Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

     a SAMBHALÁBAN online előadás és koncert

SPIRITUÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEK
ZENEI  ÉS  ASZTROLÓGIAI VONATKOZÁSOKBAN

Bujtás Anita hegedűművész és Farkas László Dzogcsen gyakorló beszélgetése zenei szemléltetéssel, zongorán közreműködik Kovács Kálmán zongoraművész

2021. március 14. / vasárnap 17:00

A beszélgetés során elhangzanak
Massenet / Thais Meditáció

Hacsaturján / Noktürn
Rachmanyinov / Románc
Beethoven / F-dúr Románc

Előadja Bujtás Anita hegedűn és Kovács Kálmán zongorán

Egy hegedűművész napirendjének szerves része a gyakorlás, mely a skálázáson és egyéb technikai gyakorlatokon keresztül az aktuálisan kitűzött zeneművek megszólaltatásán, megismerésén, rejtelmeinek felismerésén fejleszti ki a mély érzelmi azonosulást.

Tulajdonképpen olyan, mint a meditáció. Természetesen dinamikus, éber és nagymértékben tudatos.

Felügyelt test-tudatosság, átható energia-tudatosság (az érzelmi és szellemi energiák - mint szándék - célra irányulása) és maga a Tudat-tudatossága, mely maga az Egyetemes Zenei Mátrix-mező határtalan terében találja magát, ismeri fel azonosságát, oldja fel az egyéni lét különvalóságát a Létezés minden jelenségével való összefonódottsággal.

Olyan, mint a Dzogcsen meditáció - a nem-meditáció, mely dinamikus, éber és tudatos.

Egyetemes folyammá válik, mely az időtlenségből, mint forrásból ered és az időtlenségbe, mint az óceánba tér vissza, miközben minden pillanata az itt és most tökéletes jelenvalósága.

Ezért a zeneművész élete tulajdonképpen egy folyamatos dzogcsen-meditáció.

Szigeti József, a 20 század egyik kiemelkedő hegedűművésze meglátása szerint a hegedűművésznek egy tibeti mester tudatosságával és koncentráló képességével kell rendelkeznie.

A 20 század szintén nagy hegedűművésze, a rendszeresen jógázó Yehudi Menuhin szavai is rávilágítanak a fentiekre: \" Én az egységes egész érzetét keresem, azt, hogy nyitott legyek minden rezdülésre, hogy befogadjak mindent, hogy higgyek a mozgásban -segítsem, engedelmeskedjek neki, fogadjam el. Szándékosan érintek itt lelki dolgokat, mert úgy gondolom, hogy az érzelmek, a gondolatok és a jellem mind együttesen keresik azt a tökéletes mozgást, amit szerintem minden jó hegedűs el akar érni.Hinnünk kell a mozgásban, a mozgás folyamatosságában, -hinnünk kell abban, hogy a mozgás előrevisz bennünket, ha nem dolgozunk ellene, ha gyakorlással tökéletesítjük ívét és dinamikáját. A hegedűs sajátosan emberi csudabogár. Félig tigris, félig költő. Igen jellegzetes állati mozgékonyság ölt benne testet egy kizárólag emberi átalakulás szolgálatában. Az a dolga, hogy beszéljen az emberek emlékeiről, érzéseiről vagy gondolatairól. Ilyen megfoghatatlan dolgokat tesz kézzelfoghatóvá azáltal, hogy hangban és ritmusban fejezi ki őket. Azt hiszem, a hegedűsnek költői tehetséggel kell bírnia, mely áthatol a propagandisták, tőzsdések és rabszolga-kereskedők  védőirháján, s így eljut a bent rejlő mélyebb igazsághoz.\"

Egy másik hiteles út az asztrológia ösvénye, mely a formavilág archetípusain, a test és lélek energiaáramlásain keresztül mutat rá a Középpont álmára, Önmagunk végső Valóságára, a Tiszta Tudatosság természetére.

Jelen előadás, mely a sorozat első része, a víz elem jegyeinek asztrológiai és zenei bemutatását tűzi ki célul.

Webgalamb