Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Újságcikk Ngawang Sangdrolról

2003. március 28.

Kína szabadon engedte a tántoríthatatlan tibeti politikai foglyot, aki az Egyesült Államokba távozhatott. Ngawang Sangdrol, a fiatal szerzetesnõ a tibeti ellenállás szimbólumává vált.

Ngawang Sangdrol, a legismertebb tibeti politikai fogoly, ma érkezett meg az USA-ba, öt hónappal a lhaszai Drapcsi börtönbõl való szabadulása után. 26 évesen Sangdrol már 11 évet töltött börtönben.

Ngawang Sangdrol hírneve, akit bátor és eltökélt aktivistának tartottak, párhuzamosan nõtt azzal, ahogy a kínai hatóságok súlyosbították az ítéletét, amire három ízben került sor. A végsõ ítélet 21 év volt, ami a leghosszabb, amit nõi politikai elítélt valaha kapott Tibetben.

Sangdrolt egy amerikai egyesült államok-beli hivatalnok kísérte a United Airlines 850-es járatán Pekingbõl, és a Nemzetközi Kampány Tibetért (ICT) gondjaira bízta a washingtoni nemzetközi repülõtéren. Az ICT biztosította, hogy Sangdrol megkapja a szükséges egészségügyi ellátást.

Sangdrol saját lábán szállt ki a gépbõl. A reptéren egy ICT alkalmazott és a helyi tibeti közösség képviselõje üdvözölte. Azt mondta, nagyon boldog, hogy itt lehet, de nagyon fáradtnak és elgyötörtnek érzi magát.

„Ez a szabadon bocsátás fontos lépés a tibeti mozgalomban, de nem jelenti azt, hogy a feltételek Tibetben javulnának. Bármely tibetit letartóztathatják ma is azért, amiért Sangdrolt 14 évvel ezelõtt bebörtönözték” mondta Mary Beth Markey, az ITC ügyvezetõje. ,,S még csak kislány volt, amikor ütlegelték és kínozták, de a lelke és a kitartása gyõzedelmeskedett” mondta Markey.

Ngawang Sangdrol szabadon bocsátására a tibeti és az emberi jogi szervezetek hosszú évekig tartó munkásságának, és az amerikai, a francia és más kormányok kitartó erõfeszítésének eredményeképpen került sor. Lorne Craner, emberi jogi helyettes államtitkár nemrég tért vissza Pekingbõl, ahol a részleteket véglegesen tisztázták. Lodi Gyari, a Dalai Láma különleges követe különösen sürgette Sangdrol szabadon bocsátását egészségügyi okokra hivatkozva, amikor 2002. szeptemberében felkereste Lhászát és Pekinget.

A John Kamm vezette Dui Hua Alapítvány kulcsszerepet játszik a politikai foglyok kiszabadulása logisztikai hátterének megszervezésében Kínában és Tibetben egyaránt, így Ngawang Sangdrol szabadon bocsátásában is közremûködtek, ami gyanúsan egybeesett az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának genfi ülésével, és csak néhány héttel elõzte meg Dick Cheney alelnök tervezett pekingi látogatását.

Sangdrol 21 éves börtönbüntetését töltötte, és szabadulása 2011. november 3-án lett volna esedékes. 13 éves volt, mikor elõször elítélték politikai szervezkedésért, és kilenc hónapos fogva tartása során súlyosan bántalmazták. Volt politikai elítéltként szabadulása után nem mehetett vissza a kolostorába. 1992-ben, 15 évesen újra letartóztatták, és tüntetés megkísérléséért három évre ítélték.

1993-ban Sangdrol és másik 13 szerzetesnõ Tibet iránt érzett szeretetüket kifejezõ dalokat vettek kazettára, és kicsempészték a börtönbõl. Miután ezt felfedezték ítéletüket hat évvel meghosszabbították, és Sangdrolt ismét súlyosan bántalmazták. 1996-ban ítéletét újból meghosszabbították, a börtönbeli tiltakozóakció miatt. 1998-ban került sor a harmadszori hosszabbításra az EU nagyköveti delegáció látogatásának idejére szervezett tiltakozóakció miatt. 2001-ben ítéletét 18 hónappal csökkentették, mivel a kínai hatóságok szerint „õszinte megbánást tanúsított, és hajlandóságot mutatott a változásra”.

Sangdrol a negyedik közismert tibeti politikai fogoly, akit jóval a büntetése lejárta elõtt szabadon engedtek 2001 óta. Három másik politikai foglyot engedtek szabadon 2002-ben, akik büntetésébõl azonban csak 2-9 hónapot engedtek el.

 

További cikkek:

Webgalamb