Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A Kínai Kommunista Párt lépéseket tesz a tibeti buddhizmus kontrollálása érdekében/HUN

2018. szeptember 11./FreeTibet.org/TibetPress

forrás
2018. június 19.
Hszi Csin-ping a KKP nemzeti kongresszusán tavaly azt nyilatkozta, hogy szándékában áll erősíteni a vallás feletti ellenőrzést és a „hibás” ideológiákkal szembeni fellépést

A jelenkori kínai történelem egyik legfontosabb eseménye zajlott tavaly októberben: a Kínai Kommunista Párt 19. nemzeti kongresszusa. Míg Tibetet Kína szigorú biztonsági intézkedések mellett zár alatt tartotta, Pekingben Hszi Csin-ping elnök reflektorfényben állt. Egyes elemzők szerint a legbefolyásosabb kínai vezetővé vált Mao Ce-tung óta, aki hozzáadta saját politikai ideológiáját a kínai alkotmányhoz, többek között a vezetői tisztség betöltésének időbeli korlátjait eltörölve, ami gyakorlatilag felhatalmazást ad neki, hogy élete végéig betöltse ezt a tisztséget.

A kongresszus alatt Hszi Kína jövőjéről vázolt elképzelését maratoni, három órás beszédben ecsetelte. Sok más téma közt beszédben aláhúzta, hogy a Kínai Kommunista Párt irányít mindent a kultúrától a moralitásig. Kijelentette, hogy a kínai kultúrát fel kell élénkíteni, elutasítani a „hibás” ideológiákat és azt a vallást előtérbe helyezni, amely „kínai irányultságú”.
 

Hszi Csin-ping a Kínai Kommunista Párt 19. nemzeti kongresszusán/TibetPress fotóarchívum

A vallás kérdését Tibetben már eddig is a Nemzeti Kongresszus szabályozta szoros felügyelettel, a szerzetesek és szerzetesnők megszorításokkal gyakorolhatták hitüket és a vallási intézményeknek is rendszeresen bizonyítaniuk kell a lojalitásukat a KKP felé. Ugyanakkor a Free Tibet és kutató partnere, a Tibet Watch szerint a Nemzeti Kongresszus újabb, jelentősebb nyomás alá akarja helyezni Tibet már most is korlátozott vallási szabadságát.

Bezárt kolostorok
A Nemzeti Kongresszus szerint a KKP káderei sorában jelentős mobilizáció történt, több mint 20 ezer párttagot küldtek a Tibeti Autonóm Tartomány falvaiba, hogy a helyieket az új kormányzati politikáról oktassák. További hétezer párttagot és kormányzati tisztviselőt helyeztek a tibeti régió különböző kolostoraiba, hogy a szerzeteseknek átadják a kormány üzenetét. Múlt hónapban Wu Yinjie, a tibeti régió párttitkára Lhászában a Curphu és Nejnang kolostorokban tett látogatást, hogy megbizonyosodjon: a vallási tevékenység a vallási törvényeknek megfelelően zajlik és harmóniában a „szocializmussal és a kínai sajátosságokkal”.


TAR party, Wu Yinjie, a tibeti régió párttitkára a Curphu és Nejnang kolostorokban/TibetPress fotóarchívum

A párttagokat a helyi lakosság köréből toborozták a KKP-hez való lojalitásuk erőssége alapján. Tibet kolostorai a kínai kormányzással szembeni ellenállás központjai az ország 1950-es évekbeli megszállása óta. Mind ez idő alatt az elnyomás különböző fokai és a Mao-féle Kulturális Forradalom kísérletei ellenére, amelyek arra irányultak, hogy a tibeti kulturális és vallási identitással leszámoljanak, a tibeti buddhizmus hatása erős maradt.

Az 1980-as évek vége óta a KKP egy sor olyan intézkedést hozott, amelyek arra irányultak, hogy letörjék az ellenállást a tibeti kolostorokban, többek között az úgynevezett „patrióta átnevelő” kampányokkal. Ezek az agymosó technikák azt célozták, hogy a tibeti identitást kínaivá formálják és megszüntessék a tibetiek Dalai Lámához fűződő lojalitását.

A következő videó egy ilyen „patrióta átnevelő” foglalkozás alatt készült, amelyen a szerzetesnőket arra kényszerítik, hogy dalokat énekeljenek, amelyben Tibetet Kína részének nyilvánítják.
Szerzetesnők patrióta átnevelés alatt

Az ideológia terjesztése
A KKP növekvő jelenlétét a tibeti kolostorokban egy sor új szabályozás kísérte. Idén olyan intézkedéseket hoztak, hogy minden szerzetesnek és szerzetesnőnek a kínai szocializmus alapértékeit kell tanulmányoznia. Múlt hónapban a dél-kelet tibeti Lithang járási kínai hatóság további lépésekkel egészítette ezt ki: néhány magasabb rangú szerzetest eltávolítottak a helyi kolostorból és megtiltották nekik, hogy a környéken taníthassanak. Azok a családok, ahonnan gyermekeiket korábban kolostorba küldték tanulni, szintén nyomás alá kerültek, hogy hívják haza őket, dacára a helyi iskolák korlátozott lehetőségeinek. Ezek után az intézkedések után feltámadt az aggodalom, hogy a tibeti buddhizmus korlátozását akarják elősegíteni, nem a tanulmányok szintjét javítani.


Átnevelés a Szera Kolostorban/TibetPress fotóarchívum

A tibeti kolostorokban egy új vizsgarendszer is általánossá vált, abból a célból, hogy biztosítsák a tibeti buddhisták lojalitását a kínai kormányhoz. Idén április 26-án például Kína Egyesült Munka Osztálya ( a KKP etnikai és vallási kisebbségeket felügyelő testülete ) száz szerzetest vizsgáztatott a Gaden kolostorban kínai jogból. A jogi vizsga során a marxizmust, a kínai megújult alkotmányt érintő kérdéseket kellett megválaszolni, valamint „Hszi Csin-ping gondolatai a szocializmusról az Új Korszak kínai jellegzetességeivel” témáról kellett beszámolniuk.

Hasonló vizsgát kellett tenniük a Kína Egyesült Munka Osztálya előtt március 21-én a Szera kolostorban 461 szerzetesnek, valamint még két nagyobb kolostorban, Depungban és Gadenben.

Penpa Cering, a Szera kolostor missziós vezetésének igazgatója szerint ezeknek a vizsgáknak a célja, hogy jogi rendszert alaposabban ismerjék és biztosítsák azt, hogy a szerzetesek betartják a szabályokat és előírásokat. Egyes vizsgák ezek közül verseny formájában zajlottak. 2018 májusában Themcsen járásban, Tibet keleti részén a helyi Egyesült Munka Osztály kolostorokat választott ki, ahol ideológiai nevelésre jelöltek ki kilenc kolostor 27 képviselőjét és több mint száz megfigyelőt.

A verseny során a KKP-hez való lojalitást értékelték egy sor vallási, politikai, jogi és hazafias nevelési kérdésben. Az ezeken a területeken legjobb eredményt elérők jutalomban részesültek. A Drukung, Draca és Bongtag kolostorok érték el az első, második, harmadik helyezést és a Szengmo kolostort az erős pártgyökerek meghonosítása miatt jutalmazták.

Harc a szeparatizmussal
Ezek mögött az intézkedések mögött az a szándék rejlik, hogy teljesen beleolvasszák Tibetet a Kínai Népi Köztársaságba, ahogy a Global Times, a kínai kormány hivatalos lapja egyik nemrég megjelent cikkében körvonalazzák is. Az írásban részletezik, hogy idén március óta a legfontosabb vallással foglalkozó szervezetek a kínai alkotmány és legutóbbi módosítása tanulmányozására irányuló akciókat szerveztek, hogy a „nemzeti identitást megerősítsék”.

Kína-szerte a vallással foglalkozó szervezetek vallási jogi szakértőket, pártiskolai oktatókat, rendőröket és bírákat hívtak meg, (lásd fenti kép) hogy az újonnan módosított alkotmányt oktassák. Ezeket az előadásokat követően magyarázatok hangzottak el, hogy megerősítsék azt az elvet, miszerint „a nemzeti jog a vallási szabályok felett áll”. Egyik forrásunk szerint a program „példa nélküli 1949 óta”, mikor is a KKP hatalomra került./TibetPress fotóarchívum/

A kormánypárti Tibet Daily szerint eddig 25 ezer egyházi személyt teszteltek, és 95 százalékuk sikeresen teljesítette ezt. Hozzáteszik a cikkben: „Az alkotmány tanulmányozása szorosan magában foglalta a helyi erőfeszítéseket, hogy a szeparatistákkal küzdjenek és szolgálják a stabilitást és határépítést.”

Ellenállás
A KKP mindig világossá tette, hogy úgy látják, a tibeti buddhizmus elszakíthatatlanul kötődik az okkupációval szembeni tibeti ellenálláshoz. Az évek során erőfeszítéseik, hogy ellenőrzésük alatt tartsák és ellehetetlenítsék azt, megmutatkozott onnantól kezdve, hogy megfélemlítésül katonai erőket telepítettek a kolostorok közelébe, egészen odáig, hogy szerzeteseket és szerzetesnőket börtönöztek be, vagy onnan, hogy elűzték a tibetieket saját kolostorukból, odáig, hogy megtiltották a tibeti lámák, köztük a Dalai Láma újraszületését. Azok az intézkedések, amelyeket az októberi nemzeti kongresszus óta hoztak, újra megmutatta a KKP megújult eltökéltségét, hogy felvegye a harcot Tibet vallási életével.  A Free Tibet ugyanakkor továbbra is teret ad a szerzetesektől, szerzetesnőktől és közösségeiktől érkező híreknek. A katonai túlerő dacára a KKP mindezidáig sikertelenül próbálta ellenőrzése alá venni a tibetiek szívét és gondolatait.
fordítás/TibetPress/Dordzse


Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb