Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

MAGYAR HIEROGLIF ÍRÁS
VARGA GÉZA
előadássorozat III
2018. december/2019. január
helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs

ajánlott támogató felajánlás/2000 Ft

III. 2019. február 16./szombat 18.00
A magyar hieroglif írás kapcsolata az idegen írásrendszerekkel
A székely írás előzménye, a magyar hieroglif írás már a kőkorban el volt terjedve a Pireneusoktól Dél-Amerikáig. A megértett és elolvasott írásemlékek alapján ismereteket szerezhetünk a kőkori ősvallás nézetrendszeréről és nyelvi viszonyairól.

Kőkori írásemlékek (Göbekli Tepe jelei. Szentgyörgyvölgyi tehénszobor. Jóma ligatúra. A Tordos-Vincsa-kultúra írása. Gradesnicai edényjelek. A Ggantija templom Óg jele. Mas d’ Azil-i jeles kavicsok. A viszokói feliratos kő. Albisi Nap-pecsét. A tatárlakai táblák. A tatárlakai korong „atya” szójele. Megjelennek a sorok.) Klasszikus írásrendszerek (Sumer. Hettita. Indusvölgyi. Kínai. Egyiptomi. Sémi.) Sztyeppi írások (Szkíta. Szarmata. Hun. Ogur/szabír. Lomovátovói. Uelgi. Avar. Kazár. Ótürk. Germán.) Honfoglaláskori írásemlékek. Székely írás (A nikolsburgi ábécé. Az énlakai világmodell. A székelyderzsi tégla. A karcagi csatkarika.) Népi írásemlékek. Uralmi jelhasználat. Vallási jelhasználat. (Ősvallási imaszövegek. Szent helyek. Keresztény templomok. Mindennapi jelhasználat.

I. 2018. december 22./szombat 18.00
A magyar hieroglif írással kapcsolatos elméleti kérdések, a magyar hieroglif írás jellemzői

Az írás fogalma. Monogenezis vagy poligenezis? Az ősvallás és az írás kapcsolata. Írás vagy díszítés? A világmodell egy eddig ismeretlen irodalmi műfaj. Hatott-e a latin írás a székely írásra?  Jelhasadás. A ligatúrák eredete. Vannak-e szó- és mondatjeleink? Jelkapcsolatok. Távoli írásrendszerek hasonló jelmontázsai. A jel környezete. Kőkori írásjelek szemantikai feltárása. Jelentés megismerése a képi tartalom alapján. Hangalak-rekonstrukció. Valószínűség-számítás. Az akrofónia rekonstrukciója. A székely írás összehasonlítása idegen írásrendszerekkel. Írásunk neve. Jelszám. Jelsorrend. Írásirány.  Jelhasználat. Jelentés. Jelforma. Megtanulhatóság. Írástechnológia. Helyesírás. Párhuzamok.

 

II. 2019. január 19./szombat 20.00
A magyar hieroglif írás jelei és emlékei
A hieroglifa szó, annyi mint "szent véset", azaz vallásos jelentőségű szójel. Esetünkben a székely rovásjelek előzményeiről, a kőkori ősvallás szent jeleiről (hieroglifáiról) van szó. A kötetben ismertetett 41 hieroglifa segítségével esetenként megérthetők, vagy elolvashatók a magyar és az indián cserépedények "díszítései".

 

Elemi jelek (Anya. Bél. Celőke. Dana. Ég1. Föld. Ég2. Egy. Hal. Isten. Jó. Jóma. K betűk. Ak. Kebel. Kő. Király. Élő. Lyuk. Magas. Nagy. Nap. Nimród tamga. Óg. Ország. Ragyogó. Sarok. Svasztika. Szár. Ten. Tengely. Tprus. Atya. Ushu és Vas. Ős. Üdő. Ügy. Zsenge. Ezer.). Ligatúrák. Ábrázolási konvenciók (Sarokmontázs. Szárnyas napkorong. Eget tartó fa. Felülnézeti világmodell. Lyukas törzsű fa. Jelből növő fa. Jel a fejen. Magas kő. Jel állaton. Jel antropomorf ábrázoláson. Jel növényen. Jel edényen. Hegyen folyó. Jel ruházaton. Lyukban kelő Isten. Szimmetrikus feliratok.).


info/www.tibet.hu  0670 431 9343

Webgalamb