Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

székhely / telephely H-Budapest I. Attila út 123..
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-41
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

Ngawang Sangdrol tájékoztatja a Kongresszust a tibeti politikai foglyok helyzetérõl

2003. október 31.

A Kongresszus Emberi Jogi Bizottsága elõtti beszámolójában Ngawang Sangdrol azt mondta, hogy csak az Egyesült Államokba érkezése után tudta meg, hogy milyen jogok illetik meg az elítélteket a kínai alkotmány szerint, és hogy tapasztalatai szerint ezeket nem garantálták a tibeti politikai foglyok esetében.

Ngawang Sangdrol tájékoztatta a Mark Kirk és Tom Udall kongresszusi képviselõk által vezetett Bizottságot a nõk szerepérõl a tibeti szabadságmozgalomban. Részletezte a Kínai Alkotmány azon szabályait, amelyeket a börtönõröknek a foglyokkal kapcsolatos viselkedésükben követniük kell. Elmondta, hogy ezeket a tibeti foglyokkal kapcsolatban nem tartották be.

A nõk általános szerepérõl a tibeti szabadságmozgalomban Ngawang Sangdrol elmondta, hogy „A tibeti szabadságmozgalom a népünkért és népünk jogaiért folytatott küzdelem, hogy megõrizzük és elõmozdítsuk az identitásunkat, vallásunkat és kultúránkat. A kommunista kínai inváziót és Tibet megszállását követõen népünk hõsiesen próbálta megakadályozni országunk, vallásunk és kulturális örökségünk elpusztítását. A tibeti asszonyok jelentõs szerepet játszottak ebben a küzdelemben, és ez napjainkban is így van”.

Saját szerepérõl Ngawang Sangdrol elmondta, hogy „A magam részérõl azért vettem részt már tizenegy éves koromtól a kínai uralom elleni demonstrációkban, mert tiltakozni akartam a kínaiak azon törekvése ellen, hogy megfosszák a tibetieket alapvetõ jogaiktól, köztük a vallásszabadságtól. Továbbá felháborított, ahogy a kínai hatóságok becsmérelték szellemi és politikai vezetõnket, Õszentségét, a Dalai Lámát, amit egy tibeti sem nézhet tétlenül. Letartóztatásom után különbözõ vádakkal, összesen tizenkét évet töltöttem a rettegett Drapchi börtönben, Lhászában”.

Ngawang Sangdrol beszédét a „A törött füstölõ, elveszett nemzet” címû dokumentumfilm bemutatója, és a filmet készítõ, Rosemary Rawcliff hozzáfûzései elõzték meg. A film három generáció életén keresztül mutatja be a tibeti nõk szerepét a szabadságért folytatott küzdelemben: akik Tibetben vettek részt a mozgalomban, akik Tibetben születtek és a számûzetésben kerültek kapcsolatba a mozgalommal, és azok, akik Indiában, számûzetésben születtek, és részt vesznek a mozgalomban.

Rawcliff megosztotta a bizottsággal azon szándékát, miszerint filmtrilógiát kíván készíteni, bemutatva a Tibeti asszonyok különbözõ arcait.

Mikor a képviselõk a börtönbéli tapasztalatairól kérdezték, Ngawang Sangdrol beszámolt a különbözõ kínzási módszerekrõl, amiknek a börtönõrök alávetették.

A képviselõk arról érdeklõdtek, hogy tanácsos lenne-e meglátogatniuk a Drapchi börtönt. Ngawang Sangdrol elmondta, hogy nem lenne haszontalan, mivel tovább növelné az érdeklõdést a tibeti kérdés iránt, de azt is megjegyezte, hogy a képviselõk nem kapnának valós képet az ottani helyzetrõl. Továbbá lehetõséget adna a kínai hatóságoknak, hogy az ilyen irányított körülmények között zajló látogatást a saját propagandájuk céljaira használják fel.

 

További cikkek:

Webgalamb