Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ
Tibet Support Association Sambhala Tibet Center

H - Budapest 1012 Attila út 123. (0036)70 944 0260 (06-1)782 7721
sambhala@tibet.hu   www.tibet.hu   tibetpress.info
Facebook/Sambhala Tibet Központ   Facebook/Tibett Segítő Társaság
MagnetBank/ 16200010-00110240
IBAM/HU94 16200010 00110240 00000000 SWIFT/HBWEHUHB
(1%) adószám/ 18061347-1-43
nyitva tartás/hétköznap 12.00-20.00 hétvégén előadás függő

Közreműködő Bank
Közreműködő Bank

kérjük, folyamatosan kísérd figyelemmel a weboldal programjainak adatait, mivel a szervezés folyamán a tartalom (hely, idő) adatai változhatnak!!!

KÖNYVBEMUTATÓ
A SAMBHALA BÓDHISZATTVA éa a PÜSKI KIADÓ
EGY-EGY ÚJ KÖNYVE
a szerzők jelenlétével és előadásával
részletek a Bódhiszattva Kiadó könyveiről
2019. szeptember 20./péntek 18.00
helyszín/Sambhala Tibet Központ
Budapest I. Attila út 123.  11cs

Varjasi Géza
A TITOKZATOS BÉKEVÁZAPROJEKT
A Váza
A Békeváza Program egy ezer éves keleti hagyomány mai világba átültetett gyakorlata. A Programot egy az 1800-as évek második felében feltárt Guru Rinpoche terma alapján, Dilgo Khjence Rinpoche indította 1990-ben. Napjainkban már Dzongsar Khjence Rinpoche vezényli. A világban tibeti asztrológusok által meghatározott helyekre kell-lehet kb. 6000 megszentelt vázát elásni vagy a vizekbe süllyeszteni. Ezek a vázák aztán megbékítik az emberi tevékenység által megbolygatott földszellemeket. Ennek egyenes következménye lesz a béke, az egészség és a jólét a földön. Hozzánk, Magyarországra ebből körülbelül 40 jutott, amit 2005 és 2015 évek között kitartó türelemmel plántált el több egymástól különböző csapat.
A megírt könyvnek és egyben ennek a könyvbemutatónak az a célja, hogy a Békeváza Projekt működésén keresztül bemutassa; az archaikus tibeti kultúra mágikus szemléletmódja hogyan mutat irányt, alkalmasint kiutat napjaink emberének-társadalmának egy szinte teljesen reménytelen helyzetben, és próbál segíteni egy elkerülhetetlennek tűnő össz-ökológiai katasztrófán.

Franzoni Zoltán
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ÉLETE
ÉS ÜDVTÖRTÉNETI ÚTJA

Napról-napra egyre időszerűbbé válik, hogy a kereszténységet megtisztítsuk attól az évszázadok során rárakódott téves szemléletmódtól, mely szerint nekünk keresztényeknek, minden újtestamentumi eseményt, személyt és tanítást, az Ótestamentum felől kell megközelítenünk. Ennek az évszázadok óta tartó és egyre fokozódó vallási szinkretizmusnak a nyomán, napjainkra a keresztyén egyházak szinte tejesen elveszítették a maradék hitelességüket is. Csak az őskereszténység szemléletmódjának megismerésével és alkalmazásával állíthatjuk helyre a kereszténység önálló, jézusi tanításokra alapozódó jellegét. A kereszténység története Keresztelő Szent Jánossal indult útjára, ezért most először az ő alakját kell megszabadítanunk a modern teológia, ótestamentumi alapozású dogmatizmusának rozsdás bilincseitől. A könyv elolvasása után szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy a tiszta keresztény hagyomány valóban létezik és sokkal közelebb áll hozzánk, mint ahogy ezt eddig gondoltuk.

Webgalamb