Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

Ácsarja Pongrácz Mátyás 

Shambhala/A Harcos Születése
meditációs tréning - II. szint

Shambhala a Harcos Szent Ösvénye

március 23./péntek/18.30
március 24-25./szombat, vasárnap/08.30-18.30 tréning
helyszín: A Tan Kapuja Buddhsita Főiskola/1098 Budapest Börzsöny u. 11.

A képzéshez tartozó rendszeres meditáció minden csütörtökön 07.00-08.00 (reggel) a Sambhala Tibet Központban
!!!Akik részt vesznek a csütörtök reggeli meditációkon azok az I.szinten való részvétel nélkül is jöhetnek a II.szintre!!!

1. szint: Emberi létezés művészete
A meditáció gyakorlatának segítségével megértjük, hogy létünk alapja nem más, mint az Alapvető Jóság. Finoman és megértéssel nyílunk meg önmagunk felé, és ez által felismerjük a bennünk rejlő lehetőséget: mindannyian képesek vagyunk hiteles és együttérző emberi életre, és ugyanakkor azt is felfedezzük, hogy személy szerint mit tudunk adni a világnak. Tudatunk lecsendesítésével és megszokott, homályos szűrőink nélkül kezdjük el látni a világ varázslatát, és ezzel a Shambhala-ösvény ősi bölcsessége félreérthetetlenül testet ölt mindennapjainkban. Mivel közvetlenül és friss energiával kapcsolódunk felmerülő tapasztalatainkhoz, rádöbbenünk, hogy a világ szent és az Alapvető Jóság velünk született és mindig jelen van. Tulajdonképpen ez az alapvető emberi bölcsesség, amely minden kultúra és vallás sajátja: minden korban és helyen felbukkan a történelem során. Minden egyes ember képes felfedezni az emberi lét Alapvető Jóságát és tovább sugározni azt, a világba a béke és a józanság nevében.

2. szint: A harcos születése
Az Alapvető Jóság megízlelése után tovább megyünk. A meditációs gyakorlat alapján megfigyeljük, hogyan maszkírozzuk el félelmeinket szokásaink álarcával. Hamarosan érzékelni fogjuk, hogy semmilyen akadály nincs az Alapvető Jóság megtapasztalásában.

Meditáció

Programjaink középpontjában a meditációs gyakorlatok állnak. A meditáció lényege az, hogy egyszerűen csak jelen vagyunk, és pillanatról pillanatra egyre tudatosabbá válunk e tapasztalásban; abban segít, hogy megnyissuk szívünket és egyre teljesebb módon tudjunk kapcsolatba lépni önmagunkkal és a minket körülvevő világgal.
Sokan úgy gondolnak a meditációra, mint valamilyen vallásos tevékenységre, ám az pusztán egy közvetlen és gyakorlatias módja annak, hogy felismerjük valódi természetünket, hogy megtanuljunk azok lenni, aki valójában vagyunk, ami aztán a béke, szeretet és tudatosság valóságához vezet.

Shambhala tréning

A tréning egy öt hétvégéből álló sorozat kezdő és haladó meditálók számára egyaránt. Minden alkalommal, egymásra épülő rendszerben szervezünk tanításokat a meditációról, szemlélődő életmódról és művészetekről, gyakoroljuk a meditációt valamint egyéni és csoportos megbeszéléseket tartunk.

A tréning tananyaga a néhai meditációs mester, Csögyam Trungpa Rinpocse Shambhala, a harcos szent ösvénye című könyvén alapul. Csögyam Trungpa tanítása szerint a jó és teljes élet, mely a meditáció elvein alapul, mindenki számára megvalósítható és egy megvilágosodott társadalomban éri el teljességét; a civilizáció minden területét – család, kereskedelem, oktatás, tudomány, művészetek, vallás – áthathatja a tudatosság és szentség.


A tréning első hétvégéje mindenki számára nyitott, a meditációba, a harcos ösvényébe valamint a szemlélődő életmódba nyújt bepillantást – vallási szempontoktól mentesen.

A meditáció gyakorlatának segítségével megértjük, hogy létünk alapja nem más mint a Feltétlen Jóság. Gyöngédséggel és megértéssel nyílunk meg önmagunk felé, és ezáltal felismerjük a bennünk rejlő lehetőséget; mindannyian képesek vagyunk a hiteles és együttérző emberi életre.

A program Csögyam Trungpa Rinpocse és fia Szakjong Mipham Rinpocse tanítványainak előadásaiból, meditációs oktatókkal való személyes konzultációkból, csoportmegbeszélésekből és ülő és járó meditációs gyakorlatokból áll.

A több hétvégés, folyamatos, egymásra épülő tanítások alapos ismereteket nyújtanak a meditációhoz, ahogy az a Shambhala tanításokban benne foglaltatik.

“Meditálunk, hogy ráleljünk a bennünk lakozó Alapvető Jóságra. Békés jelenlétünkkel megtanulunk félelem nélkül természetes állapotunkban megpihenni. Látjuk, amit a megvilágosodottak látnak: az Alapvető Jóság létünk alapja, mindenek alapvető természete; elpusztíthatatlan, örök folyamat, gyémánthologram, végtelen számú csiszolt lap.”
Training the Mind,
Szakjong Mipham Rinpocse

Shambhala tréning további szintjei angol

Shambhala tréning további szintjei magyar


További források

Shambhala: The Sacred Path of the Warrior, 1984, Chögyam Trungpa, Shambhala Publications (Csögyam Trungpa: Sambhala, A harcos szent ösvénye, Édesvíz Kiadó, Budapest, 1997 illetve Ursus Libris, Budapest, 2010)
Great Eastern Sun: The Wisdom of Shambhala, 1999, Chögyam Trungpa, Shambhala Publications Awake Mind, Open Heart—The Power of Courage and Dignity in Everyday Life, 2002, Cynthia Kneen.
Sacred World, 2nd Edition, 1998, Jeremy & Karen Hayward, Shambhala Publications

A Shambhala hagyomány szerint lehetséges életünk átalakítása: míg a meditáció abban segít, hogy megvizsgáljuk tapasztalatainkat, a Shambhala tanítások azt mutatják meg, hogy ez hogyan válhat javára a világnak.

A Shambhala a meditációt gyakorlók és egyéb buddhista és shambhalai tanításokon nyugvó szemlélődő hagyományok nemzetközi közössége.

„A Shambhala hagyományban az ülőmeditáció annak a gyakorlata, hogy gyengédséget fejlesszünk ki önmagunk felé és megbecsülést a világ felé.”
Csögyam Trungpa Rinpocse

A mindennapi élet művészete
“Az egyik legfontosabb dolog, amiben segítségére lehetünk a világnak az, hogy másokat inspirálunk.”
Szakjong Mipham Rinpocse

Webgalamb