Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Onogurok-e a bolgárok?

2011. március 31./barikád.hu/TibetPress

A hazai történészek szinte egységesen úgy vélik, hogy a nagy onogur birodalom a bolgároké volt, akik a Fekete-tenger északi partján álló központjukból  uralták a sztyeppei törzseket. De akkor miért minket és nem a bolgárokat emlegetnek máig Hungárnak, vagyis onogurnak?

A kérdés az, hogy kik is az onogurok, hungárok? Néhány nagy magyar kutató, köztük Thury József, László Gyula úgy vélték, hogy a fenti nevek a magyarokra vonatkoztak, a bolgárok csak egy rövid ideig bitorolták azokat. Újabban pedig török kutatók is a magyarokhoz kötik  a hungár nevet és elismerik, hogy mi hoztunk létre egy nagy kelet-európai hun utódállamot Attila halálát követően.

Csaba birodalma

Hiába is keresnénk a finnugrista kiadványokban, hogy büszkén írjanak régi dicsőségeinkről. Folyamatosan csak azt olvashatjuk, hogy szinte mindig idegen népek fennhatósága alatt éltünk, hiába írták le a régi krónikák, hogy a magyarokat, vagy éppen az onogurokat (hungárokat) soha sem győzte le senki. Miután Hunsdoerfer Pál és társai meghamisították nyelvi hovatartozásunkat, történelmünket sem kímélték. Így régi dicsőségünket, vagyis az egykori onogur, vagyis hungár birodalom nagyságát a bolgárok kezébe játszották át. Szerencsére, néhány kutatónk a korabeli források alapján más következtetésre jutott. A 19. század végén Thury József többször utalt arra, hogy a bizánci és a keleti forrásokban szereplő hungár név csak a magyarokra vonatkozott. Árpád vezér őse, Irnek, vagyis Csaba királyfi  hatalmas birodalmat teremtett a Kaukázus északi térségében, olyannyira, hogy a szomszédos Bizánc és Perzsia erődrendszert kezdett építeni ellenük. De rólunk emlékeznek meg onogur, hungar, hunuguri néven a források. Gondoljunk csak bele, máig egyedül mi vagyunk a hungárok, ungárok a történelemben! Akkor miért a bolgárokra ragadt ez a név?

Kürt önállósodik

A 7. század elején a hun Organ fejedelem öccse, Kürt (a bizánciaknál Kuvrat) önállósította magát és birodalmát onogundur bolgárnak nevezte el. Az új dinasztia szintén Attilától és Irnektől eredeztette magát. A fenti kifejezés, vagyis az onogundur nem más, mint az onogundorokhoz tartozó bolgár, vagyis ez azt jelenti, hogy akkor ők őseink kötelékéhez tartoztak, ezért szerepel a bolgár név mellett az onogur! Bár történeti könyveink máig azt hangsúlyozzák, hogy Kürt, vagy Kuvrat birodalma a Kaukázus előterében alakult meg, de ennek számos adat ellentmond. Leginkább magának az uralkodónak a sírja, melyet a mai Ukrajnában, Poltava mellett találtak meg, mely elég messze van a meotiszi ingoványoktól. A híres leletre még 1912-ben bukkantak az orosz régészek. Nagyon valószínű, hogy az önállósodni akaró bolgár uralkodó nem a hungárok központi szállásain, hanem attól északra lévő, a hatalmi centrumtól félreeső részen teremtette meg önállóságát.  Bizánci krónikások megemlékeznek arról, hogy Kürt állama nem volt hosszú életű, hiszen halála után öt fia öt különböző helyre ment. Az ő területüket később már nem hívták hungárnak vagy onogurnak, csakis bolgár néven szerepelnek. A trónörökös Iszperih megszállta a Dun torkolata alatti Kis-Szkítiát, Dengizik egykori szállásterületét és az attól déli részeket ma Bulgáriaként ismerjük. A másik jelentős bolgár állam pedig a Volga-Káma folyók közénél alakult meg, azt csak a 13. században hódították meg, a mongolok . A többi három fiú nem hozott létre új államot, hanem betagozódtak a szomszédos nagy népek közé.

Maradnak a hungárok

Kuvrat halála után a Meotisznál továbbra is megmaradt az onogurok, vagy hungárok birodalma. Azt a történészek tévesen a kazárok fennhatósága alatt maradt bolgárokénak tulajdonítják. Tényleg maradhattak azon a helyen bolgárok, hiszen ők is hun népek voltak, de a területet a 9. századig őseink tartották a kezükben. Számos egyéb forrásadat, így a Ravennai Névtelen és bizánci kortársai a 8. században emlegetik az Azovi-tenger menti Onoguriát, melyet nálunk tévesen Levédiának neveznek. Elődeink szállásterületét pontosan nem ismerjük, elképzelhető, hogy az egészen a Kárpátokig, az akkori Aváriáig nyúlt. Ez volt a Kárpátok előtti utolsó szállásterületünk, hiszen onnan indultak el őseink Árpád vezetése alatt visszavenni jussukat, a Kárpát-medencét.

OB

Hozzászólások

  • #Bilecz Ferenc 2018-10-26 15:53:36| Válasz erre
    És az kizárt, hogy Kotraggal magyar elődnépek is mentek az Ural-Káma környékére?

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb