Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

 Szent Bertalan apostol legendája

Szent Bertalan apostolt a keresztény hagyomány a János Evangéliumában megjelenő Nátánaellel azonosítja. „Názáretből támadhat-é valami jó?”- teszi fel a kérdést a jobban tudás gőgjével telve Nátánael Fülöpnek, a neki Jézusról hírt hozónak. A kérdésfeltevésen érződik, hogy Nátánael ezt a kérdést magában már eleve megválaszolta. Nátánael elképzelése szerint, csak Júdeából származhat bármi jó, Názáretből, vagyis Galileából semmiképpen. Aztán Fülöp válasza után („Jer és lásd meg!”), Nátánael mégiscsak Jézushoz megy. Amikor Jézus látja Nátánaelt hozzá menni, akkor azt mondja felőle: „Ímé egy igazán Izráelita, akiben hamisság nincsen.” Ám Jézus szavai nem Nátánael származására utalnak, hanem a szemléletmódjára, mely csak a „törvényt” látja szemei előtt, a „kegyelmet” viszont már nem. Nátánael kérdésére („Honnan ismersz engem?”) Jézus így válaszol: „Mielőtt hívott téged Fülöp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál.” Ezek a szavak, melyek Jézus belső látásáról tanúskodnak, megdöbbentették Nátánaelt, aki ekkor már Isten Fiának nevezte Jézust.

A János Evangéliumában leírtakból egyértelmű, hogy amikor Szent Bertalan ünnepének helyét kijelölték az évkörben, akkor nem véletlenül választották a Szűz havát, augusztus 24-ét. Nátánael tipikusan a Szűz tulajdonságok hordozója. De vajon Nátánael képes volt-e túllépni a saját korlátain? Előadásom választ ad erre a kérdésre.

Legendájában egy démon így írta le az apostol alakját: „Göndör fekete a haja, fehér a bőre, szeme nagy, orra szabályos és egyenes; hosszú szakállába itt-ott ősz szálak vegyülnek; termete arányos; bíborral szegett hófehér ruhájára fehér köpönyeget vett, melynek minden csücskében bíborszín drágakövek vannak. Már huszonhat éve, hogy ruhája és saruja meg nem avul, se be nem piszkolódik, Nappal százszor imádkozik meghajtott térddel, ugyanannyiszor éjjel is. Angyalok járnak vele, akik nem hagyják, hogy elfáradjon vagy éhezzék. Arckifejezése és kedélye mindig vidám és nyájas, mindent előre lát, mindent tud, minden nép nyelvét ismeri és megérti, és amit most tiveletek beszélek, ő már tudja; s amikor keresitek, ha akarja, megmutatkozik előttetek; ha pedig nem akarja, rá nem bukkantok.”

Az előadás keretében Szent Bertalan apostol alakját fogom megidézni az Arany Legenda (Legenda Aurea) szövege és a Magyar Anjou Legendárium képei segítségével. Kérem, kövessék figyelemmel előadásomat!

Webgalamb