Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

SZENT TAMÁS
INDIA TÉRÍTŐ APOSTOLA
FRANZONI ZOLTÁN
előadása
2020. október 2./péntek 18.00
helyszín/Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123.  11cs

„Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, a kit Kettősnek hívtak, nem vala ő velük, a mikor eljött vala Jézus.

Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem.

És nyolc nap múlva ismét benn valának az ő tanítványai, Tamás is ő velük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek!

Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.

És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!

Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.”

         

János evangéliumában (20,24-29.) olvashatjuk a fentieket Tamásról, Jézus kételkedő tanítványáról. Jézus feltámadása és Mária mennybevitele, két olyan esemény, melynél Tamás apostol megmutatta egyéniségének lényegét, a kételkedést. Az apostol ünnepe eredetileg december 21-én, a téli napfordulón volt, nem véletlenül. Ezen a napon a Nap megfordul ugyan égi útján, ám a fény még nem győzi le a sötétséget, az éjszakák még nem kezdenek el rövidülni, az csak december 24-e után következik be. Tamás kettős viselkedése, pont ezt a félelmetes kettősséget idézi meg. Mert mi történik akkor, ha az anyagi világhoz való túlzott kötődés, vagyis a sötétség, erősebb mint a hit világossága? Nincs mitől félnünk, mert Jézus bizonyságtétele mindig legyőzi a sötétséget. Legyőzte azon a december 24-én, amikor a kis Jézus közénk született, és legyőzte akkor is, amikor a feltámadt Jézus megmutatta sebeit a kételkedő tanítványának. Ám a bennünk lévő sötétséget, csak a Krisztusban való hitünk ereje tudja legyőzni. A kételkedésnek természetesen helye és ideje van a világban, de nem olyankor, amikor jellegénél fogva természet feletti dologgal szembesülünk. Ilyenkor ugyanis nem feltétlenül várhatunk az elvárásainknak megfelelő, kézzelfogható bizonyítékot. Az már az isteni kegyelem ajándéka, ha mégis megkapjuk. De ilyenkor nem szabad abba a hibába esnünk, hogy hitünket az anyagi világhoz való túlzott kötődéssel korlátozzuk. Mert így az égi hatalommal való kapcsolattartásunkat is akadályozzuk.

Az előadás keretében, Tamás jellemének és az Evangéliumokban olvasható megnyilvánulásainak megismerése után, az apostol indiai tevékenységét fogjuk megvizsgálni, a róla szóló apokrif iratok tudósításai alapján. A Magyar Anjou Legendárium képeit ezúttal csak korlátozottan hasznosíthatjuk, mert a Szent Tamás apostol legendáját feldolgozó képek, sajnos nem állnak rendelkezésünkre. De ez senkit ne riasszon el az apostollal, illetve a kereszténység egyetemes érvényű tanításaival való ismerkedéstől! Kérem, kövessék figyelemmel előadásomat!

Webgalamb