Potala

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Karmapa riport/2009

Dharamszala/Asia Times/Sarasnsh Sehgal/Tibet.hu/Potala/2009. július 22.

Daramsala, India

A Gyalvang Karmapa, a tibeti buddhizmus Karma Kagyu ágának spirituális vezetője, és mint ilyen, a harmadik számú vallási vezető (láma) Tibetben. A Karmapa szó jelentése, aki Buddha teendőit végzi, vagy a buddhák minden cselekedetének megtestesülése.  

Mint a Dalai Láma 1959-ben, Urgyen Trinlei Dordzse, a XVII. Karmapa is elmenekült hazájából 1999-ben Nepálba, majd onnan Indiába ment, hogy szabadon tudjon élni és vezetői teendőit is szabadon gyakorolhassa. Karmapa csatlakozott Őszentsége a Dalai Lámához és az észak-indiai Sidhbariban, egy Dharamszalához közeli kertvárosban a Gyütö Tantra Kolostorban él, közel a tibeti emigráns kormányhoz, és a Dalai Lámához.

Karmapát, drámai és kalandos szökése Tibetből, hőssé tette a száműzetésben élő tibetiek szemében, és felhívta magára a világ közvéleményének figyelmét is. Még csak tizennégy éves volt, de a diaszpóra rögtön meglátta benne személyiségének erős kisugárzást, a fiatalság életerejével párosulva. Sokan már akkor lehetséges politikai vezetőt láttak benne.

Mostanra, hogy már fiatalemberré érett, a száműzött tibetiek közül sokan hiszik, hogy a 25 éves Karmapa lesz a következő spirituális vezetőjük, az isten-király Dalai Láma után, aki a modernitás és a tradíció összehangolásán munkálkodott.

Karmapa, a Karma Kagyu tibeti buddhista vonalból reinkarnálódott, rendkívül intelligens szerzetes. Bár az indiai hatóságok megtiltották neki, hogy a Rumtek kolostorba utazzon, - rendjének helyét a Sikkim nevű indiai államban jelölték ki, a kínai határhoz közel, - de befolyását mind ezzel együtt nem lehetett korlátozni. Úgy tűnik népszerűsége és tisztelete - és ez főleg száműzött tibeti fiatalok, illetve a Tibetben és a világ más tájain élő fiatal buddhisták között – egyre növekszik.

Nap, mint nap temérdek látogató érkezik Karmapa kolostorába, hogy áldását kérje, vagy hogy nyilvános tanításon vegyen részt.  

A Karmapa jelentősége egyre nő, ahogy Őszentsége a Dalai Láma halad a korral. Amikor a 74 éves spirituális vezető elindul végső útjára, egy hosszú folyamat veszi kezdetét, melynek végén megtalálják reinkarnációját Ez folyamat hosszú éveket jelent, mielőtt az új Dalai Láma átveheti a tibetiek vezetésének jogait és kötelességeit.

Ebben az esetben Urgyen Trinlei Dordzse, a XVII. Karmapa lenne a rangidős tibeti buddhista vezető az emigrációban. A Karmapa családfa az egyik legrégebbi a tibeti buddhista vonalak közül, több mint kétszáz évvel korábban alakult, mint Őszentsége a Dalai Lámáé. Négy száz évvel korábban a Karma Kagyu volt a legjelentősebb iskola  a tibeti buddhizmusban, de azután később a „Sárga Süveges” a Dalai Láma Gelug iskolája vált meghatározóvá.

Bár a hagyomány szerint, a Karmapa soha nem lehet a Dalai Láma helyén, mégis mint legfőbb vallási vezető, ideiglenesen vezetheti a száműzötteket küzdelmük során, melyet 50 éve vívnak a szabad hazatérés érdekében. De természetesen számos kérdés merül fel ezzel kapcsolatban. Akarja-e egyáltalán, majd a Karmapa a „Free Tibet” mozgalmat vezetni?   Ha igen, milyen stratégiát követ? Folytatja-e majd a Dalai Láma középutas filozófiáját a Kínával való tárgyalások során, és hogy széleskörű autonómiáról tárgyaljon-e Tibet számára? Vagy egy teljesen független Tibetért harcol majd, ahogy abban a radikális fiatal tibetiek reménykednek? Az is lehet, hogy a mostani iránynál is békülékenyebb lesz.
Az Asia Times 2009. július 8-án interjút készített a XVII. Karmapa Lámával, ideiglenes szálláshelyén a Gyütö Tantra kolostorban.  A kolostort indiai és tibeti őrök vették körül. A kolostor tetőtéri szobájában tibeti thangka festmények és kendők borították a falakat, és színes szőnyegek a padlót.  A Karmapával való találkozáskor csak a tolmácsok voltak jelen. Bár a beszélgetés előtt titkára kért, mellőzzem a politikával kapcsolatos kérdéseket, a Karmapa legtöbb kérdésemre szavait gondosan megválogatva, türelmesen válaszolt.
 
Saransh Sehgal: Őszentsége, hogy látják önt, mint vallási vezetőt a Tibetben élő tibetiek, és azok akik elmenekültek onnan?
Őszentsége a Karmapa: Különböző nézőpontok lehetnek. Nehéz lenne azt mondani, hogy mind összeegyeztethető a valósággal. Akárhogy is, nem csak a tibeti vallás, de a tibeti kultúra, társadalom és a tibeti nép is nehézségekkel küzd. Ezért fennáll a lehetősége annak, hogy nem csak vallási vezetőként, hanem a társadalom vezetőjeként is fel kell majd lépnem, minden ehhez járó feladatot vállalva... Vagy inkább úgy fogalmazok, van rá lehetőség, hogy kalauzolom a tibetieket.  

Saransh Sehgal: Őszentsége mindig távol tartotta magát a politikától. Meddig tartható ez a távolság tartás?
Őszentsége a Karmapa: Ebben nincs semmi szokatlan. Egyrészt a Karmapa spirituális vezető. E tisztségnek több mint 800 éves hagyománya van. Mivel jelenleg én vagyok a betöltője ennek a tisztségnek (a karmikus örökségnek), nem lenne helyes, ha meggondolatlanul cselekednék. Más nézőpontból nézve viszont Tibet jelenlegi helyzete nem csak vallási szempontból aggasztó, hanem az emberek élete szempontból is... Azt hiszem fontos, hogy más szempontokat is figyelembe vegyünk, ne csak a politikaiakra koncentráljunk.

Saransh Sehgal: A jelenlegi emigráns tibeti miniszterelnöknek lejár a megbízatása jövőre, a száműzött tibetiek demokratikus választásokat tartanak, Őszentsége, hogy látja ezt a helyzetet?   
Őszentsége a Karmapa: Nem sokat tudok erről és nem is jártam utána ennek a kérdésnek. Minden amit tehetek, hogy imádkozom azért, hogy minden jól alakuljon.

Saransh Sehgal: A buddhizmus általában nagyon népszerű nyugaton, de az itt élő emberek jobban hajlanak a tibeti buddhizmus felé. Mi az oka a tibeti buddhizmus növekvő népszerűségének?

Őszentsége a Karmapa: Lássuk csak! A mai idők embere, például a fejlett nyugati országokban keresi a lelki békéjét. Ha csak az materiális világot nézzük az emberek hihetetlen fejlődésen mentek keresztül, de eközben olyan problémákkal kellett szembesülniük, amelyeken az anyagi fejlődés nem hogy segített volna, hanem inkább, az még több terhet rakott rájuk... Rá kellett ébredniük, milyen fontos a lelki béke, és a buddhizmus tanaiban az ehhez vezető út világosan ki van jelölve. Azt hiszem ez az egyik fő oka a buddhizmus népszerűségének. Emellett sok nemes lélek, mint például Őszentsége a Dalai Láma, utazásai során, a világ számos pontján hirdette nézeteit. Az emberek fogékonynak bizonyultak. Szerintem ez volt a népszerűség növekedésének másik oka.

Saransh Sehgal: Őszentsége, ragaszkodni fog a középutas filozófiához, ami a Dalai Láma politikáját vezérli?
 Őszentsége a Karmapa: Azt hiszem Őszentsége a Dalai Láma tényleg elszántan képviseli a tibetiek ügyét. Valódi és igazságos megoldásokra törekszik és nem  a „Győzelem az egyiknek, vereség a másiknak” elvet követi.

Saransh Sehgal: Őszentségét a száműzött, de a Tibetben maradt ifjúság is, a fiatal generáció vezetőjének tekinti. Hogyan látja Őszentsége a tibeti fiatalsággal való kapcsolatát?
Őszentsége a Karmapa: Nem tudok mást mondani, mint amit korábban is hangoztattam, bár a testem fiatal, a tudatom a tradícióé. Ez az én álláspontom és remélem jó kapcsolatban tudok maradni a hagyománnyal és a modernséggel is, és így összekötője lehetek a koroknak.

Saransh Sehgal: Hogyan látja Őszentsége, a Dalai Láma utódlásának kérdését?
Őszentsége a Karmapa: Őszentsége a Dalai Láma tisztában van a helyzettel, úgy gondolom világos útmutatással fog szolgálni nekünk. Ennél többet nem mondhatok.

Saransh Sehgal: De volt, hogy Őszentsége a Dalai Láma azt mondta, akár nő is lehet a reinkarnálódott utód. Vagy akár egy fiatal  ember is lehet...
Őszentsége a Karmapa: Azt gondolom, Őszentsége kézben tartja az ügyet... Ezek csak futó megjegyzések voltak, nem hivatalos nyilatkozatok. Őszentsége csak lehetőségekről beszélt.

Saransh Sehgal: Őszentsége nem látja úgy, hogy a tibeti kultúra haldoklik a kínai uralom alatt?
Őszentsége a Karmapa: A jelenlegi kínai politika nagyon negatív hatással van a tibeti vallásra és kultúrára. Ez aggodalommal tölt el minket. Azonban a tibeti kultúra sorsa az összes tibetin is múlik. Például ha az emigráns tibetiek nem ápolják hittel, őszintén a vallásukat és a kultúrájukat – nem fogják tudni életben tartani azt. Ha nem ápoljuk a hagyományt, akkor az, akár egy szabad országban is elpusztulhat. Tehát rajtunk, tibetieken múlik. A Tibetben élő tibetiek nagy erőfeszítéseket tesznek, ami bennem is élteti a reményt.

Saransh Sehgal: Őszentsége, az ön véleménye szerint, Kína reménykedik önnel, mint elismert vallási vezetővel a tárgyalásokban?
Őszentsége a Karmapa: Én nem vagyok ebben érintett.  Őszentsége a Dalai Láma Tibet vallási és világi vezetője, és a kínaiakkal az emigráns kormány folytat tárgyalásokat - nem én.

Saransh Sehgal: Őszentsége, Tibetben maradt családtagjai el tudják juttatni önnek üzeneteiket?
Őszentsége a Karmapa: Néha-néha igen.      

Saransh Sehgal: A spirituális tanulmányokon kívül, Őszentsége, milyen további tanulmányokat folytatna a továbbiakban?
Őszentsége a Karmapa : Művészetek és a nyelvek érdekelnek.

Saransh Sehgal: Őszentsége, milyen benyomásai vannak Indiával kapcsolatban?
Őszentsége a Karmapa: Nagyon meg vagyok lepődve, hogy milyen sokféle lehetőség áll az emberek rendelkezésére, ha politikai, vagy spirituális tevékenységet akarnak folytatni Indiában. Ezekkel a lehetőségekkel az itt élő - nagyszámú – tibetiek is élhetnek. Ezeket a jogokat India ránk is kiterjesztette, amikor a megélhetéséért dolgozunk, vagy amikor vallásunkat gyakoroljuk – ez nagy hatással volt rám.  

Saransh Sehgal: Hogyan látja Őszentsége Tibet jövőjét?
Őszentsége a Karmapa: Tibet jövőjét? Bizonytalan vagyok. Aggódom a jövő miatt, de senki sem tudja mi fog történni.

Saransh Sehgal : Mikor tervezi Őszentsége, Tibetbe történő visszatérését?
Őszentsége a Karmapa: Nem tudom. Ebben sem vagyok biztos, de osztozom a többi tibetivel a hazatérés vágyában. Hogy mikor tudunk visszatérni hazánkba azt még, senki sem tudja.

Sharansh Sehgal daramsalai munkatársunk aki az  info@mcllo.com címen érhető el.

 

Webgalamb