Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

Szent János Apostol Legendája
FRANZONI ZOLTÁN
előadása
2018. szeptember 21./péntek 18.00
helyszín/Sambhala Tibet Központ/Bp. I. Attila út 123.  11cs

a kezdőképen/Diana templomának összeomlása (Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz.)


Megérkezés Ephesusba (Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz.)

Mint minden apostolnak, úgy Szent Jánosnak is sajátos helye van az apostolok sorában. Nyilván oka van annak, hogy a keresztfán haldokló Jézus az édesanyját pont őrá bízta. János apostol nagyon közel állt Jézushoz, amit az évkör rendje is érzékeltet, hiszen Jézus születése (december 24-25.) és Szent János ünnepe (december 27.), nagyon közel van egymáshoz. December 27-én a Bak havában járunk és az apostol ünnepe nem véletlenül esik erre a hideg, fagyos időszakra. Szent János lelkivilágát csak úgy ismerhetjük meg, ha ezt tekintetbe vesszük.

János számára nagyon fontos volt Jézus szeretete, amire az apostolok közül, talán neki volt a legnagyobb szüksége. Bátyjával, Jakabbal ellentétben, neki nagyon nehezére esett kimutatni és megélni az érzelmeit. De az utolsó vacsora asztalánál valami megváltozott. Jézus szavaira a kenyér testévé, a bor vérévé lényegült át, és e misztérium révén megmutatkozott az Istenfiú jövendő sorsa: szent testét megtörik, szent vérét kiontják. Ezzel szembesülve János, a szótlan, fagyos viselkedésű fiatalember, Jézus keblére hajtotta a fejét. Mintha az ifjú tanítvány, az Istenfiú szentséges szívének dobogását meghallgatva szeretett volna magyarázatot találni a megmagyarázhatatlanra, az önfeláldozó, megváltó szeretetre. A Jézus iránti szeretet kimutatása, ami eddig oly nehéz volt az ifjú tanítvány számára, ekkor egy pillanat alatt hihetetlenül könnyűvé vált. János az utolsó vacsora asztalánál, önmagát legyőzve, sokkal közelebb került a Mesterhez, mint bármely másik tanítvány.


Drusiana feltámasztása (Magyar Anjou Legendárium, XIV. sz.)

Az előadás keretében az Evangéliumok és a Legenda Aurea szövege, valamint a Magyar Anjou Legendárium képei alapján fogom bemutatni Szent János legendáját, hogy azon keresztül megidézzem Szent János alakját.

Talán a főcímek alapján is érzékelhető, hogy mostani előadásom témája is messze túlmutat a kereszténység vélt, vagy valós korlátain és egyetemes érvényű tanításokat fogalmaz meg, melyeknek megismerése, mindenkinek csak a javára válhat. Előadásomra szeretettel hívok és várok mindenkit.

az előadás témakörei

Szent János egyénisége
A Porta Latina előtt
Patmos szigetén
Drusiana feltámasztása
A világ megvetése
Szegénység és gazdagság
A gazdagság veszélyei
A halálból feltámasztott ifjú tanúságtétele
Diana templomában
Aristodemus megtérése
A Szent Jánosra bízott ifjú lélek
Cerinthus, az igazság ellensége
Gyöngédség és erő
Az Úr parancsa
Az Evangélium megírása
Szent János mennybemenetele

Webgalamb