Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Az avarok gúnyája

2011.március 1./barikad.hu/TibetPress

Az egyik bizánci forrás nemcsak leírja, hanem meg is nevezi az avarok által viselt ruhadarab nevét, a guniat. Bár első olvasatra elég világos, hogy mely magyar szó rokona lehet az, a finnugrista kutatóknak nem tűnt fel ez a különös szó, a gúnya. Kis utánajárással kiderülhet, hogy nemcsak a szó, de a szűrszerű öltözet a szkíta népektől ered.

A szó eredete


Az etimológiai szótárban a nyelvészek a gúnya szónál még véletlenül sem említik meg az avar guniát, hanem a szó eredetét valamelyik „szláv” nyelvből fejtik meg és példának a bolgár gunyát és a horvát gűnjt hozzák. Finnugristáink újabb baklövése, hogy két olyan népet választottak ki, akik eredetileg nem tartoztak a szláv népek közé, vagyis, a gúnya eredete valószínűleg ott keresendő, ahol a magyarság bölcsője: keleten.  

Médektől a pártusokig
ruha darab
A gúnya szűrféle felsőruhát, daróc pokrócból készült kabátot jelent. Ez az öltözet keleti rokonaink között terjedt el. A szűr rokonának számító ruhadarabbal korábban Nagy Géza is foglalkozott, az egyik legátfogóbb kutatást Érdy Miklós végzett, aki az egész eurázsiai sztyeppe területen követte nyomon ezen ruhadarab előfordulását. Érdy szerint az egyik legkorábbi ábrázolása a perzsa domborműveken található, ahol a médeken ábrázolták ezen különleges öltözetet, melyet a görög Xenophon kandisznak nevezett el. Valószínűleg a szkíta ősökkel büszkélkedő médek terjesztették el azt a perzsák között, akik szinte mindent átvettek elődeiktől. Az ókorban több helyen is találkozhatunk a szűrhöz hasonló ruhadarabbal, a fent említett perzsa domborműveken, a pártus királyok pénzein, az híres oxusi szkíta kincsleleten és az altaji Katanda szkíta kurgánban. Ezen kívül a közép-ázsiai szaka és hun sírfreskókon is sokszor előkerül ez az előkelő viselet. Legkeletebbi előfordulása az észak-kínai barlangtemplomokon látható, melyet a mongolokkal rokon dinasztia, a Wei faragtatott.  

Ősi örökségünk

Nagyon valószínű, hogy a közép-ázsiai és belső-ázsiai lovas népek, így az avarok és a magyarok nem a Kárpát-medencében vették át a gúnya viseletét másoktól, hanem az a saját sztyeppei örökségüket őrizték évszázadokon át. A történeti tények ismeretében inkább annak van valóságalapja, hogy a Balkán-félszigetet is uraló szövetséges hun törzsek viselete jelent meg a bolgároknál és horvátoknál, akik elszlávosodásuk ellenére is megőriztek elég sok ősi hagyományt és annak nevét, többek között a gúnya szót.

Obrusánszky Borbála

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb