Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A Tibetben zajló önégetések közelgő szörnyű következménye - Tanpaj levele

2012. december 16./Facebook/TibetPress

A Tibetben zajló önégetések közelgő szörnyű következménye
Tudatában van-e annak Őszentsége a Dalai Láma, a többi spirituális vezető, a száműzetésben élő tibetiek, a magukat felgyújtók és támogatóik, hogy amint a Tibetben zajló kétségbeejtő önégetések száma meghaladja a százat, Őszentsége a Dalai Láma élete közvetlenül megrövidül, és már nem térhet haza?

Miért nem próbáljátok azonnal, szívből megállítani az önégetéseket és megvédeni a felbecsülhetetlen értékű életeket? Miért nem próbáljátok szívből megérteni, hogy az önégetés borzalmas gyakorlata és az, hogy senki nem hajlandó ennek véget vetni, sehová nem vezet, mi több, szörnyű következményekkel, nagy veszteséggel jár, rossz benyomást kelt és szerencsétlen légkört teremt egész Ázsiában?

Miért hallgat a tibeti közösség minden más isteni spirituális vezetője? A hallgatás nem megoldás. Megkérnétek Őszentségét a Dalai Lámát és a többieket, hogy azonnal vessenek véget az önégetéseknek?

Őszintén, politikai visszavonulásától függetlenül, tudta-e önzetlenül, bölcsen vezetni az Ifjúsági Tagozatot Őszentsége a Dalai Láma, vagy sem? Amennyiben igen, akkor miért nem képesek évtizedek óta a száműzött tibeti politikusok, hatóságok, és különösképpen az Ifjúsági Tagozat tagjai arra, hogy nyugton maradjanak és egészséges, szeretetteljes, meggyőző, inspiráló, politikamentes légkört teremtsenek a tibetiek és a kínaiak között? Ez a mulasztás vezetett oda, hogy nem ébredt bizalom a kínaiak és vezetőik szívében a tibetiek, köztük Őszentsége a Dalai Láma iránt. Nem lenne-e sokkalta hasznosabb, ha igaz bizalmat és szeretetet ébresztenének, és sürgősen felhagynának a provokatív, romboló taktikázással? Miért csak azon vagyunk, hogy minél több díjat zsebeljünk be? Segítettek-e az elnyert elismerések a Dalai Lámának és a száműzetésben élő tibetieknek a hazatérésben?

Szívem mélyéből kívánom, és imádkozom azért, hogy minden tibeti és kínai egyesíteni tudja a szívét, és igaz megértéssel, szeretettel és bizalommal forduljon egymás felé; hozzanak békét és gyarapodást a nagyszerű Ázsiának és az egész világnak a nagyszerű India, a szívemnek, isteni lelkemnek (átman) legkedvesebb fenséges Hindusztán áldásával!

Segített-e bárkin is a 2008-as Olimpia Játékok alatt zajló kemény tüntetés, vagy csak a kínaiak és tibetiek közti szakadékot és ellenérzést mélyítette tovább?

Akarva, vagy akaratlan, nem zavarták-e meg, nem késleltették-e ezek az elhamarkodott politikai lépések a páratlan Úr, Krisna és Guru Padmaszambhava isteni aktivitását, hogy jelenkorunkban megvédjék a világot?

Miért gyújtotta fel magát elviselhetetlen szenvedések közepette Amdo térségében, a Dalai Láma és Kirti Tyabgön Rinpocse szülőhelyén sok ártatlan ifjú szerzetes és fiatal, mielőtt élvezhette volna az életét, befejezhette volna tanulmányait? Ez lenne a büntetésük? Nem egyértelmű talán, kik azok, akik sok ártatlan tibeti odaadását kihasználva önégetésre ítélték őket a politikai népszerűség érdekében? Megérdemlitek-e a tibetiek és mások bizalmát és odaadását? Mélyen nézzetek magatokba! Nem éget-e benneteket a szégyen páratlan mestereink és isteni őseink színe előtt, akik mind figyelnek bennünket?

Hogyan is örvendeztethetnék meg és képviselhetnék azon rangidős követők Buddhát és Dzse Congkhapát, akik nem hajlandók ifjabb spirituális testvéreiket megvédelmezni az önégetéstől? Mikor és hol tanította Buddha és Dzse Congkhapa bárkinek is azt, hogy a szeszélyes politika miatt gyújtsa fel magát? Mikor vált fontosabbá a politika a szent dharmánál és a követők életénél? Ki kezdte mindezt?

Mit értetek azon, hogy „Az igazság lángja körbejárja a világot?” Az igazság és a szeretet soha nem lobbant fel lángot, soha nem éget el senkit. Az igazság és a szeretet mindenkit megvédelmez, meggyógyít. A harag, a büszkeség és a frusztráció az, ami égető lángokat szít, ezen érzelmekből fakadnak a szélsőséges gaztettek. Ez a láng érte el vajon Tibetet is, hogy megégesse az ártatlanokat? Az Isten szerelmére, ha nem akarjátok szeretni és segíteni őket, legalább ne kergessétek őket a lángokba! Ne ártsatok nekik! Szembe kell néznetek a végeredménnyel, e megbocsáthatatlan bűn következményeivel. Jobb lesz, ha vigyáztok!

Hogyan emlékezhet meg dicsőn a történelem a Nobel Békedíjas XIV. Dalai Lámáról, amikor sorozatos öngyilkosságok kötődnek hozzá? Tönkretenni, vagy őrizni akarjátok-e Dzse Congkhapa és Őszentsége a Dalai Láma jó hírét? Nem tudjátok talán, hogy ezek a szélsőséges tettek bukáshoz, kudarchoz és ahhoz vezetnek, hogy az emberek szívéből elillan a bizalom, legyen szó akár politikáról, akár vallásról?

Elfelejtettük tán az isteni Szongcen Gampo király és nagyszerű miniszterelnöke, Lhönpo Ghar Tong Cen nemes örökségét folytatni, akik igaz szeretetükkel és ragyogó bölcsességükkel lenyűgözték és inspirálták a nagyszerű Kínát, a gyönyörű Nepált, a nagyszerű Indiát, és úgy váltak az egész térség javára, hogy azt gyönyörű otthonuknak tekintették?

Bocsássatok meg a közvetlenségemért! Mindnyájatokat nagyon szeretlek, segíteni szeretnélek benneteket, ezért kell szólnom minderről. Örökre törődöm veletek!

Én magam teljes magabiztossággal személyes felelősséget vállalok a nagyszerű Ázsia, az egész világ és minden vallás békéjének és egységének a megvalósulásáért, valamint konkrétan azért is, hogy rendezzem a száműzetésben élő tibetiek ügyét, és Őszentsége a Dalai Láma, a spirituális vezetők és a tibetiek mielőbbi hazatérését Tibetbe, Kínába. Mindezt a nagyszerű Kína, a nagyszerű India, a nagyszerű Amerika, a nagyszerű Oroszország és minden más nagyszerű ország, a vezetők és a támogatók, valamint a világvallások és isteni vezetőik közvetlen segítségével és részvételével teszem. Kérlek, legyetek türelemmel! Folyamatosan imádkozzatok, küldjétek áldásotokat, jókívánságaitokat!

Éppen ezért még egyszer alázatosan megkérlek mindnyájatokat és minden embert a világon:

A legboldogabb és legrosszabb időkben is mindig szeressük és tiszteljük egymást, őrizzük meg a méltóságunkat! Szerető szívvel engedjük át másoknak a boldogságot és a győzelmet! Szerető szívvel fogadjuk el a szenvedést és a vereséget! Dicsőítsük minden vallás lényegének gyakorlatát!

Ezen a ponton arra kérném az isteni Guru Shankar Acsarjákat; Őszentségét a páratlan 16. Benedek pápát; Őszentségét, a páratlan mestert XII. Tai Szitupát, Padma Donyö Nyingdzse Rinpocsét, az élő Maitreja Buddhát; Őszentségét a XVII. Gyalva Karmapát, Urgyen Thrinlé Dordzsét; Őszentségét a nagyszerű Szakja Trizint; Őszentségét a mélységes Dzsadrel Szanggyé Dordzsét; és a világvallások minden más isteni vezetőjét, hogy küldjenek különleges áldást és imákat azért, hogy minden vallás és ember mielőbb békében és egységben élhessen.

Egyetemes szerető szívünk isteni erejével és azáltal, hogy igazak, önzetlenek és bölcsek maradunk, teljesen bizonyos, hogy meg tudjuk tisztítani, át tudjuk alakítani, meg tudjuk áldani és ki tudjuk nyitni minden ember szívét, és mindenki javára válva, összefogásban képesek leszünk mindenkit megvédelmezni a Földanyán.

Szívből fakadó, mély nagyrabecsülésemmel a világ bármely részén élő önzetlen és erőteljes nagyszerű emberek és támogatók iránt, jókívánságaimat és imáimat küldöm az egyetemes béke és egység megvalósulásáért:

Karma Tanpai Gyalchen mester
Mindenki alázatos szolgája

Kunhegyes, 2012. december 14.
Az újhold szerencsés másnapján
Magyarország, Európai Unió

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb