Potala

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Tibetnet interjú Lobszang Szangay, tibeti miniszterelnökkel/2013/HUNG

tibet.net/TibetPress/2013. augusztus 21.

Kinevezése második évfordulóján Tibet 14. miniszterelnöke, Dr Lobszang Szangay a következő kizárólagos interjút adta a Tibet.net-nek.

tibet.net: Hogyan jellemezné a tibeti menekült kormány átfogó stratégiáját megválasztásának második évfordulóján?
Lobszang Szangay: A 14. Kashagnak ( Kormány) óriási kihívást jelent az a feladat, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átmenetet, miután Őszentsége a XIV. Dalai Láma történelmi jelentőségű döntésével átruházta politikai hatalmát egy demokratikusan megválasztott vezetőre, anélkül, hogy Tibet szabadságáért folytatott erőfeszítéseit feladta volna. A stratégiai küzdelem, amelyet makró szinten folytatunk, egy háromlépcsős megközelítésként foglalható össze: konszolidáció, akció, valamint párbeszéd.

A konszolidációs fázis, amely az első évünket javarészét jellemezte, arra fókuszált, hogy biztosítsuk a zökkenőmentes átmenetet. Legfőbb feladatunk ezen átmeneti időszakban az volt, hogy elkerüljük a megosztottságot és összefogjuk az összes tibetit és támogatóikat. Ennek érdekében számos találkozót rendeztünk Dharamszalában, ami összehozta a tibetiek képviselőit szerte a világból és a Tibetet támogató indiai és nemzetközi csoportokat. Őszentsége áldásával, a Tibetben élők és a világban szétszóródott honfitársaink teljes erejükből támogatták az átmenetet és felelősséget vállaltak Őszentsége a Dalai Láma tervének megvalósításáért. A 14. Kashag szeretné köszönetét kifejezni és arra ösztönözni a tibetieket, hogy folytassák ezt. Támogatásuk a siker záloga volt az átmenet idején.

Az akció fázis idején nagy szolidaritási megmozdulások voltak számos városban, például New Yorkban, Új-Delhiben, Brüsszelben, Tokióban, Sydney-ben. Ezeket a megmozdulásokat felkarolta a média és azokat az erőfeszítéseket is, hogy a kongresszusokban és parlamentekben támogatást szerezzenek Tibet számára szerte a világban. Tibet barátaival és támogatóival dolgozva képesek voltunk elérni, hogy deklarációk és határozatok szülessenek az Európai Parlamentben, Ausztráliában, Brazíliában, Japánban, Franciaországban, Olaszországban, Luxemburgban, az USA-ban és más országokban.

A párbeszéd fázisa arról szól, hogy további erőfeszítéseket teszünk a kínai kormánnyal való dialógus fenntartására. Még több energiát fektetünk abba, hogy mind a tibetiekkel, mind a világgal megismertessük a Középutas megközelítést. A Tárgyalási Munkacsoportot kibővítjük, és tagjai 2013. szeptember 26-án találkoznak, amikor megvitatják a Tibet és Kína viszonyában eddig történteket.

tibet.net:  Mi a Középutas elmélet irányelve és hogyan szolgálja ez Tibet és a tibetiek érdekeit?
Lobszang Szangay: Őszentsége a XIV. Dalai Láma már 1970-ben elkezdte a tibeti helyzet hosszú távú és gyakorlati rendezésének tervét kidolgozni, miután konzultált a száműzött tibetiek vezetőivel és később, 1980-ban kikérte a Tibet területén élő tibetiek véleményét is erről. Az új, Középutas terv áthidalta a különbséget az alávetettség és a teljes elszakadás között – visszautasítva a kínai kormány gyarmati politikáját a tibetiekkel szemben, de közben elvetve a Kínai Népköztársaságtól való teljes elszakadást. Ez a mindkét fél számára előnyös javaslat, amely Középutas megközelítésként vált ismertté, valódi autonómiát követel a tibetiek számára, de a Kínai Népköztársaság keretein belül. Ez a megközelítés ráadásul szinkronban volt Kína akkori legfelsőbb vezetőjének, Teng Xiao-pingnek a véleményével, aki azt mondta: „A függetlenségen kívül bármely témát meg tudunk beszélni és meg tudunk oldani.” A Középutas megközelítés lehetővé tette, hogy Dharamszala és Peking megbeszélés-sorozatba kezdjen kínai képviselők és Őszentsége a Dalai Láma követeinek részvételével. Először történt, hogy a Tibeten kívül és azon belül élő tibetiek meglátogathatták egymást. Tibeti diákok és szerzetesek látogattak Indiába, hogy világi és vallási oktatást kapjanak, amely ahhoz is hozzájárult, hogy a buddhizmus újjáéledjen Tibetben valamint tudatosította más országokban a száműzött tibetiek sorsát és felébresztette szolidaritásukat.

Sok Tibetben élő ismert és magasan iskolázott tibeti támogatja a Középutas megközelítést, mert úgy tekintik, mint realista és hosszú távú utat ahhoz, hogy a tibeti kérdést békésen meg lehessen oldani. Továbbá, ez a megközelítés lehetővé teszi más országok kormányainak, hogy támogassák ezt a megoldás-központú tibeti törekvést, ami segít nekik felhozni Tibet kérdését a kínaiakkal folytatott saját tárgyalásaik közben. Miután Obama elnök találkozott Őszentsége a Dalai Lámával 2011. július 16-án, a Fehér Házban mindenki üdvözölte, hogy „a Dalai Láma elkötelezett az erőszakmentesség és a párbeszéd fenntartására Kínával, valamint a Középutas megközelítés tovább vitelére”. Fontos megjegyzés volt még: ”Őszentsége közvetlen párbeszédre biztatta Kínát, hogy megoldhassák a régóta fennálló véleménykülönbségeket.” Egy másik terület, ahol a Középutas megközelítés folyamatosan kiváló eredményeket ért el, az a kínai emberek gondolkodása, különösen az értelmiség körében. Néhány vezető kínai értelmiségi, köztük Liu Xiaobo, a börtönbe vetett Béke Nobel-díj jelölt, aláírtak egy nyílt levelet 2008-ban, amelyben támogatásukról biztosították a Dalai Láma béketörekvéseit. Őszentsége a Dalai Láma kapcsolata a kínai diákokkal és tudósokkal, valamint tanításai a kínai buddhista gyakorlók számára – akiknek számát 300 millióra becsülik Kínán belül – szintén formálják s kínaiak felfogását Tibetről és a tibetiekről. A fent említett okokból a CTA, azaz a Tibeti Központi Adminisztráció elkötelezett a Középutas megközelítés folytatása mellett Tibet problémájának megoldása érdekében. Top

tibet.net: Mi az oka, az eddig soha nem látott méretű önfelgyújtási hullámnak Tibetben, és az Ön kormánya hogyan kezelte ezt a fájdalmas esemény-sorozatot?
Lobszang Szangay: A jelenlegi kormány fennállásának második évfordulóján különleges imaestet tartottunk a 120 önmagát felgyújtó honfitársunk emlékére és imádkoztunk hozzátartozóikért, valamint mindenkiért, aki eddig életét adta Tibetért. Hasonló imaesteket tartottak India tibetiek által lakott településein és külföldön is.

Szomorú, hogy 2009. óta 120 tibeti gyújtotta fel magát és 22 eset ezekből 2013-ban történt. 103-an haltak meg közülük. Találunk köztük szerzeteseket és apácákat, nomádokat, fölműveseket, diákokat és tibetieket mindhárom régióból (U-Cang, Kham és Amdo), beleértve a fővárost, Lhaszát.

A politikai elnyomás, a kulturális beolvasztás, a társadalmi diszkrimináció, a gazdasági lecsúszás, a környezetrombolás és a vallásszabadság hiánya állnak fő okként a tibetieket önfelgyújtási folyamatai mögött. Az Emberjogi Figyelő (Human Rights Watch) szerint, kétmillió nomádot telepítettek gettó-szerű körülmények közé beleegyezésük és megfelelő egyeztetés nélkül. Az elnyomó rendelkezések számos erőszakos megmozdulást is kiváltottak a tibeti bányarégiókban. Az egyetlen módja, hogy ez a brutális és elkeserítő helyzet megszűnjön, hogy Kína változtassa meg jelenlegi, kemény vonalas Tibet-politikáját, miközben tiszteletben tartja a tibetiek kívánságait. Mindig tudatában voltunk és vagyunk annak, hogy Tibetben élő honfitársaink kezében van a helyzet megoldásának kulcsa.

A száműzött kormány folyamatosan arra kérte a tibetieket, hogy tartózkodjanak a drasztikus akcióktól, beleértve az önfelgyújtást, mint szörnyű tiltakozási formát. Emberi lényekként nem akarjuk, hogy bárki ilyen módon haljon meg. De ez nem azt jelenti, hogy buddhistaként ne imádkoznánk az elhunytakért. Tibeti emberként, pedig szent kötelességünk támogatni a Tibetben élő nép kívánságait: Őszentsége a Dalai Láma visszatérését Tibetbe, szabadságot a tibeti népnek és a tibeti nép egységét. A kiváltó okok éppen úgy, mint a megoldás a kínai kormány kezében van. Top

tibet.net: Kérem, értelmezze a 2013. május 8-án megjelent francia cikket, amely szerint: „A száműzött tibeti kormány vezetője nem ellenzi a Kínai Kommunista Párt uralmát Tibetben”?
Lobszang Szangay: Azok, akik hallották véleményemet a Külügyek Tanácsában (CFR) a cikk kapcsán Washington DC-ben, nyilvánvalóan nem értik félre mondandómat. Nincsen eltérés a megjegyzéseim és a Tibeti Száműzött Kormány álláspontja között, az olyan fontos kérdésekben, mint a Kínai Kommunista Párt uralma Tibetben, a demokrácia Tibetben, és Tibet védelmi irányításának visszavétele. Ezek a Tibeti Kormány hivatalos álláspontjai már megjelentek a „Memorandum Tibet Valódi Önrendelkezéséért” című kiadványban és az ehhez csatlakozó „Kiegészítések a Memorandumhoz” című anyagban (ezen túl Kiegészítésekként hivatkozunk rájuk), melyeket 2008-ban és 2010-ben juttattunk el a kínai kormánynak.

Ami a szocializmust és a Kínai Kommunista Párt szerepét illeti Tibetben, ami eredetileg autonóm terület, kérem az olvasókat, nézzék át a Kiegészítés 3., 4. és 5. pontját, melyek tisztán kijelentik:” A Memorandum semmilyen módon nem kérdőjelezi meg a Kínai Kommunista Párt vezetését a Kínai Népköztársaságban. A Memorandum a Kínai Népköztársaság szocialista rendszerét sem támadja. Semmi olyan nincs benne, ami olyan követelésre utalna, hogy változtassák meg ezt a rendszert, vagy hogy vonják azt ki a tibeti területekről.”

Ami a demokráciát illeti, a CFR esemény moderátora megkérdezte tőlem: „Gondolja, hogy fel tudnák építeni a demokráciát, ha Tibet valóban autonóm lenne? Valóban lenne szabad politikai választás és szólásszabadság? Ez egyedülálló lenne egy népköztársaságban, nem igaz?” A válasz erre a kérdésre az, hogy „nem”. Ahogyan kifejtettem a CFR eseményen „. a demokráciát gyakoroljuk, és erre törekszünk. De ez nem része annak, amit kérünk.” Ahogyan elmagyaráztuk, nem támadjuk a szocialista rendszert és nem követeljük annak megváltoztatását a Kínai Népköztársaságtól és a Kommunista Párttól, ha igazi autonómiát kapunk. Top

tibet.net: Mi a Száműzött Kormány álláspontja azokkal a tibetiekkel kapcsolatban, akik India vagy más ország állampolgárságáért folyamodnak?
Lobszang Szangay: India vagy bármely más ország állampolgárságáért folyamodni egy személyes döntés. Az 1986-os indiai állampolgársági törvény alapján azok a tibetiek, akik Indiában születtek 1950. és 1987. között, eleve megkapják azt. Azok pedig, akik utána születtek, megkapják, ha „az egyik szülő indiai állampolgár volt a gyermek születésekor”. A CTA (a Száműzetésben Működő Tibeti Kormány) nem tarthat vissza egyetlen tibetit sem attól, hogy indiai állampolgárságot kérjen. Ugyanakkor nem is ösztönözheti őket erre, mivel ilyenkor a születési anyakönyvi kivonatukat és a személyi igazolványukat is le kell adniuk az indiai hatóságoknak.

Ráadásul a CTA legfőbb törekvése politikai jellegű valamint az is, hogy a száműzetésben élő tibetiek szociális ellátásáról gondoskodjon.
A CTA jóhiszeműen támogató leveleket ad ki azoknak a számára, akik más ország állampolgárságáért folyamodnak. Sőt azoknak, akik indiai állampolgárságot szeretnének, a Biztonsági Osztályunkon keresztül „No Objection Certicate” tanúsítványt kapnak (az erkölcsi bizonyítvány és az állami beleegyezés keveréke). Elnökségem alatt összesen 14 kérelmet kaptunk eddig és senkitől nem tagadtuk meg az igazolásokat. Top

tibet.net: Hogy állnak a CTA pénzügyei?
Lobszang Szangay: A CTA anyagilag stabil. A Száműzött Tibeti Parlament 2013. márciusi pénzügyi ülésén a 14. Kashag bemutatta tervezetét a 2013-14-es pénzügyi időszakra, amelyben új bevételi forrás szerepelt, ami az előző időszakhoz képest 23%-os növekedést jelent. Biztosak vagyunk benne, hogy nem csak elérjük, de meg is haladjuk ezt a tervet.

A jelen 2013-2014. évre előirányzott költségvetés 97 projektet tartalmaz, többek között a településfejlesztés és a fiatalok munkához jutási programjainak erősítését, amely pozitív hatással lesz a tibeti menekült közösségekre. A költségvetés tartalmazza továbbá a hajdani politikai foglyok havi juttatásának emelését 3500 rúpiáról 6000-re, az egyedül élő idősek 900 rúpiás nyugdíjának emelését 1500-ra, és a speciális szükségletű emberek havi 700 rúpiás járadékának emelését 1500-ra. A szegénységi küszöb alatt élők egészségügyi és oktatási kiadásait teljes mértékben álljuk. Része még az eredményalapú ösztöndíj a felsőoktatásban, hogy a tanulási eredményeket ösztönözzük. A büdzsé megerősíti a kormány infrastruktúráját és fejleszti a számítógépes hardvereket és szoftvereket.

A tibetiek önkéntes, egyéni adományai a CTA éves bevételének 8%-át teszik ki. Elismerésemet fejezem ki azoknak a tibetieknek, akik rendszeres adományozók, és arra bátorítom a többieket is, hogy kövessék a példájukat. Az összeg szerény, de fontos szimbolikus értéke van, mert megmutatja a személyes elkötelezettséget Tibet ügye és a CTA iránt.

Végül, hadd mondjam el, hogy a CTA pénzeszközeit takarékosan és szigorú felügyelet mellett használjuk fel. Mielőtt a Kashag bármennyit költ, jóváhagyásra van szüksége vagy a CTA-tól vagy annak Állandó Bizottságától. Top

tibet.net: Hogyan segíti a CTA az újonnan érkezőket és miként segít a száműzetésben élő fiatalok munkanélküliségének megoldásában?
Lobszang Szangay: Örömmel jelenthetem, hogy elkülönítettünk egy 293 ezer dolláros külön keretet a jelenlegi költségvetésből a Tibetből érkezők rehabilitálására Dharamszalában és más helyeken. A Sherab Gatsel Lobling Iskola (SGLS), előző nevén Tibeti Átmeneti Iskola, tananyagát átszerveztük és kiegészítettük.  Az új program kiszélesíti az iskola alap képzési programját és új, szakmai képzésekkel bővíti. Továbbá, azok az SGLS diákok, akik eredményeik alapján megfelelnek, segítséget kapnak a főiskolai tovább tanuláshoz. Az új pénzügyi év kezdetén beindítottunk egy programot arra is, hogy esélyt adhassunk a 35 év feletti jelentkezőknek és azoknak, akik nem fejezték be általános iskolai képzésüket. Ők újra részt vehetnek egy két éves programban.

Biztonsági Minisztériumunk megadja a szükséges segítséget az újonnan  érkezőknek, hogy megkaphassák minden hiányzó dokumentumukat. Egészségügyi tárcánk orvosi segítséget nyújt a kínzások túlélőinek és alapvető életvezetési képzést ad nekik. Vallási és Kulturális Minisztériumunk havi járadékot folyósít az újonnan érkező szerzeteseknek és apácáknak és elősegíti befogadásukat az általuk választott indiai zárdákba és kolostorokba.

Habár csökkent az Indiába érkező menekültek száma, tibetieknek szánt fogadó központjaink Kathmanduban, Új-Delhiben és Dharamszalában továbbra is segítik az emberek biztonságos utazását és biztosítják számukra az alapvető létszükségleteket, míg be nem jelentkeznek a világi vagy vallási oktatási intézményekbe. Ide tartozik még az is, hogy mindeközben dolgozunk a fiatalok munkanélküliségi problémájának megoldásán. Mindannyian tudjuk, hogy bármely közösség sikere attól függ, fiataljai mennyire produktívak, és hogy a mai tibeti fiatalok a jövőnk záloga. Ennek tudatában számos programot indítottunk el, a következők szerint:
– Egy Munkaügyi Kiszervező Ügynökséget indítottunk be Dharamszalában, a CTA és a Jóléti Szövetség valamint az OKS Csoport (indiai cég) együttműködésével. Ennek részeként, maga a központ 50 tibetit foglalkoztat majd. Az első központ sikerén múlik, hány ilyet tudunk majd a jövőben még felállítani.
–  Szakmai képzést indítottunk 570 tibeti fiatalnak, köztük újonnan érkezőknek a Tibeti Karrier Központban. Ez a program az USA által finanszírozott EDOTS kezdeményezés része. A Karrier Központnak számos tibeti településen vannak irodái, köztük például McLeod Ganj-ban és Dharamszalában.
– A harmadik kezdeményezésünk, Az Alap Szakmák Képzőiskolái Neelamangalaban, Bangaloreban, melyeket a Belügyminisztériumunk felügyel. Ez a program hét új szakmát nyit meg képzésekkel a munkanélküli fiatalok számára, például: szakács, grafikus és web-tervező, számítógépes hardverüzemeltető és hálózatszervező, kozmetikus, orvosi írnok, fodrász és szabó. Hasonló szakmásító programok elérhetőek még a Tibet Haza Alapítványnál Mussoorie-ben és Selakui-ban. Top

tibet.net: Milyen új kezdeményezéseik vannak az oktatás terén és hol tart a CTSA által felügyelt iskolák átadása a CTA-nak?
Lobszang Szangay: Az oktatás továbbra is kiemelt fontosságú ügy számunkra. Írástudóink aránya 84 %, ami jobb, mint sok más dél-ázsiai országé. Támogató hátteret akarunk biztosítani, amelyben iskoláink, diákjaink és tanáraink kimagasló eredményeket érhetnek el. Néhány az általunk elindított programok közül:
– Eredményhez kötődő ösztöndíjak: magasabb ösztöndíjat kaphatnak a jobb eredményt felmutató diákok. Azért indítottuk el ezt, hogy ösztönözzük diákjainkat a jobb munkára és a nagyobb eredményességre.
– A szegénységi küszöb alatt élő családok gyermekei mostantól külön támogatást kapnak, amennyiben legalább 40%-os eredményt mutatnak fel záróvizsgáikon.
– A „Gaden Phodrang” diákjutalom feltételét magasabb érdemjegyekhez kötöttük és a 3 legjobb diák a tudomány, művészetek és üzleti tárgyak terén 20 ezer, 15 ezer és 10 ezer rúpiát kapnak az említett sorrendben.
– Egy új Sikyong ösztöndíj (százezer rúpia) lesz odaítélve bármely diáknak, aki 95% vagy afelett végez az érettségijén. Az ez évi érettségi eredmények szintén biztatóak. Azon diákok száma, akik 90%-os eredményt értek el, a tavalyi 4-ről idén 13-ra emelkedett. Azon diákok száma, akik legalább 70%-ot értek el 242-ről 345-re emelkedett. Tenzin Csökyi, akinek először ítéltük oda a Sikyong ösztöndíjat, összességében 95.4%-ot ért el az Indiai Középiskolai Záróvizsgán – a legmagasabb eddigi érték a száműzetésben élő tibetiek oktatási rendszerében.
– Új főiskolai lehetőségek az USA-ban: a CTA és partner szervezete 2012. október 14-én találkozót szerveztek Bostonban Őszentsége a Dalai Láma és 60 rektor részvételével a legfontosabb amerikai iskolák részéről, beleértve a Harvard, Stanford, MIT, Caltech, Princeton és Yale egyetemeket. Reméljük, hogy a legrangosabb iskolákba jelentkező és felvett tibeti diákok száma emelkedni fog az eljövendő években. A CTA folytatja majd kapcsolat felvételi törekvését az amerikai és más országbeli egyetemekkel az egész világban.
– Bhuntar, Tanárképző Központ: nyitottunk egy tanárképző központot Bhuntar-ban és egy kihelyezett kart  a Tibet Tanulmányok Központi Egyetemének, Sarnath-ban. A célunk az, hogy erős tantárgyi és pedagógiai alapokkal rendelkező tanárokat bocsássunk ki, akik az erkölcsi és emberi értékekre alapozva végzik munkájukat.
– Az Oktatási Tanácsadó Bizottság gyűlése: a legelső bizottsági gyűlésre 2013. június 5-én és 6-án került sor. Az oktatási terület szakértői, közöttük díjnyertes indiai tanárok, vettek részt a gyűlésen a testület tagjaiként.
– National Geographic Felfedező (Nat Geo) Program: Egyéves tudományos és környezeti tanulmányokat és angol nyelvi programokat indítottunk a 6-tól 10-ik osztályig három Sambhota járási iskolában (Peton, Paonta és Chauntra városokban) és két TCV iskolában (Suja és Chauntra városokban) 2013 júliusában. Ez az együttműködési program, amely az Oktatási Minisztériumunk és az amerikai központú Nat Geo Felfedező (NGX) Program között jött létre alapvetően azt tűzte ki célul, hogy a tibeti diákok angoltudása fejlődjön és a környezeti tantárgyak tanítási szintje magasabb legyen.

A CTSA iskolák átadásával kapcsolatban, közel vagyunk a dokumentum lezárásához, amely az átadás részleteit szabályozza. Tudatában vagyunk az átadáshoz kapcsolódó nehézségeknek és minden lehetséges erőfeszítést megteszünk az átlátható és sikeres átadás érdekében. Top

tibet.net: Hogyan látja a nemek közti esélyegyenlőséget a száműzött tibeti közösségben és milyen lépéseket tett ez ügyben az Ön kormánya?
Lobszang Szangay: A 14. Kashag elkötelezett a nemek közötti esélyegyenlőség ügyében és támogatja a tibeti nők jólétét és fejlődési lehetőségeit. Bár még mindig sok a tennivalónk, örömmel jelenthetem, hogy jól haladunk. Idetartozik például az, hogy kormányunkban női vezetője van a két legnagyobb minisztériumnak is – a Belügynek és a Nemzetközi Kapcsolatok és Információs Minisztériumnak. Valamint a női képviselők aránya a 15. Száműzetésben Működő Parlamentünkben a régebbi 8%-ról 12%-ra emelkedett. Nők adják továbbá a kormány alkalmazottainak 36.5%-át.

Igen, a nők száma a kormányzati kulcspozíciókban még mindig elég alacsony. Ennek az az oka, hogy a felfelé vezető út kizárólag a szolgálati éveken alapszik. Azonban most, hogy több nő jelentkezik és nyer felvételt kormányzati pozíciókra a jövőben a vezető posztokat is nyilván betöltik majd.

Hogy jobban érthető legyen a száműzött közösségben a nemi esélyegyenlőség kérdése, Pénzügyminisztériumunk Szociális és Kutatási Fejlesztési Szekciója (SARD) nemrégiben kiadott egy jelentést, melynek címe „A nők státusza”.

A száműzött tibeti közösségben a lányok kimagasló iskolai eredményeket érnek el, örömmel mondhatom. A legutóbbi indiai érettségi vizsgán a lányok jobban szerepeltek a fiúknál,(88.63% a lányok részéről és 85.96% a fiúknál), nagyobb számban járnak főiskolára és többen kaptak CTA ösztöndíjakat is. 2011-ben például 125 lány kapott főiskolai ösztöndíjat, míg csak 53 fiú. A posztgraduális ösztöndíjak közül 52-t vett át nő és 21-et férfi. 2012-ben 125 nő és 108 férfi kapott főiskolai ösztöndíjat és 52 nő valamint 20 férfi posztgraduális képzési segítséget. Ez az eredmény közel áll a gazdaságilag fejlett országokéhoz, mert még akár az USA-ban is, a főiskolai női részvétel csak nemrégiben kezdte felülmúlni a férfiakét.

Hadd beszéljek még a Tenzingang incidensről, ami egy nagyon szerencsétlen incidens, ami a hátrányos nemi megkülönböztetést illeti. Ez 2011 júniusában történt, két héttel a 14. Kashag kinevezése előtt. Addigra már az érintett felek között lezajlott egy békéltető tárgyalás a helyi közösségben. Az érintett hölgy nem akart hivatalos panaszt tenni, bár mi és mások többször kérték erre. A bírósági törvények szerint, ha a károsult nem tesz bejelentést, akkor senki sem tehet az ügyben semmit. CTA Egészségügyi minisztériumán keresztül az előző Kashag megadott minden szükséges orvosi és egyéb segítséget a károsult hölgynek.

Azután a Száműzött Tibeti Kormány döntést hozott, és a Kashag 2012 áprilisában kiküldte minden tibeti településre a kérést, miszerint képviselőink figyeljenek oda a hátrányos nemi megkülönböztetés kizárására bármilyen döntési folyamatban. Belügyminisztériumunk elkötelezett tagjai és Kalon Gyari Dolma tovább dolgoznak azon, hogy a köztudatban is tisztázódjék a hátrányos nemi megkülönböztetés elkerülésének fontossága. Top

tibet.net: Végezetül, hogyan áll a kanadai tibeti áttelepülések folyamata és kérem, mondjon valamit az amerikai bevándorlási hatóság döntéséről és a felajánlott ötezer vízumról?
Lobszang Szangay: Hálásak vagyunk a kanadai kormánynak, amely befogadott ezer tibeti menekültet Arunachal Pradeshből és állandó lakhatási engedélyt adott számukra egy különleges program keretében. Ez azután vált lehetségessé, miután Őszentsége a Dalai Láma 2008-ban látogatást tett Kanadában. Ez első számhúzáskor 890 embert választottak ki, 409 nevet az „egyedülálló” és 481 nevet a „családos” kategóriában. Az első csoport, 204 személy, 2013 őszén utazik Kanadába. A CTA adta meg a hatóságoknak a neveket a menekülttáborokban, és végigkísérte az egész eljárást. A listák összeállítását és a sorsolást a táborok képviselői végezték, együttműködésben a Tibet Project Szövetséggel és a kanadai szervezettel, amely az áttelepülési programot felügyeli.

Az engedély ötezer tibeti három éven belüli USA-ba településére egy nagyobb emigrációs reform részeként került felajánlásra, amelyen az amerikai kongresszus jelenleg is dolgozik. Diane Feinstein szenátor segítette a törvény kiegészítést, amelyet a szenátus jóváhagyott. Azonban a tibetiek emigrációjának kérdése ennek az emigrációs törvény kiegészítésnek a sorsától függ. A Képviselők Háza, amelyet a Republikánus Párt irányít, bírálta az átfogó emigrációs tervet és bejelentette, hogy elő fognak állni saját módosító javaslataikkal. Így ma még bizonytalan, hogy a Kongresszus elfogadja-e majd ezt a törvényt.

tibet.net: Kérem, ha van valamilyen záró gondolata, ossza meg velünk!
Lobszang Szangay: A Kashag nevében szeretném kifejezni mélységes hálámat mind a Tibeten belül, mind az azon kívül élő tibetiektől kapott támogatásért. Az egyének és a civil csoportok folyamatos részvétele létfontosságú egy életképes demokrácia fennmaradásához. Örömmel vesszük az eltérő véleményeket és visszajelzéseket működésünk kapcsán, ugyanakkor szorgalmazzuk a nyílt és tiszteletteljes párbeszédet egységünk fenntartása mellett.

A Tibetben élők kitartása és minden tibeti egysége valamint Őszentsége a Dalai Láma vezető jelenléte hozzásegít majd minket, hogy elérjük célunkat, hogy minden tibeti élvezhesse azt a szabadságot és méltóságot, amihez jogunk van és amit meg is érdemelünk.

Szeretném minden kollégámnak megköszönni a Kashagban és a CTA-ban támogatásukat és elkötelezettségüket. Mindig egyedülálló egységben álljuk a nehézségeket, amiket kitartással és méltósággal kezelünk. Tisztelettel adózom mindazoknak, akik feláldozták életüket Tibetért. Buzgón imádkozom Őszentsége a Dalai Láma hosszú életéért.

Webgalamb