Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A kínai elnök eljött megszemlélni a gyarmatát

2024. május 9. / Gurabi Ágnes /TibetPressNews

Oroszfüggők helyett most kínafüggőkké lettünk? Szeretet és barátság, „kölcsönös gazdasági segítség” újratöltve? Már nem az osztrákokat követjük, hanem a kínai minta lett a mérvadó!?
 Csakhogy Kína nemcsak a gyárait, és a rendőrségét, hanem a tőlünk teljesen eltérő identitását is elhozza, a KKP- al, a gyermek és szervkereskedelemmel együtt. A globalisták tesztállama Kína volt, onnan engedték ránk a koronavírust, Kína példáját követte az egész világ a bezárásokkal, amik ott voltak a legkegyetlenebbek, és ott vezették be először a digitális identitást és a hozzá kötött szociális kreditrendszert, amit Orbán minden bizonnyal örömmel fog átvenni tőlük. Kínával 1949 ben vettük fel a kapcsolatot és a Kádár érában is jó viszonyban voltunk velük. Kommunista a kommunistával jótestvér és jóbarát! Az ideológia akkor is közös, ha látszólag ellenségeskedést színlelnek, hatalmi játékokat játszanak egymással. Orbán és családja hátterét ismerve a KISZ-ből a fideszalapító szovjet-bolsevikkomunista kádergyereknek egyenes volt az út a marxista újkommunizmus liberalizmussá cifrázott átkeresztelkedése után a KKP karjai közé. A kommunista akkor a saját fajtájához kapcsolódik abban a pillanatban, ahogy lehetősége adódik rá, ha a „jobboldalra” helyezi magát nemzeti színekbe csomagolva, vagy a „baloldalon” kiált a népképviseletért szociális mázba burkolózva. Nem a kínai a testvérnép hanem a KKP a testvérpárt, ahogy a másik oldalról a Likud.
Kína kereskedelmi háborúval tör Amerika helyére a saját érdekei mentén, és ebben az a magyar kormány segíti, amelyik a „rendszerváltás” után elintézte a kommunisták bűneit néhány jól hangzó közhely elhelyezésével az Alaptörvényében. Az országot kifosztó, igaz magyar embereket felakasztó, koncepciós perekkel börtönbedobó, vagy hazájából örökre elüldöző elvtársak bűnei ugyanolyan büntetlenek maradhatnak, mint Izrael és az angolszász Birodalom népirtása és háborús bűnei a világ más népeivel szemben.
A kommunista diktatúra tesztállamai Kína és Oroszország voltak, mint a két legnagyobb eurázsiai nemzetállam. Míg a világ nyugati felén demokratikus többpárturalmi diktatúrák alakultak, a keleti részeken a pártállami rendszer volt a módi. Ám a háttérben végig ugyanaz a rejtőzködő hatalom és eszme volt az irányító, amelynek jelszavai máig ugyanazok: „szabadság, testvériség, egyenlőség”! Eltörölni a múltat, a nemzetek emlékezetét, lenézetté és ósdivá tenni az értékeket, egyformává és egyenlővé silányítani mindent és mindenkit, büntetni a kollaboráns ellenállókat, mert a világbékét csakis és kizárólag egy demokratikus világköztársaság kikiáltása hozhatja el. Amely csak abban az esetben fog eljőni, ha a háborúk mentén kialakul az új világrend világkormánya, amiben most a részvételért megy a harc.
A kínai kommunizmus alapelve ugyanaz az „egyenlőség”, mint a demokrácia „népképviseleti” rendszere, ahol az istenek szerepét átveszik azok a vezetők, akik az első helyre emelik magukat az egyenlőek között! Élet és halál uraiként félve tisztelik őket a tömegek, mert nem az egymás iránti tisztelet és megbecsülés, nem az érték alapú, és igazságos rend az uralkodó, hanem a félelmekre alapozott uralkodás. Féld az Istent,- féld a feletted uralkodót! A tagadás kitaszítást és büntetést von maga után!
Kína a történelemben a hódító államok közé sorolható. Ahova nem sikerült betörnie a kereskedőivel, ott hadjáratokat indított. A Selyemút a kínai kereskedelmi hódítás kezdete volt. Kína a marxizmus maói átvétele után bezárkózott, féltve őrizve titkait fejlesztette ki saját technológiáit, amikből a  többnyire másoktól ellopott, elrabolt termékek olcsó lemásolása után gazdagodott meg. A módszer ugyanaz, amit a NATO és Oroszország a haditechnika terén követ: egymás elfogott katonáiból kiszednek amit tudnak, a harci eszközöket igyekeznek úgy semlegesíteni, hogy azok szétszedhetők maradjanak, majd a technológia lemásolható és továbbfejleszthető.
Semmi sem változott? A szovjet-kommunizmus után az elvtársak áttértek a demokratikus kommunizmus liberális útjára, majd most onnan a kínai kapitálkommunizmus baráti ölelésének foglyai leszünk?
Kína világhatalomra tör, ez nem vitás. Az USA beleszaladt a csapdába, amit profitéhsége miatt nem tudott elkerülni. A globális vállalati hálózat és ellátórendszer élére csak úgy kerülhetett, ha elfogadja a neki felkínált olcsó kínai alapanyagokat és termékeket. Kína befektetett az USA gazdaságába, amit hitelekkel biztosított, pontosan úgy, ahogy másokkal is tette, és most velünk is megteszi. Kína most veszi át az uralmat azoktól, akiket ő segített a csúcsra, mert úgy érzi, eljött az ideje. A szolgálatkészség csak álca volt, a pók beszőtte hálójával az áldozatát, ami már csak kapálózni tud.
Orbán és kormánya elvtársi segítségével Kína, kihasználva a klímanarratíva zöld hullámát, rajtunk keresztül adja meg a kegyelemdöfést a magát hegemónná avanzsáló Amerikai Birodalomnak. A mi szétdarabolt és kifosztott, gazdaságilag lenullázott országunk nindzsakormánya nyitja meg neki a kaput a annak az Európának a meghódítása felé, ami Kína történelmi vágya volt. Történelmi esélyt kapott és nem hagyta ki: Európa gazdaságán keresztül tudja a haldokló Amerikát tovább gyengíteni, hogy átvehesse a helyét a világkereskedelem politikai színpadán. Ennek érdekében kötött katonai-védelmi szerződést az USA két ősellenségével: Oroszországgal és Iránnal, ami a háborús fenyegetéssel megakadályozza az ellenállást a kereskedelmi hódítás előtt. Kínát nem meri se az USA se az EU szankciókkal sújtani, mert az azonnali gazdasági összeomlást jelent, de az orosz haditechnika és az olcsó kínai tömeggyártás összekapcsolása, amit Iránba telepíthetnek, ahonnan elérhető az izraeli kistestvér,- ez olyan patthelyzetet teremtett, amiből Amerika nem tud kibújni. Csak kettő között választhat: vagy a gazdasági fölényét veszíti el, világpolitikai befolyásával együtt, vagy olyan háborúba keveredik, ami az ő területét sem kíméli, ezáltal a politikai és kormányzati összeomlás a sorsa. Mindkét esetben Kína veszi át a hegemón szerepét!
A kínai kivégzőosztag a „nemzeti” érdekek mentén eljáró kormányunk segítségével kezdte el munkáját. Orbán esetében többszörösen is feltehető immár a kérdés: melyik nemzet érdekeit képviseli a magyarok – lassan már csak az emlékezetünkben létező- országában? Az izraelitákét, akik kimondott és elismert népirtását még mindig önvédelemként jogosnak tartja? Az amerikaiét, amíg az Izraelt védelmezi? A kínait, a kommunista nagytestvérét?
Aki azt hiszi, Orbán adott el minket Kínának,- téved! Kína vette meg Orbánt mindenestül!  Az egyetlent, aki magyar érdeknek hazudva szállt szembe a brüsszeli központtal, agresszornak kiáltva az oroszokat, mégis tagadva a szankciókat, miközben nekünk háborúellenes retorikát mutatva fegyvergyártással segíti a kollektív Nyugat háborúját Kína vetélytársa, Oroszország ellen. Orbán kellett Kínának, akit kínai elvtársai hatalmon fognak tartani, cserébe éknek használva minket az EU szétveréséhez, hogy a bomladozó Unió maradványain keresztül utat találjon az „anyabirodalom”, az ősellenség Amerika feletti uralomhoz.
Magyarország a haza, és nemzetáruló kommunisták kormányai miatt vált feloszthatóvá és kifoszthatóvá. Az utolsó szeget a koporsónkba most üti bele a kiskanász, akit Kádárék utódjaiként segít a kommunista őskövület belügyminiszter és az új világrend háttérbe bújó globalistái.
A KKP vezére kedvesen mosolyogva áradozik a békeszerető és barátságos magyarokról, miközben a megvett nagyvezír a maradék ország halálos ítéletét írta alá, mert Hszi-Csin-ping meglátta az évszázados esélyt, amely „új korszakot fog elindítani a nagy változások kibontakozásával”- megnyitva az utat Kína előtt,- Orbán által!
Az EU és az USA nem tud már megmenteni minket a vörös-sárga kínai veszedelemtől akkor sem, ha akarna. A kínai hitelt felvettük, a beruházókat beengedtük, az országból hamarosan egy nagy, veszélyes, szennyező és mérgező, környezet és természetgyilkos óriási kínai gyártelep lesz, ahol a beruházók biztonságát a saját rendőreik fogják megvédeni ellenünk, ami egyedülálló az EU történetében! A sanghaji szmog fogja befedni maradék országunkat, ha a 40 akkugyár és hulladékfeldolgozó mellé további beruházók települnek be! Föld, víz, levegő, épen itt nem marad, növények, állatok, emberek tömegének egészsége és élete kerül veszélybe! Aki itt marad, a gyárak vegyimérgezése miatt megbetegedik, vagy meghal, aki tud, menekülni fog innen, ha van hová.  Megtörtént, amire nem gondoltunk: - A még regnáló hegemón gyengülésének történelmi pillanatában tör be egy idegen hatalom az EU-ba annak egy tagállamán keresztül, úgy, hogy a szó szoros értelmében gyarmatosítja azt, úgy, hogy ebben senki és semmi nem tudja megakadályozni!
Aki kicsit is figyeli a hazai belpolitikát, azonnal feltűnik a pártok hamissága: a kampányok során egyik sem vette célba Kínát, egyik sem ellenzi a termőföldjeink végleges elpusztítását, nem emeltek szót a kínai rendészet beengedése miatt, de az eladósításunk és az iparunk és országunk kínaiaknak történő átengedése sem verte ki a biztosítékot egyiknél se! A kínai gyarmatosítás és tömeges betelepülésük ellen Poloska- antimagyar-Péter Tisza pártja se akar áradni, és senki nem szervezett függetlenségi, vagy szuverenitásvédelmi tüntetést sem, az érdekeinkkel teljesen ellentétes iparosítási politika ellen tiltakozva! A gyermekeket is inkább a pedofília veszélyeztetni, mint a gendertan, és a kínai szerv és gyermekkereskedelem várható megjelenése!
„Kína és Magyarország hasonló nézeteket és egymáshoz közel álló álláspontot képvisel a nemzetközi és regionális kérdésekben. Ki kell tartanunk az összefogás és az együttműködés mellett, erőteljesen támogatnunk kell az emberiség közös értékeit, így a békét, a fejlődést, a méltányosságot, az igazságosságot, a demokráciát és a szabadságot.’… „Érvényesítenünk kell a valódi multilateralizmus gyakorlatát, aktívan síkra kell szállnunk a méltányos és rendezett többpólusú világ és a befogadó gazdasági globalizáció mellett. Tovább kell segítenünk az emberi sorsközösség építését, és több pozitív energiát kell fordítanunk a világbéke fenntartására és a közös fejlődés előmozdítására”… „Az új kor új útján a kínai fél várakozással tekint a magyar barátaival való barátság új történetének, az együttműködés új fejezetének megírása elé, hogy közösen vágjunk utat a két nép számára egy szebb jövő felé” – fogalmazta meg gondolatait a KKP vezére, a Kínai Kommunista Köztársaság elnöke. Aki a koronavírus járvány alatt hónapokra a lakásaikba zárva éheztette és ölte meg saját állampolgárait, és aki piros QR kóddal tiltatta le az ellenállók telefonjain a bankszámlájukat, akinek az országában azt jelenti a demokrácia, hogy fegyveresen verik le a lázadásokat, és büntetés terhe mellett kényszerabortuszra vitték az anyákat a második gyermekükkel, és ahol börtön jár egyetlen félreérthető megjegyzését is a pártról, vagy a kormányról! Az beszél szabadságról, aki egy totális megfigyelési és büntetési rendszert épített ki, amit „szociális kreditrendszernek” neveznek, adatokat gyűjtve mindenhonnan az emberekről, és arcfelismerő kamerákat használva mindenhol?
Minden józan ésszel és érvvel ellentétben a kormány szóvivője így üdvözölte Kína betörését, és közölte a kiadott parancsot a „szuverenitásvédelmi hivatalt” nemrég felállító kormány képviseletében: : „A függetlenítés helyett az együttműködésre kell törekednünk”.
A kínai elnök érkezésekor az autonómiájukért küzdő tibetiek hangos tiltakozást tartottak a Deák téren. Aki nem tudja, mit hoz ide Kína, kérdezze meg tőlük: el fogják mondani!
A KKP karmai közül nincs menekvés! A gazdasági együttműködés az eladósításunkat jelenti, a politikai a hatalmi befolyást, a törvényeink újbóli átírását, a kulturális a kínai iskolákat és a kínai nyelv kötelező oktatását, és ne csodálkozzunk, ha a következő „választáson” kínaiakat indít a fidesz, vörös-sárga- narancs plakátokkal teleaggatva a villanyoszlopkat,- ahol nekik kellene lógniuk, ha lenne még nemzeti öntudat az itt maradt magyarokban!
/ Gurabi Ági /
Forrás:
https://apnews.com/article/chinese-president-xi-jinping-arrives-hungary-9c947439bb4d215aa4ef6ac9e69d4f0c
https://www.politico.eu/article/xi-jinping-viktor-orban-china-hungary-diplomacy-love-letter-cooperation/
https://visegradinsight.eu/xi-jinping-in-europe-what-makes-his-trip-so-special/
https://thediplomat.com/2024/05/xi-jinpings-visit-to-europe-tests-transatlantic-eu-cohesion-on-china-policy/
https://magyarnemzet.hu/velemeny/2024/05/kina-es-magyarorszag-egyutt-lep-az-arany-vizi-utra

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb