Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

SZENT PÁL APOSTOL ÉLETE ÉS
ÜDVTÖRTÉNETI  ÚTJA

FRANZONI ZOLTÁN
előadássorozata
2018. április/május
helyszín/Sambhala Tibet Központ/Budapest I. Attila út 123.  11cs

 2018. április 15./vasárnap 18.00
1. Saul-Pál és az isteni kegyelem működése
2018. május 12./szombat 18.00

2. Pál apostol harmadik térítői útja és szentföldi fogsága
2018. junius 9./szombat 18.00

3. Pál apostol római útja és vértanúsága

Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.

                                                                                Szent Pál (Gal. 2,20.)

A Jézus Krisztus egyházát pusztító farizeus zsidó Saul, egy adott pillanatban megrázó módon szembesült az isteni kegyelem működésével és a felé mutatott kegyelmi gesztus hatására megtért. Saul megtérése azonban nemcsak az isteni kegyelem csodája, de a józan észé is. Ez a művelt ember ugyanis egy pillanat alatt megértette, hogy utat tévesztett. Ezután Saul rabbi Pál apostollá válva, az általa eddig elszántan üldözött keresztény hitnek és magának Jézus Krisztusnak az apostolává vált úgy, hogy közben soha nem tagadta meg zsidó voltát. Emberfeletti térítő munkába kezdett nemcsak a pogányok, de a zsidók körében is. A zsidó vallás tudósaként próbálta elfogadtatni a zsidókkal, hogy Jézus az ótestamentumi próféciák beteljesítője.

Amikor Pál a zsidókhoz szól, akkor a saját vallásuk alapján próbálja az igazságra vezetni őket.

Vagyis előfordul, hogy Pál a zsidókhoz szól, és csakis hozzájuk. Valószínűleg ezt értik félre azok, akik azt hirdetik, hogy Saul valójában nem is tért meg és csak egy csaló volt, aki a zsidó főtanács megbízásából, belülről bomlasztotta a kereszténységet. Az ilyen tévtanok hirdetői, nemcsak hogy semmit nem értenek meg Pál leveleiből és abból az emberfeletti munkából, mellyel Pál próbálta megtéríteni a zsidóságot, de ezen túl még az isteni kegyelem működését is felül akarják írni. Lelkük rajta...

A Szent Pál megtérésének alapjául szolgáló, a józan ész működésére épülő emberi magatartásformának és a hitre épülő, Szent Péter által képviselt emberi viselkedéstípusnak, egyensúlyosan és szükség szerint kellene működnie a világban. De sajnos ma nem így van. A mai világban, sem Péter hite, sem a Pál által bemutatott, 180 fokos fordulattal történő észhez térés, nem igazán jellemző. Ma sokkal inkább jelen van a világban a mérhetetlen gőg, mely lehetetlenné tesz bármiféle szemléletváltást. A gőg a legnagyobb akadálya az együttérzésnek és az erre épülő szeretetnek. Sajnos nagyon gyakran hajlamosak vagyunk úgy véleményt alkotni egy adott kérdésben, hogy közben hiányosak az ismereteink. Megyünk a saját fejünk után anélkül, hogy a szívünk hangjára is figyelnénk. Közben pedig visszautasítjuk a lelki és szellemi fejlődés lehetőségeit. Saul is a saját feje után ment és minden tettét a saját korlátolt szellemisége vezette. Elvakult volt és ezért Isten ideiglenes vaksággal büntette, megadva a lehetőséget arra, hogy megnyíljon a belső látása és ezzel együtt a lelke.

Mindenkinek tanulságos lehet a Szent Pállal való ismerkedés. Így azoknak is, akik foggal-körömmel védelmezik saját véleményüket és még a tények szorításában is képtelenek szemléletet váltani. Saul-Pál képes volt a szemléletváltásra és megtérve, ő lett a kereszténység egyik legnagyobb hatású szentje és Jézus Krisztus legaktívabb apostola.

Az előadássorozat első részében Saul-Pál megtéréséről, valamint első és második térítői útjáról fogok beszélni. A második részben Pál harmadik térítői útjának és szentföldi fogságának eseményeit fogom önök elé tárni. A harmadik előadás keretében pedig Pál római útjának és vértanúságának történetét ismerhetik meg. Az előadássorozat forrásanyagát az Apostolok cselekedetei című kanonizált írás és a Legenda Aurea adja. A képi anyagot a Magyar Anjou Legendárium szolgáltatja. Előadásaimra mindenkit szeretettel hívok és várok.

Webgalamb