Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123.
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

2005. évi országjelentés az emberi jogok helyzetéről Tibetben

2006, március 10./TibetPress



Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor
2006. március 10.

- az egyedi vallási, kulturális és nyelvi örökség megőrzése és fejlesztése, valamint a tibeti nép alapvető emberi jogainak védelme továbbra sem biztosított;
- a kormány szigorúan ellenőrzi a tibeti területekre vonatkozó információkat és azok megközelítését, ami megnehezíti az emberi jogi sérelmek pontos körének meghatározását;
- a hatóságok továbbra is követtek el súlyos emberi jogi sérelmeket, beleértve a kínzást, az önkényes letartóztatást és fogva tartást, a házi őrizetet és egyéb módjait annak, hogy a másként gondolkodókat a bírósági út megkerülésével felügyelet alatt tartsák, a nyilvános tárgyalás nélküli fogva tartást, a szabad vallásgyakorlás korlátozását és az állampolgárok önkényes korlátozását szabad mozgásukban;
- Élet ellenes cselekmények: októberben Ngawang Jangchub, 28 éves szerzetest holtan találták a szobájában a Drepung kolostorban, Lhászában (a hazafias átnevelés során nem volt hajlandó megtagadni a Dalai Lámát); a Nyatso kolostorbeli (Sichuan) Nyima Dragpa a vizsgálati fogságban halt meg (feltehetően az elszenvedett súlyos bántalmazások következtében);
- Kínzás: a fogva tartottakkal és a bebörtönzöttekkel szemben kínzás és megalázó bánásmód alkalmazása, pl. Nepálból visszatelepített tibeti menekültek esetében elektrosokk alkalmazása, szélsőséges hidegnek való kitételük, súlyos ütlegelés, és nehéz fizikai munkára kényszerítés;
- Börtönviszonyok: Rinzin Wangyal politikai fogoly 2004 végén 59 évesen meghalt a börtönben (halálának oka ismeretlen);
- Önkényes letartóztatás: Sonam Phuntsog szerzetes letartóztatása 2004 decemberében Sichuan Tartományban gyújtogatás vádjával (filmre vette a Dalai Lámáért tartott hosszú élet szertartást, és a rendőri erőket, amint feloszlatják a szertartásra összegyűlteket a Ganzi kolostorban (Tibet Information Network); a helyi hatóságok letartóztatták Jigme Dasang szerzetest a Kumbum kolostorból (Qinghai Tartomány), vádemelésről nem érkezett jelentés; az állambiztonságiak letartóztatták Sonam Gyalpo-t, foglalkozása szabó, munkából hazafelé menet augusztus 25-én, a nemzetbiztonság veszélyeztetésének gyanúja miatt, majd szeptember 28-án hivatalosan letartóztatták szeparatizmus és a nemzeti egység megbontásának vádjával;
- Politikai foglyok: a foglyokkal és a börtönökkel történő független kapcsolatfelvétel lehetetlensége folytán nehézségekbe ütközik a tibeti politikai foglyok pontos számának megállapítása, jelenleg 117 politikai fogoly van, 65%-uk szerzetes/szerzetesnő, számuk a 10 évvel ezelőttinek mintegy 1/5-e;
- A nyilvános tárgyaláshoz való jog megtagadása: a fogva tartott vagy bebörtönzött tibetiek jogi védelme nem volt kielégítő, egyes vád alá helyezett személyeknek nem volt biztosítva a jogi képviselete, Tenzin Delek Rinpocse halálos ítéletét januárban életfogytiglani börtönbüntetésre módosították;
- Vallásszabadság: az elnyomás mértéke továbbra is magas, a helyzet általában kedvezőbb a TAR-on kívüli területeken;
- Szabad mozgás: a kormány szigorúan szabályozta a tibetiek szabad mozgását és utazását, különösen a TAR-on belül, a vidéki lakosság nehezen jut hozzá a szükséges útiokmányokhoz;
- Nemzeti kisebbségek: TAR 2,4 millió tibeti, népességének 1990-ben 4%-a volt nem tibeti, ez az arány 6%-ra nőtt 2000-re, TAR-on kívüli területeken 2,9 millió tibeti él;
- Nők helyzete: prostitúció egyre növekvő probléma, fél-legális bordélyok százai Lhászában, főként han kínai nők érintettek;
- Írástudatlanság 47,55%-os a tibetiek körében (Kína átlaga: 9,08%)

 

Hozzászólások

Új hozzászólás

Név:

Hozzászólás:
Webgalamb