Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123.
(00-36) 70 431 9343   (00-36)70 944 0260   (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAN/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

ETHER

A bemutatásra szánt mű ezen alkalomra íródott, mint felajánlás. Címe: Ether. (éter) A darab performensz jellegű magában foglalva audió és vizuális elemeket.
A MusiContact a megvalósítandó premierhez a Dreampire és a Rosinflux projektekkel működik együtt. A Dreampire egy a világhálón jelentkező audiovizuális álomkommunikációs adatbázis. Hisszük hogy az álmok nem mások, mint lényegi valóságunk. Rosinflux - Temesvári Balázs kísérleti zeneszerző és előadó – feszített-húr-installációs projektje.

A MusiContact, csoportos, irányított-aleatórikus módszerrel rezgőteret épít és tart fent alkalmi események gyanánt. Pár évvel ezelőtt indult elsőként a Millenáris Parkban rendezett eseményen. Ha műfajként kellene meghatároznunk, akkor a MusiContact egyfajta postfluxus irányzatban találna helyet magának. Ppost - amennyiben túllépve a kultúr-környezetet, vállaltan egyfajta rezgés élményként, gyógyító és tudattágító eseményként kezeli a hangzó textúrák összhatását.

"Egy gongütésben - minden zene benne van" ebből a régi bölcsességből indulva, a MusiContact "minden zenéből" egyfajta "gongot", rezgőteret épít. A hangkupola elmélete is a projekt alapjai közé tartozik. Ebben a rezgőtérben sétálni lehet, mintha belépnénk egy rezgő gong belsejébe...

A rezgőtér kompozíció 2015. április elsején az A38 Hajón lesz, körülbelül 21.00 kezdettel. A MusiContact ez alkalommal egy aleatórikus premierrel rukkol elő. Egy kísérlet a nagyobb fokú irányítottságra. Az előadás előtt ezért próbákat is tartanunk kell, 4 próba elegendő lehet.

Az egész estét betöltő esemény, a Sambhala Tibet Központ buddhista közösség szervezésében a hős és erőszakmentes Tibetet köszönti valamint a Sambhala Tibet Központ támogatására szolgál. Hendrey Tibor szervezésében, ez a közösség működtetette a Tibeti Együttérzők zenei formációt, amelyben, sok más kitűnő zenész mellett, jelentős szakmai szerepet játszott a pár éve eltávozott Gasner János is. Mindig emlékezni fogunk rá!
A Támogató Est több nagyszerű fellépője mellett kiemelném, hogy az ETHER előtt Szemző Tibor Hamvas Béla Láthatatlan történet című hangos könyve lesz hallható.

Az est belépős és hirdetve lesz. A MusiContact premierje is a Támogató Est minden programjának fényét szándékozik emelni.


Leírás
A mozgás három fázisán keresztül haladó 30-40 perces performenszről van szó. Egymással kommunikáló audiovizuális álmokra, kórusra, fúvósokra, két hegedűre, feszített-húrinstallációra, gitárra és elektronikára.

A felállás
A terem falainál körkörösen, egymástól nem több mint két-két méterre álló énekesek lánca - kórus, remélhetően, minél többen lennénk az a jó.
A darab főleg kórusműnek van megkomponálva. A kör-lánc két, egymással szemben álló két félkörként értelmezendő és valójában két kórus áll egymással szemben. Két karvezetőre lesz szükség. A láncokon áthaladó késések a kompozíció részei.

Két kórus-rész mögött egy-egy vetítővásznon beszélő arcok lesznek vetítve, ahogy álmaikat mondják (Dreampire) a beszélők hangjait kis hangfalakon halkan hallhatóak.
A különböző arcok és mesék szekvenciája már előre elkészített és így a vásznakon felhangzó bizonyos szavakat a kórusok felkapnak előre lejegyzett módokon s egymással ellenkező irányba énekszerűen küldenek tovább az ellenkező oldalon lévő vászon felé, mintegy álom-energiaterjedés az éterben.
Egy kisebb átmérőjű koncentrikus kör mentén két fa és két rézfúvós helyezkedik el. Még beljebb, egymással szemben két hegedű szólal meg.
A középen Rosinflux áll. Én is itt, gitárral és egy computerrel működnék közre egy computert kezelő asszisztensemmel.
Az innen származó hangok a terem négy sarkában elhelyezett quadrophon felállású hangfalakból lesznek sugározva.

A darab a mozgás három fázisát, a rezgő gong három mikro-állapotát eleveníti meg. Mindegyik fázis körülbelül tíz-tizenöt percig tart és mindegyik más alaphang magasságra épül. Ez a bázis hangmagasság állandóan jelen lesz, mint egy orgonapont. A szólamok (valós hangmagasságok, ritmusok) improvizáltak, de a keretek (irány hangmagasságok, időbeli terjedelmek, dinamikák, szavak) adottak lesznek.

A feszített húrokon megszólaló introdukció csendből lép elő, vetítés nincs. Konkrét spot-világítás. A vetítés és az előre megbeszélt színekkel érkező fények indítják el a húr-rezonanciából kibontakozó kórust és a többi zenei eseményt.
Az első fázis: az impulzus. Apró kis előkeszerű hangtömbök. A második az idegpályákon áthatoló jel. Hosszabb hangokból fonódó harmonikus textúra.
A harmadik fázis maga a mozgás: egyre gyorsuló és fokozatosan crescendáló tenuto to staccato tétel.
A crescendó csúcspontján hangzik el saját átiratunkban John Cage 4'33'' Csendje. A végső hangzást, mely a cselekvés elnyugvását képezi, Satie pár rövidebb darabja fogja megadni, amelyeket gitáron adunk el, de a kórus és a hangszeresek közreműködésével.
Satie utolsó hangzásait sample-ként megragadva, a "légből" Swanasa - elektronikus zenész - és társa fogja minimál-elektronikai atmoszféraként megadni, a MusiContact esemény lezárásaként.
Ezekkel a végső hangzásokkal kapcsolódik a MusiContact Naga DJ Set megszólalása felé, amelyek az est végpontjáig hallhatók.


Közreműködők
Roinflux (Temesvári Balázs)
Kórus
Szólisták
Kézdy Luca (hegedű), Frankie Látó (hegedű)
swanasa+slow dj set.
4 Tuba, 4 Klarinét, Elktronika, Guitar

vissza

Webgalamb