helyesek, mellékhatás mentesek, ezért őrizték meg őket, és gyakorolják mind a mai napig. Vonzódtam a természetes orvosláshoz. A kilencvenes évek elejétől megtanultam a modern természetgyógyászatot (csontkovácsolás, masszázs, energiagyógyászat, fülakupunktúrás addiktológia, gyógynövény-, aroma-, táplálkozásterápia, vízgyógyászat, kristálygyógyászat, méregtelenítő-kúrák, agyagterápia, sugárzásérzékelés), és a Hagyományos Tibeti-, Indiai-, Kínai Orvoslásokat. Szelíd születés, asztrológia, csillagbölcselet, asztropszichológia tanfolyamokra, önismereti alkalmakra (pszichodráma, Integrált Mozgás-és táncterápia, mesecsoport, önismereti saját élményű csoport) jártam. Egy sorsszerű betegséggel kikerültem az egészségügyi rendszerből.

Felismertem, hogy az én utam a magyar népi orvoslásé, bábaságé, egészségkultúráé. 2000. januárjában kezdtem a néprajzi képzést, ez év tavaszától gyűjtéseimet szülőföldemről fokozatosan kiterjesztettem a Kárpát-medencére (Kárpátalja, Felvidék, Őrség, Szlovénia, Vajdaság, Horvát-, Magyar-, Erdélyország, Partium, Bánság) és Moldvára. A magyar népi egészségkultúrával (táplálkozás, térrendezés is), orvoslással, bábasággal, a gyermekáldással, életadással kapcsolatos tudás érdekel.

Húsz éve tanulmányutakra járok: Utódállamok, Etelköz (Moldáviai Köztársaság, Gagaúzia, Ukrajna, Transznisztria. 2013-2015.), Ír-, Svéd-, Finn-, Észt-, Cseh-, Francia-, Olasz-, Görög,- Törökország, Bosznia, Németország (2002, 2005, 2012.) Norvégia, Hollandia, Belgium, Luxemburg, Svájc, Nagy-Britannia, USA (2002, 2008, 2009, 2010.), Kanada, Perzsia, India, Kína, Belső-Mongólia, Tibet, Brazília, Argentína, Uruguay, Venezuela, Ausztrália, Új-Zéland), ahol nemcsak a magyar egészségmegőrző-, gyógyító- és bába hagyományt gyűjtöm a szétszórattatottságban élő testvéreinktől, hanem a helyi hagyományos orvoslásokat, valamint a természetgyógyászati gyakorlatot is. Eddig körülbelül 2000 emberrel beszélgettem. Magnóval, filmező-és fényképezőgéppel járok, naplót írok.

Gyűjtéseimre, tudományos alapra helyezett, népi módszereinket felújító munkámra felfigyeltek a szakmában. Sokfelé hívnak előadásokat, tanfolyamokat tartani (fontosabbak: ELTE Folklore Tanszék, 2005; Magyarországi Országos Szülésznői Konferencia, Nyíregyháza, 2003 - különdíj -, Romániai-, Magyarországi Országos Természetgyógyászati Kongresszusok, a Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett Erdélyi Népi Gyógyászati konferenciák, Magyar Orvostörténeti Társaság Népi Orvoslási Szakosztálya és az MTA Néprajzi Kutatóintézet Népi Gyógyászati Archívuma által megrendezett Népi gyógyászati konferenciák, Születés Hete (2008-2014. 2013-ban a Születés Hete Arca voltam), Clevelandi Magyar Kongresszus (2008.), a Csehországi Magyar Orvosi Egyesület által szervezett Orvosi Konferenciák (2009., 2011.), a MBT által szervezett ITT-OTT találkozó (Ohio, USA, 2010.), Magyarok Világkongresszusa, 2008; a Szent Korona Országáért Alapítvány (2012, 2013) Konferenciái, Hagyományok Háza (Bp) 2016. tanfolyam. A konferenciákra írt tanulmányaim más résztvevőkkel együtt könyvek és CD-k formájában jelennek meg. Rendszeresen tartok kismama tanfolyamokat, népi- és természetgyógyászati előadásokat a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen, asszisztens-, bába- és természetgyógyászképzőkben, iskolákban, népfőiskolákon, népi egyetemeken, alapítványoknál, egyesületekben, kismamaklubokban, nőszövetségeknél, egyházaknál, életmód- és néptánc táborokban.

Két éven keresztül (2013-2014) a népi orvoslásról szóló filmet forgattunk a magyar nyelvterületen.

1998. óta több erdélyi lapnak (Népújság /Marosvásárhely/, Nyugati Jelen /Arad/, Háromszék /Sepsiszentgyörgy/, Székely Hírmondó/Kézdivásárhely/, Napsugár/Kolozsvár) írom, írtam a természet- és népi gyógyászati rovatát.

Indiai útinaplóm a Népújságban, a tibeti-mongóliai az Új Magyar Szóban (Bukarest), a dél-amerikai a Brazíliai Híradóban (Sao Paolo) jelent meg. Kárpát-medencei, moldvai magyar közösségek címmel sorozatot írtam a Makfalvi tekintőbe (Wesselényi Miklós Egylet Lapja). Tanulmányaim, esszéim jelentek meg a Hitelben (Bp.), Székelyföldben (Csíkszereda), Keresztény Szóban (Kolozsvár); erdélyi, horvátországi, Egyesült Államokbeli évkönyvekben, valamint cikkeim az Új-Zélandi Magyar Szóban (Wellington), Új Kévében (Stockholm), Erdélyi Fénikszben (Nagybánya), Ökonet világban (Bp.).

2002-től a minden évi előadásom megjelenik a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület évkönyvében.

Gyakorló természetgyógyász, manuálterapeuta vagyok. A gyógyító beszélgetés, valamint a hagyományos, természetes, összetett, személyre szóló gyógyítás, öngyógyítás híve vagyok. Először a magyar holisztikus népgyógyászat módszereit ajánlom, s ha szükség, kiegészítjük a keletiekkel.

Bábaként és népi gyógyítóként azért dolgozok, hogy lányaink, asszonyaink visszataláljanak a természet erőihez, a női őserőhöz, hogy szülési kedvük, anyaságvágyuk ne lankadjon a fogyasztói társadalom és a félelemkeltés szorításában. A közösségi és családi élethez fontos, hogy a nők ismét felvállalják küldetésüket, anyaságukat; szülésüket tudatosan az életbe való beavatódásként, katarzisként, erőforrásként éljék meg, ne fosszák meg gyermekeiket első útjuk teljességétől, életre való felkészülésüktől. Célom, hogy minél több gyermek születhessen félelem nélkül, szeretetben, szelíden, őserők által e világra.

Én vagyok az első a családban, aki intézményben született, sokat meséltek a családban a születésekről, sok gyermeket szültek ősanyáim, és soha nem volt semmi zavar e téren. Innen is sokat tanultam.

Tagja vagyok a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének, a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaságnak, a budapesti székhelyű Magyar Egészségügyi Társaságnak, a Magyar Orvostörténeti Társaság Népi Gyógyászati Szakosztályának és a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesületnek (Kovászna-Csomakőrös).

Egyéni fotókiállításom Kovásznán 2009-ben, majd 2011ben Szegváron volt Belső-Mongólia, Tibet címmel. 2009-en Tibeti világfák fotómmal részt vettem a marosvásárhelyi Foto Natura Kiállításon, majd évenként a Kőrösi Csoma Sándor Napok közös képzőművészeti tárlatán Kovásznán (2010-ben Fény, 2011-ben A szimbolikus madár - Tibet, 2012-ben Korunk Krisztusa).    

Könyveim: Egészségünkért (Magyar népi gyógyászat, Hagyományos orvoslások, Természetgyógyászat, Tanulmányok, Sepsiszentgyörgy, 2002); Egészségünkért, Második kötet (Magyar népi egészségtan, gyógyászat, Természetgyógyászat, Hagyományos orvoslások, Gyermekáldás, bábaság a néphagyományban, Sepsiszentgyörgy, 2004), kézikönyvek. Ugyanabban az évben jelent meg a Gazda Józseffel közös Magyarok Amerikája (útirajz, nemzetszociográfia). 2005-ben Kilyén Irén Vadad, Erdély gyermeke című falumonográfiáját szerkesztettük. A Lélekföld, Tibet, Belső-Mongólia (expedícióról szóló útinapló-tanulmány, 300 fotóval) kötet 2008-ban látott napvilágot. 2010-ben nyomták az Élő népi gyógyászatunk, Egészségünkért3 könyvemet, amely összefoglalja a Kárpát-medence, Moldva népgyógyászatát, egészségkultúráját, konyháját. Ötven gyógyító, adatközlő portréját örökítettem meg benne. 2011-ben bővítettem az első Egészségünkért Samanisztikus széltan (Szélterápia, pneumatikus orvoslás, táltosgyógyászat) tanulmányát, nagyon érdekes és szép téma. 2012 tavaszán jelent meg az Útjaim a gyógyítás körül (tanulmányok a hagyományos és népi orvoslásokról, és útleírások az utódállamok magyarságáról, nagyvilágból) kötetem. Legkeresettebb könyvem az „Isteni folyamat”, Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban, amely 18. éves kutatómunka eredménye, a harmadik népi gyógyászatos kötetemhez hasonlóan összmagyar monográfia, ezúttal a szülés-születésről.

2016. júliusában jelent meg a Gyermekről szóló könyvem, a „Szerettem őköt úgy, ahogy kellett”, amely a csecsemőről, gyermekről szól néphagyományunkban,  valamint népi gyermekgyógyászat újszülött kortól felnőtt korig.  

Akárcsak a korábbi kézikönyveimben, ebben is tudományosan bizonyítom hagyományunk örökérvényű értékeit. Az életadásról, bábaságról szóló sorozatnak Isten segedelmével lesz még további négy kötete, következik az asszonyokról szóló, valamint a gyűjtött anyagot további kötetekben szeretném megjelentetni Isten segedelmével.

Bernád Ilona
Marosvásárhely, 2016. augusztus 23-án.

rövid CV
Erdélyben, a Kis-Küküllő mentén, hagyományában élő, népi gyógyászatot gyakorló családban nőtt fel. Tizennégy év szülésznői hivatás gyakorlása közben ismerte fel, népi egészségkultúránk, orvoslásunk, bábaságunk, a termékenységfokozás, szelíd születés, egész embert szemlélő gyógymódjaink, eljárásaink szükségességét, ezért kezdte gyűjteni a Kárpát-medence és Moldva e témájú örökségét. Kutatott még Etelközben, a szétszórattatottságban (nagyvilágban) élő magyarság, rokonnépeink (Ázsia) körében.
Könyvei: Egészségünkért 1-2, Élő népi gyógyászatunk, Egészségünkért3 (monográfia), Isteni folyamat, Gyermekáldás, bábaság a magyar néphagyományban;
„Szerettem őköt úgy, ahogy kellett”, az újszülött, csecsemő, gyermek ápolása, nevelése, gyógyítása néphagyományunkban, Lélekföld, Tibet, Belső-Mongólia (útinapló-tanulmány), Útjaim a gyógyítás körül.
Öt éve megalapította, gondozza a Fészek – Magyar Néphagyományt Élő Női Kört.
Beszédterápia, népi kezelések, női szertartások, gyógynövények is részei eszköztárának.  Útibeszámolói, tanulmányai megjelentek Észak- és Dél-Amerikától Új-Zélandig, ahol előadásokat is tartott.
Webgalamb