Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

A Dalai Láma egyedül mondja ki a végső szót a reinkarnációról: interjú: Penpa Ceringgel, a Központi Tibeti Kormány miniszterelnökével (Szikjong)/HUNG

TibetPressNews/himdustantimes.com/2021. szeptember 15.


Penpa Cerrin, a Központi Tibeti Kormányzat miniszterelnöke / TibetPressNews fotó

TibetPressNews / hindustantimes.com /Razaul  H. Lasker
Penpa Cering a Tibeti kormány miniszterelnöke elmondta, hogy a reinkarnáció folyamatát illetően ő személy szerint úgy gondolja, hogy a Központi Tibeti Kormányzatnak (CTA) ebben nem szabadna szerepet vállalnia. Ez egy tisztán spirituális és vallási folyamat. Tehát a vallási vezetőknek, vagyis Őszentsége a Dalai Lámának kell döntenie, nem pedig az adminisztrációnak, a kínaiaknak pedig semmiképp, de amint a reinkarnációját felismerik, elismerik, akkor a CTA szerepe is felmerül.

Annak ellenére, hogy Kína folyamatosan igyekszik szerepet követelni magának a következő Dalai Láma kiválasztásában, a Szikjong vagyis a Központi Tibeti Kormányzat (CTA) miniszterelnöke, Penpa Cering azt mondta, hogy egyedül a tibeti spirituális vezetőé a végső szó saját reinkarnációja ügyében.
Ebben az interjúban Cering azt mondta, hogy a Tibeti Parlamentben jelenleg fennálló patthelyzet "nagyobb teret biztosít a kínai kormánynak arra, hogy bajt okozzon" a tibeti közösségen belül.

Cering beszélt a CTA azon terveiről is, hogy integrálni kell az Indiában lévő tibeti településeket, hogy közigazgatási szempontból jobban kezelhetővé tegye őket.

kérdés: Mint Szikjong, vagyis miniszterelnök, a Központi Tibeti Kormányzat vezetője, hogyan határozná meg; mik azok a nagyobb kérdések, amelyek a tibeti közösség elsődleges feladatai?
Szikjong: Hatalmas társadalmi és demográfiai változáson megyünk keresztül, és ez magával hozza, hogy elkövetkező években elég sok átszervezést kell végrehajtanunk, különösen a települések és az iskolák integrációjával kapcsolatban, mivel több mint 45 különböző közösségben vagyunk, hol együtt, hol szétszórtan Indiában.

Tehát hosszú távon, amikor egyre több ember költözik ki a településekről, akkor célszerű lesz a településeket összevonni, nagyobb közösségekbe integrálni, hogy adminisztrációs szempontból jobban kezelhetővé váljanak számunkra. Ugyanakkor meg kell őriznünk nyelvünket, kultúránkat, vallásunkat és életmódunkat, ahogyan azt 1959-ben, a száműzetésbe vonulásunkkor elhatároztuk Őszentsége a Dalai Láma iránymutatásával. Az egymást követő indiai vezetés nagyon sok támogatást és segítséget nyújtott nekünk, sok egzisztenciális problémánkat csökkentette. A kihívások, amelyekkel ma szembe kell néznünk, ugyanazok most is, mint korábban.

kérdés: Nem régen volt választás, amelyben Ön nyerte el a miniszterelnöki címet, de a Tibeti Parlamentben különös módon patthelyzet alakult ki. Hogyan tervezi ezt kezelni?
Szikjong: Nem igazán az eskü megtagadásáról van szó egyes képviselők részéről. Az esküt letették, de nem az alapszabály szerint. A mi demokráciánk az elnöki és a parlamenti rendszer keveréke, mivel a Szikjong megválasztása inkább elnöki-, míg a parlament inkább parlamenti jellegű. Tehát a demokrácia két rendszerének keveréke, ahol a demokrácia három pillére közötti hatalommegosztás eléggé elkülönül, és... a demokrácia egyik szerve túlterjeszkedik a másikon. Jelen esetben a végrehajtó hatalom, a parlament, a Kashag túlterjeszkedik a törvényhozáson és az igazságszolgáltatáson, amit az alapszabály nem ír elő. Ezért a kabinetnek jogilag nem áll módjában beavatkozni. De én azt javasoltam, hogy ha mind a 45 ember, akit megválasztottak... a parlamentben, eljön hozzánk, és megbízást ad nekünk, akkor is tisztességesen fogunk eljárni.

De nincs is tisztázva, hogyan oldjuk meg ezt a kérdést, a választási bizottság szerepén kívül. A karta azt sem határozza meg, hogy mi történik, ha egyes képviselők nem teszik le a törvényeknek megfelelő esküt.

Tehát így, a parlamenti tagokon múlik, hogy az ügy, és a munka valóban az emberek érdekében folytatódjon, vagy hosszabb időre elhúzódjon a patthelyzet. Tehát, ahogy mindig mondom, személyes életünkben is sok kihívással kell szembenéznünk, és buddhistaként hiszünk a mulandóságban. Tehát mihamarabb meg kell oldani a helyzetet.

kérdés: Azért tettem fel ezt a kérdést, mert vannak olyan aggodalmak, hogy ha ez a helyzet folytatódik, akkor a következő pénzügyi évben is problémák merülhetnek fel, a költségvetéssel és az irányítással kapcsolatban.
Szikjong: Határozottan úgy gondolom, hogy ezt még azelőtt rendezni kellene, de ez igazán már a tagokon múlik, ahogyan azt már korábban is mondtam.

kérdés: Azért is aktuális az egész ügy, mert vannak, akik úgy gondolják, hogy a dolgok jelenlegi állása továbbra is lehetőséget ad másoknak arra, hogy beavatkozzanak, és a problémát tovább hagyják fennállni.
Szikjong: Határozottan. Ez nagyobb teret kínál a kínai kormánynak, hogy bajt okozzon a tibeti közösségen belül, és az jelentősen kihat a tibeti mozgalomra, és a róla alkotott képre is. Emellett arra is hatással van, hogy az elmúlt 50 évben a demokráciát gyakoroltuk. De, amikor probléma van, mindig vannak lehetőségek is, és ez előbb utóbb eredményeket fog szülni a törvényalkotásban és a rendszer felállításában.

Úgy látom, hogy az emberek most már jobban tisztában vannak azzal, hogy mi történik a közösségen belül, és úgy gondolom, hogy a választott vezetőknek is tisztában kell lenniük a jövőbeni lehetőségekkel, amelyek a demokrácia alapszabályai szerint elszámoltathatósággal és felelősséggel jár együtt az emberek felé is.

Ez így a nyilvánosság számára jobban segíti megérteni a kormányzási rendszert, és végül azt remélem, hogy ez erősebb hatást gyakorol majd a nyilvánosságra, amikor döntést kell hoznia arról, hogy kit válasszon meg parlamenti képviselőnek.

kérdés: Nagyon érdekes időket élünk, ami az India-Kína kapcsolatot illeti, és ez nyilvánvalóan hatással van a tibeti közigazgatásra és a bizottságokra. A tényleges ellenőrzési vonalon (LAC, Indiai-Kínai demarkációs vonal) kialakult patthelyzet mennyire volt hatással az önök adminisztrációjára vagy a tibeti közösség egészére?
Szikjong: Felfokozott érdeklődés tapasztalható a közösségen belül, az indiai-, és az amerikai kormány tevékenységének irányába, valamint az Európai Unió politikai dinamikájának változása miatt. Tehát ez a folyamatos patthelyzet hatással van a működésünkre is, ami a nemzetközi közösség, köztük India felé történő kapcsolatfelvételünket illeti. De a munka folyamatos és nem hátráltunk meg ebben a kérdésben. Az adminisztráció halad előre. Számos találkozót tartottunk a különböző országok vezető tisztviselőivel és érintett vezetőivel.

kérdés: Ez Kínát is magában foglalja? Van fejlődés a kapcsolatfelvételt illetően?
Szikjong: Igen, de egyenlóre még nem hivatalosan formában, vannak tapogatózások, de ellenőriznünk kell a megnyíló kommunikációs csatornák hitelességét.

kérdés: A másik téma, ami nagy felháborodást és vitákat váltott ki, az az agresszív kínai álláspont miszerint ők döntik majd el ki lesz a Dalai Láma reinkarnálódott utódja. Ez a kérdés szinte folyamatosan napirenden van. Hogyan értékeli ezt az agresszív kínai álláspontot?
Szikjon: Ez a felvetés nyilvánvalóan magában foglalja az egész reinkarnációs kérdés átpolitizálását Kína részéről. Ha a kínai kormány valóban komolyan gondolja a XIV. Dalai Láma újraszületésének lehetőségét, akkor nagyobb figyelmet kellene fordítania az élő Dalai Lámára, mint a jövőbeli, XV. Dalai Lámára. Miután a kínai kommunista rezsim nem hisz a vallásban, a buddhizmusban vagy a halál utáni életben, így a reinkarnáció kérdése egyértelműen és kizárólag, tisztán spirituális kérdés.

Amikor reinkarnációról beszélünk, akkor az a személy, aki reinkarnálódik dönti el, hogy hol és milyen módon szülessen meg újra. Őszentsége a Dalai Láma esetében, ő spirituális vezető. Tehát ha az ő reinkarnációjáról beszélünk, akkor teljes mértékben az ő hatásköre, hogy hol és milyen módon fog megszületni. A kínai kormánynak ehhez semmi köze!

kérdés: Tekintettel arra, hogy Őszentsége a Dalai Láma előrehaladott korban van, a Központi Kormányzat (CTA) megkezdte az előkészületeket erre a kérdésre vonatkozólag?
Szikjong: Ami a reinkarnáció kiválasztásának folyamatát illeti, személy szerint úgy gondolom, hogy a Központi Tibeti Kormányzatnak ebben semmilyen szerepet nem szabadna játszania. Ez egy tisztán spirituális és vallási folyamat. Tehát a vallási vezetőnek, azaz Őszentsége a Dalai Lámának kell döntenie, nem pedig az adminisztrációnak, de amint a reinkarnációját elismerik, akkor a CTA szerepe is felmerül.

kérdés: Egy másik égető kérdés, egy másik tibeti szellemi vezető, a Karmapa visszatérése Indiába. Nemrégiben hallhattuk, hogy Szikkim magas rangú tisztviselői jelezték, hogy szeretnék, ha visszatérne.
Szikjong: Karmapa Rinpocse hívei minden bizonnyal nagyon aggódnak Rinpocsét illetően, és biztos vagyok benne, hogy Karmapa Rinpocse is szeretne visszatérni Szikkimbe. De ugyanakkor kölcsönös megértésre van szükség az indiai kormány és maga Karmapa Rinpocse között. Arról beszélünk, hogyan lehetne elsimítani a dolgokat, és hogyan lehetne kölcsönös konszenzusra jutni azzal kapcsolatban, hogy miként térjen vissza, és hogyan bánjanak vele Indiában. Tudomásom szerint az indiai kormány is nagyon szeretné, ha visszatérne.

kérdés: Történt előrelépés ebben a tekintetben?
Szikjong:  Még csak három hónap telt el azóta, hogy átvettem az irányítást. Amikor legközelebb lehetőségem lesz Európába utazni, úgy gondolom, hogy lesznek megbeszélések ebben az ügyben, beleértve egy személyes találkozót Karmapa Rinpocséval. Magam fogom játszani a hírvivő szerepét, ha ez előre viszi a helyzetet.

kérdés: Van némi aggodalom a tibeti közösség fiatalabb tagjainak Indiából nyugatra, különösen az USA-ba való költözése miatt. Aggódhatunk, hogy a közösség legokosabbjait veszítjük el?
Szikjong: Minden kérdésnek egyaránt van jó és rossz oldala. Nem mondhatunk ítéletet arról, hogy mi teljesen fehér, vagy mi teljesen fekete. Az emberek kiköltözésének vannak előnyei, abban az értelemben, hogy jobban gyarapodnak, több lehetőségük teremtődik a gazdaságban, és ennek következményeként jobban képesek eltartani a családjukat itt vagy Tibetben.
Tehát a gazdasági előnyöket tekintve ez egyértelmű, de vannak politikai előnyök is, mivel a tibetiek 25-30 különböző országba települnek át, és ezeknek az országoknak az állampolgáraivá válnak... ezáltal jobban megértik és tudják alkalmazni a rendszer adta lehetőségeket, ami szintén a tibetiek javára válik.

Tehát így sok lehetőséget teremtünk a tibeti fiatal generációnak -,  akik más országokban élnek - arra, hogy lobbizhassanak Tibetért ott ahol élnek. Másrészt azonban az oda áttelepült tibetiek nem alkotnak kompakt közösségeket, még ha egy városban is élnek. De szerencsére, azért elmondható, hogy Őszentsége a Dalai Láma útmutatásai okán mindenhol vannak tibeti közösségek.

Így függetlenül attól, hogy különböző régiókban szétszóródva élnek, mégis összejönnek a Tibet ügyét érintő nagyobb eseményekre és politikai tevékenységekre. Itt, Indiában is vannak kihívások és lehetőségek. Beszéltünk az integrációról, ami hosszú távú és nehéz feladat lesz, hogy meggyőzzük a tibetieket az összefogásról és az integrációról.., de ugyanakkor azon is dolgoznunk kell, hogy lehetőségeket teremtsünk és ablakokat nyissunk az emberek számára, hogy széles szemszögből tekintsenek a dolgokra.

kérdés: Donald Trump amerikai elnök hivatali ideje alatt jelentős fellendülés volt tapasztalható az amerikai kormányzat tibetiek felé való közeledése terén. Úgy látja, hogy ez folytatódik?
Szikjong: Mindez egyértelműen Őszentsége a Dalai Láma jóindulatú tevékenységének, valamint az amerikai vezetés és az emberek iránta érzett tiszteletének köszönhető. Tehát, véleményem szerint ez a tendencia folytatódni fog, mert ez nem csak a regnáló kormányzat, vagy a külügyminisztérium érdeme, hanem a Kongresszus akarata is, amely, mit köztudott kétpárti, kétkamarás. Talán Tibet azon kevés témák egyike, ahol a két párt, demokraták és republikánusok, össze tudnak fogni. Személyes tapasztalataim vannak, mivel ott szolgáltam. Tehát ez a folyamat mindenképpen folytatódni fog.

kérdés: Kielégítő volt-e az együttműködés az indiai féllel a Covid-19 járvány elleni küzdelemben, különösen az oltás és az orvosi ellátás kérdésében?
Szikjong: Határozottan kielégítő volt, így főként az indiai kormány támogatásának és segítségének köszönhető, hogy sok embert tudtunk beoltani, sok fejlett országhoz hasonlóan, mivel az első oltás több mint 92%-át és a második oltás több mint 50%-át elvégeztük.

A Tibeti Kormány támogatása óriási volt, és ez például egy olyan kérdés, amelyekben össze tudunk fogni a Parlamenttel. Sok kolostor, intézmény, nem kormányzati szervezet és magánszemély járult hozzá közös erőfeszítéssel ahhoz, hogy a Covid helyzetet olyan módon kezeljük, ahogyan az általában elvárható. Nagyon büszke vagyok arra, hogy mindenki jelentősen részt vett ebben az eljárásban, és nagyra értékelem az együttműködő erőfeszítést ez ügyben.

forrás / https://www.hindustantimes.com/world-news/dalai-lama-alone-will-have-final-say-on-reincarnation-cta-chief-penpa-tsering-101631721779118.html

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb