Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A táltosok szent számai

2011. március 9./barikad.hu/TibetPress

A szkíta-hun népek a páratlan számoknak mágikus erőt tulajdonítottak. A mongol kutatók úgy vélik, hogy a régi szellemi vezetők különleges  csillagzatok alapján kezdtek el bizonyos számokat különösen tisztelni.

 A belső-ázsiai rokonnépeink ősi hitvilágát azért fontos tanulmányoznunk, hogy megismerkedjünk a különleges szkíta-hun hagyománnyal. Egyes  elemek, így például a szent számok rendszere, megőrződött a magyar néphagyományban is.

Egység száma

A táltosok nagy becsben tartották az egyet. A mai beavatottak úgy vélik, hogy a szám az Esthajnalcsillagot jelképezi. Hozzá kapcsolták azt a nézetet, hogy az égen egyetlen fényes csillag van, úgy a földön is egyetlen kánnak kell uralkodnia. Az egyesben az egységet tisztelték, talán ezt tükrözte a régi mongol törzsi gyűlés kifejezése is, melyet ejének, azaz egyetértésnek nevezték, mely a magyar egy szóval mutat rokonságot.

Három a szarvas

A hármas szám messze a legjelentősebb volt Szkítiában, a régi táltoshit szerint az emberek erejét jelképezte, de köze van a szkíta népek szent állatához, a szarvashoz is. Az Orion csillagképet a mongolok Három Szarvasnak hívják. Nálunk viszont hol Nimródnak, hol a Kaszásnak, hol Szkítának emlegetik. Talán a vadászat révén kapcsolódik össze az európai és az ázsiai szkíta-hun hagyomány.

Visszatérve a hármas számra, rokon népeinknél megfigyelhetjük, hogy a sztyeppei birodalom hármas alapon szerveződött, hiszen a már a hun főkirályok is ennyi részre osztották fel területüket. A bal és a jobbszárny egy-egy családtag irányítása alá került, míg a központi rész felett a nagykán rendelkezett. Talán az sem véletlen, hogy a magyar népmesékben sokszor három királyfi indul el próbára, mert király atyjuk meg akarja tudni, melyikük alkalmas a birodalomnak a kormányzására.

Elképzelhető, hogy a trónbetöltésben is szerepet játszott ez a szám, ugyanis a kori mongolok államában Ambakaj kán hét fia közül a harmadikat jelölte meg örököséül. Ugyanezt tette a nagy Dzsingisz kán, aki szintén harmadik fiát, Ögödejt nevezte meg utódául. A világhódító kései leszármazottja, Dajan kán a 16. században hét fia közül harmadikat, Gerszendendzet jelölte ki utódjául.

Kánválasztó hetes

A hetes számot nemcsak a mongol Boldogasszony, vagyis Etügen kultuszban találjuk meg, de a kánválasztásban is szerepet kapott. Az Ég által kiválasztott kánnak a hét isten, vagyis a Göncölszekér adott erőt. Történetében azt találjuk, hogy a csillagok valaha emberek voltak, akik heten egymással szövetségre léptek, hogy jó tetteket vigyenek véghez, majd feladatukat befejezve istenekké váltak és felköltöztek az égbe. A mongol felfogás szerint az ő erejük száll bele a törzsek által közös erővel megválasztott földi uralkodóba. Az első mongol eredetű kánságban, a hunokkal rokon szienpi államban többször is előfordul a hetes szám. 405-ben, Pingcsenben, a mai észak-kínai Datong közelében a hun törzsek egy négyszög alakú sziklaszirten hét fabálványt állítottak fel. Amikor ott a táltos szertartást tartott, csak a káni nemzetség hét legkiválóbb embere vehetett részt, akik pálinkát ajánlottak fel az Égnek. Kínai források úgy tudják, hogy 532-ben a hét vezető nemzetség urai kerek nemezen ülve választották meg uralkodójukat. De tudunk a fenti Datong város közelében emelt „Ősök templomáról” is, amely köré hétszer hét, vagyis 49 bálványt. Ezek mellett folytak az állatáldozatok minden év negyedik hónapjának elején. 1206-ban szintén hét ember emelte trónra Dzsingisz kánt. A Jüan-dinasztia egyik uralkodóját, Hajszan Hölög-öt is heten választották meg.

Teljesség a kilencesben

 Háromszor három kilenc, ez a szám maga volt a teljesség, az isteni erő jelképe. Milyen külön egybeesés, hogy a tegüsz, vagyis a mongol kilenc a magyar egész szavunkkal rokon. A kilencessel a táltosok a legerősebb szellemeket is meg tudták idézni, sőt segítségükkel a még a démonokkal is elbántak. A mongolok kilenc égi istent tisztelnek és állami jelképük a kilenc jakfarkas zászló. A mongol táltosok, a bők minden újhold kilencedik napján szertartásokat végeznek és kérik az égiek áldását földjükre.

 

Obrusánszky Borbála

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb