Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Szkíta áldozóhelyek

2011. május 19./barikad.hu/TibetPress

A szkíták több mint hatszáz ősi szakrális helyet hagytak maguk után, melyet a nemzetközi szakirodalom a köveken ábrázolt szárnyaló állatok után szarvasos köveknek nevez. A háromezer évesre datált művészi alkotásokat ma is szabad ég alatt tekinthetjük meg.

Mongóliától az Elbáig

A jelenlegi ismereteink szerint Mongóliától Közép-Ázsián át a Kaukázusig, Ukrajnától egészen az Elba-folyóig több száz ősi szkíta emléket tártak fel a régészek. Az eddigi leletek elemzése révén orosz kutatók a Kr. e. 1000-500. közé teszik ennek az építészeti remekműnek a divatját. A szarvasos köveket összevetették hasonló korú régészeti leletekkel és azt állapították meg, hogy a Kr. e. 1500-800 között virágzó, a szkíták által létrehozott Karaszuk műveltséggel mutat rokon vonásokat, főleg ami a szarvast kultuszt illeti. z orosz régészek szerint a szkíták szaján-altaji csoportjához tartozott az a törzsszövetség, aki kifaragta és felállította az ősi emlékhelyeket.

Ősi kultuszhely

A szarvasos kövek kutatása a 19. század végén indult meg, amikor Radloff, az ismert keletkutató egy részletes tanulmányt tett közzé róluk. Akkoriban úgy gondolták, hogy ezek temetkezési helyek lehetnek. A régészek azóta jó néhány emlékhelyet feltártak, de onnan egyetlenegy sír sem került elő, csupán feláldozott állatok csontjait találták meg. Más elméletek azt valószínűsítik, hogy a magas oszlopok embert jelképezett és azokat korai bálványoknak tartották. Néhány emlékműnél valóban láthatunk emberfejet és férfiak által használt eszközöket, de ez nem az összesnél figyelhető meg. Elképzelhető, hogy sok oszlop tényleg emberi alakot formázott meg, de ez nem volt jellemző az összesre. A felállított emlékművek eléggé különböző méretűek és formájúak, a hasonlóság csupán annyi, hogy mindegyiken felfelé, a Nap felé futó szarvasok vannak, de míg egyes kövek alig fél méteresek, addig vannak 5 métert meghaladóak is. Abban a régészek nagyjából egyetértenek, hogy ezeken a helyeken emlékeztek meg az elhunyt ősök szelleméről,hiszen a halottak végső nyughelyei a temetés után rejtve maradtak a rokonok, de még a nagycsalád előtt is.  

Mitológia

A szarvasok kultusznak már a neolit-kortól vannak előzményei, hiszen korai sírokl kerültek elő erre utaló jelek. A belső-mongol kutatók a Kr. e. 5000. körülire datálják ennek a hitvilági elemnek az elterjedését. A szarvas egyértelműen a szkíta népek szent állata volt, melyet uralmi területükön, így a Kárpát-medencében is megtaláltak. A fenti köveken is ezeket ábrázolták, ahogyan futnak a Nap felé. Sok néprajzkutató éppen ezért a szarvasokat a Napkultusszal hozza összefüggésbe.  Ahogyan már fent említettem, van, aki ősi bálványnak tartja őket és úgy véli, hogy a szarvasok az elhunyt ős szellemét jelképezi. Különös, hogy az ilyen ősi áldozóhelyek a 6. századi korai türk korban tűnnek fel ismét, ahol egy bálványkő mellett felállított kőoltáron végezték el az ősöknek szánt évenkénti felajánlást.

OB - barikad.hu

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb