Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Nyilatkozat: A Parlamenti Képviselők Tibettel foglalkozó V. Világtalálkozóján

2009. november 19./Róma/INPaT/WTN/TibetPress

Köszönetnyilvánítás: A Tibeti Parlamenti Képviselők Nemzetközi Szervezete (INPaT) szeretne gratulálni India kormányának és népének, amiért befogadta a tibeti menekültek közösségét és  demokratikus intézményeiket, valamint folyamatos támogatásukért, hogy megőrizhessék és terjesszék egyedi identitásukat és kultúrájukat.
Ezért:
A. 33 parlament 133 képviselője vett részt a Parlamenti Képviselők Tibettel foglalkozó 5. Világtalálkozóján (2009. november 18-19./Róma) és elfogadták a " Tibetről Szóló Római Nyilatkozatot" [1], és úgy döntöttek, hogy létrehozzák a Tibettel foglalkozó parlamenti képviselők nemzetközi szervezetét (INPaT).

B. Az Európai Parlament és 5 más parlament  (Ausztrália, Kanada, India, Izland, Olaszország) képviselőiből  létrehoztak egy munkacsoport, hogy az képviselje az INPaT tagjait,  első ülésüket pedig az Európai Parlamentben tartották (Brüsszel, 2010. június 2,), és azóta számos Tibettel  kapcsolatos politikai kezdeményezést indítottak el.

 C. 2010. szeptember 2. a száműzetésben létrehozott tibeti intézmények megalakításának 50. évfordulója Őszentsége a Dalai Láma (1959 március) és 80000 tibeti menekült szökése után. [2];

 D. Az elmúlt 50 évben a tibetiek létrehozták demokratikus intézményeik alapjait, amint azt a tibeti alkotmánytervezet kihirdetése ( 1963 március 10.), a demokratikusabb kormányzás bevezetése, a parlament jogainak kiszélesítése (1991. június 14), a Száműzetésben Élő Tibetiek kartájának kihirdetése  is mutatta, valamint az, hogy  2001 óta Kalon Tripát (kormányfőt) a Tibeten kívül élő tibetiek közvetlenül választják;

 E. Az INPaT munkacsoportjának második találkozója a Tibeti Demokrácia Napja alkalmából rendezett  bylakuppe-i ünnepségek keretén belül zajlott, amit a Száműzött Tibeti Kormány szervezett, és amelyen Őszentsége a Dalai Láma is részt vett.

 F. A tibetiek helyzetének javítása érdekében a Központi Tibeti Kormány úgy döntött, hogy újjáéleszti a településeket azáltal, hogy gazdaságilag és társadalmilag életképessé teszik azokat, öt területre összpontosítva (oktatás, foglalkoztatás és munkaerő, mezőgazdaság, egészségügy, infrastruktúra), ahogy az a " Tibeti települések revitalizációs tervében" is szerepel;

G. Az emberi jogi környezet tovább romlik Tibetben, és a kínai hatóságok durva elnyomó politikája aláássa az emberi jogokat és az alapvető szabadságot, különösen a tibetiek kulturális örökségének megőrzését érik fenyegetések , ahogy arról az ENSZ emberi jogi szakértői,  kormányok, kutatók és nem-kormányzati szervezetek (NGO) széles körben beszámoltak;

H. 2010. augusztus 30-án az Eltűntek Nemzetközi Napja alkalmából az  INPaT, - miközben mély aggodalommal töltötte el, hogy  a 11. pancsen láma (Gendhun Choeki Nyima) erőszakos körülmények között eltűnt -, Hu Jintao elnökhöz fordult,  hogy biztosítson egy  három ENSZ emberi jogi szakértőből álló közös vizsgálóbizottságot, hogy megállapítsák a tibeti pancsen láma és családtagjai hollétét;

 I. A tibeti nomádok túlnyomó többségét erőszakkal kilakoltatták ősi földjeikről, és beton lakótömbökbe költöztették őket, ezzel megszüntetve az ősi nomád életmódot és egyedi kultúrát;

J. Évente mintegy 2.500 és 3.500 tibeti teszi meg a veszélyes utat a Himaláján át Nepálba, majd onnan Indiába, de 2008-as tibeti felkelés óta a tibetiek mozgásszabadságának fokozott korlátozása és a Nepálra gyakorolt nyomás miatt számuk drámaian csökkent;

K. A természeti erőforrásokkal való visszaélések, beleértve a széles körű bányászati tevékenységet, komoly hatást gyakorolnak  a tibeti fennsík környezeti egyensúlyára, ami emberek milliárdjainak életét befolyásolhatja Ázsiában. A tibetiek részvétele és tapasztalata létfontosságú a változó klíma hatásán elleni küzdelemben;

L. 2010. augusztus 8-án egy váratlan sárlavina Drugchuban, Gansu tartomány  tibeti részén lerombolta a város nagy részét és megölt több mint 1000 embert a heves esőzések és annak  következtében, hogy a szakértők véleménye ellenére  a kínai hatóságok teljes erdőirtást végeztek a régióban és rosszul bántak a környezettel.

M. 2002 óta a kínai-tibeti párbeszéd Őszentsége a Dalai Láma küldöttei és  a kínai kormány képviselői között kilenc fordulón át  nem vezetrek  semmilyen kölcsönösen elfogadható megoldásra Tibet ügyében;

N. A tibetiek valódi autonómiájáról  szóló határozat,  amit a kínai kormány kérésére alkottak meg,  és amit  Őszentsége a Dalai Láma küldöttei mutattak be a tárgyalások  nyolcadik fordulójában  2008 novemberében, és amelyet a kínai kormány elutasított,  tiszteletben tartja  a kínai alkotmány alapelveit és a Kínai Népköztársaság területi egységét.

O. Őszentsége a Dalai Láma küldöttei hivatalosan is bemutatták  a határozat kiegészítését kínai kollégáiknak a tárgyalások kilencedik fordulója  során Pekingben 2010 januárjában, amely megfogalmazta  a kínai kormány legfőbb aggodalmait és kifogásait  a határozattal kapcsolatban, olyan kérdésekben, mint a Kínai Népköztársaság szuverenitása és területi egysége és a kínai kormány és alkotmány hatásköre.

P. Őszentsége a Dalai Láma, 1989-ben elnyerte a Nobel-békedíjat rendíthetetlen elkötelezettségéért az erőszakmentesség mellett és állandó erőfeszítéseiért, hogy kölcsönösen előnyös megoldást találjon a Középső Ösvény elvén alapuló párbeszéddel,  és nem törekszik Tibet függetlenségére;

Q: Tibetre eddig a központi kormányzat nagyfokú beruházásai voltak jellemzőek, elsősorban infrastruktúra és a szubvenció területén, de a gazdasági fejlesztési stratégiák  csak súlyosbítják Tibet függését  a fejlődés finanszírozásával, különösen  hogy egyáltalán nem kérték a tibetiek előzetes hozzájárulását.

R. A 2010 január 18-20-án  tartott Ötödik Tibeti  Munkafórumon  Kína több mint 300 párt- , kormányzati - és katonai vezetője vett részt, köztük Hu Jintao elnök és Wen Jiabao miniszterelnök, és  első alkalommal tibeti autonóm  területek  tisztviselői is, hogy megvitassák a tibetiek életminőségének fejlesztésének kérdését, különösen a közszolgáltatásokban, mint például az oktatás, az orvosi ellátás és a környezetvédelem,

S. Az EU 2010-es költségvetésben az Európai Parlament kifejezte a tibetiek támogatását egy olyan rendelkezés beiktatásával a "Befektetés az emberekbe" elnevezésű tematikus programba, amely támogatja a Tibeten belüli és kívüli civil társadalmi projekteket és egyhangúan megerősítette, hogy támogatja az EU különleges Tibeti megbízottjának kinevezését;

T. Az Egyesült Államok kormánya és a kongresszusa már számos mérföldkőnek számító Tibettel kapcsolatos kezdeményezést elfogadott, mint például a tibeti politikáról szóló törvényt 2002-ben, amely magában foglalja egy  különleges tibeti koordinátor kijelölését  és üdvözölték a koordinátor 2010. augusztusi jelentését a kínai-tibeti tárgyalásokról, valamint  odaítélték a Kongresszusi Aranyérmet Őszentségének a Dalai Lámának.

Ajánlások

1. Felszólítjuk az Európai Parlament valamint a nemzeti, tartományi és helyi parlamentek, városok és önkormányzatok  tagjait világszerte, hogy növeljék a Tibettel kapcsolatos koordinációt és együttműködést, beleértve hogy csatlakoznak az INPaT tevékenységéhez és támogassák azt;

2. Felszólítjuk a Demokráciák Közösségének tagjait, hogy használjanak két- és többoldalú csatornákat, hogy véget vessenek a tibeti emberi jogi válságnak;

3. Elítéljük az emberi- és alapvető szabadságjogok rendszeres és durva megsértését Tibetben, és felszólítjuk Kínát, hogy hajtsa végre az ENSZ Emberi Jogi Bizottságainak  Tibetről szóló ajánlásait, beleértve a Kínzás Ellenes Bizottságáét (CAT) és a Faji Megkülönböztetés Elleni bizottságáét(CERD);

A száműzetésben működő tibeti demokratikus intézményekről

4. Gratulálunk Őszentségének a Dalia Lámának és a száműzetésben működő tibeti parlamentnek, amiért a száműzetésben demokratikus intézmények létrehozásával megreformálta a tibeti politikai rendszert és egészségügyi, oktatási, jóléti és megélhetési szolgáltatásokat nyújtott a tibetieknek.";

5. Kérjük a kormányok és parlamentek  konkrét és aktív támogatását a tibeti menekült közösség mellett beleértve az új menekülteket is, akik között sok a gyermek,  a humanitárius segítségnyújtás, az oktatás, az egészségügy, a kulturális örökség megőrzése, a foglalkoztatás és a  nemi megkülönböztetés területén, ahogy azt a Központi Tibeti Kormány " A tibeti települések revitalizációs tervében” megfogalmazták;

6. Nagyrabecsülésünket fejezzük ki azoknak a vezetőknek, akik fogadták Őszentségét, a Dalai Lámát, beleértve állam-és kormányfőket, külügy- és más minisztereket, és felkérjük az Európai Uniót, hogy állapodjanak meg egy minimális magatartási kódexben a Dalai Lámával való bánásmóddal kapcsolatban;

7. Felkérjük a tibeti emigráns kormány választási bizottságát, hogy kérjen fel nemzetközi választási megfigyelőket, hogy felügyeljék a 2011-es országgyűlési és Kalon Tripa választásokat;

A kínai-tibeti párbeszédről és a tibeti valódi autonómiáról szóló nyilatkozatról

8. Sürgetjük a kínai kormányt, hogy tekintse a Tibeti nép valódi autonómiájáról szóló 2008 novemberi nyilatkozatot és a Kiegészítést az érdemi tárgyalások alapjának, ami pozitív és jelentős változásokat hozhat Tibetben, mivel ezek a politikai dokumentumok összhangban állnak  a Kínai Népköztársaság alkotmányának és törvényeinek elveivel;

9. Felszólítjuk a kínai hatóságokat, hogy hagyjanak fel azzal a téves állítással, hogy „szeparatistának” nevezik Őszentségét, a Dalai Lámát, és inkább vele együtt dolgozzanak azon, hogy  kölcsönösen elfogadható megoldást találjanak a tibeti kérdésre a nyilatkozatot alapul véve, beleértve azt, hogy meghívják Őszentségét, a Dalai Lámát Kínába és Tibetbe;

10. Támogatjuk Őszentsége a Dalai Láma küldötteinek a kilencedik tárgyalási fordulóban  elhangzó  javaslatát, hogy Tibet helyzetének különböző értelmezését „a valóság megismerésére tett közös erőfeszítésekkel” hidalhatják át, „annak szellemében, hogy az igazságot a tényekből nyerjük.” ;

11. Megerősítjük szándékunkat, hogy 2011-ben egy nemzetközi parlamentáris rendezvényt szervezünk a kínai-tibeti párbeszéd folyamatáról, beleértve azokat a javaslatokat, hogy hogyan lehet megegyezni a nyilatkozatról és alkalmazni azt;

12. Támogatjuk az Európai Unió tibeti különmegbízottjának kinevezését azzal a céllal, hogy a tagállamok közös álláspontra jussanak a kínai-tibeti párbeszéd folyamatának megközelítésétt illetően.

Fejlesztési és humanitárius segélyek Tibetben

13. Felszólítjuk a kínai kormányt, hogy alkalmazza  az ötödik Tibeti  Munkacsoport ajánlásait, hogy javítsák a tibeti nép életkörülményeit, különösen a vidéki területeken, és vessenek véget a gazdasági marginalizálódásnak úgy, hogy  a tibetieket közvetlenül bevonják a fejlesztési programokba;

14. Megkérjük a kormányokat, az Európai Bizottságot, az ENSZ fejlesztési programjait és másokat, hogy támogassák azokat a projekteket, amik segítséget nyújtanak a tibeti közösségeknek, különösen a gazdaság a szociális ellátás és a civil szerveződések  területén, ahogy azt az EU 2010-es költségvetése is ösztönzi, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tibeti jelentése is ajánlotta;

15. Arra ösztönözzük a kormányokat, hogy keressenek olyan multinacionális mechanizmusokat, amikkel  együttesen lehet küzdeni az éghajlatváltozás kihívásai és az erdőirtás ellen Tibetben, a tibetiek közvetlen részvételével;

16. Felkérjük a kormányokat, hogy hozzanak létre egy Tibet pontot a pekingi nagykövetségen, amelynek feladata, többek között az általunk finanszírozott fejlesztési projektek végrehajtásának és folyamatának ellenőrzése Tibetben.

Vége

[1] www.savetibet.org/media-center/tibet-news/rome-declaration-tibet A Tibet kifejezés 3 tibeti tartományt foglal magába: U-Tsang, Kham és Amdo.

[2] A menekültek összlétszáma ma mintegy 150.000 - többségük Indiában, Nepálban és Bhutánban él

A Nemzetközi Tibetet Segítő Hálózat (ITSN)  Tibettel kapcsolatos nem-kormányzati szervezetek nemzetközi együttese. Célja, hogy a lehető leghatékonyabbá tegye a nemzetközi Tibet mozgalmat, amely elkötelezett, hogy véget vet az emberi jogok megsértésének Tibetben, és aktívan  dolgozik azon, hogy helyreállítsa a tibeti nép jogát, hogy meghatározhassa  jövőbeli politikai, gazdasági, társadalmi, vallási és kulturális helyzetét .

Az ITSN folyamatosan azon dolgozik, hogy növelje az egyes tagszervezetek kapacitását, a stratégiai kampányok koordinálása és a szervezetek megnövekedett együttműködése révén, így erősítve a tibeti mozgalom egészét. Lásd a  www.tibetnetwork.org –ot további információkért.

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb