Potala

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

SAMBHALA riport Dr Rabten Dordzséval, a Dalai Láma Orvosi Intézetének orvosával

2016. október 5./TibetPress/Hendrey Tibor

Sambhala: Dr. Dordzse kérem, beszéljen életútjáról, hogyan vált a tibeti gyógyászat mesterévé, milyen tanulmányok voltak szükségesek, hogy idáig eljusson?
Dr Dordzse: Nem vagyok mester (nevet), nem vagyok a tibeti gyógyászat mestere, csupán egy tanuló vagyok. A tibeti gyógyászat olyan, mint egy hatalmas óceán, és mindaz, amit én tudok az csupán egy csepp ebből a hatalmas óceánból. Mindenesetre van egy intézetünk Dharamszalában, ami a Tibeti Gyógyászati és Asztrológiai Intézmény nevet viseli, ez a fő intézményünk, ezen kívül pedig három másikkal rendelkezünk. Az első Ladakban található, az indiai kormány védnöksége alatt áll, ez a Magas Tibeti Buddhista Tanulmányok Intézet és ennek van egy Szova Rigpa részlege, ahol szintén lehetőség van a tibeti gyógyászat tanulmányozására.

A harmadik intézet Szárnáthban található Bodhgája mellett Indiában. Itt is működik egy Magas Tibeti Buddhista Tanulmányok Intézet, melynek szintén van Szova Rigpa részlege – a Szova Rigpa nem más, mint a tibeti gyógyászat tudománya.  A gyógyászati szövegekben nem találni a tibeti orvoslás kifejezést, csupán a Szova Rigpát említik meg. Szo-va Rig-pa, ez azt jelenti; gyógyítás tudománya. Van egy másik intézetünk is Csagporiban, Dardzseelingben, melyet Tenzin Longdin (Dr Dordzse felesége) végzet el – tehát majdnem hogy négy intézetünk van. Jómagam Dharamszalában tanultam a Tibeti Gyógyászati és Asztrológiai Intézetben hat évig, és a képzés végén szóbeli és írásos vizsgákat kell tenni. Ezt követően az intézet egy bizonyos munkakört jelöl meg klinikai, farmakológiai vagy kutatói, vagy az orvosi kellékek részlegében és így tovább. Engem Balikupiba helyeztek, ez az ottani egyik legnagyobb tibeti közösség, ahol közel négy évet töltöttem, majd 1991-ben Bangaloréba költöztem, ahol mind a mai napig élek. A bangalorei központot korábban az egyik betegünk szponzorálta, aki történetesen az egyik nagy gyógyszergyártó cég tiszteletbeli elnöke volt. A családja felügyelete alatt egyfajta oktatási tröszt működött, így ők szponzorálták ezt a bangalorei intézményt. Mindezt csupán azért tették, mert felismerték a tibeti gyógyászatban rejlő hatalmas erőt, mert a tapasztalataikat követően teljesen lenyűgöztek őket a tibeti orvoslás gyógyító képességei és eredményei. Ezért a helybéliek és a közeli városok lakóinak gyógyítása érdekében, ismét engem bíztak meg a Bangalorei Gyógyászati Központ vezetésével, amely tisztséget 1991 júniusa óta én töltöm be.

Sambhala: Milyen fajta tanulmányok voltak szükségesek ahhoz, hogy idáig eljusson?
Dr Dordzse: Elsősorban az összes tibeti gyógyászati szövegek tanulmányozása. Közülük a legfontosabb a Gyüsi, a négy gyógyászati tantra. A Gyüsin felül legalább kettő további nagyon fontos és népszerű kommentár létezik, az egyiket Szangye Gyaco szerezte, ez Bendurian Vangpo, a másikat Szilver Lodro Jevo szerezte, aki egy nagyon híres XIV.-XV. századi tibeti tudós volt, az utóbbinak a  címe Nebö Salung. A Gyüsinak több kommentárja is létezik, azonban ez a kettő a legfontosabb. Ezek a tanulmányok általában öt évig tartanak.

Sambhala: Kérem, beszéljen a tibeti gyógyászat történetéről, és arról hogy mik az alapjai, mik a technikái ennek a hagyománynak? Milyen gyógyszereket használ?
Dr Dordzse: Ez egy nagyon hosszú téma. Alapvetően, mielőtt még a buddhizmus Tibetbe érkezett volna, a VI.-VII. században, létezett az úgynevezett őshonos tibeti kultúra, amelyet bönnek hívtak. A bön hagyomány rendelkezett gyógyászati és asztrológiai rendszerekkel, akkoriban virágzó volt. Ezeket a rendszereket már évszázadok óta gyakorolták, azonban amikor a buddhizmus Tibetbe érkezett, a buddhista orvoslások nagyon népszerűvé váltak és számos fontos szöveg fordítása megtörtént ekkor, köztük ajurvérdikus és kínai szövegek, de kasmíri, sőt még görög rendszerek és gyógyászati szövegek is lefordításra kerültek. Mindezeket a tibeti gyógyászat híres atyja, Juthog összeválogatta és egy jelentős könyvbe ültette át, amiből aztán lett a négy nagy tantra. Tehát a négy nagy tantra olyan, mint a tibeti gyógyászat gerince, ezek a legfontosabb, tekintélyelvű, teljes, mindent átfogó tanítások a tibeti gyógyászatról.

Sambhala: Milyen technikákat alkalmaz ez a hagyomány?
Dr Dordzse: Nagyon sok technika van, ezeknek az ismertetéséhez át kellene beszélni az összes szöveget. Tehát ennyit az előzőek szerint a tibeti gyógyászat történelmi hátteréről, röviden. Azonban a tibeti gyógyászat lényegi részét a Jenlag Jepa című gyűjtemény tartalmazza, mely nyolc különböző részre oszlik az egészség és a gyógyítás témakörében. Lü a belső test, csipá a gyermekgyógyászat, moné a női és a mentális egészséggel foglalkozik, cün a sebészeti rész, thup a toxikológiával, gerontológiával és a test megfiatalításával foglalkozik. Ezek képezik a Gyüsi úgynevezett nyolc különböző ágát és a tizennyolc különböző terápiai alkalmazást, mint például a moxakezelés, érvágás és köpölyözés, gyógyfürdők, majd az öt lenga vagyis az olyan fizikai kezelések, mint a meridián masszázs melyek összesen tizennyolc különböző gyógyító gyakorlatot tesznek ki.

Sambhala: Milyen kapcsolat van a tibeti gyógyászat és a tibeti buddhizmus között?
Dr Dordzse: Ez szintén egy nagyon nagy téma. Röviden. amit elmondhatok, hogy amikor a buddhizmus megérkezett Tibetbe a helyi gyógyászat, de az élet és a kultúra is teljesen megváltozott, buddhistává vált. Még Buddha, a négy nemes igazságról szóló tanítása is - a szenvedés igazsága, a szenvedés okának igazsága, a szenvedés megszűntetésének igazsága és a szenvedéstől való megszabadulás igazsága - belekerült a tibeti gyógyászatba és annak alapja lett.  Ezek az elvek nagyon fontosak lettek a testre és a tudatra nézve, különösen a tudat, az érzelmek, a test, az egészség működésében valamint a prána, a csakrák és a különböző finom lung-energiák megfelelő buddhista praktikái szempontjából – ezek mind tipikusan buddhista gyakorlatok. A tibeti buddhista szemléletnek megfelelően a betegségek alapvető okai a tudat betegségei, vagyis legtöbbször a betegségek okai belülről, a szamszárikus tudat állapotából fakadnak.

Sambhala: Milyen mértékben eredeztethető a tibeti gyógyászat a tibeti népi gyógyászatból, például a nomád népek gyógyítási technikáiból?
Dr Dordzse: Erről már részben beszéltem, vagyis a bön hagyományról, mely akkoriban nagy népszerűségnek örvendett. A bön tudósok szerint, akkoriban ez a hagyomány egy szinte teljesen érett gyógyászati rendszer volt, azonban a buddhizmus megjelenésével a lámák átvették az irányítást. Azonban mind a mai napig vannak jellegzetes bön gyógyászati szövegek és gyakorlatok, különösen a szervezet méregtelenítése vagy egyes moxakezelések esetén, tehát a bön gyakorlatokat jelenleg is alkalmazzák.

Sambhala: Jelenleg milyen a tibeti emberek egészségi állapota Tibeten belül és az indiai emigrációban? A kínai uralom inkább segít vagy árt a tibeti emberek egészségi állapotán?
Dr Dordzse: Ezt nehéz megmondanom ugyanis magam sajnos még nem jártam Tibetben. Azonban Tibetben lakó barátaim beszámolója szerint, úgy tűnik, hogy az emberek egészségi állapota kielégítő. Legalábbis külsőleg, hivatalos szinten megfelelőnek látszik, azonban kicsit mélyebbre ásva sokan küszködnek szívpanaszokkal és mentális problémákkal, és az emberek nem élnek 60-65 évnél többet. Tibetben a várható átlagos élettartam 60 év körüli, vagyis az emberek nem öregednek meg, hanem korán meghalnak. Sokan a nagy elnyomás miatt, amit a kínai hatalom, a kínai atrocitások és genocídium, az emberi jogok állapota okozza, ami az emberek érzelmeit befolyásolja.

Ugyanakkor általában a tibeti lakosság megfelelő orvosi ellátásban részesül a kínaiak részéről. Nem, ez a legfőbb gond. Az igazi gond ott kezdődik, ha politikai aktivista vagy, ha kinyitod a szádat az elnyomás ellen. Akkor már komolyabb problémák jelentkezhetnek. Ha politikai aktivista vagy ellenálló,  vagy könnyen meghalhatsz erőszak által,  vagy súlyos sérülésekkel kórházban végzed. Ha nem vagy politikai aktivista és elfogadott a kínai uralmat és ráadásul elég pénzed is van, akkor biztonságban van egészséged.

Sambhala: Elsősorban az üzletemberek vannak biztonságban.
Dr Dordzse: Igen (nevet). Bár Indiában egészen jó a helyzet, de azért számos probléma van, különösen a magas vérnyomás miatt és már régóta a TBC is problémákat okoz, ami a hatvanas évek óta jelen van és továbbra is nagyon elterjedt. Ezen kívül a fertőző hepatitis B és az artrózisok dominálnak.

Sambhala: Köztudott, hogy az emigrációban elég nagy számú az alkoholizmus és a drogok használata, különösen a tibeti fiatalok körében. Felkészült erre a kihívásra a hagyományos tibeti gyógyászat? Amikor Dharamszalában jártam, ezzel kapcsolatos plakátokat láttam, melyben felszólították a tibetieket az alkoholizmus és a drogok használata ellen. S láttam is egyes fiatalokat, akik ezen szerek hatása alatt álltak.
Dr Dordzse: Igen, a tőlünk telhető legjobbat tesszük. Azonban őszintén szólva nem hinném annyira jellemző lenne ez a feltevés. Kétség hívül az alkoholizmus és egyes fiatalok drog használata jelen van. De a drogok használata például csak a marihuána szintjéig van jelen, nekem más drogról nincs tudomásom. Tehát ez egy létező jelenség, azonban jelenleg nem okoz nagyobb társadalmi gondokat.

A tibetiek kiváltképp csang-fogyasztók (tibeti sör). Tibetben minden településnek van egy illegális csang-főzdéje, ami főleg a felnőttek körében népszerű, azonban napjainkban a tibeti falvakban és kolóniákban és ráadásul Dharamszálában is, már számos hivatali dolgozó és tanító is él vele.

Sambhala: Ez leginkább egy pszichikai probléma, ugyanis számos fiatal tibeti él Indiában jövőkép nélkül és képtelenek onnan kitörni.
Dr Dordzse: Ez nem egészen van így. A tibetiek számára a Tibeten kívüli élet Indiában egészen rendben van, Őszentsége a Dalai Lámának és áldásainak köszönhetően. Néha azonban az az érzésem, hogy a fiatalok, akik elsősorban diákok más irányba sodródhatnak. Oly sok zavaró tényező van, ami elragadhatja őket – különböző szórakozások, mint például Bollywood, Hollywood stb. –, és ahogy említettem előfordul, hogy drogokat használnak. A fiatalok annyira ártatlanok és sajnos nem mindenki kap megfelelő tanítást, és ily módon elsodródhatnak. De azt kell hogy mondjam, hogy ezek a jelenségek szórványosak és nem ez jelent nagyon nagy problémát. Ha azonban egy kis népességű etnikumról beszélünk, mint a tibeti, akkor a nagyon alacsony előfordulás is veszélyes lehet.

Sambhala: Az úgynevezett modern betegségekre, (civilizációs kor betegségei) úgymint rák, tápanyag hiány, mozgás hiány következményei, autoimmun betegségek, AIDS, különféle emésztési betegségek, vannak-e  módszerei a hagyományos tibeti orvoslásnak?
Dr Dordzse: A válasz egyértelműen igen, és ez a tibeti gyógyászat egyik szépsége, és a tibeti orvoslás egyik igazsága. Merthogy ez a gyógyászat a szenvedés, a szenvedés okának, és a szenvedés megszűntetésének igazságára épül – ezek az igazságok az alappillérek, melyek nem csupán a tibeti emberekre korlátozódnak. Ez egyfajta, hogy is mondjam, természetes törvényszerűség, ami az egész civilizációra, az egész bolygóra érvényes. Emiatt úgy gondolom, hogy a tibeti gyógyászat tanai az egész világ szempontjából relevánsak.

Most ebben az úgynevezett modern, degenerált korban élünk. Tudja mit jelent a degenerált kor? Az erkölcsi értékek degeneráltságának a kora. Mi tibetiek nagyon fontosnak ítéljük az erkölcsi értékeket, hiszen a gyökereink részét képezik. Ezek a pozitív erkölcsi értékek lassan, fokozatosan gyengülnek, egyre inkább hanyatlanak. Ezért hívjuk ezt a korszakot degenerált érának. Az öldöklő versengés miatt, a méltányosságon alapuló szabad tisztességes kereskedelem háttérbe szorul és helyette az én veszi át az uralmat, az én erőm, az én pénzem, az én hírnevem, amire a hangsúly kerül.

Mindez nem volt mindig így, volt amikor számított még az együttérzés. Na, ezek miatt a tendenciák miatt fordulnak elő napjainkban szép számmal az úgynevezett modernkori betegségek, annak dacára, hogy a tudomány és a technológia hatalmas fejlődésen ment keresztül. De a látszólagos fejlődés ellenére nagy számban jelentek meg olyan betegségek, mint a rák, az AIDS és számos, egyre több új, degenerált betegség.  Az előbb említett okok miatt, - hacsak nem próbáljuk megtalálni a probléma gyökerét és feltárni a szenvedésünk természetét, valamint megismerni a szervezetünk állapotát és nem próbáljuk a saját, öngyógyító mechanizmusainkat aktiválni, - nagyon nehéz lesz felvenni a harcot a rákkal és uralni mindazokat a betegségeket, melyek újra és újra előjönnek. Hiszen az alapvető problémák számos új betegségeket fognak előidézni, amelyeknek majd új és új neveket fognak adni, és akkor a gazdagok a gyógyszerekbe és a kezelésekbe újból rengeteg pénzt fognak befektetni, amiből majd a gyógyszergyártó cégek hatalmas profitra tesznek szert. Ezek a társaságok mindenféle arra irányuló motivációtól, azaz az együttérzéstől mentesek, vagyis hogy a szenvedő érző lényeknek segítsenek, hiszen egyetlen motiváció hajtja őket, a gyors profitszerzés. Mindez lassan-lassan felemészti a modern világ emberének öngyógyító eszenciáját, mert elveszítik a kapcsolatot a benső testükkel, a belső egészségükkel és azon hiedelmek, számok, adatok megszállottaivá válnak, melyeket a nagy gyógyszergyártó cégek és az orvosi intézmények, a hivatalos orvostudomány adnak közre.

Természetesen, mi tibeti gyógyászok nem vonjuk kétségbe a modern orvoslás érdemeit, eredményeit, hiszen nagyon nagy szerepet játszanak az emberek életében, különösen, ha nagyon fertőző betegségekről van szó, az antibiotikumok és számos életmentő gyógyszerek hasznosságát nem szabad alábecsülni, ezek szintúgy nagyon fontosak.

Sambhala: A hagyományos tibeti gyógyászatnak van kapcsolata a nyugati orvoslással?
Dr Dordzse: Természetesen van kapcsolat a két megközelítés között, végső soron mindkettő célkitűzése, feladata azonos csupán a módszerek különböznek és elvégre a test keleten és nyugaton is csak egy test. Sem a nyugati gyógyászat szempontjából, sem a saját nézőpontunkból nem látjuk másképpen a testet – a test az test. Azonban ami a szenvedés természetét illeti, valamint ennek megközelítése, illetve a betegség és a gyógykezelés megközelítése, az eltérő. A nyugati megközelítés jóval mechanikusabb, sematikusabb, sokkal leegyszerűsítőbb, míg a sajátunk jóval holisztikusabb, átfogóbb, a gyógyításunkban sokkal inkább tetten érhető az alapvető motiváció; az együttérzés. Csupán ennyi különbség van. Azonban kiváló gyógyszereink, terápiáink vannak a rák kezelésére és kontrolljára, számos HIV-beteget illetve degenerált neurotikus betegségekben szenvedőket kezelünk, emiatt a tibeti orvoslás nagyon népszerű, különösen Indiában, ugyanis nagyszerű, komplett és hatékony orvosságaink vannak, főleg a krónikus betegségekkel szemben.

Sambhala: Van-e hatással a tibetiekre fizikai vagy tudati értelembe, az hogy nem saját hazájukban élnek?
Dr Dordzse: Igen, hiszen függetlenül attól mennyire igyekszünk boldogan élni, az érzelmek azért megmaradnak. Szeretnénk visszatérni Tibetbe, az őseinkhez, a saját hazánkba és Tibetben az emberek nagyon várják Őszentsége visszatérését. Ahol élünk, menekültként nem nevezhetünk semmit sem a sajátunknak, egy idegen, pontosabban egy külföldi országban élünk (nevet) és kétség kívül ez a tudatállapot jelen van bennünk. Máskülönben, ahogyan azt Őszentsége is kijelentette, India a második otthonunk és a tibetieket sok megbecsülés és tisztelet övezi nem csak ott, hanem számos helyen a világon. Ilyen tekintetben tehát nagyon boldogok és szerencsések vagyunk, mindez Őszentségének és erőfeszítéseinek köszönhetően.

Sambhala: Dr Dordzse, engedjen meg egy utolsó kérdést! Magyarországon elég népszerű a Pránanadi energetikai gyógyító módszer, amit kezdetben tibeti Reikinek neveztek és  ami többek szerint Tibetből származik. Dr. Dordzse meg tudja erősíteni ennek a hagyománynak a tibeti eredetét, vagy tud valamit mondani erről a módszerről?
Dr Dordzse: Na igen, a Pránanadi. Többször találkoztam ezzel a kifejezéssel az itt tartózkodásom során, a konzultációk során, az elmúlt 10-12 napban. Számos beteg érdeklődött a Pránanadi-gyógyítás iránt, amiről szögezzük le, úgy gondolom, hogy hasznos. Őszintén megmondom, eddig még nem láttam senkit Pránanadit gyakorolni. Mindazonáltal alapvetően a tibeti gyógyászatnak is van, egy része mely támogatja az energetikai gyógyítást, a csakra-gyógyítást és a meridián-gyógyítást, amit akár hívhatunk Pránanadinak, energia-gyógyításnak vagy Reikinek. A nevek különböznek, de a technikák majdnem egyformák.

Őszintén szólva nem tudom, miként lehetne visszavezetni ezt a rendszert tibeti eredetre, nem folytattam ilyen irányú tanulmányokat vagy kutatásokat, azonban hiszek a lámák és spirituális mesterek áldásainak erejében. Tudomásom van olyan tibeti esetekről, amikor pusztán a láma áldása hatására miden betegség megszűnt. Az ember nem is hinné, mennyi csoda történik, amikor mondjuk egy nagy lámát, vagy mondjuk egy nagyon fontos személyt rövid időn belül a halál fenyeget egy súlyos betegség által. Majd találkozva egy lámával, aki függetlenül a módszer nevétől, valamilyen gyógyítást alkalmaz (mantrázik, érintéssel, öleléssel) majd közli, hogy még nincs itt az ideje az eltávozásnak, élned kell, mert oly sok tennivaló vár rád és másnapra az illető erős és egészséges. Ezek a módszerek is energetikai gyógyításhoz tartoznak, melyek nagyon finomak, nem lehet őket bemérni, azonban hatásuk érezhető.

Lehet, hogy a Pránanadi rendszerét vissza lehet vezetni Tibetre, de nem igazán vagyok meggyőződve ennek a Reiki-gyógyító technika eredetéről, azonban az biztos, hogy minden ilyen gyakorlatot vissza lehet vezetni egy jó szándékkal végzett hatékony gyakorlásra. Az elmúlt tíz napban jó néhány gyakorlót, gyógyítót láttam, akik nagyon sok kérdést tettek fel számos gyógyítói és meditációs praktikáról, de a legfontosabb dolog az együttérzés és a jó szándék volt, amit ha másokon alkalmazol ténylegesen segít. Hiába tartozol hierarchia szempontjából a legnagyobb spirituális mesterek közé, ha a motiváció nem megfelelő és hiányzik az együttérzés, akkor az egész nem fog működni. Ez tehát a hajtó erő vagy az igazi erő, ami minden gyógyítás mögött áll.

Sambhala: Az együttérzés maga a gyógyír.
Dr Dordzse: Így igaz. Köszönöm Tibor, köszönöm szépen!

Sambhala: Dr Dordzse köszönöm az interjút. Szeretném Önt meghívni a Sambhala Tibet Központba.
Dr Dordzse: Ez volt most a kezdet, talán majd legközelebb. Én is köszönöm a lehetőséget.

készítette/Hendrey Tibor

Webgalamb